Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-februar 2003-2004. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004
I alt 54 575      55 272 1,3 10 032      10 403 3,7 1 508      2 364 56,8
                   
01 Østfold 2 434 2 533 4,1  495  506 2,2 76  113 48,7
02 Akershus 7 106 7 082 -0,3 1 218 1 245 2,2  184  278 51,1
03 Oslo 11 347 11 423 0,7 1 468 1 430 -2,6  210  325 54,8
04 Hedmark 1 581 1 620 2,5  337  359 6,5 52 83 59,6
05 Oppland 1 580 1 607 1,7  347  365 5,2 54 82 51,9
06 Buskerud 2 656 2 679 0,9  540  556 3,0 81  124 53,1
07 Vestfold 2 246 2 222 -1,1  431  442 2,6 64  102 59,4
08 Telemark 1 576 1 592 1,0  359  372 3,6 55 82 49,1
09 Aust-Agder  959  942 -1,8  211  218 3,3 32 50 56,3
10 Vest-Agder 1 561 1 582 1,3  327  335 2,4 45 77 71,1
11 Rogaland 4 985 5 386 8,0  869  944 8,6  134  220 64,2
12 Hordaland 5 272 5 433 3,1  977 1 019 4,3  146  234 60,3
14 Sogn og Fjordane 1 005 1 038 3,3  256  263 2,7 39 58 48,7
15 Møre og Romsdal 2 589 2 548 -1,6  516  544 5,4 75  124 65,3
16 Sør-Trøndelag 2 783 2 895 4,0  539  588 9,1 83  132 59,0
17 Nord-Trøndelag  931 1 015 9,0  220  233 5,9 34 53 55,9
18 Nordland 1 878 1 858 -1,1  474  487 2,7 74  112 51,4
19 Troms 1 250 1 311 4,9  305  322 5,6 48 75 56,3
20 Finnmark Finnmárku  422  436 3,3  140  154 10,0 22 37 68,2
23 Kontinentalsokkelen  416 70 -83,2 5 23  360,0 3 6  100,0
                   
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formueskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004
I alt 15 111 15 768 4,3 7 602 7 678 1,0 20 321 19 058 -6,2
                   
01 Østfold  612  628 2,6  381  402 5,5  869  885 1,8
02 Akershus 1 815 1 982 9,2  933  944 1,2 2 957 2 633 -11,0
03 Oslo 4 440 4 580 3,2  989  978 -1,1 4 241 4 111 -3,1
04 Hedmark  379  381 0,5  264  271 2,7  549  527 -4,0
05 Oppland  371  380 2,4  261  268 2,7  546  512 -6,2
06 Buskerud  680  691 1,6  395  402 1,8  960  906 -5,6
07 Vestfold  552  537 -2,7  336  342 1,8  863  799 -7,4
08 Telemark  379  378 -0,3  250  253 1,2  534  506 -5,2
09 Aust-Agder  241  216 -10,4  151  151 0,0  324  307 -5,2
10 Vest-Agder  414  437 5,6  234  243 3,8  541  489 -9,6
11 Rogaland 1 641 1 787 8,9  650  685 5,4 1 693 1 749 3,3
12 Hordaland 1 368 1 474 7,7  735  764 3,9 2 045 1 942 -5,0
14 Sogn og Fjordane  206  204 -1,0  164  167 1,8  341  346 1,5
15 Møre og Romsdal  593  584 -1,5  391  404 3,3 1 014  894 -11,8
16 Sør-Trøndelag  745  779 4,6  427  449 5,2  989  948 -4,1
17 Nord-Trøndelag  215  220 2,3  175  185 5,7  288  324 12,5
18 Nordland  235  230 -2,1  362  367 1,4  733  662 -9,7
19 Troms  172  203 18,0  251  257 2,4  474  455 -4,0
20 Finnmark Finnmárku 6 9 50,0  120  123 2,5  135  113 -16,3
23 Kontinentalsokkelen 48 68 41,7  135 23 -83,0  224 -50 -122,3

Standardtegn i tabeller