Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-juni 2003. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt mm. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  225 438,9 39 181,2 29 456,8 40 389,4 8 117,0  108 294,5 3,3 7,3 -15,9
                   
01 Østfold 8 250,9 1 956,7 1 507,0 1 668,9  410,0 2 708,3 4,1 8,3 -13,5
0101 Halden  798,2  193,2  149,0  170,6 40,3  245,0 2,0 5,8 -16,6
0104 Moss  929,6  217,2  170,4  192,3 46,7  303,0 1,8 7,7 -11,4
0105 Sarpsborg 1 644,1  371,3  285,4  376,2 79,1  532,1 6,4 12,9 -9,7
0106 Fredrikstad 2 403,2  523,9  408,6  550,5  110,3  809,8 4,0 7,7 -13,8
0111 Hvaler 96,0 29,8 21,5 9,2 5,7 29,9 5,4 7,2 -17,3
0118 Aremark 36,4 11,2 7,5 4,3 2,0 11,3 -12,5 -19,2 -50,6
0119 Marker 96,4 25,6 18,6 16,5 5,0 30,8 5,0 8,0 -15,5
0121 Rømskog 18,1 4,8 3,6 2,5 1,0 6,2 6,7 5,4 -13,0
0122 Trøgstad  133,4 38,5 29,1 15,0 7,8 43,1 4,5 8,7 -12,5
0123 Spydeberg  154,3 40,9 31,0 22,1 8,1 52,2 6,2 6,8 -13,1
0124 Askim  458,6  118,4 82,9 82,3 24,7  150,3 3,8 9,4 -9,9
0125 Eidsberg  312,5 76,1 58,5 57,3 15,5  105,1 6,2 6,5 -15,7
0127 Skiptvet 83,9 24,4 18,8 10,0 5,1 25,6 5,1 4,9 -13,8
0128 Rakkestad  206,9 53,6 40,1 34,7 10,9 67,6 3,5 8,8 -12,7
0135 Råde  193,4 50,2 39,3 28,0 10,3 65,6 6,3 7,1 -16,4
0136 Rygge  442,3  111,3 88,1 71,1 23,6  148,1 4,4 9,6 -13,8
0137 Våler  112,6 30,6 25,2 12,4 6,4 38,0 -0,7 2,8 -21,6
0138 Hobøl  131,1 35,6 29,6 13,7 7,6 44,6 5,0 6,4 -16,2
                   
02 Akershus 23 634,2 4 968,0 3 749,0 5 099,4 1 037,9 8 780,0 6,3 6,0 -16,8
0211 Vestby  451,4  110,0 92,6 59,6 23,2  166,0 18,4 11,7 -11,3
0213 Ski 1 014,0  249,6  197,0  143,0 52,5  371,8 2,7 7,0 -15,8
0214 Ås  551,5  129,3  101,8  113,9 26,9  179,6 9,1 10,2 -14,3
0215 Frogn  508,1  129,8  100,7 48,7 28,2  200,7 2,8 2,7 -18,6
0216 Nesodden  521,1  140,0  114,4 52,8 30,2  183,7 4,9 7,6 -14,1
0217 Oppegård 1 255,5  251,1  193,2  249,3 52,7  509,1 6,4 5,7 -17,4
0219 Bærum 7 693,6 1 326,2  903,5 2 187,9  266,4 3 009,6 9,0 2,4 -21,5
0220 Asker 3 206,3  604,8  425,9  744,1  123,5 1 308,0 1,1 4,7 -19,7
0221 Aurskog-Høland  373,4 97,1 79,3 53,3 20,0  123,6 5,4 8,4 -12,9
0226 Sørum  446,3  113,1 90,6 44,7 23,5  174,5 6,5 7,2 -17,1
0227 Fet  319,1 86,3 68,9 33,1 18,0  112,8 4,3 6,4 -15,6
0228 Rælingen  474,5  133,6  111,1 31,5 28,4  169,9 3,2 5,9 -17,5
0229 Enebakk  292,2 72,3 62,2 33,9 15,6  108,1 3,8 5,5 -14,3
0230 Lørenskog 1 486,4  304,4  242,6  407,2 64,8  467,3 6,5 7,5 -16,7
0231 Skedsmo 1 738,8  392,9  302,9  375,3 82,5  585,3 5,7 7,8 -15,4
0233 Nittedal  816,6  187,5  149,9  142,2 47,5  289,5 5,9 9,5 1,6
0234 Gjerdrum  166,0 45,5 35,8 15,5 9,4 59,8 5,7 7,5 -17,4
0235 Ullensaker  921,9  213,9  167,8  195,5 45,1  299,7 7,7 11,1 -12,6
0236 Nes  502,3  138,9  113,1 54,4 29,2  166,8 7,4 9,8 -11,3
0237 Eidsvoll  545,6  144,0  116,1 77,5 29,8  178,4 6,1 9,7 -12,7
0238 Nannestad  279,2 78,5 64,2 25,3 16,6 94,6 8,5 10,9 -10,9
0239 Hurdal 70,2 19,0 15,3 10,7 4,0 21,2 4,5 10,6 -11,9
                   
0301 Oslo 35 458,4 6 084,6 4 141,9 11 669,7 1 235,6 12 326,6 -3,6 5,4 -19,0
                   
04 Hedmark 5 388,0 1 350,2 1 033,8  995,9  280,4 1 727,6 3,0 7,5 -14,5
0402 Kongsvinger  515,0  129,6 95,0 98,2 27,2  165,0 -8,3 -2,2 -29,7
0403 Hamar 1 070,1  225,7  169,1  225,3 46,4  403,6 -0,3 9,7 -14,4
0412 Ringsaker  888,2  213,5  170,9  195,6 45,3  262,9 4,6 8,3 -11,5
0415 Løten  170,5 47,1 39,0 20,7 9,8 53,9 6,1 11,3 -9,7
0417 Stange  498,9  124,2  100,6 88,6 26,5  158,9 7,0 8,8 -10,4
0418 Nord-Odal  121,7 33,0 26,6 16,3 6,8 39,0 1,9 6,4 -17,7
0419 Sør-Odal  203,7 54,8 41,6 33,0 11,4 62,7 0,6 4,8 -16,3
0420 Eidskog  141,8 40,4 30,8 18,2 8,6 43,8 -1,5 1,8 -20,8
0423 Grue  139,1 37,5 27,3 18,8 7,6 47,9 6,4 9,0 -9,1
0425 Åsnes  183,2 53,0 42,0 22,1 10,6 55,4 7,2 9,8 -10,1
0426 Våler  103,9 27,2 20,9 19,0 5,5 31,2 9,6 7,9 -12,1
0427 Elverum  602,6  137,5  107,9  149,8 28,6  178,8 11,4 10,8 -10,1
0428 Trysil  180,9 52,6 36,9 28,4 10,6 52,3 7,0 11,9 -8,7
0429 Åmot  108,5 33,9 23,2 12,6 7,0 31,8 7,2 10,9 -10,3
0430 Stor-Elvdal 65,3 20,1 14,7 5,7 4,0 20,8 0,3 0,2 -23,0
0432 Rendalen 45,5 16,5 9,6 4,2 3,3 12,0 3,3 4,4 -12,7
0434 Engerdal 28,6 8,7 7,0 3,4 1,8 7,8 0,8 13,2 -3,5
0436 Tolga 36,9 10,3 8,2 3,7 2,1 12,6 3,1 8,1 -10,6
0437 Tynset  143,3 41,0 30,3 19,6 8,4 44,0 4,6 8,8 -12,2
0438 Alvdal 58,9 18,7 12,8 5,1 3,8 18,4 3,2 5,1 -12,2
0439 Folldal 36,8 11,6 8,5 3,6 2,3 10,8 3,0 5,4 -13,6
0441 Os 44,8 13,1 10,7 4,1 2,8 14,0 4,7 8,6 -11,7
                   
05 Oppland 5 475,4 1 380,3 1 048,6 1 014,9  285,8 1 745,7 5,5 7,9 -12,5
0501 Lillehammer  996,2  208,8  159,8  270,0 43,7  313,9 12,5 10,5 -11,3
0502 Gjøvik  877,7  203,5  159,8  193,6 43,2  277,6 1,4 7,3 -13,4
0511 Dovre 65,0 19,4 14,8 5,4 3,9 21,4 1,8 5,6 -18,6
0512 Lesja 51,5 16,7 11,5 4,9 3,2 15,2 7,4 12,0 -9,3
0513 Skjåk 54,5 18,1 11,3 6,0 3,5 15,5 4,7 8,1 -9,1
0514 Lom 66,0 17,5 12,3 7,5 3,5 25,3 7,4 8,6 -9,4
0515 Vågå 96,7 26,0 18,7 7,7 5,3 39,0 2,3 -3,1 -20,0
0516 Nord-Fron  173,3 51,7 32,1 22,2 10,3 57,0 2,4 6,3 -12,3
0517 Sel  132,8 38,2 30,3 15,0 8,0 41,4 2,8 5,2 -12,3
0519 Sør-Fron 84,1 25,0 17,3 11,5 5,0 25,4 4,9 6,4 -15,2
0520 Ringebu  127,5 33,8 23,2 22,6 6,7 41,2 -1,5 7,4 -10,9
0521 Øyer  136,3 37,8 27,9 21,8 7,7 41,1 0,4 1,2 -16,9
0522 Gausdal  156,7 43,6 33,5 20,8 9,1 49,7 8,9 11,2 -7,3
0528 Østre Toten  377,0 99,4 80,4 59,8 20,5  117,0 8,7 11,8 -10,7
0529 Vestre Toten  446,5 97,0 78,1  123,0 20,6  127,8 -1,7 6,8 -14,3
0532 Jevnaker  187,1 45,9 37,5 35,6 9,8 58,4 5,9 10,3 -11,3
0533 Lunner  241,2 65,4 56,4 23,8 14,0 81,6 3,8 6,1 -13,4
0534 Gran  380,1 94,6 76,4 63,7 19,8  125,6 6,2 7,0 -9,9
0536 Søndre Land  142,2 38,2 31,1 20,4 8,1 44,4 13,7 12,6 -6,0
0538 Nordre Land  177,6 48,0 35,0 25,2 9,9 59,4 14,3 13,0 -5,4
0540 Sør-Aurdal 79,0 24,0 17,0 6,9 4,7 26,4 -3,9 -5,1 -22,5
0541 Etnedal 30,3 9,3 6,7 3,0 1,8 9,5 0,8 6,1 -16,5
0542 Nord-Aurdal  204,1 57,8 38,2 25,5 11,6 71,1 10,0 11,8 -12,3
0543 Vestre Slidre 60,1 18,7 12,7 5,2 3,6 19,9 -1,2 4,6 -19,7
0544 Øystre Slidre 88,2 26,2 17,9 9,8 5,2 29,0 7,1 5,5 -21,3
0545 Vang 43,5 16,0 8,3 4,0 3,2 12,0 0,3 3,3 -12,8
                   
06 Buskerud 8 970,5 2 125,9 1 559,4 1 833,1  437,6 3 014,6 2,6 6,4 -16,9
0602 Drammen 2 392,0  485,9  370,7  630,5  103,0  801,8 4,9 7,4 -13,8
0604 Kongsberg 1 051,7  225,9  157,2  280,0 47,4  341,1 -4,0 -2,1 -30,2
0605 Ringerike  988,9  234,0  172,7  223,7 48,0  310,5 3,9 7,8 -15,8
0612 Hole  229,5 59,5 39,0 25,5 10,5 94,9 3,7 7,9 -16,2
0615 Flå 25,2 7,8 5,3 3,1 1,5 7,5 7,1 7,8 -13,7
0616 Nes  106,5 30,4 20,2 14,9 6,1 34,9 4,9 6,0 -17,4
0617 Gol  137,9 38,9 24,9 23,2 7,9 42,9 -1,4 1,3 -11,9
0618 Hemsedal 81,7 23,4 13,8 13,6 4,5 26,5 2,8 2,5 -20,5
0619 Ål  150,9 44,2 25,5 21,0 8,8 51,4 3,6 5,8 -12,4
0620 Hol  176,0 56,0 29,9 27,2 10,8 52,1 2,3 34,4 7,5
0621 Sigdal  101,4 33,3 19,5 10,8 5,8 32,0 2,4 5,8 -17,5
0622 Krødsherad 68,5 17,5 12,2 11,8 3,4 23,7 -0,5 -0,1 -19,5
0623 Modum  390,2  102,5 75,7 67,5 20,9  123,6 7,8 12,6 -10,1
0624 Øvre Eiker  484,8  119,9 92,7 81,2 25,2  165,8 3,6 6,8 -13,5
0625 Nedre Eiker  633,0  159,5  133,4 86,4 33,4  220,3 5,1 8,8 -15,5
0626 Lier  914,2  197,4  154,0  185,3 40,6  336,8 6,2 6,6 -17,6
0627 Røyken  579,1  154,0  121,7 62,3 32,2  208,9 0,6 5,4 -19,3
0628 Hurum  265,8 68,9 56,1 39,7 14,5 86,6 -13,1 6,9 -15,7
0631 Flesberg 69,3 20,9 13,2 10,1 4,3 20,8 -13,1 -11,6 -36,2
0632 Rollag 38,9 12,8 7,8 4,9 2,5 10,9 7,6 8,6 -11,2
0633 Nore og Uvdal 85,0 33,1 13,8 10,5 6,3 21,3 10,7 5,6 -8,1
                   
07 Vestfold 7 621,8 1 749,4 1 341,6 1 477,3  361,8 2 691,6 0,0 7,5 -15,6
0701 Horten  821,3  193,6  150,7  158,9 41,5  276,6 -1,7 9,2 -13,2
0702 Holmestrand  278,7 71,5 56,6 46,9 15,1 88,6 -7,9 6,5 -15,6
0704 Tønsberg 1 621,2  305,2  226,7  468,6 62,9  557,8 5,8 3,3 -21,7
0706 Sandefjord 1 500,9  330,6  252,2  316,7 67,8  533,6 -3,4 8,9 -14,8
0709 Larvik 1 331,4  317,0  242,4  210,4 64,9  496,7 -4,5 7,9 -13,9
0711 Svelvik  187,2 48,6 41,2 24,8 10,1 62,5 0,7 5,6 -19,2
0713 Sande  209,5 58,1 45,2 24,1 12,6 69,4 -3,7 2,8 -16,8
0714 Hof 83,8 22,2 18,1 12,1 4,5 26,9 1,5 6,9 -15,2
0716 Re  231,1 60,8 47,2 32,3 12,7 78,0 7,6 12,7 -6,1
0719 Andebu  131,9 34,6 27,9 17,5 7,3 44,5 1,7 9,6 -11,8
0720 Stokke  339,0 77,7 60,7 57,5 15,7  127,4 11,8 11,4 -13,1
0722 Nøtterøy  693,5  174,7  132,9 84,2 35,5  266,2 5,2 9,3 -13,7
0723 Tjøme  128,0 37,8 26,5 12,8 7,6 43,3 -11,1 2,4 -21,5
0728 Lardal 64,5 17,1 13,4 10,4 3,6 20,0 -2,9 9,2 -9,4
                   
08 Telemark 5 260,2 1 335,6  970,4 1 014,0  277,1 1 663,1 5,9 7,5 -12,8
0805 Porsgrunn 1 154,3  266,7  202,5  229,1 56,7  399,4 7,9 7,2 -12,3
0806 Skien 1 671,4  390,7  305,4  369,3 81,7  524,3 6,5 8,4 -14,6
0807 Notodden  385,2 94,8 69,6 79,0 20,0  121,8 5,1 6,0 -13,7
0811 Siljan 65,1 17,9 14,4 6,4 3,7 22,6 10,6 14,7 -3,0
0814 Bamble  474,2  110,1 90,6  105,6 23,3  144,6 6,9 9,1 -12,3
0815 Kragerø  289,3 75,2 56,6 49,1 15,5 92,9 1,9 6,9 -16,9
0817 Drangedal 95,8 26,7 21,3 10,7 5,5 31,6 6,3 10,0 -10,9
0819 Nome  185,6 50,6 36,1 27,0 10,4 61,5 6,4 9,8 -10,9
0821 Bø  141,8 37,0 28,3 23,8 7,6 45,1 3,6 6,2 -14,0
0822 Sauherad  110,8 27,9 22,8 17,2 5,8 37,2 0,4 3,0 -19,9
0826 Tinn  220,4 74,9 37,7 31,5 15,0 61,2 2,6 3,5 -9,5
0827 Hjartdal 44,3 15,0 8,2 6,1 2,9 12,1 5,1 13,0 -3,5
0828 Seljord 86,1 23,3 16,4 14,9 4,6 26,9 3,1 9,2 -10,5
0829 Kviteseid 64,2 18,4 13,5 9,9 3,8 18,6 7,5 14,4 -9,1
0830 Nissedal 38,5 13,7 7,2 4,8 2,6 10,2 3,8 6,1 -9,8
0831 Fyresdal 34,6 12,2 6,7 5,3 2,4 8,1 6,1 9,9 -9,7
0833 Tokke 76,7 31,2 13,1 8,7 6,0 17,7 1,1 2,9 -9,5
0834 Vinje  121,9 49,4 19,9 15,6 9,7 27,3 3,4 4,4 -7,1
                   
09 Aust-Agder 3 158,9  793,7  584,3  593,3  163,2 1 024,3 2,3 7,6 -12,4
0901 Risør  174,8 45,9 35,9 28,9 9,7 54,4 -3,3 3,7 -17,6
0904 Grimstad  568,7  134,9  103,0  108,5 27,3  194,9 0,3 7,0 -13,3
0906 Arendal 1 349,0  304,6  239,1  299,0 63,5  442,8 1,2 7,7 -13,4
0911 Gjerstad 57,0 15,1 12,8 9,6 3,1 16,4 4,4 8,6 -12,5
0912 Vegårshei 42,2 11,2 9,0 6,3 2,4 13,2 4,8 8,2 -10,7
0914 Tvedestrand  159,3 42,2 31,8 24,3 8,8 52,2 3,8 7,1 -14,8
0919 Froland  124,3 33,6 24,9 12,6 7,0 46,3 14,9 6,2 -8,4
0926 Lillesand  277,1 69,4 53,6 45,4 14,1 94,6 3,9 9,1 -13,6
0928 Birkenes  113,9 28,1 21,5 22,6 5,8 35,9 4,1 8,2 -12,0
0929 Åmli 45,6 14,8 9,8 5,2 3,5 12,4 14,4 16,4 12,5
0935 Iveland 25,5 9,0 5,4 2,8 1,9 6,3 4,8 5,9 -7,0
0937 Evje og Hornnes 83,6 23,7 17,8 9,4 4,8 27,9 5,0 6,7 -15,0
0938 Bygland 35,5 10,6 6,6 6,8 1,9 9,6 9,0 8,6 -19,4
0940 Valle 46,3 18,5 7,5 5,8 3,5 11,0 3,3 7,4 -4,5
0941 Bykle 56,2 32,2 5,7 6,0 6,0 6,4 6,7 9,5 1,8
                   
10 Vest-Agder 5 255,0 1 248,4  914,6 1 152,4  251,0 1 688,5 6,5 8,6 -15,4
1001 Kristiansand 2 853,1  601,6  449,2  733,6  123,3  945,3 8,1 9,7 -14,6
1002 Mandal  373,4 96,8 75,1 64,7 20,0  116,7 7,2 10,5 -11,7
1003 Farsund  275,2 70,4 55,8 55,2 10,2 83,6 1,2 4,1 -39,7
1004 Flekkefjord  282,7 69,0 51,6 55,1 14,0 93,0 4,3 11,4 -14,3
1014 Vennesla  327,9 82,1 64,9 60,2 17,4  103,3 5,3 6,3 -13,1
1017 Songdalen  150,0 36,4 30,7 24,9 7,5 50,5 9,4 8,1 -17,3
1018 Søgne  267,3 67,9 54,9 35,5 14,0 95,0 3,7 9,1 -15,6
1021 Marnardal 56,5 16,5 11,0 9,8 3,4 15,8 3,1 6,8 -8,2
1026 Åseral 32,1 15,1 4,5 4,4 2,8 5,2 3,8 4,6 -3,9
1027 Audnedal 40,0 10,5 7,9 7,6 2,1 11,8 1,6 4,4 -18,3
1029 Lindesnes  108,5 29,9 22,6 14,6 6,1 35,4 5,3 8,6 -17,8
1032 Lyngdal  194,9 50,2 38,3 37,5 10,3 58,7 5,8 8,9 -12,2
1034 Hægebostad 38,4 11,0 8,2 5,0 1,9 12,3 2,4 5,1 -28,2
1037 Kvinesdal  171,3 52,8 30,0 30,5 10,6 47,4 4,1 5,6 -9,9
1046 Sirdal 83,8 38,2 10,1 13,7 7,3 14,5 2,5 3,5 -6,2
                   
11 Rogaland 16 311,0 3 414,0 2 567,6 4 258,5  713,9 5 357,0 3,7 7,0 -15,9
1101 Eigersund  428,7  105,7 81,0 70,7 22,2  149,1 3,9 4,1 -19,9
1102 Sandnes 2 275,0  498,6  381,6  476,2  105,0  813,6 3,3 8,8 -16,1
1103 Stavanger 6 250,9 1 121,0  827,6 2 009,6  240,1 2 052,7 3,8 4,8 -16,2
1106 Haugesund 1 192,2  254,0  198,2  293,6 53,6  392,8 10,3 10,6 -13,2
1111 Sokndal 93,7 24,6 18,6 16,8 5,0 28,8 3,7 3,3 -16,1
1112 Lund  101,1 22,5 16,9 23,5 4,5 33,8 8,3 9,0 -15,8
1114 Bjerkreim 69,9 18,9 14,7 8,5 3,9 23,9 4,8 10,7 -5,2
1119 Hå  447,5  112,5 88,4 79,3 23,2  144,1 7,9 11,3 -11,8
1120 Klepp  504,8  116,4 92,1 96,1 24,1  176,2 9,6 9,6 -13,8
1121 Time  456,0  115,0 89,9 72,1 23,7  155,3 8,7 8,8 -15,1
1122 Gjesdal  282,1 74,3 62,0 35,5 15,2 95,1 13,3 19,4 -7,9
1124 Sola 1 336,4  191,8  141,1  629,3 38,8  335,3 -7,3 2,4 -25,1
1127 Randaberg  358,5 80,3 62,6 61,5 16,5  137,5 1,5 6,5 -18,2
1129 Forsand 44,6 19,3 5,7 6,1 3,6 9,9 5,3 6,1 -6,6
1130 Strand  292,6 74,3 60,4 39,0 15,6  103,3 4,6 9,1 -14,0
1133 Hjelmeland 82,4 32,9 15,3 14,7 6,3 13,3 -15,6 18,1 -0,3
1134 Suldal  151,0 57,1 21,3 17,8 11,0 43,8 1,9 -1,8 -10,2
1135 Sauda  139,0 40,4 26,6 15,2 8,2 48,6 -2,6 0,7 -14,3
1141 Finnøy 72,1 19,5 15,1 11,2 3,9 22,3 0,3 2,1 -20,6
1142 Rennesøy 91,8 25,2 20,5 10,3 5,2 30,6 4,3 7,5 -13,6
1144 Kvitsøy 13,1 3,5 2,7 1,6 0,7 4,5 6,1 9,6 -3,4
1145 Bokn 22,2 5,9 4,6 3,7 1,2 6,7 5,3 3,8 -24,3
1146 Tysvær  242,4 64,9 52,8 36,6 13,5 74,6 10,3 4,2 -20,8
1149 Karmøy 1 099,8  268,4  218,8  183,6 55,5  373,6 5,1 8,7 -15,8
1151 Utsira 7,0 1,9 1,4 1,1 0,4 2,1 9,7 21,6 -4,6
1154 Vindafjord  148,6 39,1 27,5 20,3 7,6 54,1 -0,5 11,4 -14,3
1159 Ølen  107,6 26,0 20,2 24,7 5,3 31,5 18,3 16,5 -10,7
                   
12 Hordaland 17 883,1 3 721,0 2 817,3 3 701,0  773,4 6 870,4 11,3 8,8 -15,7
1201 Bergen 11 570,5 2 087,2 1 586,7 2 714,7  435,6 4 746,3 16,3 9,2 -15,5
1211 Etne  103,9 30,5 20,1 12,3 6,3 34,7 -10,2 -6,3 -33,1
1216 Sveio  111,5 31,1 25,7 11,9 6,4 36,4 3,6 9,3 -13,9
1219 Bømlo  318,5 77,9 63,4 56,5 15,8  104,9 3,9 9,7 -18,1
1221 Stord  582,8  122,7  102,1  147,5 26,6  184,0 8,4 7,0 -14,2
1222 Fitjar 88,2 21,5 17,6 14,4 4,4 30,3 5,9 8,2 -15,9
1223 Tysnes 75,9 19,7 15,2 11,5 3,9 25,7 -7,0 9,1 -19,7
1224 Kvinnherad  423,5  108,0 76,4 60,3 22,2  156,6 -9,4 21,0 -2,8
1227 Jondal 31,2 9,2 5,6 4,9 1,8 9,6 -4,8 -8,7 -26,0
1228 Odda  273,6 81,2 42,9 38,5 16,3 94,7 0,9 19,8 -1,0
1231 Ullensvang  104,7 28,2 20,2 13,0 5,7 37,6 13,2 11,6 -7,2
1232 Eidfjord 41,7 22,0 5,1 4,1 4,1 6,5 1,5 0,9 -6,9
1233 Ulvik 35,8 14,4 5,9 4,6 2,8 8,1 3,6 3,4 -6,4
1234 Granvin 24,0 6,8 5,4 3,5 1,4 6,9 4,9 10,7 -7,5
1235 Voss  389,4  109,8 77,4 51,2 22,1  128,9 0,4 12,7 -7,9
1238 Kvam  242,5 65,6 47,4 37,9 13,3 78,3 5,6 11,0 -11,5
1241 Fusa  136,7 30,2 22,5 29,9 6,0 48,2 0,6 9,9 -17,9
1242 Samnanger 64,4 19,9 13,4 7,3 4,0 19,9 3,2 8,8 -10,0
1243 Os  468,4  118,3 99,2 52,8 24,4  173,8 12,0 15,1 -11,4
1244 Austevoll  201,1 41,8 28,4 44,7 8,1 78,0 2,8 -2,2 -40,2
1245 Sund  153,1 40,2 33,3 20,2 8,4 51,0 6,0 11,1 -15,2
1246 Fjell  606,9  147,0  123,1 98,5 31,4  207,0 5,8 8,7 -17,6
1247 Askøy  560,8  148,7  129,4 63,4 32,4  186,9 8,9 12,7 -10,0
1251 Vaksdal  114,9 33,8 21,8 19,6 7,0 32,8 -3,4 -19,3 -26,3
1252 Modalen 19,6 10,3 1,8 2,9 1,9 2,6 2,5 4,5 -0,7
1253 Osterøy  192,5 50,0 32,9 29,7 10,6 69,3 -20,3 -20,7 -51,5
1256 Meland  165,4 39,2 34,1 26,6 8,2 57,3 10,6 16,4 -9,8
1259 Øygarden 97,5 25,6 21,3 15,5 5,3 29,8 7,8 9,4 -19,6
1260 Radøy  117,8 31,6 25,5 19,2 6,5 35,0 5,8 8,6 -14,4
1263 Lindås  403,2  101,5 83,2 61,4 21,1  136,0 6,0 10,2 -14,4
1264 Austrheim 97,3 24,0 17,5 15,5 4,7 35,5 9,9 7,4 -13,3
1265 Fedje 17,8 4,9 3,8 2,2 1,0 5,9 1,2 2,1 -24,5
1266 Masfjorden 48,0 18,4 9,0 4,9 3,7 12,1 2,3 7,3 -5,7
                   
14 Sogn og Fjordane 3 284,3  897,1  619,3  544,3  180,3 1 043,3 1,2 6,4 -15,3
1401 Flora  366,7 88,3 68,3 73,8 18,4  117,8 -4,9 0,6 -25,1
1411 Gulen 70,5 16,7 12,7 11,4 3,3 26,6 -0,7 1,2 -22,6
1412 Solund 28,1 7,7 5,4 2,7 1,5 10,8 -4,6 0,2 -39,3
1413 Hyllestad 39,4 10,5 7,8 7,9 2,1 11,1 7,1 6,2 -14,2
1416 Høyanger  155,2 54,4 28,9 19,4 11,0 41,5 10,5 21,8 1,3
1417 Vik 86,5 27,1 14,6 12,9 5,2 26,7 4,0 6,8 -11,1
1418 Balestrand 41,2 11,6 8,4 7,0 2,4 11,9 6,8 20,2 -2,7
1419 Leikanger 90,5 17,5 13,9 34,1 3,6 21,4 -31,2 9,9 -13,7
1420 Sogndal  191,0 51,1 38,9 33,7 10,4 57,0 7,6 7,6 -14,4
1421 Aurland 72,8 32,2 10,3 8,4 6,1 15,8 1,7 5,7 -5,4
1422 Lærdal 67,9 24,3 12,3 8,3 4,8 18,3 -12,7 -6,5 -18,5
1424 Årdal  208,1 63,9 41,8 21,5 13,1 67,8 4,3 3,9 -11,4
1426 Luster  146,0 54,6 25,0 16,4 10,4 39,6 2,6 5,1 -9,5
1428 Askvoll 82,0 23,1 17,1 9,9 4,6 27,3 6,7 6,0 -18,9
1429 Fjaler 74,2 19,3 14,3 10,9 4,0 25,7 -10,7 0,2 -24,5
1430 Gaular 71,9 19,5 15,1 11,7 3,9 21,8 6,8 8,4 -16,2
1431 Jølster 72,5 21,7 15,9 7,7 4,3 23,0 9,5 9,6 -12,1
1432 Førde  424,6 86,0 70,1 97,1 18,2  153,2 13,4 11,9 -12,1
1433 Naustdal 64,9 18,6 15,3 6,9 3,9 20,2 9,9 10,5 -13,5
1438 Bremanger  117,5 37,7 22,8 16,5 7,4 33,0 -0,6 -0,2 -19,8
1439 Vågsøy  199,4 50,9 37,3 32,1 9,9 69,2 -6,4 4,4 -23,7
1441 Selje 76,6 19,4 15,8 8,3 3,7 29,3 -0,3 1,0 -24,7
1443 Eid  158,7 41,6 33,0 21,6 8,4 54,1 1,6 13,0 -9,1
1444 Hornindal 26,2 7,8 6,0 2,9 1,5 8,0 4,8 11,3 -13,9
1445 Gloppen  158,5 43,5 31,2 24,6 8,5 50,6 5,2 4,9 -13,5
1449 Stryn  193,5 48,3 37,3 36,7 9,6 61,7 0,3 6,8 -14,1
                   
15 Møre og Romsdal 8 284,7 1 900,5 1 451,9 1 578,5  386,3 2 967,5 4,6 7,2 -17,7
1502 Molde 1 018,3  195,1  151,7  297,6 40,7  333,2 9,0 7,6 -14,8
1503 Kristiansund  559,3  130,8  104,7  103,6 28,4  191,7 2,7 7,0 -13,9
1504 Ålesund 1 634,7  341,1  255,6  358,3 69,4  610,2 -1,9 5,4 -19,4
1511 Vanylven  103,6 27,9 20,6 15,6 5,4 34,1 14,2 14,1 -11,3
1514 Sande 72,3 18,6 14,9 12,3 3,8 22,7 -6,2 -2,9 -33,6
1515 Herøy  332,5 73,9 52,3 56,1 13,7  136,5 8,8 15,0 -25,4
1516 Ulstein  349,7 59,2 43,8 66,7 11,1  169,0 19,1 -1,3 -30,5
1517 Hareid  142,2 33,5 27,7 29,2 6,8 45,0 6,5 9,4 -14,9
1519 Volda  245,9 61,2 46,3 48,3 12,4 77,8 3,0 10,8 -15,5
1520 Ørsta  286,0 72,6 55,9 51,9 14,7 91,0 3,0 9,6 -14,9
1523 Ørskog 62,4 15,1 12,0 9,7 3,1 22,4 5,1 5,7 -17,3
1524 Norddal 55,5 20,5 9,9 8,0 4,0 13,1 7,9 9,5 -6,0
1525 Stranda  137,2 35,7 27,1 22,4 7,3 44,8 4,7 7,6 -15,3
1526 Stordal 42,0 7,3 5,5 6,6 1,5 21,1 28,5 4,6 -14,4
1528 Sykkylven  304,4 56,9 45,8 60,9 11,6  129,1 7,5 6,7 -14,4
1529 Skodje 97,8 24,1 20,7 18,7 4,9 29,4 2,9 7,1 -17,8
1531 Sula  231,9 52,6 42,1 41,9 10,9 84,5 4,6 8,1 -16,4
1532 Giske  178,7 47,0 37,0 22,1 10,0 62,6 -4,8 -3,6 -26,1
1534 Haram  309,8 73,2 56,7 55,7 14,6  109,5 12,6 14,9 -14,2
1535 Vestnes  191,2 43,6 35,7 41,3 8,6 62,0 4,4 4,9 -20,5
1539 Rauma  238,4 54,7 39,7 36,4 11,1 96,6 11,3 13,0 -9,4
1543 Nesset 87,8 27,1 16,5 13,9 5,4 24,9 0,5 7,4 -11,6
1545 Midsund 55,1 15,5 10,5 8,1 3,0 17,9 -19,8 -14,6 -49,5
1546 Sandøy 71,6 12,1 8,8 7,6 2,3 40,7 9,3 -1,9 -37,7
1547 Aukra 83,6 21,9 17,6 13,3 4,5 26,3 6,2 8,8 -20,0
1548 Fræna  245,6 61,8 51,6 38,2 12,7 81,4 0,3 4,4 -19,3
1551 Eide 90,1 22,3 18,3 12,3 4,5 32,6 5,8 8,5 -17,3
1554 Averøy  148,7 36,6 30,7 25,8 7,6 47,9 0,3 2,2 -18,9
1556 Frei  131,1 35,3 30,1 13,5 7,5 44,6 7,2 10,8 -13,1
1557 Gjemnes 62,2 17,8 14,9 6,5 3,2 19,9 4,9 5,6 -25,3
1560 Tingvoll 73,3 19,5 15,6 9,8 4,1 24,3 5,2 7,4 -13,3
1563 Sunndal  239,1 71,5 48,5 26,1 14,6 78,4 12,3 16,8 -4,2
1566 Surnadal  171,4 45,6 31,7 19,0 8,9 66,2 7,2 8,5 -13,3
1567 Rindal 51,4 16,0 9,9 5,4 3,2 16,9 4,7 3,4 -11,5
1569 Aure 61,5 18,2 14,5 5,7 3,7 19,5 5,0 6,4 -16,7
1571 Halsa 41,6 12,0 8,7 4,6 2,5 13,9 3,2 10,6 -6,7
1572 Tustna 21,1 6,2 4,9 1,7 1,3 7,0 2,6 10,1 -13,0
1573 Smøla 56,0 16,5 13,5 3,7 3,4 18,9 0,2 4,0 -27,0
                   
16 Sør-Trøndelag 9 093,9 2 069,5 1 642,9 1 970,0  437,6 2 974,0 5,8 8,4 -13,8
1601 Trondheim 6 158,2 1 281,8 1 015,0 1 554,4  271,4 2 035,6 6,2 9,0 -14,3
1612 Hemne  104,2 28,3 22,5 12,9 5,8 34,8 0,8 6,2 -15,3
1613 Snillfjord 21,6 6,8 4,9 2,2 1,4 6,2 -0,8 1,4 -18,8
1617 Hitra 93,2 25,0 20,9 11,4 5,4 30,4 11,1 10,4 -10,8
1620 Frøya 97,9 23,5 21,4 18,8 5,6 28,6 -3,9 10,2 7,4
1621 Ørland  147,6 38,2 29,6 18,8 8,0 53,1 4,8 7,1 -22,3
1622 Agdenes 42,1 11,2 8,7 8,2 2,3 11,7 -4,2 -2,6 -19,5
1624 Rissa  157,5 41,3 33,0 27,2 8,5 47,5 -4,4 1,6 -17,5
1627 Bjugn  105,1 27,4 23,6 14,0 5,9 34,3 6,1 8,4 -12,4
1630 Åfjord 73,5 20,3 16,5 6,7 4,1 25,8 4,1 6,4 -18,2
1632 Roan 19,8 6,0 4,8 1,6 1,2 6,2 0,3 5,0 -21,9
1633 Osen 27,6 7,4 6,0 1,8 1,5 11,0 -6,3 -1,1 -38,2
1634 Oppdal  165,6 46,7 34,8 17,5 10,1 56,5 9,3 10,5 -4,9
1635 Rennebu 62,4 20,6 12,4 8,1 4,1 17,2 3,9 6,6 -7,2
1636 Meldal 92,0 25,3 18,5 13,6 5,2 29,4 6,8 8,4 -7,3
1638 Orkdal  323,8 75,2 59,0 74,3 16,7 98,5 10,6 15,2 -2,5
1640 Røros  145,0 40,5 30,3 18,7 8,2 47,4 2,4 7,9 -13,6
1644 Holtålen 46,9 13,6 11,1 4,5 2,8 14,9 7,6 12,6 -9,0
1648 Midtre Gauldal  136,9 35,3 28,4 23,0 7,2 42,9 10,3 9,5 -16,3
1653 Melhus  355,2 95,0 80,1 47,1 20,3  112,8 8,0 10,2 -10,6
1657 Skaun  140,7 39,5 34,5 14,5 8,3 43,9 8,7 14,0 -9,4
1662 Klæbu  137,4 38,6 31,4 17,3 8,2 41,9 5,6 9,7 -10,6
1663 Malvik  318,8 85,2 71,1 35,6 18,2  108,7 3,3 6,6 -19,1
1664 Selbu 99,1 28,2 20,2 15,3 5,8 29,6 5,0 6,1 -12,6
1665 Tydal 21,7 8,4 4,2 2,3 1,5 5,3 -27,9 -44,8 -52,0
                   
17 Nord-Trøndelag 3 275,2  831,5  686,4  575,5  174,7 1 007,1 4,8 6,5 -15,4
1702 Steinkjer  572,2  134,4  109,7  146,6 28,6  152,8 1,2 8,7 -11,9
1703 Namsos  309,5 84,5 71,1 29,0 17,9  106,9 4,2 10,0 -13,8
1711 Meråker 68,1 18,6 12,2 12,0 3,9 21,4 0,2 3,7 -12,8
1714 Stjørdal  538,0  138,8  114,0 86,0 28,8  170,2 9,4 13,1 -10,6
1717 Frosta 54,4 14,9 11,8 7,7 3,1 17,0 7,5 9,9 -13,2
1718 Leksvik 91,5 23,5 18,7 15,3 4,8 29,3 6,1 11,9 -12,8
1719 Levanger  514,0  120,1 99,8  123,9 25,2  144,9 8,1 10,0 -12,9
1721 Verdal  355,5 85,8 72,5 76,7 18,3  102,3 8,3 11,0 -12,9
1723 Mosvik 19,6 5,8 4,4 2,8 1,2 5,5 10,5 14,7 -3,5
1724 Verran 56,6 -4,2 11,5 9,5 -0,4 40,2 -16,6 -120,6 -107,5
1725 Namdalseid 32,4 9,5 8,0 2,9 2,0 10,1 2,7 6,9 -13,8
1729 Inderøy  136,3 36,6 30,6 20,4 7,7 41,1 4,9 7,1 -15,8
1736 Snåsa 45,6 14,2 10,7 4,5 2,9 13,3 4,3 10,6 -11,5
1738 Lierne 31,6 10,5 7,1 2,7 2,2 9,0 2,3 6,7 -13,6
1739 Røyrvik 14,4 5,8 2,8 1,2 1,2 3,4 2,0 3,7 -10,7
1740 Namsskogan 26,9 12,1 4,7 1,9 2,3 5,9 4,3 7,4 -4,7
1742 Grong 62,2 20,5 13,3 5,0 4,1 19,4 6,6 11,8 -7,3
1743 Høylandet 26,7 7,7 6,5 1,9 1,6 9,0 5,5 6,6 -15,5
1744 Overhalla 78,9 22,6 19,1 6,1 4,7 26,4 6,6 9,9 -13,1
1748 Fosnes 12,4 3,8 3,2 1,0 0,8 3,6 2,3 5,1 -12,8
1749 Flatanger 24,5 7,4 5,9 2,1 1,6 7,4 7,8 19,2 2,4
1750 Vikna 87,0 23,7 20,6 7,2 5,1 30,4 -4,6 6,6 -15,9
1751 Nærøy  103,6 30,9 25,1 8,1 6,4 33,2 3,3 11,7 -28,5
1755 Leka 13,1 4,0 3,1 1,0 0,8 4,2 -16,1 -15,5 -43,2
                   
18 Nordland 6 186,6 1 713,0 1 331,9  629,0  358,7 2 153,9 4,3 9,1 -14,3
1804 Bodø 1 413,8  357,1  294,0  205,3 75,6  481,8 2,5 12,7 -15,4
1805 Narvik  501,6  143,4  108,3 52,9 30,4  166,5 5,5 9,8 -10,8
1811 Bindal 38,9 14,1 8,0 3,3 2,8 10,7 5,4 7,8 -8,7
1812 Sømna 37,6 11,1 9,8 3,0 2,3 11,5 2,0 3,3 -16,5
1813 Brønnøy  173,3 45,7 39,2 18,7 9,6 60,2 7,3 8,2 -14,5
1815 Vega 25,8 7,7 6,6 1,7 1,6 8,1 5,4 6,7 -12,9
1816 Vevelstad 10,6 3,1 2,6 0,9 0,7 3,2 1,0 0,5 -17,5
1818 Herøy 35,5 10,0 8,2 3,1 2,1 12,1 -3,6 -6,9 -27,8
1820 Alstahaug  181,4 50,0 43,0 17,5 10,5 60,4 3,1 9,0 -19,0
1822 Leirfjord 38,0 11,3 9,3 2,3 2,5 12,5 3,1 2,2 -15,3
1824 Vefsn  451,0  100,1 80,2 35,2 20,9  214,7 8,3 12,3 -11,5
1825 Grane 32,2 10,7 7,5 2,3 2,2 9,5 3,7 6,0 -13,9
1826 Hattfjelldal 31,0 10,1 7,2 3,1 2,1 8,6 2,8 4,5 -13,7
1827 Dønna 29,3 8,6 7,1 2,6 1,8 9,3 1,7 2,3 -23,3
1828 Nesna 42,1 11,6 9,9 5,8 2,4 12,3 7,2 8,6 -15,4
1832 Hemnes  117,1 47,0 22,2 6,4 9,2 32,3 4,0 1,8 -11,7
1833 Rana  694,5  194,4  141,2 74,3 40,4  244,2 8,3 11,5 -8,5
1834 Lurøy 42,7 11,9 8,5 4,0 2,4 16,0 0,9 0,2 -27,1
1835 Træna 12,4 3,2 2,6 1,2 0,7 4,6 12,5 4,3 -18,8
1836 Rødøy 27,3 8,0 6,1 2,4 1,6 9,2 -0,9 5,8 -22,7
1837 Meløy  182,5 56,9 38,2 17,0 12,1 58,3 8,2 13,3 -8,1
1838 Gildeskål 50,2 15,2 10,6 3,6 3,1 17,7 10,3 59,8 12,5
1839 Beiarn 24,2 10,0 4,9 1,8 1,9 5,6 3,8 7,1 -6,5
1840 Saltdal  115,3 31,8 25,4 9,5 6,7 41,9 -9,4 -1,0 -18,7
1841 Fauske  231,2 73,2 52,3 16,6 15,0 74,1 7,9 11,3 -10,0
1842 Skjerstad 19,9 6,2 5,0 1,5 1,3 6,0 5,9 10,7 -11,9
1845 Sørfold 58,3 22,8 10,3 5,3 4,6 15,3 -1,6 -4,3 -13,4
1848 Steigen 57,0 17,3 13,8 4,6 3,6 17,7 4,0 8,6 -16,7
1849 Hamarøy 43,6 14,5 9,1 3,6 3,0 13,4 4,0 4,9 -11,2
1850 Tysfjord 49,5 16,0 11,5 3,5 3,3 15,1 6,7 11,0 -4,3
1851 Lødingen 56,1 16,1 13,0 3,6 3,4 20,0 -9,2 -9,0 -40,3
1852 Tjeldsund 31,2 9,4 8,1 1,5 2,0 10,2 4,5 10,3 -12,4
1853 Evenes 32,0 9,3 7,0 2,6 2,0 11,1 4,6 6,3 -11,1
1854 Ballangen 51,8 15,2 12,5 4,1 3,2 16,8 2,4 6,5 -13,6
1856 Røst 15,3 4,2 3,0 1,6 0,9 5,6 -0,6 -0,8 -15,5
1857 Værøy 18,2 4,6 3,8 1,6 1,0 7,3 4,5 -0,2 -27,3
1859 Flakstad 32,8 9,6 7,1 2,3 2,0 11,8 -0,9 0,6 -15,2
1860 Vestvågøy  226,2 64,3 54,1 17,3 13,5 76,9 1,4 6,4 -16,0
1865 Vågan  218,1 57,3 49,4 19,2 12,2 80,0 3,1 6,5 -18,9
1866 Hadsel  178,5 50,2 44,4 12,8 10,9 60,3 5,4 10,3 -11,0
1867 Bø 53,8 16,1 12,6 4,2 3,4 17,5 -1,1 0,9 -23,2
1868 Øksnes  114,6 29,3 25,3 11,7 6,2 42,2 -0,7 2,0 -23,4
1870 Sortland  231,5 59,8 51,9 22,5 12,4 84,8 9,1 12,7 -13,8
1871 Andøy  132,6 36,8 31,4 9,2 7,8 47,4 5,1 6,3 -19,8
1874 Moskenes 26,4 7,9 6,0 1,8 1,6 9,0 -2,5 -0,9 -35,9
                   
19 Troms 4 155,1 1 121,6  916,0  463,1  237,9 1 416,5 5,1 9,9 -14,4
1901 Harstad  640,1  172,4  141,5 70,7 36,3  219,3 6,2 11,2 -12,2
1902 Tromsø 2 090,5  502,4  419,0  310,6  107,7  750,8 4,8 10,2 -15,5
1911 Kvæfjord 66,0 18,4 16,1 6,8 3,9 20,7 4,8 9,3 -8,5
1913 Skånland 65,1 19,2 16,2 4,5 4,1 21,2 6,5 11,2 -11,1
1915 Bjarkøy 10,6 3,2 2,7 0,8 0,6 3,3 12,0 14,2 -12,0
1917 Ibestad 34,6 10,0 7,7 2,4 2,1 12,5 -0,2 5,9 -16,7
1919 Gratangen 22,7 6,6 5,5 2,2 1,4 6,9 7,8 10,6 -11,8
1920 Lavangen 18,7 5,7 4,7 1,4 1,2 5,8 3,8 10,8 -17,6
1922 Bardu  107,9 36,8 24,1 5,4 7,7 33,9 3,9 6,4 -6,5
1923 Salangen 46,7 13,9 11,7 3,7 2,9 14,6 2,6 5,2 -19,9
1924 Målselv  191,9 58,5 44,1 10,4 12,3 66,6 9,7 15,0 -6,8
1925 Sørreisa 74,0 21,3 17,5 4,5 4,6 26,0 13,2 18,0 -1,5
1926 Dyrøy 23,1 6,9 5,8 1,8 1,4 7,2 4,1 6,7 -17,1
1927 Tranøy 35,7 10,3 8,8 2,6 2,2 11,8 7,9 11,0 -17,1
1928 Torsken 26,7 6,8 5,9 2,2 1,3 10,5 11,6 2,5 -29,5
1929 Berg 24,4 6,6 5,7 2,2 1,4 8,5 -16,1 9,5 -14,7
1931 Lenvik  261,1 73,6 59,7 21,6 15,4 90,7 3,0 7,1 -19,8
1933 Balsfjord  109,2 32,8 27,4 6,7 6,9 35,5 4,4 8,1 -16,9
1936 Karlsøy 43,0 16,0 13,4 0,7 3,3 9,7 0,0 2,3 -21,3
1938 Lyngen 49,8 18,4 15,5 0,6 3,9 11,5 10,0 12,9 -12,4
1939 Storfjord 32,1 13,7 9,4 0,2 2,8 6,0 7,2 9,6 -12,1
1940 Gáivuotna - Kåfjord 31,4 13,1 10,0 0,1 2,7 5,5 5,5 9,4 -12,0
1941 Skjervøy 47,5 17,0 15,0 0,8 3,6 11,1 -0,4 2,2 -23,3
1942 Nordreisa 80,2 28,4 23,0 0,4 6,1 22,4 5,0 7,4 -15,9
1943 Kvænangen 21,9 9,4 5,9 0,0 2,0 4,6 3,9 9,3 -7,4
                   
20 Finnmark Finnmárku 1 405,8  497,6  418,4 15,7  106,1  368,1 4,7 9,9 -18,7
2002 Vardø 44,0 16,2 13,9 0,1 3,4 10,4 -7,9 -10,2 -35,1
2003 Vadsø  124,8 44,5 37,8 0,9 9,7 31,9 -1,3 9,5 -12,6
2004 Hammerfest  207,3 68,9 59,0 4,2 14,8 60,4 12,3 13,4 -13,8
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino 40,5 15,1 13,8 0,3 3,3 8,0 10,9 13,8 -8,3
2012 Alta  337,1  116,2 96,9 6,1 24,3 93,7 6,5 18,1 -21,7
2014 Loppa 20,3 7,5 6,4 0,2 1,6 4,5 2,0 4,2 -18,3
2015 Hasvik 24,1 9,5 6,6 0,1 2,0 5,8 -27,2 -21,1 -59,0
2017 Kvalsund 17,0 6,7 5,3 0,1 1,4 3,6 12,7 5,2 -16,8
2018 Måsøy 30,1 9,5 7,8 0,1 1,8 10,8 23,9 13,9 -11,2
2019 Nordkapp 63,5 23,0 19,5 0,5 5,0 15,4 -1,8 3,1 -18,6
2020 Porsanger 81,1 28,8 25,0 0,3 6,1 20,9 3,7 8,1 -16,5
2021 Kárájohka - Karasjok 42,6 15,1 14,0 0,9 3,3 9,3 -1,5 3,2 -21,1
2022 Lebesby 27,5 11,2 7,8 0,2 2,4 5,9 0,8 9,6 -13,9
2023 Gamvik 20,3 7,5 6,6 0,1 1,6 4,6 3,5 6,1 -18,9
2024 Berlevåg 18,9 7,1 5,6 0,2 1,6 4,4 -2,2 3,8 -16,5
2025 Deatnu - Tana 54,8 17,7 15,6 0,2 3,9 17,4 5,6 9,5 -15,7
2027 Unjárga - Nesseby 15,0 5,8 4,8 0,1 1,2 3,1 9,8 12,4 -17,7
2028 Båtsfjord 48,7 17,4 14,8 0,4 3,7 12,5 -2,6 2,0 -21,2
2030 Sør-Varanger  188,3 69,9 57,2 0,7 15,0 45,5 10,6 13,2 -10,7
                   
23 Kontinentalsokkelen 47 086,0 22,6  154,6  135,0 7,6 46 766,1 3,3 : :
2311 Nordsjøen 46 386,1 0,0 0,0 0,0 0,0 46 386,1 3,4 : :
2312 Stavanger  699,8 22,6  154,6  135,0 7,6  379,9 -6,3 : :

Standardtegn i tabeller