Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, januar 2003 - 2004. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004
I alt 44 853 45 426 1,3 9 348 9 748 4,3 1 384 2 253 62,8
                   
01 Østfold 2 062 2 108 2,2  464  490 5,5 69  113 63,3
02 Akershus 5 864 5 842 -0,4 1 176 1 210 2,9  174  281 60,9
03 Oslo 8 935 9 107 1,9 1 443 1 476 2,3  210  335 59,8
04 Hedmark 1 389 1 363 -1,9  320  335 4,6 47 77 63,2
05 Oppland 1 335 1 339 0,3  316  327 3,4 47 75 60,4
06 Buskerud 2 222 2 252 1,3  493  516 4,5 73  119 63,2
07 Vestfold 1 862 1 845 -0,9  419  430 2,8 62 99 59,4
08 Telemark 1 358 1 345 -1,0  307  320 4,2 46 74 63,5
09 Aust-Agder  813  788 -3,1  183  191 4,3 27 44 62,4
10 Vest-Agder 1 310 1 355 3,4  291  306 5,2 42 70 65,1
11 Rogaland 4 253 4 508 6,0  821  880 7,1  122  205 68,6
12 Hordaland 4 249 4 392 3,4  904  955 5,7  135  224 65,4
14 Sogn og Fjordane  826  825 -0,1  202  207 2,7 29 47 64,8
15 Møre og Romsdal 2 062 2 058 -0,2  470  490 4,3 68  112 66,1
16 Sør-Trøndelag 2 374 2 440 2,8  507  547 7,8 76  128 67,9
17 Nord-Trøndelag  812  865 6,5  202  213 5,6 30 50 65,7
18 Nordland 1 544 1 488 -3,6  411  413 0,5 62 97 56,4
19 Troms 1 064 1 067 0,3  284  286 0,7 43 67 55,9
20 Finnmark Finnmárku  366  366 -0,2  132  137 4,4 20 33 60,9
23 Kontinentalsokkelen  155 75 -52,0 5 21  312,0 3 5 52,9
                   
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formueskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004
I alt 14 739 15 375 4,3 7 390 7 427 0,5 11 993 10 623 -11,4
                   
01 Østfold  594  610 2,7  370  381 3,1  565  513 -9,1
02 Akershus 1 750 1 949 11,4  897  912 1,6 1 867 1 492 -20,1
03 Oslo 4 350 4 480 3,0  981 1 009 2,9 1 952 1 806 -7,4
04 Hedmark  399  367 -8,0  253  256 1,1  370  329 -11,1
05 Oppland  358  359 0,2  252  255 1,1  362  324 -10,4
06 Buskerud  657  671 2,1  380  387 1,8  620  560 -9,6
07 Vestfold  526  523 -0,6  326  328 0,6  530  465 -12,3
08 Telemark  369  370 0,3  245  247 1,0  391  332 -14,9
09 Aust-Agder  236  210 -10,8  146  148 1,1  222  195 -11,8
10 Vest-Agder  400  431 7,7  226  233 3,0  351  315 -10,2
11 Rogaland 1 612 1 747 8,4  638  669 4,8 1 060 1 007 -5,0
12 Hordaland 1 333 1 442 8,2  717  741 3,3 1 160 1 031 -11,1
14 Sogn og Fjordane  201  198 -1,7  159  160 0,9  235  212 -9,8
15 Møre og Romsdal  574  569 -0,8  369  381 3,2  582  506 -13,1
16 Sør-Trøndelag  730  765 4,8  418  431 3,2  644  570 -11,5
17 Nord-Trøndelag  207  208 0,5  170  175 3,1  203  219 7,8
18 Nordland  229  225 -2,0  350  339 -3,1  491  414 -15,7
19 Troms  167  199 19,8  241  236 -2,2  330  280 -15,2
20 Finnmark Finnmárku 6 6 10,3  117  116 -0,9 92 74 -19,8
23 Kontinentalsokkelen 43 46 7,7  136 24 -82,5 -32 -21 -32,7

Standardtegn i tabeller