Statistisk sentralbyrå


Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-februar 2003. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt 54 574,6 10 032,0 7 602,5 15 111,0 1 508,0 20 321,1 3,4 8,0 -68,1
                   
01 Østfold 2 434,0  495,3  380,7  612,2 76,4  869,3 3,3 8,4 -67,2
0101 Halden  228,0 48,8 37,9 58,9 7,0 75,3 4,4 8,5 -69,5
0104 Moss  273,8 55,8 44,6 66,8 9,0 97,6 -2,6 6,9 -66,6
0105 Sarpsborg  503,9 95,6 73,3  136,8 15,7  182,5 8,0 16,4 -64,3
0106 Fredrikstad  726,7  132,2  102,3  206,4 20,6  265,3 0,6 6,2 -67,7
0111 Hvaler 25,2 7,3 5,3 3,2 0,9 8,5 0,9 3,0 -74,4
0118 Aremark 9,1 2,4 1,8 1,7 0,2 3,0 -35,8 -48,6 -90,7
0119 Marker 25,7 5,6 4,2 6,1 0,8 9,1 -6,6 -7,9 -74,6
0121 Rømskog 4,8 1,1 0,9 0,9 0,2 1,8 7,3 2,7 -70,5
0122 Trøgstad 35,2 9,1 6,9 5,7 1,2 12,3 5,5 11,6 -70,5
0123 Spydeberg 43,3 10,5 8,2 7,6 1,3 15,7 5,3 4,0 -70,0
0124 Askim  141,7 33,9 21,4 28,9 5,4 52,1 8,7 18,5 -58,0
0125 Eidsberg 88,6 18,3 14,1 22,0 2,7 31,5 7,0 4,6 -69,0
0127 Skiptvet 22,6 6,2 4,3 3,8 1,0 7,3 5,8 1,8 -66,3
0128 Rakkestad 59,0 12,8 9,4 14,5 1,8 20,4 13,0 17,6 -66,7
0135 Råde 53,7 12,3 9,6 10,7 1,7 19,4 5,6 4,7 -71,8
0136 Rygge  124,8 27,2 22,0 26,6 4,4 44,6 3,4 5,9 -67,5
0137 Våler 31,1 7,8 6,7 4,6 1,2 10,8 4,3 7,8 -67,1
0138 Hobøl 36,6 8,5 7,6 7,0 1,3 12,3 6,4 -0,1 -70,7
                   
02 Akershus 7 105,7 1 218,4  932,5 1 814,5  183,5 2 956,9 11,6 7,3 -68,9
0211 Vestby  126,7 27,6 23,9 20,7 4,0 50,5 6,1 11,1 -69,4
0213 Ski  289,8 62,4 50,5 49,6 9,4  117,9 0,1 5,1 -70,1
0214 Ås  158,4 31,9 25,8 39,6 4,5 56,6 15,6 7,0 -71,4
0215 Frogn  142,7 31,8 26,2 18,7 5,7 60,2 9,1 4,2 -63,7
0216 Nesodden  140,3 35,1 29,0 19,5 5,7 51,0 6,9 8,2 -66,4
0217 Oppegård  364,4 62,4 48,3 86,6 9,2  157,9 6,9 7,9 -70,1
0219 Bærum 2 460,7  314,3  213,9  730,8 48,0 1 153,7 20,0 9,9 -66,4
0220 Asker  955,8  142,0 99,3  295,0 20,6  398,9 8,6 3,9 -70,6
0221 Aurskog-Høland  106,4 23,9 19,8 20,8 3,6 38,4 7,9 8,5 -68,9
0226 Sørum  130,7 27,3 23,9 16,3 3,6 59,5 3,7 -5,0 -76,1
0227 Fet 89,6 22,5 18,0 12,7 3,2 33,1 4,5 6,5 -70,0
0228 Rælingen  128,8 34,2 28,5 10,9 5,1 50,1 4,0 3,8 -70,7
0229 Enebakk 84,4 18,4 16,4 12,7 3,0 34,0 3,0 2,6 -67,9
0230 Lørenskog  462,3 78,4 64,4  154,3 12,5  152,7 11,9 7,7 -68,6
0231 Skedsmo  511,5  100,2 78,0  131,0 14,2  188,0 5,1 6,7 -71,4
0233 Nittedal  243,5 46,2 38,1 53,2 7,7 98,3 6,9 5,3 -67,5
0234 Gjerdrum 43,3 10,9 8,7 5,2 1,5 17,0 1,1 0,1 -72,8
0235 Ullensaker  272,5 52,2 41,9 72,0 7,4 99,2 13,3 11,0 -70,5
0236 Nes  139,9 35,4 28,4 20,9 5,4 49,8 10,6 11,4 -66,7
0237 Eidsvoll  158,8 37,0 29,4 30,9 5,2 56,3 5,6 8,7 -69,6
0238 Nannestad 75,0 19,5 16,0 9,2 3,0 27,3 13,4 15,3 -65,4
0239 Hurdal 20,1 4,9 4,0 3,9 0,7 6,5 3,6 13,3 -67,5
                   
0301 Oslo 11 347,4 1 467,7  989,1 4 440,3  209,5 4 240,8 -4,0 6,1 -70,6
                   
04 Hedmark 1 580,5  336,9  263,9  379,3 51,6  548,9 3,1 7,9 -67,6
0402 Kongsvinger  149,8 31,7 25,3 36,5 4,9 51,4 3,5 9,7 -67,8
0403 Hamar  330,3 54,7 40,7 86,6 7,5  140,7 -8,0 7,4 -72,2
0412 Ringsaker  263,0 53,6 44,2 74,6 8,7 81,9 4,5 7,8 -65,9
0415 Løten 47,4 11,8 10,1 7,4 1,7 16,5 5,3 9,6 -68,9
0417 Stange  145,4 30,8 25,9 34,3 5,2 49,3 8,7 7,6 -64,9
0418 Nord-Odal 35,2 8,5 6,9 6,0 1,3 12,5 6,7 11,0 -68,3
0419 Sør-Odal 57,4 13,2 10,3 13,6 2,2 18,2 1,8 2,1 -67,0
0420 Eidskog 39,3 10,0 8,1 6,6 1,6 13,0 1,2 2,8 -68,2
0423 Grue 37,5 8,8 6,4 6,9 1,2 14,1 5,1 6,3 -68,9
0425 Åsnes 50,4 13,0 12,0 8,6 2,0 14,7 10,1 11,0 -66,9
0426 Våler 30,7 7,1 5,5 7,2 1,0 9,9 12,9 6,2 -68,5
0427 Elverum  182,6 34,4 27,9 57,5 5,0 57,9 17,2 10,8 -68,9
0428 Trysil 51,8 13,2 9,4 9,7 2,1 17,5 1,4 10,8 -63,9
0429 Åmot 30,4 9,1 5,9 4,8 1,4 9,2 7,8 9,0 -63,1
0430 Stor-Elvdal 17,4 5,0 3,6 2,0 0,8 6,0 -11,0 -13,6 -72,3
0432 Rendalen 13,0 4,6 2,3 1,8 0,7 3,5 5,7 3,6 -58,6
0434 Engerdal 8,0 2,2 1,8 1,3 0,3 2,3 3,1 34,7 -63,4
0436 Tolga 10,5 2,4 2,0 1,6 0,4 4,1 4,6 7,7 -66,3
0437 Tynset 41,2 11,2 7,6 7,2 1,8 13,5 4,9 14,0 -62,6
0438 Alvdal 16,9 5,2 3,3 2,1 0,8 5,5 4,2 3,6 -61,7
0439 Folldal 9,9 2,9 2,1 1,5 0,4 3,0 5,2 6,0 -66,4
0441 Os 12,4 3,2 2,7 1,7 0,5 4,3 4,9 3,1 -68,4
                   
05 Oppland 1 579,9  346,8  261,3  371,0 54,3  546,4 4,8 6,5 -66,2
0501 Lillehammer  292,4 51,0 39,1 88,2 7,9  106,2 10,5 7,2 -68,0
0502 Gjøvik  261,8 49,9 40,3 75,4 7,9 88,3 1,3 4,2 -68,5
0511 Dovre 17,2 4,9 3,7 2,1 0,7 5,9 -6,2 -1,1 -72,0
0512 Lesja 14,5 4,4 2,9 2,1 0,6 4,5 10,1 14,3 -63,0
0513 Skjåk 15,0 5,0 2,7 2,3 0,8 4,3 6,6 9,9 -58,1
0514 Lom 20,2 4,6 3,1 3,0 0,7 8,7 9,2 11,4 -63,1
0515 Vågå 30,2 7,2 4,7 3,3 1,1 14,0 15,4 1,6 -66,8
0516 Nord-Fron 53,3 15,5 8,2 8,0 2,5 19,1 -0,4 2,9 -56,8
0517 Sel 37,2 9,7 7,6 5,7 1,6 12,7 3,9 4,4 -65,5
0519 Sør-Fron 24,7 7,1 4,3 4,2 1,1 8,0 7,1 5,6 -60,4
0520 Ringebu 37,2 8,5 5,8 8,3 1,4 13,2 -4,0 16,4 -62,0
0521 Øyer 36,4 8,9 6,5 7,6 1,3 12,1 5,1 1,1 -67,7
0522 Gausdal 42,7 10,2 8,0 7,6 1,9 14,9 10,1 6,1 -60,3
0528 Østre Toten  107,0 24,9 20,3 23,2 3,5 35,0 11,4 12,4 -69,8
0529 Vestre Toten  135,3 24,9 20,8 45,1 3,9 40,6 -8,1 6,7 -68,9
0532 Jevnaker 53,1 11,1 9,3 13,2 1,7 17,8 3,2 5,2 -68,2
0533 Lunner 66,3 16,1 14,5 8,8 2,6 24,2 4,5 2,4 -68,0
0534 Gran  109,5 22,8 18,7 25,6 3,6 38,8 9,8 7,3 -63,2
0536 Søndre Land 37,9 9,4 7,8 7,7 1,5 11,4 10,7 11,0 -65,6
0538 Nordre Land 52,7 12,8 9,1 9,4 2,0 19,3 17,0 11,4 -60,8
0540 Sør-Aurdal 20,5 5,7 4,0 2,7 0,8 7,3 2,6 -1,1 -66,7
0541 Etnedal 8,1 2,2 1,6 1,2 0,3 2,9 -1,4 5,6 -68,7
0542 Nord-Aurdal 56,8 14,9 9,5 9,3 2,3 20,8 10,1 17,1 -62,6
0543 Vestre Slidre 15,0 4,2 2,7 2,1 0,6 5,3 -17,5 -15,9 -68,6
0544 Øystre Slidre 21,8 6,0 4,1 3,4 0,9 7,4 -1,2 3,8 -71,4
0545 Vang 13,2 5,0 2,1 1,5 0,9 3,7 4,6 7,6 -49,5
                   
06 Buskerud 2 656,2  539,7  395,3  680,4 80,8  960,0 4,6 10,1 -67,4
0602 Drammen  746,2  123,7 95,7  235,3 19,3  272,1 4,6 7,6 -67,8
0604 Kongsberg  321,5 56,5 42,1  102,6 8,4  112,0 3,5 5,4 -70,0
0605 Ringerike  292,7 59,7 43,5 81,7 8,7 99,1 5,8 10,3 -68,1
0612 Hole 52,3 11,5 7,6 10,3 1,4 21,5 -2,9 6,9 -69,3
0615 Flå 6,9 1,9 1,3 1,2 0,3 2,3 5,8 -1,8 -70,5
0616 Nes 29,7 7,8 4,7 5,6 1,2 10,4 3,5 5,2 -61,7
0617 Gol 43,2 11,2 6,5 8,9 1,8 14,7 7,8 11,8 -57,5
0618 Hemsedal 20,0 5,2 3,3 3,9 0,7 6,8 3,4 8,9 -65,0
0619 Ål 45,6 12,1 5,8 8,7 1,9 17,1 6,9 10,3 -57,1
0620 Hol 51,8 16,4 7,2 9,0 2,6 16,6 -1,2  221,5 -28,9
0621 Sigdal 25,6 6,9 4,2 4,3 1,0 9,2 10,3 7,8 -62,9
0622 Krødsherad 21,3 4,6 3,2 4,5 0,6 8,4 8,5 7,5 -68,6
0623 Modum  114,3 27,0 19,4 25,3 4,0 38,5 10,4 20,3 -64,7
0624 Øvre Eiker  143,0 29,9 23,5 33,2 4,7 51,8 6,3 7,1 -67,4
0625 Nedre Eiker  183,3 41,5 35,4 30,2 6,0 70,2 5,3 9,9 -70,3
0626 Lier  260,8 46,8 36,8 68,1 6,1  103,0 6,0 7,2 -74,5
0627 Røyken  163,3 38,7 31,5 23,7 6,0 63,5 2,0 4,3 -68,1
0628 Hurum 75,3 17,4 14,3 14,7 2,6 26,3 -5,5 3,4 -69,3
0631 Flesberg 21,6 5,9 4,0 4,2 0,9 6,6 8,6 6,8 -62,8
0632 Rollag 10,7 3,6 1,9 1,6 0,6 3,1 3,6 4,5 -60,4
0633 Nore og Uvdal 27,1 11,6 3,3 3,5 1,9 6,8 10,6 3,7 -42,9
                   
07 Vestfold 2 245,5  430,9  335,8  551,6 64,0  863,2 3,8 8,9 -68,8
0701 Horten  241,9 48,5 37,7 56,5 8,0 91,2 -10,8 9,1 -66,9
0702 Holmestrand 80,7 18,4 14,5 18,2 2,6 27,0 -3,7 6,0 -71,9
0704 Tønsberg  506,4 75,0 57,4  181,9 10,8  181,3 8,7 5,3 -70,6
0706 Sandefjord  462,7 82,7 64,8  111,1 12,1  192,1 10,1 10,1 -68,8
0709 Larvik  387,4 77,0 60,5 77,6 11,2  161,1 3,6 8,8 -68,8
0711 Svelvik 54,1 12,6 10,9 9,6 1,8 19,1 2,4 8,0 -70,6
0713 Sande 56,4 13,6 10,7 10,6 2,1 19,3 -4,5 -3,8 -70,7
0714 Hof 23,1 5,3 4,4 4,9 0,7 7,8 4,1 6,3 -71,1
0716 Re 63,3 14,7 10,5 12,6 2,3 23,2 21,2 34,8 -59,4
0719 Andebu 37,8 8,5 7,0 6,8 1,3 14,1 -0,6 8,8 -68,0
0720 Stokke 92,7 19,3 15,3 21,7 2,9 33,6 2,9 10,6 -68,1
0722 Nøtterøy  186,1 41,7 32,1 31,2 6,0 75,1 1,7 10,3 -68,6
0723 Tjøme 34,5 9,3 6,6 4,8 1,4 12,3 5,8 9,8 -65,2
0728 Lardal 18,3 4,2 3,3 4,2 0,6 6,0 2,9 17,8 -66,7
                   
08 Telemark 1 576,1  358,6  250,0  378,6 54,6  534,4 8,1 8,1 -65,8
0805 Porsgrunn  361,2 68,8 52,6 88,9 10,4  140,6 13,5 6,6 -68,7
0806 Skien  486,7 98,6 78,1  131,9 14,4  163,7 9,0 12,3 -68,7
0807 Notodden  112,0 23,4 17,8 28,5 3,7 38,6 0,9 -4,3 -69,5
0811 Siljan 18,1 4,5 3,7 2,4 0,7 6,8 11,9 10,1 -67,9
0814 Bamble  138,1 28,2 24,2 38,9 4,1 42,7 7,7 7,9 -70,5
0815 Kragerø 84,3 19,1 14,2 19,5 2,8 28,8 2,2 8,3 -70,1
0817 Drangedal 27,4 6,8 5,4 4,5 1,0 9,8 8,3 9,7 -67,6
0819 Nome 52,8 12,7 8,9 10,9 1,9 18,4 3,7 5,9 -67,9
0821 Bø 42,1 9,7 7,4 8,6 1,4 15,0 3,8 7,2 -70,5
0822 Sauherad 33,0 7,1 5,8 7,0 1,1 12,0 5,8 7,3 -69,6
0826 Tinn 72,5 25,5 10,0 12,4 4,3 20,2 7,0 5,4 -48,1
0827 Hjartdal 13,1 4,5 2,0 2,3 0,7 3,6 -0,5 5,5 -52,7
0828 Seljord 26,4 6,6 4,2 5,7 1,0 9,0 2,5 10,8 -63,4
0829 Kviteseid 18,6 4,9 3,4 4,0 0,8 5,6 15,0 22,9 -62,1
0830 Nissedal 11,8 4,4 1,7 2,0 0,7 3,0 24,2 47,8 -43,3
0831 Fyresdal 11,2 4,0 1,7 2,2 0,6 2,5 9,6 24,5 -50,9
0833 Tokke 25,5 11,5 3,5 3,3 1,9 5,3 -0,1 5,6 -42,4
0834 Vinje 41,4 18,4 5,3 5,8 3,2 8,7 4,9 3,3 -41,4
                   
09 Aust-Agder  958,8  211,1  151,1  240,5 32,1  323,9 4,8 11,9 -65,0
0901 Risør 50,6 12,2 9,7 9,8 1,9 17,1 -2,5 9,2 -67,1
0904 Grimstad  165,8 33,1 26,2 45,3 4,7 56,6 -4,8 4,7 -70,6
0906 Arendal  419,7 77,7 62,0  124,4 11,4  144,2 3,6 4,3 -69,7
0911 Gjerstad 16,3 3,9 3,3 3,7 0,6 4,9 1,4 6,7 -69,7
0912 Vegårshei 12,3 2,9 2,3 2,6 0,5 4,1 7,1 5,1 -66,6
0914 Tvedestrand 47,9 11,0 8,3 9,5 1,7 17,4 11,0 14,9 -64,6
0919 Froland 39,8 9,5 6,6 5,7 1,5 16,5 26,8 4,8 -59,4
0926 Lillesand 77,4 16,6 13,0 17,4 2,4 28,0 1,4 8,0 -70,1
0928 Birkenes 33,3 6,9 5,4 8,4 1,0 11,5 6,3 8,8 -68,3
0929 Åmli 16,8 5,4 3,4 2,0 1,4 4,6 65,8 83,8 -2,1
0935 Iveland 8,5 3,2 1,6 1,1 0,5 2,1 39,0 92,5 -35,9
0937 Evje og Hornnes 23,3 6,0 4,5 3,4 0,8 8,6 7,3 10,1 -70,5
0938 Bygland 10,8 3,2 1,7 2,6 0,5 2,8 21,4 39,0 -52,2
0940 Valle 15,3 6,7 1,9 2,3 1,1 3,4 21,6 43,4 -33,1
0941 Bykle 21,0 13,0 1,4 2,2 2,2 2,2 45,3 66,6 7,2
                   
10 Vest-Agder 1 560,6  326,7  233,8  414,4 44,6  541,1 5,8 11,9 -69,4
1001 Kristiansand  843,3  148,9  111,2  252,6 21,4  309,1 2,8 9,7 -69,9
1002 Mandal  107,6 24,3 19,4 24,4 3,6 35,8 9,3 10,6 -68,6
1003 Farsund 80,3 18,4 16,4 20,9 -1,6 26,2 4,5 5,3 -118,1
1004 Flekkefjord 88,4 18,1 13,4 23,1 2,7 31,1 13,1 9,2 -67,6
1014 Vennesla 97,0 21,7 16,9 22,9 3,4 32,2 7,3 4,9 -66,5
1017 Songdalen 47,7 10,6 9,2 10,7 1,6 15,6 21,2 24,2 -65,9
1018 Søgne 73,4 16,1 13,2 12,5 2,4 29,2 2,2 8,0 -70,8
1021 Marnardal 16,2 4,3 2,7 4,1 0,7 4,4 12,0 23,0 -58,3
1026 Åseral 11,8 6,0 1,2 2,0 1,0 1,7 92,2  289,8 37,1
1027 Audnedal 11,7 2,8 2,0 2,8 0,4 3,7 0,3 0,9 -71,0
1029 Lindesnes 29,7 7,3 5,6 5,0 1,1 10,7 9,6 11,9 -67,7
1032 Lyngdal 57,0 13,0 9,9 14,0 1,9 18,3 8,3 11,5 -68,3
1034 Hægebostad 11,1 3,0 2,2 1,8 0,4 3,7 3,0 11,3 -66,9
1037 Kvinesdal 54,7 17,1 7,9 11,5 2,8 15,3 10,8 16,0 -50,7
1046 Sirdal 30,6 15,3 2,5 6,0 2,8 4,1 14,4 19,6 -18,9
                   
11 Rogaland 4 985,4  868,7  649,6 1 641,1  133,5 1 692,5 2,9 5,0 -68,4
1101 Eigersund  130,9 27,7 21,5 27,6 4,0 50,1 10,7 8,1 -70,6
1102 Sandnes  708,8  127,8 97,8  193,4 19,0  270,8 6,2 11,8 -69,1
1103 Stavanger 1 967,5  279,9  211,1  765,5 46,3  664,7 0,9 -0,2 -67,8
1106 Haugesund  361,1 63,3 50,1  109,5 9,5  128,7 16,5 5,1 -69,8
1111 Sokndal 27,1 6,5 4,8 5,8 0,9 9,1 6,1 -0,2 -71,2
1112 Lund 29,0 5,6 4,1 8,5 0,8 10,0 3,2 10,1 -67,0
1114 Bjerkreim 17,5 4,1 3,1 2,9 0,6 6,7 0,8 10,8 -66,8
1119 Hå  125,4 26,9 21,5 29,0 4,0 44,0 12,5 12,0 -68,5
1120 Klepp  147,4 27,6 22,6 36,3 4,0 56,9 8,3 8,4 -70,7
1121 Time  127,5 28,2 21,7 27,5 4,2 45,9 9,2 8,3 -68,7
1122 Gjesdal 74,7 17,7 14,5 12,6 2,6 27,3 3,2 7,5 -68,7
1124 Sola  416,4 46,1 33,7  244,6 5,9 86,0 -13,1 1,3 -75,5
1127 Randaberg  114,8 20,6 16,2 31,7 2,9 43,5 3,7 4,2 -72,3
1129 Forsand 15,7 7,3 1,4 2,6 1,2 3,2 8,2 5,1 -33,0
1130 Strand 84,5 19,4 15,6 14,7 2,9 31,8 4,8 10,4 -68,8
1133 Hjelmeland 15,9 10,8 3,5 6,0 1,7 -6,2 -55,1 3,3 -45,9
1134 Suldal 54,3 21,8 5,5 6,8 3,7 16,5 5,0 4,5 -37,0
1135 Sauda 44,6 12,5 7,1 5,3 1,9 17,7 -2,6 9,9 -60,7
1141 Finnøy 19,3 4,4 3,5 4,3 0,6 6,4 -0,2 -0,4 -72,6
1142 Rennesøy 25,4 6,4 5,2 4,1 0,9 8,8 1,3 0,7 -71,7
1144 Kvitsøy 3,7 0,8 0,7 0,7 0,1 1,3 21,3 17,0 -62,7
1145 Bokn 6,2 1,5 1,2 1,4 0,3 1,9 13,7 3,3 -66,7
1146 Tysvær 68,0 17,2 13,7 13,3 2,5 21,3 7,8 2,9 -72,3
1149 Karmøy  326,3 68,8 57,6 69,7 10,2  119,9 12,0 7,5 -69,4
1151 Utsira 1,9 0,5 0,3 0,4 0,1 0,6 15,8 7,5 -64,0
1154 Vindafjord 40,5 9,0 6,4 7,3 1,3 16,6 6,4 9,4 -66,7
1159 Ølen 30,8 6,3 5,0 9,5 0,9 9,0 26,2 22,3 -67,6
                   
12 Hordaland 5 271,7  977,3  735,0 1 368,2  145,9 2 045,3 1,9 8,0 -68,6
1201 Bergen 3 329,7  522,3  400,0  993,4 75,7 1 338,3 0,8 6,9 -71,0
1211 Etne 28,4 7,5 5,1 4,5 1,2 10,1 -4,1 3,4 -65,5
1216 Sveio 31,0 7,8 6,5 4,3 1,1 11,3 1,2 4,8 -71,6
1219 Bømlo  100,1 21,8 17,9 20,4 3,2 36,9 3,9 8,6 -70,0
1221 Stord  180,0 31,5 27,1 56,3 5,1 60,0 6,5 -1,4 -69,1
1222 Fitjar 28,1 6,0 5,0 5,8 0,9 10,5 17,6 14,9 -66,1
1223 Tysnes 21,9 4,8 3,9 4,5 0,6 8,1 -6,1 9,5 -73,4
1224 Kvinnherad  134,2 28,2 20,9 20,8 4,3 60,0 -16,4 58,2 -58,8
1227 Jondal 9,9 2,8 1,5 1,9 0,4 3,2 8,3 1,5 -58,1
1228 Odda  103,5 30,9 11,8 14,7 5,1 41,0 11,5 43,0 -40,2
1231 Ullensvang 31,4 7,6 5,1 5,3 1,2 12,2 8,1 5,2 -61,9
1232 Eidfjord 16,4 9,5 1,5 1,8 1,6 2,1 4,1 0,9 -28,6
1233 Ulvik 11,8 5,2 1,5 1,8 0,9 2,4 2,9 -0,8 -43,5
1234 Granvin 6,8 1,8 1,4 1,3 0,3 2,0 6,2 17,5 -64,1
1235 Voss  118,1 28,4 19,1 26,8 4,1 39,7 6,6 13,5 -65,8
1238 Kvam 71,7 17,5 12,1 14,2 2,6 25,3 6,3 11,5 -65,9
1241 Fusa 48,2 8,3 6,0 12,0 1,2 20,8 4,8 10,5 -68,3
1242 Samnanger 19,5 6,0 3,6 2,7 0,9 6,3 7,2 14,3 -60,6
1243 Os  130,9 29,1 25,8 21,7 4,5 49,7 8,8 6,4 -68,9
1244 Austevoll 79,0 16,1 10,9 17,5 2,4 32,2 8,2 4,6 -69,3
1245 Sund 46,1 11,2 9,6 6,8 1,7 16,7 7,1 10,4 -68,5
1246 Fjell  181,3 39,4 33,7 35,4 6,2 66,7 4,2 8,3 -68,5
1247 Askøy  161,1 39,1 35,1 21,7 6,5 58,7 8,1 9,7 -66,5
1251 Vaksdal 35,3 10,3 5,8 6,9 1,7 10,6 -17,6 -44,2 -69,6
1252 Modalen 8,2 4,6 0,5 1,3 0,8 0,9 3,5 3,4 -18,3
1253 Osterøy 54,8 12,3 10,4 10,7 1,8 19,6 3,6 7,8 -68,3
1256 Meland 48,3 10,2 9,1 9,2 1,5 18,3 14,9 14,3 -69,5
1259 Øygarden 28,0 7,0 5,8 5,1 1,0 9,1 2,8 -1,6 -73,8
1260 Radøy 34,6 8,7 7,2 6,6 1,2 10,8 10,2 16,4 -68,1
1263 Lindås  123,4 27,0 22,8 24,3 3,9 45,5 6,9 10,3 -70,5
1264 Austrheim 28,8 6,6 4,8 5,5 0,9 11,1 11,4 7,9 -70,5
1265 Fedje 5,3 1,4 1,1 0,9 0,2 1,8 -1,9 -3,0 -72,2
1266 Masfjorden 15,9 6,6 2,4 2,0 1,1 3,7 3,4 7,8 -44,5
                   
14 Sogn og Fjordane 1 005,3  256,0  163,9  205,6 38,8  341,1 2,2 5,2 -64,2
1401 Flora  112,1 23,9 18,5 28,0 3,8 37,9 -3,8 6,1 -66,7
1411 Gulen 22,8 4,4 3,4 4,6 0,5 9,9 4,6 2,0 -73,7
1412 Solund 9,7 2,5 1,8 1,2 0,4 3,8 24,3 16,7 -65,4
1413 Hyllestad 11,7 2,9 2,0 3,1 0,4 3,2 -6,4 -8,5 -72,5
1416 Høyanger 43,2 15,7 7,5 6,5 2,5 11,0 -4,0 2,4 -56,7
1417 Vik 26,6 8,2 3,5 4,6 1,3 9,0 4,8 5,3 -55,8
1418 Balestrand 13,3 3,6 2,3 3,0 0,6 3,9 6,0 25,4 -59,1
1419 Leikanger 28,6 4,5 3,6 13,0 0,6 6,9 -1,2 12,1 -73,2
1420 Sogndal 54,9 13,4 10,0 11,4 2,1 18,0 6,3 7,0 -66,6
1421 Aurland 26,3 12,8 2,8 3,4 2,2 5,2 2,1 0,9 -36,0
1422 Lærdal 24,5 8,6 3,3 5,2 1,4 5,9 6,5 4,6 -50,2
1424 Årdal 61,6 18,7 11,3 7,7 2,8 21,1 3,4 3,5 -64,1
1426 Luster 47,7 18,9 6,3 6,8 3,0 12,7 1,2 4,2 -48,9
1428 Askvoll 23,4 6,4 5,0 3,4 0,9 7,6 5,7 6,3 -69,2
1429 Fjaler 24,3 5,0 3,9 4,5 0,9 10,0 11,5 8,0 -61,5
1430 Gaular 21,1 4,9 3,9 5,0 0,7 6,7 9,5 3,7 -72,5
1431 Jølster 20,5 5,6 3,8 3,5 0,8 6,8 14,4 11,5 -68,3
1432 Førde  133,7 21,9 18,0 34,8 3,4 55,7 13,0 9,3 -67,2
1433 Naustdal 17,8 4,7 3,8 2,5 0,7 6,1 6,9 6,0 -69,0
1438 Bremanger 38,9 13,0 6,7 6,0 2,0 11,1 4,1 4,3 -57,8
1439 Vågsøy 61,2 13,6 9,8 11,4 1,9 24,4 -7,2 2,7 -72,0
1441 Selje 24,4 6,0 5,1 3,4 0,8 9,2 -13,4 -4,1 -69,2
1443 Eid 46,2 10,4 8,1 9,0 1,5 17,2 -2,6 8,3 -68,9
1444 Hornindal 8,3 2,4 1,8 1,1 0,3 2,7 12,3 23,2 -67,0
1445 Gloppen 45,1 11,6 8,1 8,7 1,5 15,3 0,4 1,2 -69,8
1449 Stryn 57,5 12,5 9,6 13,8 1,7 19,9 -2,1 6,1 -69,4
                   
15 Møre og Romsdal 2 588,9  516,1  391,1  592,6 75,3 1 013,7 5,5 9,8 -68,5
1502 Molde  336,9 48,5 38,6  105,4 7,4  137,0 18,0 6,7 -68,5
1503 Kristiansund  170,5 34,4 28,0 37,8 5,4 64,9 2,0 6,5 -68,6
1504 Ålesund  517,5 90,0 66,7  134,9 12,9  212,9 -8,1 8,2 -70,0
1511 Vanylven 29,5 7,7 5,8 5,9 1,0 9,1 12,4 18,3 -67,4
1514 Sande 24,1 5,8 4,8 5,0 0,9 7,7 -21,6 -24,5 -78,1
1515 Herøy  123,3 26,9 19,0 20,1 3,6 53,7 41,0 80,5 -53,1
1516 Ulstein 93,0 15,2 11,1 25,0 1,9 39,8 8,1 -1,7 -76,4
1517 Hareid 42,3 9,2 7,8 10,6 1,2 13,5 6,7 10,8 -71,7
1519 Volda 73,1 16,1 12,0 18,9 2,4 23,7 3,8 16,7 -67,7
1520 Ørsta 89,2 20,7 15,6 19,7 3,1 30,3 6,8 24,5 -64,9
1523 Ørskog 18,7 3,9 3,2 3,9 0,6 7,1 -2,0 -0,2 -74,3
1524 Norddal 18,7 7,2 2,6 3,7 1,2 4,0 13,4 11,4 -44,9
1525 Stranda 40,5 9,2 7,1 8,5 1,4 14,4 0,9 3,4 -70,3
1526 Stordal 20,6 1,8 1,4 2,3 0,3 14,7  106,4 14,9 -70,3
1528 Sykkylven 95,6 14,3 11,8 22,2 2,0 45,2 6,8 6,6 -70,7
1529 Skodje 29,9 6,7 6,0 6,7 1,0 9,5 8,2 11,5 -69,3
1531 Sula 73,1 14,0 11,4 16,1 2,2 29,4 8,4 6,3 -68,7
1532 Giske 59,9 13,3 10,2 11,7 2,1 22,5 0,8 -0,9 -71,0
1534 Haram 90,9 19,4 15,0 20,8 2,9 32,8 7,2 9,4 -69,0
1535 Vestnes 59,5 11,2 9,5 16,0 1,2 21,5 3,0 -2,5 -78,9
1539 Rauma 69,0 14,6 10,4 13,0 2,1 29,0 2,4 13,4 -67,1
1543 Nesset 28,0 8,4 4,2 6,1 1,4 7,8 5,2 10,0 -55,7
1545 Midsund 19,1 5,2 3,5 3,3 0,7 6,5 -11,1 -7,9 -73,5
1546 Sandøy 23,8 3,5 2,5 2,8 0,4 14,6 45,7 2,9 -74,1
1547 Aukra 25,0 6,1 4,8 4,8 0,9 8,5 6,5 9,5 -68,0
1548 Fræna 76,6 17,1 14,2 15,0 2,5 27,9 3,6 6,0 -71,0
1551 Eide 26,3 5,8 4,9 4,5 0,8 10,3 5,4 10,0 -70,5
1554 Averøy 46,4 10,0 8,9 10,0 1,5 16,0 1,3 -0,9 -69,5
1556 Frei 38,0 9,4 7,9 5,2 1,4 14,1 15,2 19,7 -67,8
1557 Gjemnes 17,4 4,6 4,0 2,2 0,7 5,8 12,0 10,7 -67,3
1560 Tingvoll 21,4 5,0 3,9 4,1 0,8 7,5 2,9 10,3 -67,5
1563 Sunndal 72,7 20,9 13,1 10,4 3,2 25,0 14,5 16,1 -60,3
1566 Surnadal 51,9 12,3 7,9 7,1 1,7 22,9 11,8 6,8 -66,6
1567 Rindal 14,0 4,0 2,2 2,0 0,6 5,2 5,3 -2,8 -64,4
1569 Aure 17,9 4,8 3,9 2,4 0,7 6,2 11,4 5,7 -69,0
1571 Halsa 13,2 3,2 2,5 2,0 0,5 5,0 22,1 19,1 -64,0
1572 Tustna 6,0 1,5 1,2 0,7 0,2 2,4 -4,5 4,4 -70,6
1573 Smøla 15,4 4,2 3,5 1,5 0,7 5,5 -0,2 1,3 -68,3
                   
16 Sør-Trøndelag 2 782,5  538,7  426,7  744,9 82,7  989,4 5,5 8,4 -67,7
1601 Trondheim 1 911,3  327,4  261,0  585,0 48,4  689,5 4,7 7,6 -69,8
1612 Hemne 30,7 7,5 6,0 4,6 1,1 11,5 1,7 6,6 -67,0
1613 Snillfjord 6,4 1,9 1,4 1,0 0,3 1,9 2,8 3,0 -66,3
1617 Hitra 27,1 6,7 5,6 3,6 1,2 9,9 12,1 11,8 -62,2
1620 Frøya 29,5 6,0 6,4 6,7 1,6 8,8 -8,1 37,9 -22,6
1621 Ørland 43,1 9,8 8,1 6,9 1,4 16,8 12,5 17,8 -67,4
1622 Agdenes 12,5 2,9 2,2 3,5 0,4 3,4 2,3 10,5 -68,2
1624 Rissa 46,5 10,7 8,8 10,2 1,7 15,1 -0,1 0,0 -68,7
1627 Bjugn 31,0 7,1 6,4 5,3 1,1 11,0 10,3 12,4 -66,8
1630 Åfjord 21,6 5,3 4,3 2,8 0,8 8,4 2,8 0,6 -70,8
1632 Roan 5,3 1,5 1,2 0,6 0,2 1,7 -3,5 0,2 -72,4
1633 Osen 11,9 3,1 2,5 0,7 0,4 5,1 5,8 16,3 -69,0
1634 Oppdal 48,5 11,8 8,5 6,7 2,4 19,2 15,1 12,1 -52,9
1635 Rennebu 18,6 6,1 3,0 3,3 1,0 5,1 4,9 7,7 -51,0
1636 Meldal 26,9 6,4 4,6 5,7 1,0 9,2 13,0 11,3 -62,2
1638 Orkdal 96,8 18,7 13,9 29,1 3,2 31,8 8,2 8,9 -64,6
1640 Røros 42,3 10,6 7,8 7,3 1,6 15,0 5,9 14,4 -64,8
1644 Holtålen 13,5 3,5 2,9 1,8 0,6 4,7 8,6 11,6 -65,4
1648 Midtre Gauldal 43,3 9,5 7,6 9,1 1,4 15,7 22,8 15,3 -68,6
1653 Melhus  103,0 24,7 20,9 18,8 4,0 34,7 7,3 7,1 -67,0
1657 Skaun 38,3 9,9 8,9 5,7 1,4 12,4 4,7 9,4 -71,5
1662 Klæbu 41,0 10,9 8,5 6,7 1,8 13,1 3,0 6,7 -64,6
1663 Malvik 91,4 22,3 19,5 12,8 3,5 33,3 7,2 8,9 -68,0
1664 Selbu 30,5 8,1 5,4 6,0 1,2 9,7 7,5 10,4 -62,7
1665 Tydal 11,6 6,3 1,2 1,0 1,0 2,2 6,5 1,6 -37,8
                   
17 Nord-Trøndelag  930,5  219,5  174,8  215,0 33,6  287,6 1,3 5,7 -68,1
1702 Steinkjer  149,0 33,2 27,9 53,5 5,1 29,3 -11,4 8,5 -67,9
1703 Namsos 92,4 22,3 19,2 11,8 3,3 35,9 7,2 11,1 -69,2
1711 Meråker 22,0 5,7 3,2 4,7 1,0 7,4 -4,5 -5,4 -57,2
1714 Stjørdal  153,4 35,4 28,5 32,0 5,2 52,3 9,4 13,6 -68,6
1717 Frosta 14,2 3,3 2,7 3,0 0,5 4,6 6,6 5,1 -67,4
1718 Leksvik 28,0 6,4 4,9 6,3 0,9 9,5 3,7 15,4 -66,7
1719 Levanger  150,1 30,1 25,0 46,4 4,7 43,9 9,6 11,4 -66,9
1721 Verdal  103,8 21,6 19,1 27,7 3,4 32,0 8,7 7,4 -68,7
1723 Mosvik 5,5 1,5 1,1 1,0 0,2 1,6 12,6 14,1 -63,0
1724 Verran 15,3 4,0 2,7 3,1 0,6 4,9 -43,4 -63,9 -81,6
1725 Namdalseid 9,0 2,4 2,0 1,1 0,4 3,1 6,5 10,1 -67,3
1729 Inderøy 38,0 8,9 7,9 8,0 1,3 12,0 8,0 5,3 -71,3
1736 Snåsa 11,8 3,4 2,6 1,6 0,5 3,7 4,1 12,3 -67,2
1738 Lierne 9,5 3,1 1,9 1,2 0,5 2,8 5,0 11,0 -60,4
1739 Røyrvik 4,8 2,1 0,8 0,5 0,4 1,1 -0,2 0,1 -46,9
1740 Namsskogan 9,5 4,8 1,3 0,6 0,8 1,9 4,7 7,1 -33,7
1742 Grong 18,8 6,2 3,4 2,0 1,0 6,2 9,4 15,0 -56,9
1743 Høylandet 7,0 1,8 1,5 0,7 0,3 2,6 0,6 -0,9 -71,5
1744 Overhalla 22,0 5,6 4,8 2,3 0,8 8,5 7,2 8,5 -70,5
1748 Fosnes 3,5 1,0 0,8 0,4 0,2 1,1 3,0 1,1 -68,1
1749 Flatanger 6,7 1,9 1,6 0,8 0,3 2,2 -7,6 14,1 -63,4
1750 Vikna 23,2 5,5 5,0 2,6 0,9 9,2 -14,5 6,3 -67,3
1751 Nærøy 29,3 8,2 6,2 3,4 1,2 10,3 -2,9 18,8 -77,8
1755 Leka 3,8 1,1 0,7 0,4 0,2 1,3 -31,1 -28,8 -78,3
                   
18 Nordland 1 877,8  474,2  361,6  234,6 74,0  733,3 7,0 9,6 -65,4
1804 Bodø  447,7 93,6 81,4 77,1 14,3  181,3 11,4 12,8 -68,1
1805 Narvik  144,5 39,3 28,9 17,6 6,1 52,5 -0,8 2,3 -66,3
1811 Bindal 11,7 4,4 2,1 1,3 0,7 3,3 2,9 3,2 -55,6
1812 Sømna 10,5 2,8 2,6 1,2 0,4 3,5 1,6 -2,0 -71,1
1813 Brønnøy 50,9 12,0 10,5 7,0 1,9 19,5 10,8 9,3 -66,5
1815 Vega 6,7 1,8 1,7 0,6 0,3 2,2 11,6 8,9 -66,5
1816 Vevelstad 2,9 0,8 0,7 0,3 0,1 1,0 12,9 12,4 -63,4
1818 Herøy 10,7 2,9 2,1 1,2 0,5 4,0 6,3 6,1 -67,9
1820 Alstahaug 57,0 14,2 12,5 7,5 2,1 20,8 12,7 18,1 -68,6
1822 Leirfjord 9,8 2,7 2,2 0,8 0,5 3,6 -5,9 -4,2 -66,4
1824 Vefsn  146,4 26,2 20,6 14,2 4,0 81,4 7,0 7,9 -68,5
1825 Grane 9,9 3,2 2,1 0,9 0,5 3,1 9,5 8,4 -61,2
1826 Hattfjelldal 8,9 3,0 1,9 1,0 0,5 2,6 0,6 4,2 -56,3
1827 Dønna 9,3 2,6 2,1 1,0 0,5 3,2 1,7 0,7 -65,2
1828 Nesna 11,2 3,1 2,6 1,2 0,5 3,8 12,2 14,4 -70,6
1832 Hemnes 38,0 16,8 5,5 2,4 2,7 10,5 6,7 4,1 -46,8
1833 Rana  202,9 54,0 38,6 26,3 8,4 75,6 4,6 7,9 -63,5
1834 Lurøy 13,3 3,4 2,2 1,4 0,5 5,8 2,2 5,1 -70,0
1835 Træna 4,4 0,9 0,8 0,5 0,1 2,1 44,2 13,9 -70,0
1836 Rødøy 8,7 2,4 1,9 1,0 0,4 3,2 -1,3 4,7 -66,5
1837 Meløy 56,7 17,3 10,9 7,7 3,1 17,7 9,2 15,1 -55,2
1838 Gildeskål 16,2 4,6 3,0 1,4 0,7 6,5 35,7 -1 151,5 -25,2
1839 Beiarn 7,7 3,5 1,2 0,7 0,6 1,6 1,8 5,5 -47,3
1840 Saltdal 33,8 8,2 6,6 3,8 1,3 13,8 16,4 6,8 -66,4
1841 Fauske 71,9 22,6 14,4 6,1 3,5 25,3 14,4 19,5 -59,6
1842 Skjerstad 5,6 1,7 1,4 0,5 0,3 1,7 0,3 5,9 -63,5
1845 Sørfold 19,8 8,6 2,3 2,1 1,4 5,3 4,7 10,6 -44,5
1848 Steigen 14,9 4,1 3,5 1,8 0,7 4,8 1,6 1,9 -67,4
1849 Hamarøy 13,3 4,5 2,4 1,3 0,7 4,4 3,1 0,7 -57,3
1850 Tysfjord 14,5 4,7 3,2 1,3 0,8 4,6 1,1 5,8 -61,2
1851 Lødingen 15,7 4,1 3,4 1,3 0,6 6,1 0,7 -2,3 -71,0
1852 Tjeldsund 8,7 2,5 2,2 0,5 0,4 3,1 -1,8 1,3 -68,8
1853 Evenes 10,0 2,6 2,0 1,0 0,4 4,0 11,3 8,7 -64,6
1854 Ballangen 14,7 4,1 3,3 1,5 0,6 5,3 2,1 4,2 -68,9
1856 Røst 4,0 1,3 0,7 0,5 0,3 1,4 12,6 45,1 -41,6
1857 Værøy 6,3 1,5 1,3 0,5 0,3 2,7 15,1 33,2 -56,0
1859 Flakstad 8,1 2,1 1,6 0,7 0,3 3,3 0,2 1,4 -71,3
1860 Vestvågøy 64,4 16,7 14,2 7,4 2,5 23,5 1,0 4,1 -69,1
1865 Vågan 65,3 15,1 13,5 6,9 2,4 27,4 3,7 4,3 -69,5
1866 Hadsel 52,2 13,5 12,4 4,2 2,1 19,9 7,8 13,5 -67,2
1867 Bø 15,2 4,3 3,0 1,7 0,7 5,5 1,9 8,0 -68,8
1868 Øksnes 37,1 8,2 7,2 4,7 1,4 15,7 5,2 1,7 -68,5
1870 Sortland 69,6 16,0 14,2 8,5 2,3 28,6 6,0 8,7 -69,7
1871 Andøy 39,0 9,9 8,8 3,3 1,4 15,6 4,0 1,3 -73,5
1874 Moskenes 7,7 2,2 1,8 0,6 0,3 2,8 -4,2 -6,0 -72,6
                   
19 Troms 1 249,5  304,7  251,4  172,1 47,7  473,5 7,3 11,5 -66,6
1901 Harstad  191,3 46,9 39,9 25,8 6,7 71,9 7,5 13,9 -69,6
1902 Tromsø  640,3  133,5  113,7  115,5 21,1  256,4 7,3 11,9 -67,0
1911 Kvæfjord 20,0 5,0 4,5 2,9 0,8 6,9 19,8 11,4 -65,6
1913 Skånland 19,6 5,4 4,6 1,8 0,8 6,9 11,4 15,9 -65,6
1915 Bjarkøy 3,0 0,9 0,7 0,3 0,1 0,9 11,8 11,9 -70,7
1917 Ibestad 9,9 2,6 2,1 0,9 0,4 3,8 -9,9 3,3 -66,6
1919 Gratangen 6,8 1,8 1,6 0,9 0,3 2,2 18,3 14,3 -66,1
1920 Lavangen 5,2 1,5 1,3 0,5 0,2 1,7 5,9 14,2 -69,3
1922 Bardu 31,4 11,0 6,3 2,1 1,8 10,2 5,2 4,3 -53,4
1923 Salangen 12,5 3,6 3,0 1,2 0,5 4,2 0,3 0,0 -73,3
1924 Målselv 52,0 15,2 11,6 3,8 2,4 19,0 6,6 11,5 -64,1
1925 Sørreisa 21,6 5,7 5,1 1,4 0,9 8,4 16,0 18,8 -64,9
1926 Dyrøy 7,0 1,9 1,7 0,7 0,3 2,3 8,4 8,3 -68,4
1927 Tranøy 9,7 2,5 2,3 0,9 0,4 3,5 6,3 7,3 -69,9
1928 Torsken 9,0 1,9 1,6 0,7 0,3 4,4 36,3 9,8 -65,6
1929 Berg 7,1 1,8 1,6 0,8 0,3 2,5 -27,0 7,7 -70,2
1931 Lenvik 78,0 20,1 16,2 7,9 3,1 30,6 6,7 14,5 -67,0
1933 Balsfjord 32,6 9,2 7,8 2,6 1,5 11,5 6,2 11,5 -66,1
1936 Karlsøy 12,2 4,4 3,7 0,3 0,7 3,2 0,3 1,3 -70,4
1938 Lyngen 14,6 5,1 4,5 0,2 0,8 4,1 17,0 11,2 -67,9
1939 Storfjord 10,1 4,5 2,6 0,1 0,8 2,1 7,7 8,5 -55,6
1940 Kåfjord 9,7 4,2 2,8 0,0 0,7 2,0 3,9 5,8 -60,6
1941 Skjervøy 14,8 5,0 4,6 0,3 0,8 4,1 6,0 4,7 -68,1
1942 Nordreisa 24,3 8,0 6,0 0,2 1,4 8,7 6,0 13,0 -63,2
1943 Kvænangen 7,0 3,0 1,6 0,0 0,6 1,8 13,7 16,4 -45,6
                   
20 Finnmark Finnmárku  422,2  139,6  119,8 5,9 21,7  135,2 7,1 14,7 -68,5
2002 Vardø 13,6 4,4 4,3 0,1 0,5 4,3 7,1 -7,6 -79,5
2003 Vadsø 37,3 12,3 10,9 0,5 2,0 11,5 -3,1 10,8 -67,1
2004 Hammerfest 64,1 19,7 17,3 0,9 3,0 23,2 12,7 10,5 -68,2
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino 11,3 4,0 3,8 0,1 0,6 2,7 9,2 7,3 -66,4
2012 Alta 96,9 31,3 26,0 0,8 4,7 34,2 2,1 31,6 -72,0
2014 Loppa 5,7 2,0 1,7 0,1 0,3 1,5 6,3 5,8 -67,5
2015 Hasvik 5,9 2,2 1,9 0,0 0,4 1,4 16,9 22,9 -61,5
2017 Kvalsund 4,9 1,9 1,4 0,1 0,3 1,3 5,0 5,3 -65,1
2018 Måsøy 11,0 2,7 2,4 0,1 0,3 5,6 53,2 20,5 -73,9
2019 Nordkapp 18,3 6,3 5,4 0,3 1,1 5,2 -7,4 -1,4 -68,7
2020 Porsanger 24,7 8,4 7,5 0,4 1,3 7,1 7,2 12,5 -66,7
2021 Kárájohka - Karasjok 13,1 4,4 4,1 0,3 0,7 3,5 0,4 1,9 -70,5
2022 Lebesby 8,6 3,6 2,3 0,1 0,6 2,0 14,4 31,3 -52,3
2023 Gamvik 6,3 2,2 2,0 0,1 0,4 1,6 4,2 3,5 -68,7
2024 Berlevåg 5,8 2,1 1,5 0,1 0,4 1,6 11,6 19,8 -55,1
2025 Deatnu - Tana 17,8 5,0 4,6 0,1 0,9 7,2 9,1 11,3 -64,1
2027 Unjárga - Nesseby 4,2 1,6 1,3 0,0 0,3 1,0 6,6 6,4 -69,2
2028 Båtsfjord 13,8 4,8 4,2 0,2 0,7 3,9 -2,9 4,6 -72,2
2030 Sør-Varanger 58,6 20,6 16,9 1,6 3,2 16,3 18,7 18,8 -65,2
                   
23 Kontinentalsokkelen  416,2 5,0  135,0 48,4 3,4  224,4 20,3 : :
2311 Nordsjøen  129,4 0,0 0,0 0,0 0,0  129,4 : : :
2312 Stavanger  286,8 5,0  135,0 48,4 3,4 95,0 -18,7 : :

Standardtegn i tabeller