Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, januar-november 2002-2003. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2002 2003 2002/2003 2002 2003 2002/2003 2002 2003 2002/2003
I alt  423 095  439 215 3,8 70 890 75 258 6,2 15 016 16 536 10,1
                   
01 Østfold 15 640 16 174 3,4 3 565 3 814 7,0  751  842 12,1
02 Akershus 43 505 44 477 2,2 8 920 9 384 5,2 1 928 2 067 7,2
03 Oslo 68 554 69 355 1,2 10 749 11 103 3,3 2 264 2 445 8,0
04 Hedmark 10 362 10 603 2,3 2 518 2 672 6,1  532  586 10,2
05 Oppland 10 329 10 582 2,5 2 511 2 680 6,7  511  582 13,9
06 Buskerud 16 952 17 298 2,0 3 889 4 103 5,5  829  892 7,6
07 Vestfold 14 883 14 620 -1,8 3 197 3 378 5,7  667  742 11,2
08 Telemark 9 941 10 342 4,0 2 444 2 600 6,4  508  568 11,7
09 Aust-Agder 6 125 6 236 1,8 1 446 1 552 7,3  296  338 14,3
10 Vest-Agder 9 792 10 718 9,5 2 251 2 428 7,8  466  520 11,5
11 Rogaland 30 609 31 599 3,2 6 143 6 560 6,8 1 293 1 460 12,9
12 Hordaland 31 744 34 108 7,4 6 738 7 253 7,6 1 446 1 597 10,4
14 Sogn og Fjordane 6 283 6 376 1,5 1 622 1 704 5,1  329  363 10,4
15 Møre og Romsdal 15 421 15 808 2,5 3 467 3 658 5,5  723  793 9,7
16 Sør-Trøndelag 16 989 18 249 7,4 3 788 4 087 7,9  817  906 10,9
17 Nord-Trøndelag 6 317 6 568 4,0 1 552 1 657 6,8  325  369 13,6
18 Nordland 11 743 12 151 3,5 3 122 3 361 7,7  672  742 10,5
19 Troms 7 798 8 123 4,2 2 043 2 204 7,9  444  491 10,5
20 Finnmark Finnmárku 2 715 2 808 3,4  928  991 6,8  214  228 6,2
23 Kontinentalsokkelen 87 394 93 020 6,4 -1 69 -13 860,0 0 5 -1 800,0
                   
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formueskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2002 2003 2002/2003 2002 2003 2002/2003 2002 2003 2002/2003
I alt 75 593 79 070 4,6 55 700 59 653 7,1  205 896  208 698 1,4
                   
01 Østfold 3 193 3 310 3,7 2 889 3 068 6,2 5 242 5 141 -1,9
02 Akershus 9 071 9 902 9,2 7 037 7 635 8,5 16 550 15 490 -6,4
03 Oslo 22 130 22 366 1,1 7 769 8 408 8,2 25 642 25 034 -2,4
04 Hedmark 1 913 1 987 3,8 1 991 2 105 5,7 3 408 3 254 -4,5
05 Oppland 1 955 2 034 4,1 1 999 2 103 5,2 3 353 3 183 -5,1
06 Buskerud 3 442 3 638 5,7 2 960 3 162 6,8 5 833 5 504 -5,6
07 Vestfold 2 843 2 917 2,6 2 549 2 718 6,6 5 628 4 866 -13,5
08 Telemark 1 895 2 018 6,5 1 875 1 964 4,7 3 219 3 192 -0,8
09 Aust-Agder 1 248 1 173 -6,1 1 137 1 188 4,5 1 998 1 985 -0,6
10 Vest-Agder 2 105 2 316 10,0 1 739 1 848 6,3 3 231 3 607 11,6
11 Rogaland 7 782 8 311 6,8 4 900 5 148 5,1 10 492 10 121 -3,5
12 Hordaland 6 901 7 299 5,8 5 345 5 689 6,4 11 315 12 271 8,4
14 Sogn og Fjordane 1 052 1 103 4,9 1 198 1 258 5,0 2 083 1 948 -6,5
15 Møre og Romsdal 3 052 3 140 2,9 2 774 2 938 5,9 5 405 5 279 -2,3
16 Sør-Trøndelag 3 646 3 912 7,3 3 144 3 345 6,4 5 594 5 999 7,2
17 Nord-Trøndelag 1 083 1 164 7,5 1 305 1 398 7,1 2 053 1 979 -3,6
18 Nordland 1 194 1 266 6,0 2 553 2 705 6,0 4 203 4 076 -3,0
19 Troms  839  928 10,6 1 738 1 855 6,7 2 735 2 645 -3,3
20 Finnmark Finnmárku 23 35 51,1  811  855 5,5  738  699 -5,3
23 Kontinentalsokkelen  228  254 11,3 -10  265 -2 804,1 87 177 92 427 6,0

Standardtegn i tabeller