Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-juni. 2002-2003. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2002 2003 2002/2003 2002 2003 2002/2003 2002 2003 2002/2003
I alt  218 214  225 439 3,3 36 520 39 181 7,3 9 646 8 117 -15,9
                   
01 Østfold 7 925,9 8 250,9 4,1 1 807,2 1 956,7 8,3  473,9  410,0 -13,5
02 Akershus 22 224,4 23 634,2 6,3 4 686,6 4 968,0 6,0 1 247,0 1 037,9 -16,8
03 Oslo 36 782,1 35 458,4 -3,6 5 774,1 6 084,6 5,4 1 525,6 1 235,6 -19,0
04 Hedmark 5 229,4 5 388,0 3,0 1 256,4 1 350,2 7,5  327,8  280,4 -14,5
05 Oppland 5 191,1 5 475,4 5,5 1 279,6 1 380,3 7,9  326,5  285,8 -12,5
06 Buskerud 8 745,6 8 970,5 2,6 1 997,4 2 125,9 6,4  526,7  437,6 -16,9
07 Vestfold 7 620,6 7 621,8 0,0 1 628,1 1 749,4 7,5  428,6  361,8 -15,6
08 Telemark 4 967,4 5 260,2 5,9 1 242,4 1 335,6 7,5  317,8  277,1 -12,8
09 Aust-Agder 3 086,9 3 158,9 2,3  737,8  793,7 7,6  186,4  163,2 -12,4
10 Vest-Agder 4 933,4 5 255,0 6,5 1 149,9 1 248,4 8,6  296,6  251,0 -15,4
11 Rogaland 15 724,0 16 311,0 3,7 3 190,5 3 414,0 7,0  848,9  713,9 -15,9
12 Hordaland 16 068,8 17 883,1 11,3 3 418,7 3 721,0 8,8  916,9  773,4 -15,7
14 Sogn og Fjordane 3 244,8 3 284,3 1,2  843,4  897,1 6,4  212,8  180,3 -15,3
15 Møre og Romsdal 7 923,8 8 284,7 4,6 1 773,6 1 900,5 7,2  469,4  386,3 -17,7
16 Sør-Trøndelag 8 598,1 9 093,9 5,8 1 908,6 2 069,5 8,4  507,7  437,6 -13,8
17 Nord-Trøndelag 3 123,8 3 275,2 4,8  781,1  831,5 6,5  206,6  174,7 -15,4
18 Nordland 5 933,2 6 186,6 4,3 1 570,8 1 713,0 9,1  418,3  358,7 -14,2
19 Troms 3 954,1 4 155,1 5,1 1 020,9 1 121,6 9,9  278,1  237,9 -14,5
20 Finnmark Finnmárku 1 342,5 1 405,8 4,7  452,9  497,6 9,9  130,6  106,1 -18,8
23 Kontinentalsokkelen 45 594,0 47 086,0 3,3 0,0 22,6 : 0,0 7,6 :
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formueskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2002 2003 2002/2003 2002 2003 2002/2003 2002 2003 2002/2003
I alt 38 139 40 390 5,9 27 697 29 457 6,4  106 212  108 294 2,0
                   
01 Østfold 1 576,5 1 668,9 5,9 1 420,4 1 507,0 6,1 2 647,8 2 708,3 2,3
02 Akershus 4 577,6 5 099,4 11,4 3 561,3 3 749,0 5,3 8 152,0 8 780,0 7,7
03 Oslo 11 485,7 11 669,7 1,6 3 941,4 4 141,9 5,1 14 055,4 12 326,6 -12,3
04 Hedmark  937,7  995,9 6,2  982,4 1 033,8 5,2 1 725,1 1 727,6 0,1
05 Oppland  962,8 1 014,9 5,4  978,1 1 048,6 7,2 1 644,0 1 745,7 6,2
06 Buskerud 1 711,7 1 833,1 7,1 1 499,5 1 559,4 4,0 3 010,4 3 014,6 0,1
07 Vestfold 1 399,4 1 477,3 5,6 1 269,2 1 341,6 5,7 2 895,4 2 691,6 -7,0
08 Telemark  916,6 1 014,0 10,6  918,2  970,4 5,7 1 572,5 1 663,1 5,8
09 Aust-Agder  618,6  593,3 -4,1  550,0  584,3 6,2  994,1 1 024,3 3,0
10 Vest-Agder 1 026,9 1 152,4 12,2  850,8  914,6 7,5 1 609,2 1 688,5 4,9
11 Rogaland 4 006,7 4 258,5 6,3 2 404,6 2 567,6 6,8 5 273,3 5 357,0 1,6
12 Hordaland 3 434,8 3 701,0 7,8 2 663,0 2 817,3 5,8 5 635,5 6 870,4 21,9
14 Sogn og Fjordane  510,4  544,3 6,6  587,7  619,3 5,4 1 090,4 1 043,3 -4,3
15 Møre og Romsdal 1 504,2 1 578,5 4,9 1 373,0 1 451,9 5,7 2 803,5 2 967,5 5,8
16 Sør-Trøndelag 1 826,2 1 970,0 7,9 1 553,8 1 642,9 5,7 2 801,8 2 974,0 6,1
17 Nord-Trøndelag  524,9  575,5 9,6  632,0  686,4 8,6  979,3 1 007,1 2,8
18 Nordland  588,3  629,0 6,9 1 255,3 1 331,9 6,1 2 100,6 2 153,9 2,5
19 Troms  403,7  463,1 14,7  857,8  916,0 6,8 1 393,6 1 416,5 1,6
20 Finnmark Finnmárku 10,9 15,7 44,0  397,3  418,4 5,3  350,8  368,1 4,9
23 Kontinentalsokkelen  114,9  135,0 17,5 1,4  154,6 10 942,9 45 477,7 46 766,1 2,8

Standardtegn i tabeller