Statistisk sentralbyrå


Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar - oktober 2002. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt mm. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  354 951,5 58 596,6 44 838,5 63 533,8 13 437,8  174 544,9 -2,1 5,7 -53,3
                   
01 Østfold 12 607,1 2 939,6 2 320,7 2 663,7  666,1 4 017,1 -0,1 6,6 -53,7
0101 Halden 1 248,7  297,6  238,5  258,9 68,3  385,3 5,5 8,6 -52,5
0104 Moss 1 446,0  331,6  265,7  294,3 74,7  479,8 5,7 8,2 -54,3
0105 Sarpsborg 2 482,7  536,9  434,6  620,3  122,2  768,7 -14,4 4,1 -54,6
0106 Fredrikstad 3 633,2  791,2  628,3  883,3  178,2 1 152,2 2,3 6,2 -55,2
0111 Hvaler  148,6 45,5 33,1 15,1 9,6 45,2 4,3 7,2 -54,1
0118 Aremark 76,6 25,8 10,8 6,6 7,8 25,6 49,7 52,9 -4,8
0119 Marker  144,7 37,8 27,0 26,5 8,2 45,3 4,4 6,5 -53,9
0121 Rømskog 28,3 7,6 5,8 4,3 1,7 8,9 3,9 7,5 -52,6
0122 Trøgstad  206,4 57,8 44,6 24,6 12,8 66,6 5,9 6,8 -53,5
0123 Spydeberg  231,2 60,6 45,3 35,7 13,3 76,2 5,2 2,6 -52,8
0124 Askim  680,5  167,2  125,2  127,5 37,2  223,3 2,6 0,6 -54,3
0125 Eidsberg  471,9  116,5 90,1 90,6 25,9  148,8 5,8 7,9 -52,8
0127 Skiptvet  129,2 37,0 29,0 14,3 8,2 40,6 6,8 10,0 -51,6
0128 Rakkestad  318,2 80,1 60,8 62,1 17,4 97,8 4,8 8,2 -53,7
0135 Råde  298,0 77,6 61,1 43,7 17,8 97,8 5,5 8,7 -52,3
0136 Rygge  675,2  165,4  133,5  114,1 38,2  224,0 1,0 7,7 -53,1
0137 Våler  184,9 48,6 41,6 20,5 11,7 62,5 7,3 10,1 -49,2
0138 Hobøl  203,1 54,7 45,8 21,4 12,9 68,3 8,4 8,1 -51,5
                   
02 Akershus 34 204,4 7 367,6 5 599,3 7 639,1 1 732,9 11 865,5 2,8 2,4 -54,1
0211 Vestby  623,1  161,2  136,8 87,2 37,5  200,5 -4,4 8,2 -52,8
0213 Ski 1 556,8  377,8  300,1  231,0 88,7  559,2 -1,9 3,0 -54,2
0214 Ås  816,6  190,7  150,7  174,5 44,2  256,4 3,3 5,6 -54,0
0215 Frogn  773,2  200,7  156,9 77,2 47,8  290,6 2,3 5,9 -52,4
0216 Nesodden  801,3  210,7  173,4 81,5 49,6  286,2 -0,4 4,7 -54,0
0217 Oppegård 1 824,9  383,8  297,8  387,0 91,2  665,1 3,9 3,5 -54,1
0219 Bærum 10 577,2 1 993,4 1 363,6 2 863,4  465,0 3 891,8 2,1 1,2 -53,7
0220 Asker 4 906,1  920,1  644,0 1 434,1  216,7 1 691,1 10,3 0,5 -54,1
0221 Aurskog-Høland  566,1  145,4  121,3 85,4 32,1  181,9 7,3 9,1 -53,8
0226 Sørum  647,1  166,9  131,5 81,0 38,4  229,3 -0,2 1,6 -55,3
0227 Fet  494,0  132,4  105,7 53,1 30,5  172,3 3,3 6,0 -53,8
0228 Rælingen1  369,3 92,8 78,0 49,0 32,3  117,2 -48,9 -52,1 -69,2
0229 Enebakk  439,5  109,5 95,5 51,8 25,0  157,7 3,1 7,3 -54,3
0230 Lørenskog 2 243,1  466,2  377,8  595,4  113,9  689,8 4,8 5,4 -52,4
0231 Skedsmo 2 574,7  581,8  459,9  555,5  132,3  845,3 4,7 4,8 -55,5
0233 Nittedal 1 226,6  279,3  230,8  230,3 67,3  418,9 3,7 6,8 -52,6
0234 Gjerdrum  249,8 67,9 54,1 22,8 16,0 89,0 4,0 6,7 -52,1
0235 Ullensaker 1 381,7  315,4  251,9  310,1 73,5  430,9 10,6 11,1 -52,0
0236 Nes  766,8  209,0  172,2 85,5 48,1  252,1 5,2 8,0 -52,6
0237 Eidsvoll  843,7  219,6  179,6  124,1 50,6  269,9 4,3 9,1 -52,4
0238 Nannestad  412,6  114,3 93,7 41,3 25,8  137,5 2,7 6,1 -54,5
0239 Hurdal  110,0 28,5 24,1 18,2 6,5 32,7 5,1 7,6 -52,8
                   
0301 Oslo 54 347,7 9 140,9 6 232,1 18 762,7 2 091,6 18 120,3 -2,9 2,5 -54,3
                   
04 Hedmark 8 303,4 2 041,6 1 604,1 1 594,4  457,7 2 605,6 5,5 7,2 -53,5
0402 Kongsvinger  870,8  210,8  166,9  157,2 52,8  283,2 13,8 14,5 -44,9
0403 Hamar 1 631,9  335,3  256,7  381,4 74,8  583,8 5,1 6,3 -54,9
0412 Ringsaker 1 367,3  324,2  264,9  311,2 72,1  394,9 2,9 4,7 -55,5
0415 Løten  265,0 70,9 60,0 34,2 16,0 84,0 4,9 8,9 -53,6
0417 Stange  749,0  185,6  151,2  137,3 41,5  233,4 5,3 6,9 -54,2
0418 Nord-Odal  193,2 51,4 42,0 26,0 11,8 62,0 4,9 6,3 -53,1
0419 Sør-Odal  326,4 84,9 65,6 58,8 19,0 98,1 4,4 7,2 -53,0
0420 Eidskog  230,6 63,7 51,6 30,6 15,0 69,8 10,6 12,9 -48,8
0423 Grue  208,1 56,4 41,3 32,1 11,8 66,5 2,7 4,2 -57,1
0425 Åsnes  281,2 80,1 60,5 35,3 16,9 88,3 0,9 2,4 -57,9
0426 Våler  157,5 41,6 32,4 30,3 8,9 44,3 2,4 3,8 -56,2
0427 Elverum  881,9  203,9  164,5  215,6 44,8  253,1 5,3 7,9 -54,3
0428 Trysil  271,2 77,3 55,1 43,9 16,7 78,3 4,2 7,0 -53,6
0429 Åmot  164,7 48,4 36,4 20,6 10,7 48,7 8,8 10,1 -51,1
0430 Stor-Elvdal  103,5 31,8 23,4 9,3 7,1 31,9 8,2 8,9 -50,6
0432 Rendalen 70,1 24,1 14,8 6,8 5,0 19,4 0,9 3,5 -52,8
0434 Engerdal 46,2 12,8 10,8 5,7 2,7 14,2 6,0 3,7 -57,3
0436 Tolga 55,5 15,3 12,2 6,0 3,3 18,7 5,0 7,7 -55,1
0437 Tynset  216,0 59,2 45,7 31,3 13,2 66,6 4,7 6,4 -53,2
0438 Alvdal 89,5 27,4 19,5 8,7 5,8 28,2 3,7 7,5 -53,9
0439 Folldal 57,2 17,4 13,1 5,5 3,7 17,4 1,9 3,1 -56,2
0441 Os 66,4 19,1 15,5 6,6 4,2 21,1 4,1 4,3 -54,9
                   
05 Oppland 8 232,9 2 049,0 1 591,2 1 625,5  449,6 2 517,5 4,3 6,1 -54,2
0501 Lillehammer 1 416,8  307,8  241,6  377,0 69,4  421,1 1,5 5,4 -54,0
0502 Gjøvik 1 370,5  307,0  245,3  335,7 69,0  413,5 5,6 7,0 -54,0
0511 Dovre  102,3 29,9 22,9 9,0 6,5 33,9 2,4 6,3 -54,6
0512 Lesja 75,9 23,4 16,5 7,8 4,9 23,2 4,9 5,8 -53,6
0513 Skjåk 82,2 25,5 16,9 10,3 5,0 24,5 2,8 3,5 -55,8
0514 Lom 96,6 25,9 19,0 12,3 5,4 34,0 5,8 3,0 -55,9
0515 Vågå  143,0 41,1 28,4 13,2 8,6 51,7 10,6 6,1 -54,8
0516 Nord-Fron  259,0 72,6 50,9 37,4 15,9 82,2 4,6 6,2 -48,6
0517 Sel  211,0 59,9 48,3 24,3 12,9 65,6 3,0 5,9 -55,4
0519 Sør-Fron  126,8 36,3 26,6 18,1 8,0 37,8 7,4 8,3 -48,6
0520 Ringebu  197,7 50,5 35,9 38,2 10,1 63,0 2,8 1,6 -57,6
0521 Øyer  212,7 58,8 41,5 33,5 13,0 65,9 9,5 10,7 -50,2
0522 Gausdal  230,3 63,3 49,4 33,4 13,7 70,5 6,7 7,6 -54,0
0528 Østre Toten  560,8  145,1  118,1 91,4 32,0  174,2 1,3 4,9 -55,3
0529 Vestre Toten  719,4  147,1  121,4  225,0 32,9  193,0 6,8 5,2 -55,6
0532 Jevnaker  283,3 67,9 56,5 55,7 15,4 87,8 7,9 9,9 -52,9
0533 Lunner  372,1 99,4 85,6 38,7 22,4  126,0 5,0 7,8 -54,4
0534 Gran  572,2  142,7  118,7  105,6 30,3  174,9 3,3 6,4 -56,8
0536 Søndre Land  204,7 55,9 46,1 28,5 12,1 62,1 2,2 4,7 -56,3
0538 Nordre Land  249,0 67,8 52,2 40,9 14,5 73,7 5,3 4,7 -54,7
0540 Sør-Aurdal  125,2 38,4 26,0 11,2 8,0 41,6 8,4 10,2 -50,4
0541 Etnedal 46,8 14,0 10,2 4,9 2,9 14,8 3,7 5,1 -55,0
0542 Nord-Aurdal  287,0 80,4 55,3 42,6 17,4 91,5 0,0 1,6 -55,4
0543 Vestre Slidre 95,9 28,0 18,9 9,6 6,1 33,3 8,9 8,7 -50,5
0544 Øystre Slidre  127,7 38,7 26,7 14,2 8,8 39,3 4,4 9,2 -49,7
0545 Vang 63,8 21,7 12,5 6,9 4,4 18,3 8,2 8,6 -49,0
                   
06 Buskerud 13 626,8 3 176,4 2 410,0 2 882,3  721,5 4 436,5 3,9 6,1 -53,0
0602 Drammen 3 585,4  736,0  565,2  960,9  167,5 1 155,7 1,8 5,3 -54,4
0604 Kongsberg 1 659,8  352,0  270,2  459,1 88,0  490,6 11,2 15,8 -45,2
0605 Ringerike 1 497,3  347,8  263,3  355,8 77,9  452,5 1,3 5,0 -54,6
0612 Hole  338,7 85,7 55,6 39,7 17,1  140,6 8,2 8,9 -50,8
0615 Flå 38,7 11,9 8,0 4,7 2,4 11,7 -2,9 -1,7 -59,1
0616 Nes  158,4 44,5 29,9 23,9 10,0 50,0 4,4 11,7 -50,5
0617 Gol  218,3 59,8 39,5 38,2 12,3 68,4 5,4 6,7 -53,8
0618 Hemsedal  113,7 32,8 19,2 18,6 7,3 35,8 3,6 2,6 -50,2
0619 Ål  224,5 63,6 39,1 35,3 13,7 72,7 0,4 1,5 -52,3
0620 Hol  247,9 62,9 41,8 42,7 12,8 87,8 0,0 -15,5 -60,7
0621 Sigdal  158,4 50,9 31,1 17,2 10,1 49,2 6,5 7,8 -51,7
0622 Krødsherad  105,3 28,1 19,7 18,8 5,9 32,8 3,0 9,8 -53,0
0623 Modum  581,4  147,0  115,3  107,5 32,1  179,5 4,3 5,0 -54,0
0624 Øvre Eiker  740,4  182,2  141,0  126,9 40,8  249,5 3,5 5,5 -54,6
0625 Nedre Eiker  962,0  239,2  203,3  142,0 54,8  322,7 2,7 6,5 -54,7
0626 Lier 1 339,6  299,0  237,1  287,2 68,6  447,6 1,8 3,3 -55,2
0627 Røyken  902,5  232,6  187,0 99,2 55,1  328,4 3,2 7,1 -52,0
0628 Hurum  460,6  104,4 85,2 66,7 23,8  180,5 12,9 6,4 -54,5
0631 Flesberg  119,8 35,3 25,3 15,3 8,6 35,3 14,6 16,9 -41,7
0632 Rollag 58,7 18,3 12,3 6,9 4,0 17,1 3,6 6,9 -49,9
0633 Nore og Uvdal  115,5 42,4 20,7 15,6 8,7 28,1 3,4 4,5 -44,8
                   
07 Vestfold 11 845,7 2 657,0 2 068,7 2 380,2  601,0 4 138,8 6,8 7,3 -53,3
0701 Horten 1 288,5  288,9  231,5  252,1 66,3  449,7 7,0 7,4 -53,5
0702 Holmestrand  479,4  112,6 90,2 81,8 26,7  168,1 2,0 6,9 -52,6
0704 Tønsberg 2 413,2  479,1  361,0  743,8  111,1  718,3 6,0 8,2 -51,9
0706 Sandefjord 2 358,3  494,1  384,0  490,8  110,8  878,7 11,2 7,5 -53,1
0709 Larvik 2 129,9  482,5  370,0  357,8  106,2  813,5 6,4 7,2 -54,3
0711 Svelvik  295,3 74,1 63,5 40,8 17,1 99,7 1,4 1,1 -56,1
0713 Sande  345,7 91,4 72,2 44,4 21,1  116,6 4,4 8,0 -52,5
0714 Hof  133,1 33,8 27,6 20,6 7,5 43,6 7,8 9,2 -53,1
0716 Re  348,3 89,3 71,7 52,5 19,5  115,2 3,6 6,1 -55,3
0719 Andebu  209,7 53,3 42,9 27,8 12,4 73,3 4,4 6,0 -53,0
0720 Stokke  480,1  113,7 90,8 93,9 25,2  156,5 8,3 11,2 -51,9
0722 Nøtterøy 1 042,8  260,8  200,8  134,9 59,1  387,2 4,4 6,0 -53,6
0723 Tjøme  218,0 57,7 42,2 23,1 12,6 82,4 11,8 7,8 -53,3
0728 Lardal  103,5 25,6 20,3 15,9 5,5 36,3 2,3 5,8 -56,4
                   
08 Telemark 7 998,5 1 993,8 1 516,1 1 575,2  446,0 2 467,4 4,2 7,3 -53,0
0805 Porsgrunn 1 729,8  411,9  322,4  347,7 92,8  555,0 3,5 7,1 -55,1
0806 Skien 2 532,2  586,3  470,7  553,2  134,6  787,5 2,8 6,8 -53,7
0807 Notodden  597,5  146,4  108,9  126,8 33,0  182,4 7,9 10,6 -50,8
0811 Siljan 95,7 25,7 21,5 9,5 5,5 33,4 3,3 3,9 -57,1
0814 Bamble  736,0  169,0  141,1  165,3 38,7  221,8 4,7 8,6 -53,5
0815 Kragerø  457,4  115,3 91,0 84,6 26,2  140,2 7,0 10,1 -52,4
0817 Drangedal  146,7 40,3 32,5 16,9 8,7 48,4 5,8 8,1 -54,5
0819 Nome  281,8 75,4 56,9 42,1 16,8 90,6 6,2 7,1 -51,9
0821 Bø  222,5 57,5 44,1 38,7 12,5 69,8 6,4 8,6 -54,0
0822 Sauherad  176,4 44,0 36,1 28,6 9,9 57,8 3,5 5,2 -54,7
0826 Tinn  327,8  102,0 58,3 53,1 21,4 92,9 2,5 3,9 -49,2
0827 Hjartdal 66,6 20,3 12,8 9,8 4,2 19,6 5,1 3,1 -51,7
0828 Seljord  131,0 33,7 25,2 25,0 7,0 40,2 3,3 6,2 -54,9
0829 Kviteseid 98,4 26,6 20,5 16,6 5,8 28,8 3,4 2,8 -54,1
0830 Nissedal 56,3 18,3 11,0 7,5 3,8 15,7 5,3 6,2 -49,3
0831 Fyresdal 51,6 16,3 10,3 9,0 3,4 12,6 3,9 5,0 -50,1
0833 Tokke  108,3 39,1 19,2 15,8 7,5 26,6 0,6 8,5 -47,1
0834 Vinje  182,5 65,7 33,6 25,0 14,0 44,3 9,1 9,0 -41,1
                   
09 Aust-Agder 4 921,8 1 185,2  905,8 1 049,0  261,4 1 520,3 4,0 5,6 -54,1
0901 Risør  293,2 73,0 57,8 57,8 16,5 88,1 3,4 5,0 -54,7
0904 Grimstad  894,1  206,9  158,6  196,5 45,1  286,9 4,4 4,8 -54,9
0906 Arendal 2 127,1  460,7  370,7  539,6  103,3  652,8 4,5 5,9 -54,8
0911 Gjerstad 88,8 22,6 19,3 16,1 4,7 26,1 3,1 5,5 -57,8
0912 Vegårshei 64,6 16,8 13,7 9,9 3,6 20,5 1,5 1,3 -58,6
0914 Tvedestrand  249,8 65,2 50,6 39,3 14,9 79,7 5,5 7,6 -52,7
0919 Froland  173,0 49,4 37,8 20,2 10,6 55,0 -0,3 7,3 -54,3
0926 Lillesand  433,0  106,5 83,1 74,6 24,1  144,7 2,9 7,1 -53,2
0928 Birkenes  178,5 43,1 34,5 37,2 9,6 54,1 5,2 7,0 -53,7
0929 Åmli 62,0 19,0 12,8 8,2 3,8 18,2 -0,8 1,4 -57,8
0935 Iveland 38,5 12,5 8,6 4,3 2,7 10,4 7,8 8,9 -46,9
0937 Evje og Hornnes  131,7 37,1 28,7 15,8 8,1 42,0 6,0 9,4 -53,6
0938 Bygland 52,3 14,9 10,0 10,8 3,2 13,3 4,7 8,3 -50,6
0940 Valle 66,3 23,0 11,1 9,4 4,5 18,2 7,1 18,4 -46,0
0941 Bykle 68,9 34,3 8,4 9,3 6,6 10,4 -6,0 -10,5 -40,0
                   
10 Vest-Agder 7 832,2 1 844,1 1 391,5 1 759,8  409,7 2 427,1 4,9 7,9 -53,1
1001 Kristiansand 4 173,5  893,8  684,0 1 084,1  200,8 1 310,6 4,1 6,8 -54,0
1002 Mandal  560,8  142,0  111,3  100,3 30,5  176,7 5,0 6,1 -56,2
1003 Farsund  441,7  109,6 83,4 95,3 23,2  130,1 -0,8 6,7 -55,5
1004 Flekkefjord  431,6  102,8 78,5 90,3 23,4  136,6 7,0 8,2 -51,7
1014 Vennesla  491,3  121,6 97,9 92,9 26,9  152,0 6,8 8,2 -53,9
1017 Songdalen  218,5 54,5 46,4 36,0 12,4 69,2 4,4 8,1 -53,7
1018 Søgne  420,1  104,0 85,7 58,7 24,4  147,2 11,7 14,2 -48,8
1021 Marnardal 86,6 23,4 16,6 17,3 4,8 24,6 4,7 6,8 -54,0
1026 Åseral 44,7 18,4 6,9 8,0 3,6 7,9 7,0 7,4 -38,3
1027 Audnedal 64,0 16,5 12,4 12,5 3,6 19,1 11,7 12,7 -51,6
1029 Lindesnes  159,9 43,8 33,6 24,1 10,0 48,3 7,0 10,9 -50,3
1032 Lyngdal  308,4 78,3 59,8 62,0 17,8 90,4 6,8 9,8 -51,9
1034 Hægebostad 62,1 17,2 12,7 10,1 3,7 18,4 5,7 8,7 -53,2
1037 Kvinesdal  256,6 73,3 47,0 47,4 15,5 73,5 4,6 14,7 -48,7
1046 Sirdal  112,4 44,9 15,3 20,7 9,0 22,4 5,1 5,3 -37,7
                   
11 Rogaland 24 731,0 5 175,8 3 936,6 6 532,4 1 212,7 7 873,4 2,7 7,7 -52,1
1101 Eigersund  652,8  162,6  128,1  112,7 37,3  212,2 6,9 8,7 -52,5
1102 Sandnes 3 573,5  802,1  626,0  688,3  207,8 1 249,4 6,5 16,6 -43,4
1103 Stavanger 9 385,6 1 719,7 1 266,2 3 112,9  401,8 2 885,1 0,3 6,6 -53,6
1106 Haugesund 1 700,0  368,1  293,3  421,1 81,9  535,7 8,3 3,0 -56,7
1111 Sokndal  147,2 38,4 28,9 26,3 8,2 45,5 4,8 8,7 -55,8
1112 Lund  146,1 32,2 25,3 39,3 7,0 42,2 3,0 3,5 -55,2
1114 Bjerkreim  102,1 26,3 20,2 17,2 5,1 33,3 5,1 5,1 -59,9
1119 Hå  655,7  161,9  127,8  125,8 35,4  204,8 4,9 8,0 -55,1
1120 Klepp  728,2  170,5  134,2  148,8 38,4  236,2 3,4 5,6 -54,7
1121 Time  685,3  174,2  136,5  106,2 41,0  227,4 3,2 9,9 -50,8
1122 Gjesdal  399,3  100,5 85,4 58,6 23,1  131,8 5,3 7,6 -53,4
1124 Sola 2 201,2  308,2  220,4  953,5 77,7  641,5 3,6 10,4 -47,2
1127 Randaberg  538,6  120,7 94,8  100,0 27,9  195,2 4,5 4,6 -54,6
1129 Forsand 59,3 22,5 8,5 9,3 4,5 14,4 0,4 5,0 -40,5
1130 Strand  440,7  109,6 91,1 65,6 24,5  149,9 1,5 3,7 -56,5
1133 Hjelmeland  137,3 38,1 21,9 22,3 7,5 47,4 5,4 -7,9 -55,7
1134 Suldal  205,7 73,5 31,3 28,4 14,1 58,5 1,7 5,1 -44,7
1135 Sauda  221,2 61,6 42,2 27,0 13,4 77,0 -3,0 4,1 -53,4
1141 Finnøy  114,1 30,2 23,0 18,3 6,5 36,0 3,9 3,7 -56,1
1142 Rennesøy  140,7 37,3 30,6 16,0 8,5 48,3 4,5 4,3 -54,8
1144 Kvitsøy 20,7 5,4 4,3 2,7 1,2 7,2 0,0 1,5 -56,3
1145 Bokn 32,8 8,7 6,8 5,7 2,0 9,6 0,9 0,4 -56,6
1146 Tysvær  362,0  100,9 79,2 57,2 23,7  101,0 1,1 2,1 -55,5
1149 Karmøy 1 695,3  406,8  340,7  298,3 93,7  555,7 6,3 7,2 -53,9
1151 Utsira 9,9 2,7 1,9 1,9 0,6 2,9 0,2 5,3 -55,0
1154 Vindafjord  223,1 56,0 39,7 30,6 11,9 84,9 -32,5 4,3 -56,0
1159 Ølen  152,7 37,3 28,3 38,4 8,3 40,4 2,7 -1,3 -57,6
                   
12 Hordaland 25 137,8 5 520,8 4 341,2 5 782,6 1 283,2 8 210,0 3,0 7,1 -52,4
1201 Bergen 15 425,6 3 108,0 2 430,0 4 133,1  723,8 5 030,6 1,3 6,4 -53,4
1211 Etne  177,1 49,7 37,2 20,1 12,2 57,9 14,9 18,9 -41,9
1216 Sveio  171,6 46,7 38,5 19,6 10,2 56,6 -1,0 5,9 -55,6
1219 Bømlo  502,5  120,2  100,2 91,8 28,2  162,1 4,0 11,3 -50,2
1221 Stord  874,6  189,2  158,1  227,7 44,0  255,6 6,1 8,1 -53,9
1222 Fitjar  132,7 32,2 26,8 24,1 7,1 42,6 9,7 9,1 -54,6
1223 Tysnes  124,6 29,4 23,3 18,2 6,7 47,0 -11,6 1,2 -55,2
1224 Kvinnherad  689,7  144,1  117,8  101,8 31,3  294,7 11,5 0,2 -56,2
1227 Jondal 50,9 14,7 9,7 8,5 3,2 14,8 11,0 17,5 -46,4
1228 Odda  412,8  103,6 70,7 70,0 23,2  145,3 0,7 -1,7 -48,8
1231 Ullensvang  146,8 40,3 30,1 20,0 8,7 47,7 3,5 4,5 -55,0
1232 Eidfjord 56,7 26,0 8,0 7,0 5,1 10,6 0,9 2,5 -36,5
1233 Ulvik 53,3 18,9 9,5 8,1 3,9 13,0 3,3 4,9 -46,3
1234 Granvin 38,5 10,4 8,2 6,3 2,2 11,4 0,2 1,4 -57,7
1235 Voss  616,9  154,7  114,1  123,7 32,9  191,5 1,3 1,1 -56,5
1238 Kvam  372,3 96,7 73,4 62,7 21,5  118,0 0,7 4,2 -54,1
1241 Fusa  210,2 45,3 34,3 46,9 10,5 73,2 5,4 9,7 -49,3
1242 Samnanger  100,7 29,0 21,0 11,1 6,4 33,2 7,2 8,7 -50,3
1243 Os  669,3  165,0  138,2  105,7 37,6  222,8 4,0 6,8 -54,2
1244 Austevoll  294,3 65,9 46,3 67,5 17,5 97,1 6,4 9,7 -43,1
1245 Sund  244,4 62,5 53,5 34,7 15,2 78,6 7,4 10,5 -49,5
1246 Fjell  929,5  223,9  188,5  157,9 55,3  303,9 6,6 11,5 -49,1
1247 Askøy  846,5  218,7  195,6  100,6 51,6  279,9 6,2 9,0 -52,6
1251 Vaksdal  179,6 57,3 32,9 31,5 11,6 46,3 2,9 22,2 -48,0
1252 Modalen 24,8 11,1 2,7 4,4 2,1 4,4 1,7 0,8 -32,7
1253 Osterøy  361,5 94,7 77,8 48,7 28,3  112,0 29,1 42,3 -18,5
1256 Meland  240,1 55,6 50,0 43,4 12,8 78,4 7,9 6,7 -54,2
1259 Øygarden  154,7 39,7 33,1 24,0 9,6 48,3 12,0 9,9 -50,2
1260 Radøy  184,6 48,6 39,3 29,1 11,2 56,4 3,0 7,6 -52,9
1263 Lindås  605,1  149,8  125,2 97,5 34,3  198,2 7,6 7,1 -54,6
1264 Austrheim  143,1 36,4 26,5 25,0 7,8 47,4 0,9 3,7 -56,3
1265 Fedje 30,1 8,1 6,4 4,0 2,0 9,7 5,9 8,6 -49,0
1266 Masfjorden 72,5 24,4 14,2 8,0 5,2 20,8 3,3 2,7 -47,9
                   
14 Sogn og Fjordane 5 033,8 1 309,8  953,6  876,4  287,2 1 606,9 3,3 6,7 -52,5
1401 Flora  586,9  140,0  107,8  126,7 33,0  179,5 2,7 13,2 -49,5
1411 Gulen  109,9 26,6 20,9 18,5 5,8 38,3 9,3 9,9 -53,1
1412 Solund 43,5 11,8 8,6 4,3 3,1 15,6 27,1 25,0 -34,8
1413 Hyllestad 61,9 16,3 11,7 13,2 3,4 17,3 4,4 9,7 -54,2
1416 Høyanger  221,8 66,4 44,0 31,1 14,5 65,8 1,6 6,7 -51,1
1417 Vik  127,0 37,4 22,3 21,3 7,7 38,3 4,3 3,2 -51,9
1418 Balestrand 63,7 16,0 12,9 11,8 3,6 19,4 2,7 -4,3 -55,9
1419 Leikanger  183,4 25,9 20,7 54,6 5,7 76,5 35,7 4,5 -55,6
1420 Sogndal  284,3 75,7 59,7 46,2 16,5 86,2 1,8 4,3 -55,4
1421 Aurland  103,4 38,6 16,3 14,8 7,7 26,0 5,5 2,3 -41,7
1422 Lærdal  107,4 32,9 19,1 19,9 6,8 28,6 6,3 5,5 -48,5
1424 Årdal  315,3 93,5 63,5 34,7 20,0  103,5 4,5 7,3 -52,7
1426 Luster  211,3 71,3 37,9 27,7 14,4 60,0 0,4 3,1 -48,6
1428 Askvoll  121,3 34,0 27,1 15,2 7,3 37,7 0,9 4,4 -55,9
1429 Fjaler  122,9 30,0 23,4 16,9 7,0 45,6 15,5 10,4 -49,1
1430 Gaular  108,5 28,9 22,6 18,0 6,3 32,7 0,9 3,7 -56,2
1431 Jølster  107,8 32,0 22,6 12,1 6,7 34,4 0,3 3,0 -56,9
1432 Førde  598,4  129,1  107,2  135,2 30,4  196,5 1,7 6,4 -52,1
1433 Naustdal 97,4 27,7 22,6 9,9 6,3 30,9 1,4 6,1 -54,1
1438 Bremanger  179,0 53,6 35,4 28,0 11,3 50,7 2,6 10,1 -50,8
1439 Vågsøy  320,2 77,6 56,4 56,8 17,2  112,2 -8,8 -0,9 -57,0
1441 Selje  122,2 31,6 27,0 15,0 7,3 41,3 8,8 10,8 -50,7
1443 Eid  250,8 61,7 50,7 41,1 13,5 83,8 2,7 7,9 -54,4
1444 Hornindal 39,3 10,8 8,6 5,4 2,3 12,1 -0,5 -1,8 -58,1
1445 Gloppen  237,5 65,4 47,2 35,3 13,7 76,0 5,1 12,0 -53,7
1449 Stryn  308,9 74,9 57,7 62,6 15,8 98,0 1,2 7,2 -55,3
                   
15 Møre og Romsdal 12 388,5 2 862,2 2 230,9 2 559,4  646,9 4 089,1 3,3 5,1 -54,0
1502 Molde 1 491,5  296,0  235,7  465,4 66,9  427,5 5,5 7,0 -54,0
1503 Kristiansund  852,0  196,6  159,8  177,6 44,2  273,8 0,8 4,4 -56,0
1504 Ålesund 2 487,4  516,0  385,2  555,7  115,7  914,9 2,9 2,9 -55,5
1511 Vanylven  148,3 39,9 31,0 24,1 8,3 44,9 6,8 11,9 -53,8
1514 Sande  121,3 30,3 24,9 21,9 7,5 36,6 -2,1 -0,6 -52,8
1515 Herøy  472,1  106,3 77,8 88,9 25,5  173,6 -6,6 -9,4 -57,8
1516 Ulstein  441,0 93,5 63,9  107,8 21,0  154,7 5,2 1,7 -54,4
1517 Hareid  219,6 51,5 42,9 50,0 11,6 63,7 4,0 8,3 -54,0
1519 Volda  382,6 90,2 70,8 85,7 20,5  115,4 4,3 6,6 -52,9
1520 Ørsta  442,3  108,2 86,1 82,6 24,4  141,0 1,9 4,3 -54,1
1523 Ørskog 95,3 23,8 18,3 15,4 5,5 32,3 7,0 8,7 -51,0
1524 Norddal 81,4 27,0 15,5 12,6 5,9 20,5 5,0 6,3 -45,1
1525 Stranda  213,9 54,9 42,9 36,6 12,3 67,1 2,8 6,0 -53,6
1526 Stordal 50,7 11,3 9,4 12,1 2,4 15,5 2,5 0,6 -57,9
1528 Sykkylven  445,5 89,2 72,7  100,7 19,8  163,2 5,8 8,5 -53,1
1529 Skodje  156,4 37,6 32,7 32,3 8,8 45,2 3,3 10,6 -51,1
1531 Sula  344,1 78,5 64,5 68,8 17,9  114,3 3,7 6,1 -53,8
1532 Giske  296,8 77,0 58,5 46,9 18,4 95,9 -1,7 5,3 -52,6
1534 Haram  439,0  104,8 81,5 87,3 24,3  141,1 4,1 5,8 -52,9
1535 Vestnes  300,7 69,7 57,5 66,9 15,7 90,8 6,1 9,6 -52,7
1539 Rauma  338,2 80,5 63,0 58,9 17,6  118,1 -1,7 6,5 -53,6
1543 Nesset  137,8 38,2 26,7 23,3 8,4 41,2 2,7 -1,9 -51,8
1545 Midsund  102,1 27,5 19,8 15,2 7,6 32,0 11,0 19,1 -36,4
1546 Sandøy 90,6 19,3 14,3 12,2 4,9 40,0 20,2 16,2 -41,7
1547 Aukra  130,0 33,4 27,1 21,8 8,1 39,7 4,7 8,3 -50,5
1548 Fræna  389,8 96,3 82,0 66,0 21,7  123,8 3,4 8,3 -53,8
1551 Eide  138,2 34,4 28,8 21,4 7,9 45,7 7,1 9,8 -51,7
1554 Averøy  231,8 56,3 48,3 43,1 12,2 71,9 4,0 6,9 -56,4
1556 Frei  200,8 53,0 45,6 21,7 12,2 68,2 -3,0 1,3 -56,9
1557 Gjemnes 95,0 27,1 22,7 10,0 5,7 29,6 4,1 5,9 -57,3
1560 Tingvoll  111,6 29,9 23,9 14,0 6,6 37,2 4,1 7,9 -54,1
1563 Sunndal  343,9 96,6 70,8 45,7 21,2  109,7 6,4 8,6 -52,1
1566 Surnadal  241,7 64,2 47,2 33,5 13,6 83,1 10,0 4,9 -53,7
1567 Rindal 78,6 24,2 15,8 8,7 5,0 24,7 5,5 8,5 -51,5
1569 Aure 94,8 27,7 21,7 8,9 6,0 30,6 4,2 6,4 -54,7
1571 Halsa 63,7 17,6 13,7 7,0 3,8 21,6 1,7 6,9 -53,7
1572 Tustna 32,8 9,3 7,5 2,7 2,0 11,4 8,1 6,9 -54,8
1573 Smøla 85,2 24,5 20,6 5,9 6,0 28,3 11,7 13,4 -47,4
                   
16 Sør-Trøndelag 13 634,1 3 101,7 2 538,4 3 050,0  716,9 4 227,1 4,5 7,8 -53,0
1601 Trondheim 9 130,5 1 914,4 1 563,0 2 388,7  447,8 2 816,5 4,1 7,4 -53,3
1612 Hemne  166,4 43,9 36,0 20,3 9,9 56,4 6,3 7,7 -52,6
1613 Snillfjord 34,6 10,8 7,8 3,5 2,3 10,3 1,7 7,4 -53,5
1617 Hitra  142,7 39,1 33,4 16,6 9,2 44,4 3,1 9,6 -51,2
1620 Frøya  159,1 35,6 36,1 30,4 7,6 49,4 3,8 3,1 -58,1
1621 Ørland  226,0 58,7 48,2 29,6 14,2 75,3 16,9 22,7 -43,9
1622 Agdenes 65,8 17,5 13,7 12,0 4,0 18,6 1,4 8,2 -51,7
1624 Rissa  268,9 67,6 55,2 49,9 15,5 80,7 3,8 13,3 -49,6
1627 Bjugn  161,4 42,0 36,7 22,7 9,5 50,4 7,7 11,3 -52,5
1630 Åfjord  113,8 31,4 26,2 11,5 7,2 37,4 4,7 6,1 -52,7
1632 Roan 32,6 9,6 7,8 2,7 2,2 10,3 1,6 4,4 -53,3
1633 Osen 41,6 11,0 9,2 2,8 2,7 15,9 16,0 10,5 -48,5
1634 Oppdal  239,0 67,4 51,4 27,5 14,8 77,9 2,9 5,7 -54,2
1635 Rennebu 93,3 28,6 18,6 13,3 5,9 27,0 6,2 11,1 -50,1
1636 Meldal  143,7 39,5 30,2 20,1 8,7 45,2 6,5 9,8 -51,9
1638 Orkdal  469,7  106,0 87,4  117,6 23,3  135,4 6,2 6,8 -55,6
1640 Røros  226,1 61,6 47,1 29,0 13,6 74,8 3,8 5,9 -53,8
1644 Holtålen 70,3 19,9 16,4 6,9 4,3 22,7 2,6 4,2 -56,6
1648 Midtre Gauldal  202,2 52,6 42,8 37,1 11,9 57,7 6,2 7,0 -52,6
1653 Melhus  530,3  139,9  119,6 75,1 31,3  164,4 3,2 8,8 -54,3
1657 Skaun  210,0 56,5 50,7 23,3 12,6 66,8 5,4 8,5 -55,0
1662 Klæbu  207,1 55,3 47,0 25,9 12,5 66,4 2,9 5,2 -54,4
1663 Malvik  507,0  132,5  116,2 56,5 33,0  168,8 6,7 9,9 -48,9
1664 Selbu  150,6 41,9 31,1 23,1 9,0 45,5 4,6 8,1 -52,4
1665 Tydal 41,3 18,6 6,6 3,8 3,7 8,5 -2,2 -1,9 -41,5
                   
17 Nord-Trøndelag 5 024,9 1 268,2 1 041,8  898,7  288,3 1 527,9 5,5 8,0 -52,9
1702 Steinkjer  910,8  204,3  169,7  221,0 46,5  269,4 6,0 6,3 -54,3
1703 Namsos  474,8  125,7  109,1 53,5 28,7  157,8 4,5 7,9 -53,9
1711 Meråker  106,0 27,3 19,6 20,2 6,1 32,9 10,9 7,5 -49,2
1714 Stjørdal  806,7  204,4  171,0  133,3 47,2  250,8 7,4 10,5 -52,1
1717 Frosta 83,0 22,5 18,1 12,5 5,2 24,7 11,7 12,3 -49,5
1718 Leksvik  136,6 34,2 27,5 24,2 7,7 42,9 -3,3 2,2 -55,8
1719 Levanger  764,6  177,8  149,7  183,5 40,0  213,6 6,1 14,2 -52,1
1721 Verdal  534,4  126,4  109,0  123,5 28,5  147,0 7,7 8,7 -53,8
1723 Mosvik 28,8 7,9 6,2 5,0 1,7 8,0 2,3 5,2 -55,4
1724 Verran  103,8 30,3 18,5 15,3 6,6 33,2 -2,9 -2,5 -48,6
1725 Namdalseid 48,5 13,5 11,7 5,2 2,7 15,4 -3,9 -3,7 -63,7
1729 Inderøy  213,0 56,3 47,9 31,6 12,9 64,4 7,6 12,2 -51,6
1736 Snåsa 69,0 20,2 15,9 7,1 4,5 21,3 1,5 1,7 -56,8
1738 Lierne 47,9 15,0 10,9 4,3 3,2 14,4 3,6 4,9 -53,6
1739 Røyrvik 20,9 7,6 4,4 1,9 1,6 5,5 2,2 3,5 -47,6
1740 Namsskogan 38,5 14,9 7,4 3,3 3,1 9,8 5,3 3,6 -42,2
1742 Grong 92,0 28,2 20,0 8,2 6,0 29,6 4,3 5,5 -52,6
1743 Høylandet 39,8 11,4 9,5 3,4 2,4 13,1 -2,7 -1,5 -59,7
1744 Overhalla  118,8 33,5 28,9 9,7 7,3 39,4 4,0 6,6 -56,3
1748 Fosnes 19,8 5,9 4,9 1,7 1,3 6,1 3,2 7,0 -57,2
1749 Flatanger 38,4 10,8 9,0 3,5 2,5 12,7 6,1 6,9 -52,1
1750 Vikna  143,0 36,9 33,3 12,4 8,7 51,6 6,1 9,4 -51,5
1751 Nærøy  162,1 46,1 34,5 12,5 12,1 56,9 -0,7 0,6 -49,9
1755 Leka 23,6 7,3 5,0 1,7 1,9 7,7 10,8 17,9 -41,8
                   
18 Nordland 9 424,7 2 536,5 2 077,9  996,8  587,3 3 226,1 5,4 7,0 -52,4
1804 Bodø 2 181,1  522,8  452,4  311,5  127,3  767,1 12,5 11,7 -50,1
1805 Narvik  768,2  210,6  166,7 88,2 47,9  254,9 3,1 7,0 -53,1
1811 Bindal 58,5 19,4 12,7 5,3 4,1 17,0 6,8 8,5 -48,6
1812 Sømna 60,0 17,4 15,3 4,6 3,9 18,8 1,9 4,6 -55,7
1813 Brønnøy  262,1 69,8 61,3 27,9 16,1 87,0 5,9 7,2 -53,2
1815 Vega 40,2 11,9 10,2 2,8 2,7 12,7 8,4 11,4 -52,6
1816 Vevelstad 17,0 5,0 4,2 1,4 1,1 5,2 -3,2 2,0 -56,0
1818 Herøy 59,6 17,7 12,5 4,6 4,1 20,7 -6,4 -1,3 -56,3
1820 Alstahaug  284,2 75,4 67,7 29,8 18,1 93,3 8,2 10,8 -50,7
1822 Leirfjord 61,8 18,8 14,7 4,3 4,0 20,0 -8,4 -1,0 -60,4
1824 Vefsn  623,9  146,6  122,3 62,3 33,7  259,0 5,4 9,0 -53,0
1825 Grane 50,2 15,8 12,0 3,8 3,6 15,1 6,8 9,9 -49,9
1826 Hattfjelldal 46,2 14,3 10,8 4,4 3,0 13,7 5,5 6,3 -53,1
1827 Dønna 47,4 13,8 11,5 4,0 3,4 14,6 8,0 12,4 -47,4
1828 Nesna 60,1 16,5 14,6 6,0 3,6 19,4 7,2 8,7 -55,7
1832 Hemnes  166,9 62,0 34,5 10,7 13,0 46,8 3,9 3,5 -45,7
1833 Rana 1 010,4  275,4  222,7  118,0 60,1  334,1 2,5 4,6 -54,9
1834 Lurøy 68,0 19,7 13,4 6,3 4,7 23,8 11,7 23,6 -43,4
1835 Træna 18,0 5,1 4,2 1,9 1,2 5,7 1,3 5,8 -54,2
1836 Rødøy 46,8 13,1 11,1 3,8 3,5 15,3 7,7 7,0 -41,0
1837 Meløy  272,2 80,3 60,9 21,1 18,8 91,3 6,9 6,4 -49,4
1838 Gildeskål 76,9 18,7 17,7 6,5 4,7 29,3 6,7 -12,5 -54,9
1839 Beiarn 36,6 13,3 7,9 3,0 2,8 9,6 4,6 6,6 -45,8
1840 Saltdal  195,7 52,0 41,1 15,6 11,7 75,3 20,2 17,3 -50,3
1841 Fauske  353,2  107,0 80,2 25,6 24,5  116,0 0,6 2,7 -53,1
1842 Skjerstad 32,3 9,5 8,1 2,4 2,3 9,9 13,0 15,0 -44,2
1845 Sørfold 90,2 33,6 14,3 8,3 7,0 27,1 -25,8 -12,8 -59,5
1848 Steigen 90,7 26,5 22,2 7,6 6,3 28,2 -1,6 12,6 -48,8
1849 Hamarøy 68,0 21,4 15,0 5,7 4,8 21,1 4,4 3,2 -49,5
1850 Tysfjord 77,2 23,4 18,2 6,0 5,4 24,1 4,5 9,8 -49,3
1851 Lødingen 86,7 24,8 20,4 6,0 6,3 29,2 3,4 6,0 -49,7
1852 Tjeldsund 48,5 14,0 12,4 2,4 3,2 16,4 7,4 9,8 -52,5
1853 Evenes 51,4 14,9 11,7 3,9 3,5 17,4 7,1 9,3 -50,9
1854 Ballangen 87,4 24,9 21,3 7,5 5,8 27,9 6,7 9,6 -52,0
1856 Røst 24,6 7,0 4,9 2,6 1,6 8,5 -26,3 -20,8 -66,1
1857 Værøy 26,5 7,1 5,8 2,5 1,8 9,2 -10,9 -9,8 -57,0
1859 Flakstad 46,3 13,7 10,4 3,6 2,5 16,2 -14,5 -9,8 -68,5
1860 Vestvågøy  367,9  101,7 87,2 30,7 24,2  124,1 9,1 12,4 -49,9
1865 Vågan  336,3 88,5 77,1 32,3 20,7  117,7 4,1 4,3 -54,7
1866 Hadsel  277,2 74,7 68,5 22,0 17,1 94,8 4,1 6,9 -54,4
1867 Bø 89,0 26,4 19,7 7,2 6,1 29,5 -9,5 -3,8 -58,2
1868 Øksnes  174,0 44,7 40,0 17,9 10,4 61,0 -3,5 0,7 -55,4
1870 Sortland  339,1 87,6 78,6 36,7 20,3  115,9 4,7 6,5 -53,0
1871 Andøy  197,5 54,8 47,7 15,1 12,7 67,2 2,6 3,9 -55,4
1874 Moskenes 48,4 14,6 11,8 3,1 3,5 15,4 16,1 19,9 -44,0
                   
19 Troms 6 300,0 1 671,3 1 411,3  692,4  391,6 2 133,5 5,1 6,9 -53,0
1901 Harstad  970,8  255,5  217,5  103,3 58,8  335,6 7,1 9,0 -53,3
1902 Tromsø 3 117,6  742,4  635,7  454,2  177,4 1 107,9 7,4 7,4 -52,4
1911 Kvæfjord  105,9 28,3 25,1 10,6 6,3 35,5 8,0 6,2 -55,7
1913 Skånland  101,9 29,1 25,6 7,2 6,8 33,1 4,6 7,8 -52,4
1915 Bjarkøy 16,2 4,8 4,0 1,3 1,1 5,0 7,1 7,5 -53,1
1917 Ibestad 55,5 15,7 12,3 4,1 3,7 19,7 2,9 11,8 -48,8
1919 Gratangen 36,3 10,4 8,9 3,4 2,5 11,1 1,0 5,1 -52,1
1920 Lavangen 30,8 8,9 7,5 2,2 2,2 10,0 8,3 12,6 -48,0
1922 Bardu  172,0 54,5 40,2 8,5 12,5 56,2 8,3 11,5 -47,9
1923 Salangen 77,6 22,6 19,0 6,0 5,5 24,4 4,4 5,6 -52,0
1924 Målselv  287,2 84,0 68,1 17,3 18,7 99,1 1,5 4,5 -55,5
1925 Sørreisa  104,0 29,1 25,5 6,5 6,0 37,0 -4,7 -3,3 -62,9
1926 Dyrøy 37,2 11,0 9,5 2,5 2,5 11,7 1,5 5,5 -55,6
1927 Tranøy 55,4 15,7 14,0 4,6 3,7 17,4 7,3 11,2 -50,8
1928 Torsken 36,6 10,1 9,1 3,5 2,3 11,7 -0,7 1,7 -56,6
1929 Berg 44,2 10,2 9,2 4,1 2,3 18,4 -25,9 -8,5 -57,3
1931 Lenvik  407,6  113,8 92,6 37,7 27,0  136,4 -1,8 5,8 -53,0
1933 Balsfjord  174,2 51,2 43,9 10,9 12,3 55,8 5,8 9,1 -49,9
1936 Karlsøy 66,2 24,1 20,6 1,5 5,1 14,9 -5,7 -3,3 -60,6
1938 Lyngen 74,1 27,1 23,3 0,6 6,2 17,0 -0,2 4,6 -54,5
1939 Storfjord 48,0 19,3 14,8 0,3 4,3 9,3 7,6 9,9 -48,2
1940 Kåfjord 49,0 19,1 15,9 0,2 4,5 9,4 7,0 7,6 -48,7
1941 Skjervøy 76,8 27,2 24,9 1,1 6,6 17,1 6,0 10,4 -50,6
1942 Nordreisa  122,3 44,0 34,2 0,7 10,4 32,9 -5,0 -0,9 -55,8
1943 Kvænangen 32,9 13,0 9,7 0,1 2,9 7,1 5,5 4,4 -50,9
                   
20 Finnmark 2 173,1  755,2  664,4 18,3  186,2  548,9 5,7 6,9 -50,8
2002 Vardø 77,5 29,3 24,2 0,2 7,2 16,6 -0,4 7,8 -51,2
2003 Vadsø  205,6 69,2 60,6 1,6 16,7 57,5 9,6 7,2 -52,5
2004 Hammerfest  296,6  100,5 89,6 3,4 24,2 79,0 2,0 3,6 -54,1
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino 60,7 22,0 21,0 0,4 5,3 12,0 8,2 9,8 -48,5
2012 Alta  507,6  167,8  150,9 3,4 44,1  141,3 9,3 7,2 -46,7
2014 Loppa 33,8 12,5 11,2 0,2 2,7 7,1 2,2 7,5 -56,0
2015 Hasvik 45,8 16,8 15,0 0,2 6,0 7,8 45,2 50,4 -1,1
2017 Kvalsund 26,7 10,7 8,5 0,1 2,7 4,6 1,2 18,0 -43,5
2018 Måsøy 42,3 14,9 12,6 0,3 3,6 11,0 -2,3 -3,7 -56,5
2019 Nordkapp  106,7 38,3 32,7 0,7 9,1 25,9 1,4 4,9 -53,3
2020 Porsanger  129,0 44,9 40,3 1,0 10,5 32,3 7,6 9,7 -52,7
2021 Kárájohka - Karasjok 67,8 23,4 21,9 1,3 5,5 15,7 2,5 2,0 -55,9
2022 Lebesby 41,8 15,6 12,3 0,4 3,7 9,9 9,2 8,4 -49,0
2023 Gamvik 32,4 11,7 10,6 0,3 2,8 7,0 4,3 6,8 -52,8
2024 Berlevåg 33,0 11,8 10,1 0,4 2,9 7,8 2,5 6,3 -51,7
2025 Deatnu - Tana 80,4 26,7 24,2 0,3 6,5 22,6 5,4 4,5 -52,1
2027 Unjárga - Nesseby 23,7 8,9 7,7 0,1 2,4 4,7 7,1 8,5 -44,3
2028 Båtsfjord 80,7 28,0 24,5 0,7 6,6 20,9 -3,1 -0,2 -56,4
2030 Sør-Varanger  281,0  102,1 86,5 3,5 23,6 65,3 4,0 7,2 -53,6
                   
23 Kontinentalsokkelen 87 183,2 0,0 2,7  194,8 0,0 86 985,7 -13,4 -99,9 -100,1
2311 Nordsjøen 85 987,7 0,0 0,0 0,0 0,0 85 987,7 -13,4 . .
2312 Stavanger 1 195,5 0,0 2,7  194,8 0,0  998,0 -13,5 -99,9 -100,1
1  Feil data for perioden januar - oktober 2002 er rapportert for kommune nr. 0228, Rælingen. For perioden januar - september vart det rapportert 725 millionar kr. i total skatteinngang for denne kommunen.

Standardtegn i tabeller