Statistisk sentralbyrå


Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-oktober 2001-2002. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2001 2002 2001/2002 2001 2002 2001/2002 2001 2002 2001/2002
I alt  362 565  354 952 -2,1 55 461 58 597 5,7 28 790 13 438 -53,3
                   
01 Østfold 12 620 12 607 -0,1 2 758 2 940 6,6 1 439  666 -53,7
02 Akershus 33 272 34 204 2,8 7 196 7 368 2,4 3 776 1 733 -54,1
03 Oslo 55 993 54 348 -2,9 8 916 9 141 2,5 4 577 2 092 -54,3
04 Hedmark 7 873 8 303 5,5 1 905 2 042 7,2  985  458 -53,5
05 Oppland 7 892 8 233 4,3 1 931 2 049 6,1  981  450 -54,2
06 Buskerud 13 116 13 627 3,9 2 993 3 176 6,1 1 535  722 -53,0
07 Vestfold 11 094 11 846 6,8 2 476 2 657 7,3 1 287  601 -53,3
08 Telemark 7 678 7 999 4,2 1 858 1 994 7,3  950  446 -53,0
09 Aust-Agder 4 733 4 922 4,0 1 122 1 185 5,6  569  261 -54,1
10 Vest-Agder 7 467 7 832 4,9 1 710 1 844 7,9  873  410 -53,1
11 Rogaland 23 928 24 731 3,4 4 768 5 176 8,5 2 513 1 213 -51,7
12 Hordaland 24 545 25 138 2,4 5 191 5 521 6,4 2 716 1 283 -52,8
14 Sogn og Fjordane 4 872 5 034 3,3 1 228 1 310 6,7  605  287 -52,5
15 Møre og Romsdal 11 992 12 389 3,3 2 723 2 862 5,1 1 405  647 -54,0
16 Sør-Trøndelag 13 049 13 634 4,5 2 877 3 102 7,8 1 525  717 -53,0
17 Nord-Trøndelag 4 765 5 025 5,5 1 174 1 268 8,0  613  288 -52,9
18 Nordland 8 941 9 425 5,4 2 370 2 537 7,0 1 233  587 -52,4
19 Troms 5 994 6 300 5,1 1 564 1 671 6,9  832  392 -53,0
20 Finnmark 2 056 2 173 5,7  707  755 6,9  378  186 -50,8
23 Kontinentalsokkelen  100 685 87 183 -13,4 -5 0 -100,0 -3 0 -100,0
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2001 2002 2001/2002 2001 2002 2001/2002 2001 2002 2001/2002
I alt 60 182 63 534 5,6 43 700 44 838 2,6  174 432  174 545 0,1
                   
01 Østfold 2 565 2 664 3,8 2 219 2 321 4,6 3 639 4 017 10,4
02 Akershus 6 637 7 639 15,1 5 622 5 599 -0,4 10 041 11 866 18,2
03 Oslo 18 313 18 763 2,5 6 517 6 232 -4,4 17 670 18 120 2,5
04 Hedmark 1 494 1 594 6,7 1 529 1 604 4,9 1 960 2 606 32,9
05 Oppland 1 505 1 626 8,0 1 519 1 591 4,7 1 956 2 518 28,7
06 Buskerud 2 733 2 882 5,5 2 332 2 410 3,4 3 523 4 437 25,9
07 Vestfold 2 229 2 380 6,8 1 977 2 069 4,6 3 125 4 139 32,5
08 Telemark 1 539 1 575 2,4 1 436 1 516 5,6 1 895 2 467 30,2
09 Aust-Agder  975 1 049 7,5  862  906 5,0 1 204 1 520 26,3
10 Vest-Agder 1 647 1 760 6,9 1 317 1 392 5,7 1 921 2 427 26,4
11 Rogaland 6 388 6 532 2,3 3 683 3 937 6,9 6 576 7 873 19,7
12 Hordaland 5 439 5 783 6,3 4 169 4 341 4,1 7 030 8 210 16,8
14 Sogn og Fjordane  841  876 4,2  913  954 4,5 1 286 1 607 25,0
15 Møre og Romsdal 2 402 2 559 6,5 2 183 2 231 2,2 3 280 4 089 24,7
16 Sør-Trøndelag 2 884 3 050 5,8 2 461 2 538 3,2 3 302 4 227 28,0
17 Nord-Trøndelag  846  899 6,2  985 1 042 5,7 1 147 1 528 33,3
18 Nordland  931  997 7,1 1 978 2 078 5,1 2 429 3 226 32,8
19 Troms  598  692 15,8 1 364 1 411 3,5 1 636 2 134 30,4
20 Finnmark 17 18 8,9  632  664 5,1  322  549 70,5
23 Kontinentalsokkelen  200  195 -2,5 2 3 68,8  100 492 86 986 -13,4

Standardtegn i tabeller