Statistisk sentralbyrå


Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-september 2000-2001. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2000 2001 2000/2001 2000 2001 2000/2001 2000 2001 2000/2001
I alt 240 559   305 967 27,2   46 432   54 365 17,1   24 567   28 209 14,8
                   
01 Østfold 10 802 12 403 14,8 2 287 2 700 18,1 1 216 1 409 15,8
02 Akershus 29 688 32 487 9,4 6 027 6 965 15,6 3 213 3 654 13,7
03 Oslo 47 997 55 455 15,5 7 355 8 787 19,5 3 892 4 512 15,9
04 Hedmark 7 051 7 726 9,6 1 593 1 862 16,9 837 962 14,9
05 Oppland 7 020 7 791 11,0 1 612 1 904 18,1 835 967 15,8
06 Buskerud 11 704 12 936 10,5 2 501 2 940 17,5 1 306 1 507 15,4
07 Vestfold 9 870 10 948 10,9 2 090 2 434 16,5 1 108 1 265 14,2
08 Telemark 6 880 7 579 10,2 1 553 1 830 17,8 809 936 15,6
09 Aust-Agder 4 218 4 647 10,2 934 1 099 17,7 485 557 14,9
10 Vest-Agder 6 834 7 407 8,4 1 451 1 694 16,7 753 865 14,9
11 Rogaland 21 419 23 516 9,8 4 043 4 666 15,4 2 168 2 454 13,2
12 Hordaland 21 328 24 264 13,8 4 358 5 099 17,0 2 321 2 667 14,9
14 Sogn og Fjordane 4 401 4 798 9,0 1 050 1 209 15,1 528 595 12,7
15 Møre og Romsdal 10 797 11 815 9,4 2 274 2 674 17,6 1 191 1 380 15,9
16 Sør-Trøndelag 11 827 12 852 8,7 2 430 2 816 15,9 1 300 1 492 14,8
17 Nord-Trøndelag 4 327 4 707 8,8 959 1 158 20,7 511 604 18,2
18 Nordland 8 048 8 749 8,7 2 001 2 315 15,7 1 059 1 203 13,6
19 Troms 5 286 5 901 11,6 1 311 1 534 17,0 707 816 15,4
20 Finnmark 1 868 1 993 6,7 607 685 12,9 331 367 10,8
23 Kontinentalsokkelen 9 197 47 995 421,9 -5 -5 0,0 -3 -3 0,0
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formueskatt til staten, fellesskatt til staten m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2000 2001 2000/2001 2000 2001 2000/2001 2000 2001 2000/2001
I alt 55 133 59 902 8,7 40 132 42 761 6,6 74 297 120 730 62,5
                   
01 Østfold 2 378 2 545 7,0 2 001 2 169 8,4 2 919 3 580 22,6
02 Akershus 6 108 6 602 8,1 5 083 5 434 6,9 9 257 9 831 6,2
03 Oslo 16 714 18 213 9,0 6 234 6 412 2,8 13 802 17 532 27,0
04 Hedmark 1 394 1 486 6,6 1 391 1 491 7,2 1 836 1 924 4,8
05 Oppland 1 394 1 500 7,6 1 391 1 497 7,6 1 789 1 923 7,5
06 Buskerud 2 514 2 719 8,2 2 118 2 287 8,0 3 265 3 483 6,7
07 Vestfold 2 050 2 215 8,0 1 791 1 941 8,4 2 831 3 092 9,2
08 Telemark 1 389 1 532 10,3 1 312 1 411 7,5 1 817 1 872 3,0
09 Aust-Agder 896 970 8,2 786 843 7,2 1 117 1 179 5,5
10 Vest-Agder 1 567 1 638 4,5 1 216 1 304 7,2 1 847 1 906 3,2
11 Rogaland 5 836 6 368 9,1 3 414 3 594 5,3 5 957 6 434 8,0
12 Hordaland 4 942 5 408 9,4 3 823 4 086 6,9 5 884 7 003 19,0
14 Sogn og Fjordane 796 836 5,0 856 897 4,8 1 172 1 262 7,7
15 Møre og Romsdal 2 220 2 390 7,6 1 986 2 140 7,8 3 125 3 232 3,4
16 Sør-Trøndelag 2 558 2 905 13,6 2 183 2 407 10,3 3 354 3 231 -3,7
17 Nord-Trøndelag 804 842 4,7 890 971 9,0 1 164 1 133 -2,6
18 Nordland 864 927 7,3 1 815 1 928 6,2 2 309 2 375 2,9
19 Troms 505 597 18,2 1 247 1 336 7,1 1 515 1 618 6,8
20 Finnmark 17 17 -2,4 587 611 4,2 327 312 -4,5
23 Kontinentalsokkelen 187 195 4,0 8 2 -80,0 9 010 47 807 430,6

Standardtegn i tabeller