Statistisk sentralbyrå


Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, januar-februar 2002-2003. Millionar kroner
Fylke Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
2002 2003 2002/2003 2002 2003 2002/2003 2002 2003 2002/2003
I alt 52 805,7    54 574,7 3,4    9 290,2    10 031,9 8,0 4 726,6    1 508,0 -68,1
                   
01 Østfold 2 356,8 2 434,0 3,3  457,1  495,3 8,4  233,1 76,4 -67,2
02 Akershus 6 368,9 7 105,7 11,6 1 135,7 1 218,4 7,3  589,4  183,5 -68,9
03 Oslo 11 822,3 11 347,4 -4,0 1 383,3 1 467,7 6,1  711,9  209,5 -70,6
04 Hedmark 1 532,3 1 580,5 3,1  312,3  336,9 7,9  159,0 51,6 -67,5
05 Oppland 1 507,6 1 579,9 4,8  325,7  346,8 6,5  160,5 54,3 -66,2
06 Buskerud 2 539,8 2 656,2 4,6  490,1  539,7 10,1  247,5 80,8 -67,4
07 Vestfold 2 162,8 2 245,5 3,8  395,8  430,9 8,9  204,9 64,0 -68,8
08 Telemark 1 458,1 1 576,1 8,1  331,7  358,6 8,1  159,4 54,6 -65,7
09 Aust-Agder  914,7  958,8 4,8  188,7  211,1 11,9 91,8 32,1 -65,0
10 Vest-Agder 1 474,6 1 560,6 5,8  292,0  326,7 11,9  146,1 44,6 -69,5
11 Rogaland 4 843,5 4 985,4 2,9  827,7  868,7 5,0  422,3  133,5 -68,4
12 Hordaland 5 171,2 5 271,7 1,9  904,5  977,3 8,0  465,1  145,9 -68,6
14 Sogn og Fjordane  983,6 1 005,3 2,2  243,3  256,0 5,2  108,3 38,8 -64,2
15 Møre og Romsdal 2 453,1 2 588,9 5,5  469,9  516,1 9,8  239,4 75,3 -68,5
16 Sør-Trøndelag 2 638,6 2 782,5 5,5  497,1  538,7 8,4  256,5 82,7 -67,8
17 Nord-Trøndelag  918,2  930,5 1,3  207,7  219,5 5,7  105,4 33,6 -68,1
18 Nordland 1 754,4 1 877,8 7,0  432,7  474,2 9,6  214,2 74,0 -65,5
19 Troms 1 165,0 1 249,5 7,3  273,2  304,7 11,5  142,8 47,7 -66,6
20 Finnmark Finnmárku  394,3  422,2 7,1  121,7  139,6 14,7 69,0 21,7 -68,6
23 Kontinentalsokkelen  345,9  416,2 20,3 0,0 5,0 : 0,0 3,4 :
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formueskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2002 2003 2002/2003 2002 2003 2002/2003 2002 2003 2002/2003
I alt 14 225,0 15 111,2 6,2 6 946,8 7 602,4 9,4 17 617,0 20 320,9 15,3
                   
01 Østfold  583,2  612,2 5,0  355,3  380,7 7,1  728,2  869,3 19,4
02 Akershus 1 614,8 1 814,5 12,4  869,3  932,5 7,3 2 159,7 2 956,9 36,9
03 Oslo 4 366,4 4 440,3 1,7  953,7  989,1 3,7 4 407,1 4 240,8 -3,8
04 Hedmark  350,4  379,3 8,2  242,7  263,9 8,7  467,9  548,9 17,3
05 Oppland  361,3  371,0 2,7  242,1  261,3 7,9  418,0  546,4 30,7
06 Buskerud  624,9  680,4 8,9  359,8  395,3 9,9  817,5  960,0 17,4
07 Vestfold  514,4  551,6 7,2  310,0  335,8 8,3  737,6  863,2 17,0
08 Telemark  345,9  378,6 9,5  230,9  250,0 8,3  390,3  534,4 36,9
09 Aust-Agder  232,0  240,5 3,7  137,7  151,1 9,7  264,5  323,9 22,5
10 Vest-Agder  376,5  414,4 10,1  212,3  233,8 10,1  447,8  541,1 20,8
11 Rogaland 1 544,5 1 641,1 6,3  596,3  649,6 8,9 1 452,7 1 692,5 16,5
12 Hordaland 1 249,3 1 368,2 9,5  691,1  735,0 6,4 1 861,2 2 045,3 9,9
14 Sogn og Fjordane  193,5  205,6 6,3  154,5  163,9 6,1  283,9  341,1 20,1
15 Møre og Romsdal  557,8  592,6 6,2  361,3  391,1 8,2  824,7 1 013,7 22,9
16 Sør-Trøndelag  689,3  744,9 8,1  404,0  426,7 5,6  791,7  989,4 25,0
17 Nord-Trøndelag  198,7  215,0 8,2  156,8  174,8 11,5  249,5  287,6 15,3
18 Nordland  218,1  234,6 7,6  331,6  361,6 9,0  557,8  733,3 31,5
19 Troms  139,8  172,1 23,1  228,7  251,4 9,9  380,4  473,5 24,5
20 Finnmark Finnmárku 5,8 5,9 1,7  108,5  119,8 10,4 89,2  135,2 51,6
23 Kontinentalsokkelen 58,4 48,4 -17,1 0,2  135,0 :  287,3  224,4 -21,9

Standardtegn i tabeller