Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-november 2003.
Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  439 214,9 75 258,2 59 652,7 79 070,0 16 536,3  208 697,8 3,8 6,2 10,1
                   
01 Østfold 16 174,2 3 813,9 3 067,6 3 309,6  841,9 5 141,1 3,4 7,0 12,1
0101 Halden 1 582,0  383,0  304,0  346,8 85,1  463,1 3,1 5,3 8,1
0104 Moss 1 808,3  420,9  345,8  372,9 96,6  572,0 2,4 5,2 16,3
0105 Sarpsborg 3 310,7  729,6  576,5  747,0  161,7 1 095,9 7,5 12,0 17,5
0106 Fredrikstad 4 646,6 1 015,6  839,7 1 091,9  225,8 1 473,5 2,0 6,1 12,9
0111 Hvaler  188,8 58,3 42,9 20,5 12,0 55,0 3,3 4,2 9,3
0118 Aremark 67,7 18,8 18,7 8,6 3,9 17,7 -23,6 -30,0 -45,1
0119 Marker  183,1 48,1 37,7 31,1 10,1 56,1 2,1 6,2 13,4
0121 Rømskog 35,5 9,4 7,2 5,1 2,0 11,9 3,2 5,2 15,1
0122 Trøgstad  266,2 76,0 59,0 30,3 16,4 84,5 4,5 7,8 15,5
0123 Spydeberg  307,9 80,0 62,4 45,3 16,9  103,3 7,4 11,7 7,8
0124 Askim  877,2  226,8  170,0  159,9 48,8  271,6 1,8 6,7 7,0
0125 Eidsberg  614,5  149,3  120,3  114,9 31,9  198,1 5,3 7,1 11,2
0127 Skiptvet  167,3 48,0 38,9 20,4 10,4 49,6 4,1 3,3 7,7
0128 Rakkestad  407,7  106,3 83,5 67,8 23,1  127,1 2,1 7,8 16,8
0135 Råde  382,7 99,9 80,2 55,4 21,4  125,8 4,8 7,4 6,9
0136 Rygge  853,2  213,5  173,6  141,4 47,1  277,6 2,2 7,3 11,8
0137 Våler  220,2 60,5 48,9 25,1 13,1 72,6 -1,7 3,0 -0,5
0138 Hobøl  254,4 69,8 58,5 25,0 15,5 85,6 3,0 6,4 9,8
                   
02 Akershus 44 477,2 9 383,9 7 635,2 9 901,5 2 067,1 15 489,5 2,2 5,2 7,2
0211 Vestby  884,0  210,9  184,2  121,7 47,4  319,9 12,5 9,5 14,5
0213 Ski 1 973,6  483,2  395,2  287,2  106,2  701,7 2,2 6,4 7,2
0214 Ås 1 060,2  246,7  200,7  226,5 54,8  331,4 4,9 8,3 3,7
0215 Frogn  952,5  246,8  197,9 96,6 55,3  356,1 0,0 4,6 12,1
0216 Nesodden 1 001,4  263,5  224,6  104,5 59,7  349,1 2,3 5,6 13,8
0217 Oppegård 2 339,0  469,9  384,5  469,0  105,0  910,7 2,9 3,2 7,9
0219 Bærum 14 011,4 2 432,7 1 964,7 4 250,9  519,3 4 843,7 3,9 5,1 4,4
0220 Asker 5 922,1 1 116,4  843,1 1 396,4  242,6 2 323,6 -2,5 2,7 0,9
0221 Aurskog-Høland  717,2  185,6  157,9  108,0 40,4  225,2 2,4 5,2 12,9
0226 Sørum  851,8  218,5  180,9 88,7 48,7  315,0 -21,0 -7,4 2,5
0227 Fet  616,5  165,0  136,9 65,7 36,2  212,7 2,4 4,5 8,5
0228 Rælingen  927,9  257,0  222,8 63,4 58,5  326,2 2,3 4,7 10,2
0229 Enebakk  561,8  141,1  124,4 66,8 31,5  198,0 4,0 5,6 10,4
0230 Lørenskog 2 854,9  595,1  485,7  781,0  131,5  861,6 2,8 6,4 5,9
0231 Skedsmo 3 364,7  761,3  602,7  741,3  170,2 1 089,2 3,7 7,1 9,0
0233 Nittedal 1 558,0  359,8  296,9  281,4 86,9  533,0 3,1 8,5 18,7
0234 Gjerdrum  336,6 86,8 70,9 31,3 19,2  128,3 8,8 7,5 9,3
0235 Ullensaker 1 792,9  406,8  333,9  389,7 91,3  571,2 5,0 7,0 12,0
0236 Nes  982,5  268,1  230,2  108,2 59,2  316,7 3,9 6,5 11,8
0237 Eidsvoll 1 068,4  278,6  235,8  150,7 61,1  342,3 3,2 6,0 9,8
0238 Nannestad  561,2  152,8  131,0 50,7 33,7  193,0 8,3 8,4 11,8
0239 Hurdal  138,4 37,4 30,3 21,7 8,2 40,8 1,0 4,8 4,7
                   
0301 Oslo 69 355,2 11 103,2 8 407,5 22 365,6 2 445,3 25 033,7 1,2 3,3 8,0
                   
04 Hedmark 10 603,1 2 671,9 2 104,6 1 986,8  586,1 3 253,7 2,3 6,1 10,2
0402 Kongsvinger 1 007,7  256,3  190,4  195,3 56,9  308,8 -6,5 -0,9 -7,1
0403 Hamar 2 089,6  440,7  346,5  453,7 97,7  751,0 4,0 7,5 13,9
0412 Ringsaker 1 765,4  429,8  352,8  384,2 95,5  503,1 2,7 6,3 12,1
0415 Løten  343,4 94,6 79,3 42,3 20,9  106,3 5,2 9,8 15,5
0417 Stange  996,4  249,5  207,6  175,8 55,8  307,6 6,2 8,9 14,0
0418 Nord-Odal  240,7 65,6 54,8 32,9 14,1 73,2 0,1 5,5 7,0
0419 Sør-Odal  398,1  107,9 85,6 63,7 23,5  117,3 -1,4 4,1 7,7
0420 Eidskog  284,1 80,9 62,7 38,2 17,8 84,4 -2,5 2,9 1,5
0423 Grue  268,0 72,9 55,1 40,4 15,7 83,9 0,2 6,6 21,4
0425 Åsnes  366,7  107,2 84,3 44,8 22,8  107,6 2,8 7,9 15,5
0426 Våler  206,5 54,7 42,6 37,6 11,7 59,9 1,2 2,8 7,8
0427 Elverum 1 176,6  272,8  219,7  296,1 60,5  327,5 5,6 8,7 14,8
0428 Trysil  343,3  101,2 71,0 54,6 20,9 95,6 3,0 6,4 8,5
0429 Åmot  215,4 65,0 46,2 28,2 14,2 61,9 5,7 8,2 13,4
0430 Stor-Elvdal  125,7 38,1 28,8 11,3 8,1 39,4 -2,7 -3,4 -0,6
0432 Rendalen 90,8 32,5 20,0 8,4 6,6 23,3 1,6 3,5 4,1
0434 Engerdal 58,1 17,6 14,4 7,0 3,8 15,3 5,6 12,1 29,7
0436 Tolga 68,9 20,1 16,2 7,1 4,2 21,3 0,2 5,7 10,6
0437 Tynset  282,5 79,7 61,8 39,4 17,1 84,6 5,2 7,8 10,4
0438 Alvdal  115,9 36,5 25,8 10,6 7,8 35,2 3,4 6,9 15,9
0439 Folldal 72,9 22,7 17,6 7,0 4,9 20,6 2,9 5,7 15,9
0441 Os 86,6 25,7 21,3 8,0 5,6 26,0 5,9 12,2 23,1
                   
05 Oppland 10 582,1 2 679,6 2 102,6 2 034,4  582,1 3 183,4 2,5 6,7 14,0
0501 Lillehammer 1 915,0  406,7  318,3  555,1 88,4  546,4 6,1 8,8 12,1
0502 Gjøvik 1 695,3  395,9  323,0  375,3 89,3  511,8 -3,2 5,1 14,8
0511 Dovre  130,4 38,5 30,9 11,2 8,2 41,6 4,4 7,6 14,6
0512 Lesja 96,2 31,4 22,1 9,4 6,5 26,8 3,3 8,7 15,3
0513 Skjåk  109,7 35,6 23,9 12,7 7,3 30,2 6,4 10,8 21,0
0514 Lom  127,8 33,8 25,5 16,5 7,3 44,7 3,5 5,4 19,3
0515 Vågå  183,6 49,7 40,0 15,7 10,6 67,6 1,9 -1,3 7,2
0516 Nord-Fron  347,8  100,8 66,1 51,0 20,8  109,1 7,5 11,1 12,9
0517 Sel  262,2 75,9 62,1 30,7 16,5 77,0 0,3 4,3 14,0
0519 Sør-Fron  165,2 48,6 35,0 23,0 10,0 48,7 3,4 4,5 4,9
0520 Ringebu  247,6 67,1 47,8 45,6 13,8 73,3 1,4 6,9 16,0
0521 Øyer  261,7 73,7 55,7 42,5 15,7 74,0 -1,0 1,7 6,0
0522 Gausdal  304,6 85,8 67,5 41,0 18,5 91,8 6,4 9,6 16,8
0528 Østre Toten  743,6  193,7  162,8  120,8 42,1  224,2 7,6 10,9 17,0
0529 Vestre Toten  857,9  188,5  154,2  239,8 41,4  233,9 -3,5 4,5 9,8
0532 Jevnaker  362,8 89,1 74,4 69,1 19,8  110,4 4,7 8,6 16,8
0533 Lunner  466,7  125,8  109,9 47,9 28,6  154,5 1,9 4,9 13,5
0534 Gran  728,2  184,1  151,6  124,8 40,8  226,9 1,8 6,2 20,6
0536 Søndre Land  272,4 74,7 62,0 39,4 16,7 79,5 5,3 9,2 19,7
0538 Nordre Land  347,5 94,8 69,6 51,1 20,3  111,7 7,8 8,9 16,9
0540 Sør-Aurdal  152,8 46,4 33,6 14,5 9,6 48,6 -2,8 -3,3 3,8
0541 Etnedal 58,2 18,5 13,2 6,1 3,7 16,6 0,4 7,4 9,4
0542 Nord-Aurdal  384,1  106,5 77,0 54,9 22,7  123,0 7,2 9,4 21,4
0543 Vestre Slidre  114,5 35,3 24,8 10,6 7,1 36,8 -0,2 4,1 1,3
0544 Øystre Slidre  164,5 49,5 35,1 17,3 10,3 52,2 3,4 4,0 4,5
0545 Vang 81,8 29,2 16,5 8,2 6,0 21,9 1,1 6,1 17,3
                   
06 Buskerud 17 297,7 4 102,5 3 162,0 3 637,8  891,9 5 503,5 2,0 5,5 7,6
0602 Drammen 4 614,5  944,2  755,3 1 246,9  209,5 1 458,5 3,1 6,7 10,5
0604 Kongsberg 2 015,5  438,1  310,3  562,9 96,1  608,1 -1,7 -0,1 -8,5
0605 Ringerike 1 922,5  456,6  351,1  444,1  100,3  570,4 3,3 7,9 13,8
0612 Hole  431,8  108,1 75,9 51,4 20,2  176,2 4,0 7,7 7,0
0615 Flå 49,9 15,8 11,3 6,0 3,2 13,5 3,0 6,5 12,2
0616 Nes  206,2 59,3 41,0 30,1 12,0 63,7 4,3 10,5 17,1
0617 Gol  279,2 78,0 54,2 47,5 16,4 83,0 1,1 3,3 11,9
0618 Hemsedal  139,6 39,8 27,6 22,7 8,0 41,4 -1,1 -2,1 -5,7
0619 Ål  284,0 81,8 53,7 42,0 17,1 89,4 0,4 1,5 3,6
0620 Hol  328,4  105,6 58,6 51,4 21,0 91,9 1,8 19,5 15,4
0621 Sigdal  193,3 63,0 40,5 21,7 11,7 56,4 -1,6 -1,5 6,4
0622 Krødsherad  133,5 34,3 24,8 23,3 7,2 44,0 1,3 -0,9 6,3
0623 Modum  761,9  199,1  152,9  134,8 43,2  231,9 4,6 8,2 13,2
0624 Øvre Eiker  941,5  235,8  191,4  158,2 51,6  304,5 2,7 6,4 13,9
0625 Nedre Eiker 1 241,1  310,0  271,5  173,5 69,6  416,5 3,9 6,6 12,0
0626 Lier 1 752,4  381,5  314,5  367,2 84,9  604,3 5,0 6,1 11,0
0627 Røyken 1 114,1  293,5  242,4  122,6 64,7  390,9 1,4 4,4 2,2
0628 Hurum  516,3  133,3  114,8 81,1 29,6  157,6 -10,4 5,7 12,5
0631 Flesberg  137,5 41,5 26,6 19,5 9,0 40,9 -6,4 -5,9 -14,2
0632 Rollag 75,7 24,3 15,8 9,7 5,0 20,8 3,5 4,9 3,5
0633 Nore og Uvdal  158,9 58,9 27,7 21,1 11,6 39,6 5,1 -0,4 0,8
                   
07 Vestfold 14 620,0 3 377,7 2 717,5 2 916,7  741,6 4 866,4 -1,8 5,7 11,2
0701 Horten 1 593,1  375,7  303,4  318,6 84,1  511,4 -1,1 6,7 11,4
0702 Holmestrand  553,1  142,0  117,5 91,8 32,1  169,7 -8,5 5,6 9,1
0704 Tønsberg 3 126,1  604,7  463,3  919,2  131,8 1 007,2 2,4 6,2 8,4
0706 Sandefjord 2 833,3  628,8  507,3  621,3  137,8  938,0 -2,8 6,2 12,6
0709 Larvik 2 541,0  608,8  489,0  424,5  133,0  885,7 -3,6 5,2 16,0
0711 Svelvik  361,8 93,2 82,9 48,7 20,6  116,3 -5,2 4,6 10,5
0713 Sande  413,2  113,7 94,1 47,5 25,4  132,5 -7,1 1,7 4,5
0714 Hof  164,5 42,4 36,7 23,7 9,3 52,3 -4,1 4,9 10,6
0716 Re  451,4  117,1 97,8 65,1 26,1  145,3 -1,7 6,7 16,8
0719 Andebu  255,3 68,4 57,6 35,8 15,0 78,6 -4,5 6,3 7,5
0720 Stokke  630,6  148,4  121,8  109,9 32,3  218,2 6,8 7,0 12,5
0722 Nøtterøy 1 319,3  328,7  266,0  164,2 71,5  488,9 -2,7 5,1 8,4
0723 Tjøme  252,0 72,9 52,8 26,5 15,3 84,6 -4,2 2,5 6,8
0728 Lardal  125,3 32,9 27,2 20,0 7,3 37,8 -4,3 3,3 12,3
                   
08 Telemark 10 341,9 2 600,1 1 963,6 2 018,2  567,9 3 192,1 4,0 6,4 11,7
0805 Porsgrunn 2 297,0  521,3  407,2  451,9  118,1  798,6 7,0 5,6 16,6
0806 Skien 3 272,4  765,7  611,5  742,7  167,4  985,1 3,7 7,7 9,2
0807 Notodden  750,6  188,0  143,4  157,3 41,1  220,8 0,7 4,0 8,8
0811 Siljan  125,3 35,1 28,5 12,8 7,7 41,1 5,9 12,4 24,7
0814 Bamble  942,4  219,2  180,8  201,1 49,3  292,0 4,8 7,2 13,0
0815 Kragerø  570,8  146,8  116,4 98,0 32,2  177,4 0,9 3,3 5,4
0817 Drangedal  190,1 53,0 43,8 21,9 11,6 59,8 5,4 8,3 18,3
0819 Nome  366,5 99,8 74,6 53,6 21,3  117,2 4,0 5,9 8,4
0821 Bø  282,2 74,3 58,8 49,6 16,1 83,5 5,0 6,8 15,2
0822 Sauherad  219,9 55,5 47,6 35,0 12,3 69,6 0,3 3,8 10,3
0826 Tinn  424,5  139,8 76,4 62,9 29,2  116,2 2,4 5,9 11,1
0827 Hjartdal 85,6 28,1 16,8 12,0 5,6 23,1 2,6 9,1 12,2
0828 Seljord  169,0 45,8 32,7 30,3 9,6 50,5 2,5 8,6 18,3
0829 Kviteseid  128,4 36,7 28,2 19,4 7,9 36,3 3,7 10,7 14,2
0830 Nissedal 73,5 25,0 14,4 9,9 5,0 19,1 6,7 9,9 14,5
0831 Fyresdal 67,9 23,0 14,0 10,6 4,7 15,6 5,1 7,4 12,3
0833 Tokke  143,7 54,3 26,4 18,2 11,0 33,7 2,9 3,2 12,5
0834 Vinje  232,1 88,7 42,1 30,9 17,9 52,4 1,1 4,3 8,7
                   
09 Aust-Agder 6 236,4 1 552,2 1 188,3 1 172,5  338,1 1 985,1 1,8 7,3 14,3
0901 Risør  366,1 90,3 75,0 62,0 20,2  118,5 2,4 3,5 11,6
0904 Grimstad 1 126,2  268,8  211,7  216,4 57,9  371,3 -2,3 8,5 17,7
0906 Arendal 2 625,1  599,3  480,1  576,2  132,9  836,7 0,5 7,4 14,1
0911 Gjerstad  117,7 30,0 25,5 19,1 6,6 36,5 7,1 8,2 13,5
0912 Vegårshei 85,3 22,1 18,4 12,7 4,9 27,2 8,3 9,9 23,3
0914 Tvedestrand  320,5 82,0 64,4 49,5 18,1  106,6 5,3 5,2 11,1
0919 Froland  236,5 64,9 50,6 25,8 14,2 80,9 7,0 4,4 12,9
0926 Lillesand  562,2  136,4  110,1 91,1 29,5  195,1 5,2 5,5 9,6
0928 Birkenes  231,7 56,8 44,6 46,5 12,2 71,7 4,4 7,0 8,1
0929 Åmli 87,2 27,8 19,6 10,5 6,4 22,8 12,1 18,9 52,5
0935 Iveland 51,3 17,9 11,4 5,6 3,8 12,7 5,9 10,9 15,7
0937 Evje og Hornnes  167,7 47,6 36,3 19,8 10,2 53,8 2,0 3,7 7,9
0938 Bygland 69,4 19,7 13,4 13,7 3,9 18,7 5,1 3,9 5,2
0940 Valle 90,0 33,6 15,9 12,1 6,7 21,8 5,0 10,2 16,2
0941 Bykle 99,4 55,1 11,2 11,6 10,5 11,0 10,6 15,3 21,1
                   
10 Vest-Agder 10 718,2 2 427,9 1 847,9 2 316,0  519,5 3 606,8 9,5 7,8 11,5
1001 Kristiansand 5 949,6 1 164,5  909,0 1 475,5  251,3 2 149,2 12,8 6,7 11,6
1002 Mandal  742,5  189,7  152,5  131,6 42,1  226,6 6,6 9,4 21,3
1003 Farsund  566,3  139,6  111,7  112,6 25,9  176,6 3,7 6,1 -14,6
1004 Flekkefjord  543,6  137,0  104,0  106,4 29,2  167,1 1,8 10,3 13,0
1014 Vennesla  644,2  161,7  130,3  119,4 36,2  196,6 6,8 9,2 18,4
1017 Songdalen  288,7 69,3 59,8 47,5 15,5 96,7 7,6 4,8 11,6
1018 Søgne  534,7  136,1  111,6 74,2 29,6  183,1 3,7 7,7 7,4
1021 Marnardal  108,7 30,7 22,2 19,5 6,6 29,8 2,5 7,9 19,4
1026 Åseral 67,7 33,2 9,2 8,8 6,4 10,1 29,5 57,8 56,8
1027 Audnedal  100,8 23,4 16,1 15,3 4,9 41,0 27,5 17,4 24,9
1029 Lindesnes  216,5 58,2 44,3 30,1 12,5 71,4 9,4 9,2 13,6
1032 Lyngdal  394,4 99,8 79,3 77,0 21,6  116,8 3,5 6,0 9,8
1034 Hægebostad 76,6 21,6 16,9 10,7 4,3 23,1 1,4 5,7 4,4
1037 Kvinesdal  330,9 97,8 60,8 61,2 20,7 90,4 3,8 6,3 15,7
1046 Sirdal  152,9 65,3 20,3 26,1 12,8 28,5 5,7 6,7 7,9
                   
11 Rogaland 31 598,8 6 560,4 5 147,7 8 310,6 1 459,6 10 120,6 3,2 6,8 12,9
1101 Eigersund  834,3  208,8  162,5  143,6 46,6  272,8 3,4 7,2 14,0
1102 Sandnes 4 362,2  951,9  763,5  939,0  216,9 1 490,9 0,8 1,5 -0,8
1103 Stavanger 12 160,8 2 143,3 1 666,5 3 919,5  485,2 3 946,3 4,5 6,3 15,2
1106 Haugesund 2 283,0  491,2  399,0  581,1  109,2  702,5 7,6 13,6 31,5
1111 Sokndal  185,1 47,8 37,8 34,0 10,6 54,9 2,2 3,3 20,3
1112 Lund  196,4 43,5 34,6 49,0 9,2 60,0 7,1 8,7 17,6
1114 Bjerkreim  132,1 35,1 28,5 19,3 7,6 41,7 3,4 8,3 30,9
1119 Hå  882,4  219,3  177,4  163,3 48,6  273,8 6,2 10,4 19,9
1120 Klepp  983,8  227,2  183,8  191,4 49,5  331,9 7,0 9,5 12,8
1121 Time  883,6  219,7  181,2  144,9 48,3  289,5 4,4 6,8 9,4
1122 Gjesdal  536,7  142,9  113,1 73,1 31,1  176,5 8,4 15,9 19,7
1124 Sola 2 558,0  369,8  282,5 1 166,1 79,5  660,1 -4,6 1,1 -5,2
1127 Randaberg  671,7  154,0  123,8  106,2 34,0  253,7 -7,0 7,2 14,0
1129 Forsand 80,5 31,8 11,9 12,3 6,2 18,3 7,3 3,5 5,6
1130 Strand  575,6  146,7  121,6 79,2 32,9  195,2 6,6 10,8 23,4
1133 Hjelmeland  164,5 57,9 30,0 29,7 11,9 35,1 -4,7 20,9 31,7
1134 Suldal  275,0 98,9 42,6 36,0 20,0 77,7 4,6 2,8 12,9
1135 Sauda  277,0 81,7 55,9 31,7 17,4 90,3 -0,6 6,6 12,0
1141 Finnøy  143,9 38,3 30,8 23,5 8,3 43,0 2,6 6,0 15,9
1142 Rennesøy  179,7 49,3 40,7 20,6 10,7 58,4 3,0 9,8 17,8
1144 Kvitsøy 28,5 7,7 6,3 3,3 1,7 9,6 11,0 15,2 22,2
1145 Bokn 42,4 11,6 9,0 6,8 2,5 12,4 4,6 11,3 15,1
1146 Tysvær  485,3  123,6  107,0 73,7 27,4  153,6 7,5 14,2 48,2
1149 Karmøy 2 162,8  529,9  439,2  368,6  117,5  707,6 3,5 7,6 12,2
1151 Utsira 13,5 3,8 3,0 2,4 0,9 3,5 10,5 12,8 13,9
1154 Vindafjord  287,7 74,6 55,5 41,6 14,8  101,3 3,7 7,3 16,2
1159 Ølen  212,3 50,1 40,2 50,9 11,0 60,1 11,2 20,1 51,0
                   
12 Hordaland 34 108,0 7 252,8 5 688,9 7 298,8 1 596,9 12 270,5 7,4 7,6 10,4
1201 Bergen 21 570,4 4 035,5 3 219,5 5 268,8  894,9 8 151,7 9,8 6,9 10,5
1211 Etne  205,7 60,4 41,2 25,2 13,0 65,9 -4,8 -2,0 -11,8
1216 Sveio  222,4 60,8 52,1 24,7 13,3 71,5 4,8 5,7 13,5
1219 Bømlo  621,1  151,4  124,6  113,0 32,8  199,3 0,2 4,5 5,2
1221 Stord 1 184,4  244,3  204,9  308,2 55,5  371,5 8,4 9,5 23,3
1222 Fitjar  170,3 41,8 34,9 29,0 9,1 55,6 3,4 6,4 18,6
1223 Tysnes  148,4 39,3 30,6 22,6 8,1 47,8 -1,7 10,0 9,9
1224 Kvinnherad  819,7  209,8  152,7  121,1 45,4  290,7 -8,1 13,8 21,6
1227 Jondal 61,2 17,5 11,5 10,4 3,7 18,1 -3,0 -5,8 -2,7
1228 Odda  540,0  159,5 87,7 77,7 33,4  181,6 5,9 23,5 22,7
1231 Ullensvang  199,9 54,3 40,2 26,4 11,5 67,5 7,4 9,2 19,6
1232 Eidfjord 76,4 37,3 10,6 8,5 7,2 12,9 2,4 2,9 6,1
1233 Ulvik 70,0 25,6 12,2 9,8 5,3 17,1 2,4 3,5 11,3
1234 Granvin 49,2 13,8 10,9 7,3 2,9 14,3 3,3 8,5 16,6
1235 Voss  785,7  216,9  156,0  122,1 46,9  243,8 0,7 10,0 13,3
1238 Kvam  481,6  129,5 97,6 77,8 27,6  149,1 5,9 10,7 14,2
1241 Fusa  259,8 59,2 44,4 59,5 12,7 84,0 -2,5 8,9 10,3
1242 Samnanger  129,5 39,2 28,1 14,5 8,2 39,4 5,9 12,0 11,9
1243 Os  948,1  231,0  187,0  113,1 50,1  366,9 13,6 13,3 14,0
1244 Austevoll  397,7 77,8 59,5 87,1 16,5  156,7 3,6 -4,1 -19,5
1245 Sund  303,5 80,2 66,1 43,4 17,6 96,3 1,6 5,7 1,6
1246 Fjell 1 198,8  289,9  247,7  199,8 65,0  396,5 4,1 6,9 6,5
1247 Askøy 1 109,7  293,2  257,8  132,3 66,9  359,4 5,4 10,8 16,4
1251 Vaksdal  228,2 66,3 44,5 39,6 14,3 63,5 1,2 -8,3 0,6
1252 Modalen 34,6 16,8 3,9 5,7 3,2 5,0 5,7 7,9 10,2
1253 Osterøy  382,8  101,9 65,7 61,4 22,6  131,3 -9,5 -14,1 -35,8
1256 Meland  336,9 83,7 67,3 54,6 18,3  113,0 11,0 20,2 17,9
1259 Øygarden  196,8 51,9 43,8 32,1 11,3 57,8 4,2 17,8 33,6
1260 Radøy  241,5 64,7 53,8 38,7 14,0 70,3 6,9 8,8 9,0
1263 Lindås  809,3  207,5  169,5  119,2 46,3  266,7 8,3 16,0 30,2
1264 Austrheim  193,6 47,8 35,6 31,7 10,1 68,4 6,4 7,5 16,2
1265 Fedje 35,6 9,6 7,5 4,4 2,1 11,9 -3,7 -2,7 -6,9
1266 Masfjorden 95,4 34,5 19,3 9,4 7,2 25,0 5,0 10,5 13,6
                   
14 Sogn og Fjordane 6 376,3 1 704,2 1 257,8 1 103,4  363,4 1 947,5 1,5 5,1 10,4
1401 Flora  708,1  166,5  144,2  146,2 37,5  213,6 -3,2 -1,8 2,0
1411 Gulen  145,2 33,2 25,9 22,9 7,1 56,1 -0,4 0,8 7,9
1412 Solund 50,8 14,3 9,3 5,4 2,8 18,9 -2,7 0,6 -19,5
1413 Hyllestad 79,1 20,9 16,6 16,5 4,5 20,6 2,2 4,5 15,6
1416 Høyanger  287,7 93,2 57,7 38,6 20,1 78,1 4,7 11,6 16,3
1417 Vik  169,8 52,0 30,2 26,3 10,4 50,9 4,2 6,6 13,4
1418 Balestrand 80,4 21,9 16,8 14,3 4,7 22,6 0,3 13,4 21,2
1419 Leikanger  167,9 30,9 25,1 67,8 6,7 37,5 -28,2 -2,1 4,3
1420 Sogndal  381,5  101,0 78,9 71,2 21,8  108,6 7,6 7,8 16,4
1421 Aurland  136,3 55,9 21,1 18,2 11,0 30,2 1,7 7,5 12,5
1422 Lærdal  129,8 43,8 25,6 15,7 9,0 35,7 -4,0 3,4 10,8
1424 Årdal  401,1  122,4 81,3 43,4 26,7  127,3 1,9 3,8 13,0
1426 Luster  279,3 99,7 50,2 33,5 20,1 75,9 3,4 7,7 15,2
1428 Askvoll  155,5 43,3 32,6 19,8 9,2 50,5 3,4 5,7 11,8
1429 Fjaler  137,7 37,9 27,9 22,0 8,2 41,8 -5,6 4,5 3,9
1430 Gaular  147,2 38,4 30,8 23,3 8,1 46,7 10,9 9,7 15,5
1431 Jølster  140,3 40,9 33,6 15,5 8,6 41,7 4,2 4,9 15,1
1432 Førde  827,4  171,1  142,9  198,5 37,8  277,1 10,8 8,9 9,7
1433 Naustdal  127,4 35,9 31,9 13,9 7,9 37,9 5,0 5,1 7,2
1438 Bremanger  228,6 69,8 46,6 34,7 14,5 63,1 1,5 2,1 7,0
1439 Vågsøy  376,6 95,1 77,8 65,2 20,0  118,4 -4,0 -0,4 6,7
1441 Selje  152,0 38,3 32,0 16,3 7,9 57,4 -0,6 1,1 -1,0
1443 Eid  310,5 82,6 66,2 41,5 17,6  102,7 0,0 9,3 13,4
1444 Hornindal 51,1 15,0 12,2 6,0 3,1 14,7 6,1 16,1 26,0
1445 Gloppen  309,8 83,9 62,0 48,5 17,7 97,7 4,2 5,3 11,9
1449 Stryn  395,0 96,2 78,5 78,3 20,3  121,8 4,2 5,8 16,2
                   
15 Møre og Romsdal 15 808,3 3 658,3 2 938,1 3 139,7  793,3 5 278,9 2,5 5,5 9,7
1502 Molde 1 966,4  387,3  310,2  594,0 84,2  590,6 7,1 7,0 9,4
1503 Kristiansund 1 079,2  255,4  210,0  204,3 58,0  351,5 1,3 7,1 16,6
1504 Ålesund 3 058,4  636,9  528,7  705,0  139,7 1 048,0 -1,2 3,0 9,1
1511 Vanylven  197,6 53,3 40,8 30,6 11,3 61,7 8,4 9,6 19,3
1514 Sande  137,6 36,2 29,4 24,2 7,9 40,0 -9,5 -3,1 -9,4
1515 Herøy  627,2  133,8  103,1  113,2 29,0  248,1 6,6 7,3 1,9
1516 Ulstein  614,6  111,2 86,8  127,5 22,6  266,4 12,7 9,5 50,9
1517 Hareid  272,0 64,2 53,8 57,1 14,1 82,8 0,7 3,6 11,0
1519 Volda  473,8  118,3 94,0 94,6 25,3  141,6 0,1 6,8 8,2
1520 Ørsta  567,1  140,4  114,1  105,4 30,5  176,6 4,7 5,9 9,8
1523 Ørskog  118,2 29,8 24,9 19,4 6,4 37,7 0,1 4,2 5,9
1524 Norddal  104,6 36,2 20,4 15,8 7,4 24,9 2,1 2,5 1,3
1525 Stranda  276,2 72,7 55,9 46,6 15,5 85,6 4,4 8,8 10,4
1526 Stordal 69,8 14,4 11,2 13,1 3,0 28,1 11,5 0,9 3,0
1528 Sykkylven  579,7  111,4 90,9  121,8 24,1  231,5 4,6 4,9 8,0
1529 Skodje  194,6 47,8 41,6 36,7 10,5 58,2 -5,0 4,5 6,5
1531 Sula  435,6  101,7 85,4 81,5 22,6  144,5 -2,0 6,6 12,8
1532 Giske  337,7 85,4 79,8 45,0 19,4  108,0 -6,6 -7,6 -7,3
1534 Haram  580,7  139,6  108,1  109,5 29,5  193,9 7,3 10,1 9,1
1535 Vestnes  378,3 88,4 71,5 82,5 18,6  117,3 -4,6 5,8 10,1
1539 Rauma  462,0  108,5 81,8 74,6 23,4  173,7 9,7 11,0 15,4
1543 Nesset  171,9 51,9 34,0 27,2 10,9 48,1 -2,0 4,5 5,5
1545 Midsund  106,6 28,3 22,3 15,4 5,9 34,7 -12,3 -14,4 -30,6
1546 Sandøy  125,6 22,3 17,4 14,8 4,6 66,5 5,9 -2,1 -12,4
1547 Aukra  164,8 42,8 36,1 25,8 9,4 50,8 3,6 6,0 5,7
1548 Fræna  483,0  121,1  103,5 77,4 26,7  154,3 0,8 4,5 10,3
1551 Eide  177,2 44,6 36,5 26,5 9,7 59,9 3,0 6,4 10,4
1554 Averøy  293,3 73,6 62,4 51,4 16,4 89,5 0,5 4,8 11,9
1556 Frei  256,7 68,8 63,1 26,7 15,6 82,6 4,0 5,4 8,9
1557 Gjemnes  120,4 35,2 28,4 12,9 6,4 37,4 1,7 5,0 -2,8
1560 Tingvoll  145,3 38,9 33,2 19,5 8,5 45,3 5,8 7,5 16,7
1563 Sunndal  475,6  139,0 96,4 59,4 30,0  150,8 9,9 13,7 19,4
1566 Surnadal  309,7 85,1 62,3 38,9 18,0  105,4 1,3 5,6 13,7
1567 Rindal 99,6 31,0 20,5 11,1 6,4 30,6 0,8 0,4 6,2
1569 Aure  120,4 35,8 29,2 10,8 7,7 37,0 3,8 6,7 11,1
1571 Halsa 81,8 23,3 17,2 9,0 4,9 27,5 3,5 12,2 28,1
1572 Tustna 41,1 12,1 9,7 3,5 2,6 13,1 -0,3 5,7 12,5
1573 Smøla  104,1 31,8 23,6 7,1 6,8 34,8 -0,2 8,0 4,4
                   
16 Sør-Trøndelag 18 249,2 4 086,6 3 345,4 3 911,7  906,4 5 999,0 7,4 7,9 10,9
1601 Trondheim 12 475,0 2 534,8 2 071,3 3 086,9  564,3 4 217,7 9,3 8,7 10,5
1612 Hemne  205,5 56,2 45,6 26,3 12,2 65,2 -0,2 4,7 8,3
1613 Snillfjord 41,4 13,3 9,6 4,0 2,8 11,7 -3,3 0,4 3,4
1617 Hitra  186,8 50,6 43,6 22,9 11,2 58,5 5,8 7,3 10,0
1620 Frøya  194,1 47,8 43,2 36,6 11,3 55,2 -2,3 8,8 27,7
1621 Ørland  288,5 75,5 58,1 37,1 16,6  101,2 4,5 5,6 2,2
1622 Agdenes 84,2 22,2 17,4 15,1 4,8 24,6 3,9 5,8 8,0
1624 Rissa  305,9 84,2 66,7 49,8 17,7 87,6 -5,8 3,4 2,6
1627 Bjugn  207,5 54,5 46,9 28,2 12,1 65,8 3,8 6,4 15,1
1630 Åfjord  141,9 40,5 33,0 14,0 8,7 45,8 -0,3 6,2 6,4
1632 Roan 39,6 12,2 9,7 3,2 2,6 11,9 -0,9 5,6 5,9
1633 Osen 50,7 13,7 11,1 3,5 2,9 19,4 0,9 4,2 1,2
1634 Oppdal  328,0 92,7 71,6 35,3 20,4  108,0 8,8 9,5 15,8
1635 Rennebu  123,0 39,8 25,5 16,6 8,3 32,9 6,3 11,1 17,2
1636 Meldal  187,8 52,8 39,3 26,7 11,0 58,1 4,7 7,5 7,4
1638 Orkdal  627,9  146,3  118,5  149,7 33,4  179,9 6,0 12,0 27,4
1640 Røros  284,7 79,4 62,6 37,5 17,0 88,3 2,3 6,1 12,6
1644 Holtålen 92,6 27,2 22,6 9,0 5,9 27,9 6,2 10,0 21,9
1648 Midtre Gauldal  268,8 70,3 58,2 46,7 15,2 78,5 6,0 8,9 11,6
1653 Melhus  697,6  184,7  160,8 94,0 42,1  216,1 6,6 8,4 18,9
1657 Skaun  277,5 77,6 68,6 28,8 17,4 85,2 7,3 11,5 19,8
1662 Klæbu  269,4 74,6 64,5 33,8 16,8 79,7 5,7 10,5 19,5
1663 Malvik  641,6  172,2  146,8 70,8 38,1  213,8 3,5 6,9 1,7
1664 Selbu  195,3 54,8 41,3 30,9 11,9 56,4 4,5 6,6 15,2
1665 Tydal 33,8 8,6 8,8 4,5 1,8 10,0 -38,7 -67,0 -64,3
                   
17 Nord-Trøndelag 6 567,5 1 657,1 1 398,0 1 164,3  369,2 1 979,0 4,0 6,8 13,6
1702 Steinkjer 1 194,2  268,3  222,0  296,8 59,4  347,8 -0,6 7,5 13,5
1703 Namsos  602,5  166,8  142,8 54,8 37,8  200,3 1,6 8,7 15,8
1711 Meråker  133,5 35,7 25,2 25,7 7,9 39,0 2,9 6,1 9,9
1714 Stjørdal 1 066,5  269,3  231,7  174,7 60,4  330,3 6,4 7,9 14,3
1717 Frosta  107,4 29,7 23,4 16,0 6,4 32,0 4,8 9,7 12,1
1718 Leksvik  176,0 45,2 38,8 30,6 9,8 51,6 4,3 10,1 15,4
1719 Levanger 1 038,5  239,5  203,2  250,0 53,6  292,2 9,0 9,8 18,1
1721 Verdal  715,0  172,2  145,3  155,2 38,4  203,8 7,2 12,2 23,2
1723 Mosvik 39,5 11,4 9,1 6,0 2,4 10,6 6,2 9,1 11,9
1724 Verran  113,7 10,9 24,3 19,5 3,1 55,9 -9,9 -69,0 -56,5
1725 Namdalseid 67,7 19,5 17,3 6,3 4,3 20,2 4,7 7,1 11,5
1729 Inderøy  274,0 73,5 61,9 41,1 16,3 81,2 4,2 6,0 11,6
1736 Snåsa 91,6 27,9 21,6 9,3 6,0 26,8 4,8 11,2 8,7
1738 Lierne 62,2 20,3 14,6 5,6 4,4 17,4 4,4 9,5 16,8
1739 Røyrvik 27,7 10,6 5,6 2,5 2,2 6,8 3,5 5,5 12,9
1740 Namsskogan 51,5 21,6 9,5 3,9 4,4 12,2 3,3 7,0 12,4
1742 Grong  119,2 38,3 26,8 10,1 8,2 35,9 5,0 11,3 24,7
1743 Høylandet 51,1 14,8 13,0 4,0 3,2 16,1 0,6 8,1 25,7
1744 Overhalla  156,7 45,3 39,0 12,8 10,1 49,4 5,2 9,4 20,5
1748 Fosnes 25,7 7,9 6,6 2,1 1,7 7,4 3,8 7,4 18,2
1749 Flatanger 49,5 14,9 11,9 4,2 3,3 15,2 5,3 13,5 20,1
1750 Vikna  169,2 46,7 41,9 15,4 10,4 54,8 -2,1 3,6 5,9
1751 Nærøy  209,2 59,8 55,0 15,9 13,7 64,8 4,4 7,8 6,7
1755 Leka 25,4 7,1 7,5 1,9 1,6 7,3 -6,4 -14,3 -9,5
                   
18 Nordland 12 150,6 3 361,4 2 704,8 1 265,8  742,4 4 076,1 3,5 7,7 10,5
1804 Bodø 2 747,1  703,0  577,6  408,9  158,0  899,6 1,1 9,8 8,6
1805 Narvik 1 013,1  288,4  222,3  111,6 64,3  326,4 7,5 12,6 19,2
1811 Bindal 75,4 26,3 16,3 6,6 5,4 20,9 2,9 6,7 10,1
1812 Sømna 76,7 22,7 20,3 6,1 5,0 22,6 4,1 8,5 17,6
1813 Brønnøy  353,6 91,5 80,5 38,4 20,1  123,1 7,9 7,5 13,3
1815 Vega 52,5 15,7 13,4 3,5 3,4 16,4 6,5 10,2 16,3
1816 Vevelstad 20,6 6,1 5,3 1,8 1,4 6,0 -1,3 0,1 6,3
1818 Herøy 78,6 19,7 20,6 6,1 4,4 27,9 2,2 -13,7 -17,2
1820 Alstahaug  354,5 98,5 85,3 32,9 22,1  115,6 2,1 7,3 8,4
1822 Leirfjord 78,6 22,4 21,8 4,7 5,1 24,6 3,0 -0,3 7,5
1824 Vefsn  849,7  198,7  161,5 70,8 43,3  375,4 5,4 10,4 13,7
1825 Grane 65,8 21,7 15,5 4,8 4,6 19,2 4,5 7,7 8,8
1826 Hattfjelldal 58,6 19,1 14,1 5,0 4,1 16,2 1,4 7,5 17,3
1827 Dønna 59,3 17,1 14,8 5,0 3,8 18,6 1,3 3,6 2,6
1828 Nesna 82,2 21,8 18,8 13,5 4,9 23,2 12,0 7,0 16,9
1832 Hemnes  217,7 82,0 45,2 13,1 16,9 60,4 2,9 1,9 6,9
1833 Rana 1 323,4  368,7  289,1  154,5 81,7  429,5 4,5 7,0 16,8
1834 Lurøy 86,8 23,4 21,6 8,2 4,9 28,7 0,8 -8,6 -20,5
1835 Træna 22,7 6,0 4,9 2,4 1,3 8,0 1,3 -3,4 -2,3
1836 Rødøy 55,5 16,5 12,5 4,7 3,5 18,3 -1,7 3,7 -10,5
1837 Meløy  363,0  111,9 78,0 31,7 24,6  116,8 5,2 9,3 11,0
1838 Gildeskål 97,1 29,6 21,8 7,6 6,2 31,9 -0,5 19,8 10,7
1839 Beiarn 47,4 18,6 10,1 3,6 3,7 11,3 3,6 10,1 11,5
1840 Saltdal  223,1 63,8 51,3 19,1 14,0 75,0 -8,8 -0,2 4,4
1841 Fauske  465,0  142,7  111,8 33,4 31,1  146,1 6,7 7,3 9,8
1842 Skjerstad 40,4 12,5 10,3 2,9 2,7 12,1 3,1 10,0 2,9
1845 Sørfold  113,6 39,9 28,0 10,4 8,5 26,9 0,7 -7,5 0,6
1848 Steigen  113,4 34,6 26,3 9,4 7,5 35,6 3,3 6,9 5,2
1849 Hamarøy 92,7 31,3 19,1 7,0 6,6 28,7 9,4 16,0 17,3
1850 Tysfjord 98,8 31,4 23,0 7,3 6,8 30,3 4,9 9,7 9,9
1851 Lødingen  108,9 31,8 25,6 7,0 7,0 37,6 -0,1 7,0 3,8
1852 Tjeldsund 63,8 19,5 16,1 3,1 4,4 20,6 8,4 14,2 17,2
1853 Evenes 65,3 19,0 15,1 5,2 4,2 21,8 3,0 3,7 7,9
1854 Ballangen  110,1 32,2 27,0 8,4 7,1 35,4 2,4 6,0 9,4
1856 Røst 31,5 8,4 7,5 3,0 1,9 10,7 2,9 2,9 2,1
1857 Værøy 36,1 9,6 8,1 3,0 2,1 13,3 0,8 1,0 -19,9
1859 Flakstad 66,8 20,0 14,9 4,5 4,4 23,0 -0,9 1,1 -3,7
1860 Vestvågøy  455,8  129,4  110,3 34,0 28,6  153,6 1,9 5,9 7,6
1865 Vågan  428,1  113,7 99,6 38,9 25,5  150,5 3,2 7,7 14,1
1866 Hadsel  354,4  100,9 87,9 25,7 22,7  117,1 3,3 9,7 17,5
1867 Bø  108,1 30,5 29,9 8,4 6,9 32,4 0,2 -4,2 0,9
1868 Øksnes  232,0 55,0 46,9 22,1 12,2 95,8 9,5 5,4 14,4
1870 Sortland  457,1  118,2  103,4 45,1 26,2  164,2 7,8 10,5 13,6
1871 Andøy  252,2 71,1 59,5 18,6 15,9 86,9 1,9 7,7 11,9
1874 Moskenes 53,5 16,5 11,9 3,8 3,5 17,9 -6,9 -3,1 -21,7
                   
19 Troms 8 122,7 2 204,4 1 854,6  927,6  490,9 2 645,2 4,2 7,9 10,5
1901 Harstad 1 257,3  345,6  283,8  140,8 76,5  410,5 5,1 9,7 14,7
1902 Tromsø 4 046,3  984,5  845,1  620,4  220,5 1 375,8 4,6 9,1 9,8
1911 Kvæfjord  133,5 37,9 33,0 13,5 8,4 40,7 3,7 10,5 20,0
1913 Skånland  130,9 39,1 32,9 8,6 8,7 41,6 4,2 10,1 11,9
1915 Bjarkøy 20,7 6,3 5,2 1,6 1,3 6,3 4,6 8,5 9,6
1917 Ibestad 69,5 20,6 15,5 5,0 4,3 24,1 2,6 8,0 3,6
1919 Gratangen 47,7 14,1 11,9 4,2 3,1 14,4 6,6 9,6 5,9
1920 Lavangen 39,4 11,9 9,9 2,8 2,6 12,1 2,8 6,6 -1,3
1922 Bardu  217,4 71,5 49,8 10,9 15,6 69,6 2,4 5,2 9,3
1923 Salangen 96,2 28,5 23,9 7,3 6,3 30,2 1,5 9,4 18,1
1924 Målselv  371,0  111,2 85,1 21,2 25,0  128,5 5,3 9,2 20,9
1925 Sørreisa  153,4 44,8 37,7 9,0 10,1 51,7 7,9 13,6 14,7
1926 Dyrøy 48,2 14,3 12,0 3,6 3,1 15,1 5,7 7,2 9,4
1927 Tranøy 71,1 20,7 17,8 5,4 4,7 22,6 4,4 7,7 7,4
1928 Torsken 46,4 12,4 11,0 4,3 2,7 16,0 6,9 4,2 7,5
1929 Berg 46,0 12,6 10,6 4,3 2,9 15,6 -15,6 0,4 6,4
1931 Lenvik  512,5  138,3  121,6 44,8 30,9  176,9 2,4 0,6 3,7
1933 Balsfjord  218,7 66,3 56,2 13,8 14,7 67,8 2,5 6,6 5,7
1936 Karlsøy 77,6 28,2 25,4 1,7 6,4 15,9 -2,8 -2,4 15,3
1938 Lyngen 98,7 37,4 31,7 1,2 8,1 20,3 6,8 12,5 15,9
1939 Storfjord 63,9 26,6 19,3 0,5 5,8 11,9 5,7 8,7 13,7
1940 Kåfjord 64,0 26,5 20,9 0,1 5,7 10,7 4,7 10,3 9,3
1941 Skjervøy 93,5 33,7 29,3 1,7 7,5 21,3 -1,1 2,6 1,3
1942 Nordreisa  155,8 53,6 52,4 0,9 12,1 36,8 2,3 -1,3 2,6
1943 Kvænangen 43,1 17,9 12,4 0,1 3,8 8,9 2,5 6,6 7,7
                   
20 Finnmark Finnmárku 2 808,0  991,2  855,4 35,2  227,5  698,7 3,4 6,8 6,2
2002 Vardø 87,9 32,1 28,4 0,3 7,2 19,8 -6,5 -9,3 -12,1
2003 Vadsø  255,3 91,0 77,3 2,1 20,7 64,2 3,7 7,6 9,3
2004 Hammerfest  425,6  146,3  123,6 7,5 32,8  115,4 9,4 15,9 10,7
2011 Guovdageaidnu-Kautokeino 81,5 30,8 27,7 0,5 6,8 15,7 7,4 11,6 8,6
2012 Alta  665,3  231,4  199,9 15,7 51,5  166,8 6,1 13,4 7,1
2014 Loppa 41,9 15,7 13,1 0,3 4,2 8,6 0,6 4,8 15,8
2015 Hasvik 43,0 18,2 9,3 0,3 4,0 11,2 -17,5 -13,8 -46,7
2017 Kvalsund 36,1 14,2 11,0 0,2 3,1 7,6 11,0 10,4 0,8
2018 Måsøy 56,8 19,4 15,1 0,3 3,9 18,1 -9,7 8,6 -2,9
2019 Nordkapp  127,0 45,6 41,5 0,9 10,5 28,5 -3,7 0,1 5,7
2020 Porsanger  162,8 57,5 50,2 0,8 13,1 41,3 2,0 4,8 9,5
2021 Kárájohka-Karasjok 88,8 31,5 29,7 1,9 7,1 18,6 6,6 9,7 15,2
2022 Lebesby 52,7 21,4 15,3 0,3 4,8 10,8 2,0 11,2 12,7
2023 Gamvik 41,3 15,1 13,1 0,3 3,4 9,4 4,1 6,2 -4,7
2024 Berlevåg 41,2 15,4 12,1 0,4 3,5 9,7 8,5 13,6 17,2
2025 Deatnu-Tana  107,3 36,0 31,6 0,4 8,2 31,1 6,0 10,9 12,5
2027 Unjárga-Nesseby 31,6 12,1 10,4 0,1 2,7 6,3 8,2 10,8 1,2
2028 Båtsfjord 94,9 33,9 29,6 0,6 7,8 23,0 -5,4 -2,3 0,7
2030 Sør-Varanger  367,0  123,5  116,1 2,5 32,2 92,7 2,4 -4,6 13,9
                   
23 Kontinentalsokkelen 93 019,5 68,8  265,0  253,7 5,1 92 426,9 6,4 -13 859,8 -1 682,0
2311 Nordsjøen 91 666,3 0,0 0,0 0,0 0,0 91 666,3 6,6 . .
2312 Stavanger 1 353,2 68,8  265,0  253,7 5,1  760,6 -2,8 -13 859,8 -1 682,0

Standardtegn i tabeller