Statistisk sentralbyrå


Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-juni 2000-2001. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2000 2001 2000/2001 2000 2001 2000/2001 2000 2001 2000/2001
I alt 156 875 216 388 37,9 29 377 34 184 16,4 15 473 17 676 14,2
                   
01 Østfold 6 824 8 045 17,9 1 438 1 679 16,7 761 873 14,8
02 Akershus 19 222 21 340 11,0 3 823 4 427 15,8 2 037 2 327 14,2
03 Oslo 31 896 38 244 19,9 4 733 5 628 18,9 2 511 2 900 15,5
04 Hedmark 4 431 4 889 10,3 996 1 152 15,7 522 594 13,9
05 Oppland 4 423 4 944 11,8 1 018 1 196 17,5 523 603 15,2
06 Buskerud 7 481 8 349 11,6 1 590 1 859 16,9 824 947 15,0
07 Vestfold 6 290 7 032 11,8 1 309 1 500 14,6 695 780 12,3
08 Telemark 4 284 4 754 11,0 977 1 145 17,2 502 576 14,8
09 Aust-Agder 2 658 2 942 10,7 591 689 16,6 304 345 13,3
10 Vest-Agder 4 320 4 693 8,6 911 1 054 15,7 468 533 13,9
11 Rogaland 13 683 15 399 12,5 2 551 2 924 14,6 1 364 1 533 12,4
12 Hordaland 13 395 15 639 16,8 2 727 3 185 16,8 1 440 1 655 14,9
14 Sogn og Fjordane 2 795 3 093 10,7 683 779 14,0 335 374 11,5
15 Møre og Romsdal 7 009 7 619 8,7 1 449 1 674 15,6 756 862 14,0
16 Sør-Trøndelag 7 353 8 177 11,2 1 526 1 736 13,7 812 924 13,8
17 Nord-Trøndelag 2 789 2 945 5,6 602 715 18,8 319 370 15,8
18 Nordland 5 085 5 626 10,6 1 265 1 472 16,4 660 753 14,1
19 Troms 3 348 3 770 12,6 822 953 15,9 441 505 14,6
20 Finnmark 1 157 1 258 8,7 372 421 13,3 202 225 11,2
23 Kontinentalsokkelen 8 432 47 631 464,9 -6 -4 -31,7 -3 -2 -26,7
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2000 2001 2000/2001 2000 2001 2000/2001 2000 2001 2000/2001
I alt 33 011 36 014 9,1 25 052 27 032 7,9 53 971 101 482 88,0
                   
01 Østfold 1 413 1 506 6,6 1 244 1 353 8,8 1 969 2 634 33,8
02 Akershus 3 694 3 988 7,9 3 205 3 490 8,9 6 463 7 109 10,0
03 Oslo 10 177 11 200 10,1 3 949 4 223 6,9 10 526 14 293 35,8
04 Hedmark 822 875 6,4 863 928 7,6 1 229 1 340 9,0
05 Oppland 825 876 6,2 867 937 8,0 1 191 1 333 11,9
06 Buskerud 1 492 1 619 8,5 1 327 1 443 8,7 2 249 2 481 10,3
07 Vestfold 1 212 1 310 8,1 1 110 1 208 8,9 1 965 2 233 13,6
08 Telemark 801 899 12,2 805 866 7,6 1 200 1 267 5,6
09 Aust-Agder 525 567 8,0 489 522 6,7 750 820 9,3
10 Vest-Agder 922 961 4,2 750 807 7,6 1 270 1 337 5,3
11 Rogaland 3 513 3 900 11,0 2 136 2 261 5,8 4 120 4 781 16,1
12 Hordaland 2 919 3 199 9,6 2 358 2 547 8,0 3 951 5 054 27,9
14 Sogn og Fjordane 458 488 6,5 534 560 4,9 786 893 13,6
15 Møre og Romsdal 1 308 1 401 7,1 1 250 1 349 7,9 2 246 2 333 3,9
16 Sør-Trøndelag 1 530 1 720 12,4 1 358 1 522 12,1 2 127 2 275 7,0
17 Nord-Trøndelag 471 487 3,4 548 598 9,2 848 775 -8,7
18 Nordland 505 545 7,9 1 122 1 205 7,4 1 533 1 651 7,7
19 Troms 297 343 15,5 776 835 7,5 1 013 1 135 12,0
20 Finnmark 9 10 11,1 355 377 6,2 218 225 3,1
23 Kontinentalsokkelen 118 121 2,4 6 1 -76,7 8 317 47 516 471,3

Standardtegn i tabeller