Statistisk sentralbyrå


Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-mars 2001. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt 97 131,0 19 491,6 15 735,0 24 517,5 10 138,1 27 248,9 10,1 12,6 11,0
                   
01 Østfold 4 591,5 961,6 791,5 1 011,2 504,0 1 323,2 12,2 12,9 11,7
0101 Halden 441,3 97,9 81,6 98,7 51,3 111,8 14,2 18,1 15,3
0104 Moss 520,4 109,9 91,0 114,5 58,6 146,5 9,9 13,2 11,6
0105 Sarpsborg 1 001,5 177,1 146,9 250,7 92,5 334,3 18,1 8,9 6,9
0106 Fredrikstad 1 324,7 259,9 221,5 322,9 141,4 379,1 12,2 13,2 14,4
0111 Hvaler 49,7 14,6 11,0 5,2 7,2 11,8 7,2 10,5 9,0
0118 Aremark 17,9 5,6 2,7 2,4 2,7 4,5 -7,8 -1,6 -3,9
0119 Marker 50,6 12,2 9,2 9,8 6,1 13,2 12,2 13,1 13,1
0121 Rømskog 9,6 2,4 1,9 1,5 1,2 2,6 13,9 8,8 7,4
0122 Trøgstad 71,5 19,1 15,2 9,1 9,6 18,4 7,7 12,7 10,3
0123 Spydeberg 78,9 20,9 15,0 12,2 9,8 20,9 7,2 19,1 13,1
0124 Askim 240,4 58,2 43,1 46,8 27,9 64,4 5,5 14,2 10,3
0125 Eidsberg 161,9 37,2 29,5 33,4 19,0 42,8 6,5 15,0 13,1
0127 Skiptvet 41,6 11,4 9,3 4,8 5,7 10,4 5,5 11,1 8,1
0128 Rakkestad 113,2 25,2 19,7 22,2 12,8 33,2 12,6 11,1 9,5
0135 Råde 99,7 24,1 20,0 15,4 12,7 27,4 10,7 15,5 14,5
0136 Rygge 240,3 53,0 45,2 47,9 28,3 65,9 9,7 12,4 11,7
0137 Våler 62,0 15,4 13,8 6,9 8,1 17,8 10,0 13,9 11,9
0138 Hobøl 66,4 17,3 14,9 6,7 9,1 18,3 10,7 14,8 13,1
                   
02 Akershus 12 135,0 2 440,9 1 956,1 2 719,8 1 289,4 3 728,8 8,8 9,6 8,6
0211 Vestby 232,8 52,0 45,6 32,5 27,7 75,0 11,5 10,8 8,8
0213 Ski 569,3 127,1 106,8 90,4 66,8 178,2 8,3 10,8 8,0
0214 Ås 281,2 61,8 50,1 53,5 33,2 82,6 5,2 7,6 7,5
0215 Frogn 266,7 64,8 52,2 28,3 34,4 87,1 7,9 12,5 11,5
0216 Nesodden 277,3 69,3 58,3 26,3 37,1 86,2 8,8 13,9 11,2
0217 Oppegård 644,5 125,9 103,1 150,6 67,9 197,0 13,0 15,6 14,8
0219 Bærum 3 915,4 661,8 480,7 1 122,0 339,5 1 311,4 8,8 5,8 4,4
0220 Asker 1 494,8 279,0 214,8 374,5 146,1 480,4 9,4 6,5 6,6
0221 Aurskog-Høland 196,3 47,2 40,4 30,9 24,7 53,1 7,9 10,9 9,6
0226 Sørum 243,3 58,9 44,5 33,1 30,5 76,3 6,9 11,7 9,9
0227 Fet 165,3 41,4 35,0 18,6 22,1 48,2 3,3 6,6 5,4
0228 Rælingen 264,5 69,2 60,3 17,8 37,4 79,8 5,8 9,6 7,9
0229 Enebakk 154,1 35,5 33,4 17,9 19,2 48,1 10,4 12,6 11,9
0230 Lørenskog 801,3 153,9 131,7 226,2 83,7 205,8 6,8 14,9 13,9
0231 Skedsmo 915,8 198,2 161,3 198,0 107,0 251,3 5,7 10,2 9,2
0233 Nittedal 441,2 92,4 81,6 88,1 50,8 128,3 17,2 13,0 13,2
0234 Gjerdrum 83,2 21,1 17,6 8,2 11,2 25,1 2,8 9,2 8,4
0235 Ullensaker 461,0 99,9 84,5 99,7 54,4 122,5 12,2 13,2 13,2
0236 Nes 259,0 67,0 56,0 31,4 35,4 69,1 7,5 15,3 14,1
0237 Eidsvoll 289,7 69,1 58,9 50,1 36,5 75,1 9,0 11,9 10,5
0238 Nannestad 140,9 36,3 31,1 15,5 19,2 38,9 6,5 12,0 11,2
0239 Hurdal 37,4 9,1 8,0 6,3 4,7 9,2 3,2 6,3 4,3
                   
0301 Oslo 20 802,6 3 181,5 2 434,0 7 741,0 1 642,7 5 803,4 13,6 14,9 12,8
                   
04 Hedmark 2 877,1 662,5 542,4 587,4 343,1 741,7 8,1 12,3 10,8
0402 Kongsvinger 273,1 62,3 51,3 56,8 32,3 70,4 10,4 15,2 12,8
0403 Hamar 577,4 110,4 91,1 144,9 58,6 172,4 7,2 6,4 5,5
0412 Ringsaker 480,7 105,3 90,0 115,3 55,2 114,9 7,1 10,5 8,7
0415 Løten 94,3 23,0 20,4 14,8 12,3 23,9 8,5 15,6 15,1
0417 Stange 259,7 60,5 51,1 47,9 31,6 68,7 8,2 13,7 10,8
0418 Nord-Odal 64,9 16,1 14,0 9,2 8,5 17,1 8,9 11,3 11,2
0419 Sør-Odal 109,0 26,6 21,5 19,5 13,6 27,8 1,8 11,1 9,2
0420 Eidskog 77,7 19,9 16,9 11,0 10,4 19,6 34,9 36,5 35,1
0423 Grue 73,2 18,8 14,2 11,6 9,5 19,2 9,5 14,0 11,8
0425 Åsnes 99,8 27,0 21,1 12,9 13,9 24,9 5,3 11,3 10,6
0426 Våler 56,3 14,2 11,1 11,4 7,2 12,5 8,2 13,3 12,1
0427 Elverum 311,8 66,6 55,7 79,7 35,0 74,7 8,8 11,8 12,0
0428 Trysil 97,2 26,1 19,4 16,9 13,0 21,8 7,1 13,5 13,5
0429 Åmot 54,9 15,8 11,6 7,3 7,7 12,4 5,9 11,7 9,5
0430 Stor-Elvdal 34,8 10,3 7,6 3,2 5,1 8,6 9,5 20,1 18,3
0432 Rendalen 24,2 8,1 4,9 2,6 3,6 5,0 3,3 12,3 9,6
0434 Engerdal 16,7 4,6 3,9 2,2 2,3 3,7 4,9 14,1 10,6
0436 Tolga 19,8 5,1 4,1 2,3 2,6 5,7 5,6 12,0 12,1
0437 Tynset 76,7 20,3 15,8 10,8 10,1 19,7 6,9 17,2 10,2
0438 Alvdal 31,4 9,1 6,6 3,1 4,4 8,2 3,9 12,8 12,0
0439 Folldal 20,2 5,9 4,6 2,0 3,0 4,7 6,3 16,9 16,7
0441 Os 23,3 6,5 5,3 2,3 3,3 5,8 5,9 14,8 13,7
                   
05 Oppland 2 892,0 680,1 543,8 588,4 344,9 734,8 9,0 13,5 11,6
0501 Lillehammer 505,2 102,3 83,7 136,4 52,8 130,1 12,9 17,4 14,2
0502 Gjøvik 484,4 103,7 86,2 121,1 53,9 119,5 14,6 24,7 21,1
0511 Dovre 38,9 10,4 8,3 3,2 5,3 11,7 8,2 9,3 7,5
0512 Lesja 24,8 7,3 5,3 2,8 3,5 5,9 19,0 27,1 26,1
0513 Skjåk 28,9 8,9 5,8 3,3 4,0 6,8 0,4 9,3 7,0
0514 Lom 32,4 8,8 6,0 4,0 4,2 9,4 5,8 14,6 10,3
0515 Vågå 45,5 13,4 10,1 4,7 6,5 10,9 2,0 12,3 10,1
0516 Nord-Fron 91,0 24,8 16,9 14,7 10,9 23,7 7,3 12,7 9,2
0517 Sel 76,4 20,4 17,3 8,6 10,5 19,6 8,9 17,0 15,0
0519 Sør-Fron 43,4 12,0 9,0 6,7 5,5 10,2 9,9 13,9 11,5
0520 Ringebu 71,3 17,2 12,5 13,4 8,2 19,9 14,7 14,7 12,1
0521 Øyer 67,9 18,0 13,3 11,6 8,8 16,1 7,4 13,2 11,7
0522 Gausdal 76,9 20,2 16,4 11,6 10,2 18,6 7,1 10,9 8,9
0528 Østre Toten 201,8 48,3 40,4 34,6 25,2 53,3 7,1 10,9 10,1
0529 Vestre Toten 261,1 51,7 44,1 77,7 27,5 60,0 4,8 5,2 3,7
0532 Jevnaker 93,5 21,1 18,1 18,3 11,2 24,8 6,4 6,9 5,5
0533 Lunner 128,1 32,1 27,0 15,0 17,3 36,6 6,0 9,5 9,5
0534 Gran 201,2 45,9 39,6 40,4 24,3 51,0 6,6 9,2 9,6
0536 Søndre Land 72,1 18,7 15,9 10,6 9,8 17,1 5,2 10,1 9,7
0538 Nordre Land 87,5 23,5 17,8 14,6 11,4 20,2 4,8 10,3 7,6
0540 Sør-Aurdal 42,3 11,2 7,7 8,0 5,1 10,3 11,9 10,5 5,1
0541 Etnedal 16,6 4,5 3,4 1,8 2,2 4,6 11,2 13,0 13,3
0542 Nord-Aurdal 103,5 27,2 19,3 14,4 13,3 29,3 4,2 8,4 7,7
0543 Vestre Slidre 30,2 8,5 6,2 3,3 4,1 8,0 5,2 9,4 10,4
0544 Øystre Slidre 44,3 12,2 9,0 5,3 6,0 11,9 7,0 10,2 10,2
0545 Vang 22,7 7,8 4,3 2,3 3,2 5,1 8,3 17,4 15,1
                   
06 Buskerud 4 835,9 1 049,3 828,9 1 085,7 538,9 1 333,1 8,9 12,1 10,5
0602 Drammen 1 333,4 251,8 202,6 371,3 132,5 375,1 11,1 14,3 12,2
0604 Kongsberg 563,1 108,3 87,7 167,0 57,3 142,9 10,0 9,6 8,3
0605 Ringerike 548,2 116,2 92,0 137,1 60,5 142,3 9,9 12,6 11,8
0612 Hole 108,4 25,9 18,1 14,6 11,5 38,3 15,9 23,9 22,9
0615 Flå 13,2 3,8 2,6 1,8 1,9 3,1 -4,3 -0,9 -2,5
0616 Nes 54,4 13,4 9,9 8,6 6,8 15,8 9,5 5,9 10,6
0617 Gol 76,1 20,1 13,4 13,9 9,4 19,3 9,3 12,3 10,7
0618 Hemsedal 37,8 10,7 6,5 7,1 4,7 8,9 15,5 22,2 15,2
0619 Ål 78,3 21,4 13,0 13,1 9,4 21,5 11,6 17,0 11,3
0620 Hol 91,4 27,3 15,3 15,8 11,5 21,5 11,7 15,8 13,5
0621 Sigdal 50,9 15,5 10,1 6,2 6,9 12,2 8,9 15,2 13,0
0622 Krødsherad 37,1 8,8 6,5 7,4 4,3 10,2 16,9 19,9 18,9
0623 Modum 205,4 49,7 39,2 40,3 24,8 51,4 8,0 13,4 10,7
0624 Øvre Eiker 257,2 59,0 48,0 47,3 30,8 72,1 5,3 11,4 10,0
0625 Nedre Eiker 341,8 77,8 69,6 53,6 42,3 98,4 6,3 8,7 7,7
0626 Lier 483,2 97,8 81,6 105,8 52,3 145,7 6,9 9,0 8,5
0627 Røyken 309,9 74,1 64,2 38,1 39,6 93,9 5,2 10,3 8,3
0628 Hurum 144,1 34,3 29,4 23,3 18,3 38,8 1,5 6,9 6,1
0631 Flesberg 37,9 10,6 7,9 5,6 5,3 8,5 4,5 10,0 9,9
0632 Rollag 21,2 6,4 4,2 2,6 2,9 5,0 3,9 6,3 4,9
0633 Nore og Uvdal 42,8 16,4 7,0 5,5 5,9 8,1 11,1 21,7 13,8
                   
07 Vestfold 4 042,2 857,3 698,4 878,6 446,2 1 161,6 10,5 12,9 10,7
0701 Borre 461,7 95,6 79,2 93,9 50,4 142,6 10,4 10,0 7,6
0702 Holmestrand 173,5 36,4 30,0 37,3 19,7 50,2 9,2 10,5 9,5
0704 Tønsberg 854,0 154,5 121,0 278,0 80,3 220,2 13,0 15,4 12,8
0706 Sandefjord 776,1 161,5 131,2 181,6 82,5 219,3 7,0 9,5 5,9
0709 Larvik 711,7 154,5 124,5 130,2 80,3 222,2 16,4 19,9 18,6
0711 Svelvik 99,8 24,1 21,7 14,5 12,8 26,8 7,9 9,4 7,9
0713 Sande 118,9 29,0 25,0 16,1 15,2 33,6 3,5 7,2 5,9
0714 Hof 43,6 10,5 8,8 7,0 5,4 11,9 10,6 14,1 11,7
0716 Våle 71,4 16,1 13,3 13,5 8,3 20,1 11,3 13,2 9,4
0718 Ramnes 49,7 13,1 11,1 4,9 6,8 13,8 4,7 9,9 8,4
0719 Andebu 69,1 17,0 14,4 9,6 8,9 19,3 11,5 18,4 16,7
0720 Stokke 158,8 36,2 30,5 30,5 18,8 42,6 9,7 13,2 11,3
0722 Nøtterøy 352,0 82,7 66,7 47,9 43,2 111,4 9,0 12,7 11,7
0723 Tjøme 67,6 18,0 14,1 7,8 9,1 18,6 -1,3 0,5 0,4
0728 Lardal 34,4 8,2 7,0 5,9 4,3 9,0 7,5 10,0 11,0
                   
08 Telemark 2 852,9 666,0 517,6 596,5 338,9 734,0 10,2 15,1 13,3
0805 Porsgrunn 621,8 133,4 109,7 131,1 72,6 175,0 8,6 11,1 11,6
0806 Skien 912,8 193,8 162,4 218,4 102,9 235,3 11,4 16,9 15,1
0807 Notodden 209,3 48,0 35,6 46,0 23,8 55,9 11,0 12,0 8,3
0811 Siljan 33,3 8,5 7,3 3,5 4,5 9,4 11,6 16,5 16,5
0814 Bamble 266,1 58,1 50,5 59,4 31,9 66,3 12,5 17,8 18,1
0815 Kragerø 152,6 35,5 30,0 30,8 18,8 37,5 6,7 11,0 11,0
0817 Drangedal 48,9 12,5 10,6 6,3 6,4 13,1 12,6 16,8 15,8
0819 Nome 97,5 25,8 19,6 15,9 12,6 23,6 6,7 15,8 10,2
0821 Bø 74,8 18,0 14,1 14,1 9,3 19,4 6,2 8,1 8,0
0822 Sauherad 60,9 14,2 12,3 10,3 7,5 16,6 9,1 11,9 12,1
0826 Tinn 125,9 39,4 21,3 19,8 16,2 29,2 10,9 21,4 14,5
0827 Hjartdal 22,8 7,1 4,2 3,5 3,0 5,0 5,9 12,8 9,2
0828 Seljord 48,1 11,6 8,7 9,5 5,6 12,7 14,6 16,8 14,8
0829 Kviteseid 34,5 9,1 6,8 6,1 4,4 8,0 9,2 16,4 12,6
0830 Nissedal 20,1 6,7 3,7 2,9 2,7 4,0 20,3 36,4 27,1
0831 Fyresdal 18,7 6,0 3,6 3,3 2,5 3,4 13,6 24,0 19,1
0833 Tokke 42,3 14,6 6,9 7,1 5,5 8,2 9,4 14,5 11,2
0834 Vinje 62,6 23,7 10,5 8,4 8,6 11,4 8,5 18,8 13,1
                   
09 Aust-Agder 1 737,9 397,3 306,6 378,6 199,5 455,8 9,2 14,7 11,7
0901 Risør 100,1 23,8 19,0 19,4 12,5 25,5 6,9 13,3 10,9
0904 Grimstad 316,3 68,5 52,5 77,4 34,9 83,1 10,3 14,7 13,2
0906 Arendal 758,2 154,8 128,7 190,2 81,0 203,5 8,2 12,8 9,3
0911 Gjerstad 32,0 7,6 6,7 6,0 4,0 7,6 16,7 22,6 22,7
0912 Vegårshei 22,4 5,7 4,8 3,4 3,0 5,5 9,0 13,7 12,9
0914 Tvedestrand 85,7 20,8 16,6 14,1 10,9 23,2 7,6 9,5 8,8
0919 Froland 63,9 16,7 12,9 8,0 8,1 18,1 15,6 16,8 14,3
0926 Lillesand 146,2 33,4 27,1 25,6 17,3 42,8 10,5 15,1 13,3
0928 Birkenes 60,1 13,8 11,4 13,2 7,0 14,8 5,8 13,2 9,9
0929 Åmli 22,9 6,6 4,5 2,9 3,2 5,7 2,4 14,8 14,8
0935 Iveland 13,5 4,4 2,8 1,6 1,9 2,8 30,3 36,3 34,6
0937 Evje og Hornnes 43,4 11,3 9,3 5,3 5,8 11,7 4,6 7,8 6,4
0938 Bygland 17,8 5,0 3,3 3,8 2,2 3,5 11,9 24,6 20,3
0940 Valle 26,7 9,8 4,0 4,2 3,5 5,3 11,3 19,7 14,2
0941 Bykle 28,7 15,3 3,1 3,4 4,2 2,6 19,8 36,7 30,3
                   
10 Vest-Agder 2 793,9 606,1 473,7 651,3 308,4 754,4 8,5 13,8 12,0
1001 Kristiansand 1 504,6 290,6 233,5 410,4 152,6 417,5 11,1 15,4 14,0
1002 Mandal 195,4 47,0 38,5 35,7 24,4 49,8 4,1 9,7 7,5
1003 Farsund 179,0 40,4 31,7 35,8 20,5 50,5 -4,7 15,3 12,6
1004 Flekkefjord 147,1 32,0 26,5 29,6 16,3 42,6 8,5 5,9 3,5
1014 Vennesla 171,8 40,7 33,6 34,9 20,9 41,8 3,5 9,4 6,3
1017 Songdalen 77,7 17,7 15,6 13,0 9,4 22,0 4,7 7,6 6,5
1018 Søgne 139,4 32,6 27,3 19,9 17,0 42,5 8,4 10,8 7,4
1021 Marnardal 31,6 8,2 5,8 6,0 3,9 7,6 26,0 33,5 33,5
1026 Åseral 16,1 7,1 2,1 2,7 2,2 2,0 28,4 34,7 30,2
1027 Audnedal 20,7 5,0 3,9 4,4 2,6 4,9 22,9 33,4 33,6
1029 Lindesnes 53,9 13,6 10,9 9,0 6,9 13,6 16,6 23,3 20,7
1032 Lyngdal 103,3 24,4 19,4 22,6 12,6 24,2 8,7 14,1 12,6
1034 Hægebostad 20,1 5,2 4,0 3,2 2,6 5,1 4,7 8,3 6,6
1037 Kvinesdal 90,3 23,0 15,9 16,9 10,7 23,8 0,4 1,8 5,6
1046 Sirdal 43,1 18,5 4,9 7,1 5,9 6,7 18,4 27,5 28,3
                   
11 Rogaland 9 023,8 1 695,0 1 332,4 2 736,4 893,7 2 366,4 9,6 12,4 10,5
1101 Eigersund 214,9 50,0 40,8 37,6 26,4 60,2 2,0 8,6 7,4
1102 Sandnes 1 293,1 243,6 197,7 342,5 129,6 379,6 12,5 5,0 2,8
1103 Stavanger 3 550,5 563,3 436,0 1 374,7 305,5 871,0 12,6 13,4 12,3
1106 Haugesund 609,6 130,1 104,4 130,3 69,3 175,5 -3,9 6,3 5,6
1111 Sokndal 52,3 12,9 10,3 9,5 6,7 12,8 12,0 17,9 15,5
1112 Lund 50,9 10,8 8,8 14,4 5,5 11,4 6,2 10,7 10,9
1114 Bjerkreim 37,2 9,2 7,3 5,9 4,7 10,1 10,2 16,1 14,2
1119 Hå 227,9 52,1 43,1 43,8 27,8 61,1 6,6 10,4 9,8
1120 Klepp 258,1 57,3 47,2 50,5 30,3 72,8 5,3 13,6 12,5
1121 Time 248,3 56,3 45,8 47,4 29,8 69,1 14,0 21,0 19,8
1122 Gjesdal 143,4 34,1 30,2 20,9 18,2 40,0 16,0 20,1 19,2
1124 Sola 818,5 103,4 79,3 413,2 54,1 168,5 9,7 20,0 15,1
1127 Randaberg 203,1 42,4 33,8 40,6 22,6 63,8 -2,8 16,8 13,7
1129 Forsand 23,7 8,9 3,1 4,6 2,9 4,2 10,9 19,7 17,6
1130 Strand 162,6 38,2 32,6 25,0 20,5 46,2 12,9 16,9 15,6
1133 Hjelmeland 51,5 16,7 7,7 7,7 6,5 12,9 15,6 23,6 16,3
1134 Suldal 83,4 29,7 11,4 11,2 10,1 21,0 17,5 23,5 15,3
1135 Sauda 89,9 22,7 15,5 12,4 10,8 28,5 12,8 19,0 16,8
1141 Finnøy 39,9 10,3 7,9 6,3 5,3 10,1 10,2 15,1 13,9
1142 Rennesøy 48,8 12,6 10,3 6,0 6,6 13,2 7,8 13,0 11,6
1144 Kvitsøy 7,4 1,9 1,6 0,9 1,0 2,0 2,4 10,8 8,7
1145 Bokn 11,4 3,9 2,2 1,8 2,1 1,4 -3,8 20,5 22,0
1146 Tysvær 128,8 33,5 27,0 20,1 18,3 29,9 7,4 18,8 20,2
1149 Karmøy 580,5 132,0 114,0 95,4 69,4 169,7 8,2 12,7 9,2
1151 Utsira 3,5 0,8 0,6 0,7 0,4 0,9 -4,0 -1,8 -4,3
1154 Vindafjord 84,6 18,2 13,9 12,9 9,3 30,4 6,2 -5,2 -4,5
                   
12 Hordaland 8 948,8 1 837,1 1 497,5 2 119,9 961,4 2 533,0 11,3 13,8 11,8
1201 Bergen 5 504,3 1 027,7 845,9 1 499,6 548,2 1 582,9 12,9 13,4 12,5
1211 Etne 56,2 14,7 11,0 7,5 7,3 15,7 12,2 13,2 11,8
1214 Ølen 55,0 13,0 9,6 14,2 6,7 11,4 6,6 19,6 16,7
1216 Sveio 61,3 15,3 13,5 7,3 8,1 17,0 7,8 11,8 10,9
1219 Bømlo 183,4 39,4 34,4 33,5 20,7 55,5 9,9 9,9 8,4
1221 Stord 305,7 61,4 51,9 85,2 34,0 73,3 -0,8 3,6 4,1
1222 Fitjar 43,9 10,6 8,3 8,5 5,6 10,8 2,4 11,4 9,5
1223 Tysnes 42,8 10,0 8,0 7,2 5,1 12,5 17,2 17,1 14,9
1224 Kvinnherad 230,1 51,8 40,0 37,0 25,5 75,8 8,4 12,0 8,6
1227 Jondal 17,1 4,7 3,2 2,9 2,1 4,2 4,8 10,9 7,7
1228 Odda 165,2 42,6 23,9 28,5 17,8 52,5 45,8 76,0 27,2
1231 Ullensvang 53,1 14,0 10,1 7,8 6,9 14,2 6,2 12,5 10,9
1232 Eidfjord 22,9 11,2 2,8 2,4 3,2 3,3 18,1 26,5 20,4
1233 Ulvik 19,7 7,3 3,2 2,8 2,7 3,7 18,5 32,6 23,6
1234 Granvin 14,0 3,6 2,9 2,3 1,9 3,3 15,7 20,0 19,2
1235 Voss 218,0 52,5 38,0 44,9 25,7 57,0 11,2 16,7 13,1
1238 Kvam 135,2 32,2 25,0 24,2 16,1 37,7 10,3 11,8 9,9
1241 Fusa 70,3 14,1 10,9 15,1 7,0 23,1 -13,0 12,1 8,1
1242 Samnanger 34,1 9,6 6,9 4,3 4,5 8,8 8,7 14,1 9,5
1243 Os 244,0 56,3 50,2 37,8 30,0 69,8 13,5 17,1 15,0
1244 Austevoll 114,1 24,0 18,9 25,4 12,3 33,4 9,0 10,7 7,8
1245 Sund 80,7 19,3 17,3 12,0 10,3 21,8 3,3 10,4 8,5
1246 Fjell 317,0 69,2 62,9 55,6 37,3 92,0 6,8 14,2 11,5
1247 Askøy 292,5 70,7 66,7 36,9 38,8 79,4 7,4 9,6 9,3
1251 Vaksdal 67,7 17,5 11,7 16,2 8,0 14,4 6,1 11,2 9,8
1252 Modalen 5,8 1,5 1,0 1,6 0,7 1,1 -27,4 -57,9 -33,8
1253 Osterøy 103,3 23,3 20,2 18,2 12,2 29,3 13,1 12,3 10,5
1256 Meland 78,0 17,6 16,2 15,1 9,5 19,5 0,7 9,5 8,2
1259 Øygarden 52,1 12,8 11,0 8,4 6,9 13,0 12,6 17,2 15,8
1260 Radøy 63,4 15,3 13,3 10,4 8,1 16,3 7,6 10,4 9,2
1263 Lindås 210,3 49,9 42,7 34,3 27,1 56,3 9,4 13,0 13,0
1264 Austrheim 51,8 12,0 9,1 9,0 6,1 15,7 13,1 14,6 12,5
1265 Fedje 9,8 2,5 2,0 1,4 1,3 2,6 3,5 12,2 9,3
1266 Masfjorden 26,0 9,2 4,8 2,7 3,6 5,7 7,7 16,1 10,4
                   
14 Sogn og Fjordane 1 803,8 447,2 330,7 331,2 216,6 478,1 8,6 11,3 8,9
1401 Flora 208,1 44,1 37,0 48,2 23,5 55,4 3,8 3,0 1,7
1411 Gulen 38,3 8,7 7,0 6,8 4,4 11,3 14,1 12,5 10,3
1412 Solund 15,7 4,3 3,4 1,8 2,2 4,0 18,8 23,8 23,1
1413 Hyllestad 22,6 5,4 4,3 4,8 2,8 5,4 5,5 11,9 10,4
1416 Høyanger 83,6 24,2 16,0 12,5 11,1 19,9 9,2 17,3 10,4
1417 Vik 46,2 14,0 7,6 8,0 5,8 10,7 8,6 14,8 10,5
1418 Balestrand 23,0 6,2 4,5 4,1 2,9 5,3 14,2 24,7 20,3
1419 Leikanger 51,8 9,1 7,6 20,8 4,7 9,7 8,6 11,4 8,6
1420 Sogndal 103,2 26,0 20,9 17,6 13,1 25,7 9,4 15,0 11,9
1421 Aurland 39,0 16,3 5,4 4,9 5,2 7,2 15,0 22,2 17,4
1422 Lærdal 38,7 12,3 6,5 6,7 4,9 8,3 -1,2 -7,3 -0,4
1424 Årdal 118,2 34,3 23,1 12,9 16,2 31,7 8,1 15,5 10,8
1426 Luster 80,0 27,2 13,1 11,8 10,4 17,6 12,3 19,2 14,3
1428 Askvoll 43,1 11,2 9,1 5,7 5,7 11,3 11,9 15,7 14,1
1429 Fjaler 38,3 9,2 7,8 6,5 4,6 10,2 6,5 6,2 3,6
1430 Gaular 40,0 9,9 8,2 7,0 5,1 9,9 4,9 9,7 10,0
1431 Jølster 36,7 10,3 7,8 4,3 5,2 9,1 2,7 6,7 6,5
1432 Førde 213,2 40,9 36,0 49,4 21,5 65,5 13,5 11,6 10,4
1433 Naustdal 33,5 8,7 8,0 3,9 4,6 8,3 5,4 7,1 7,6
1438 Bremanger 66,3 18,7 12,3 11,2 8,5 15,6 5,4 7,7 6,5
1439 Vågsøy 129,8 27,0 20,4 23,3 13,7 45,4 8,2 6,1 2,7
1441 Selje 42,7 10,5 8,9 5,6 5,4 12,2 0,8 3,5 1,3
1443 Eid 88,8 20,4 17,1 15,9 10,6 24,8 15,7 20,4 18,3
1444 Hornindal 14,3 3,9 3,1 2,0 2,0 3,3 22,6 11,7 10,7
1445 Gloppen 81,4 20,3 16,2 13,6 10,4 20,9 4,0 9,9 9,5
1449 Stryn 107,4 24,3 19,6 21,9 12,2 29,3 9,5 11,4 9,0
                   
15 Møre og Romsdal 4 372,5 946,0 776,8 933,9 489,9 1 226,0 8,3 11,5 9,9
1502 Molde 526,5 96,9 82,1 166,3 51,6 129,5 6,3 9,9 9,9
1503 Kristiansund 315,1 66,0 55,9 70,9 35,5 86,9 8,0 9,8 8,2
1504 Ålesund 886,6 174,0 142,6 207,5 90,9 271,6 8,5 11,1 9,7
1511 Vanylven 52,8 13,1 10,6 9,4 6,7 13,0 1,5 16,3 14,8
1514 Sande 44,7 10,8 9,3 7,3 5,7 11,7 8,8 11,1 11,4
1515 Herøy 161,2 34,8 28,2 32,7 17,9 47,6 15,9 18,7 15,9
1516 Ulstein 150,7 30,9 18,8 39,5 15,4 45,9 16,9 20,7 20,6
1517 Hareid 77,9 16,6 14,6 17,2 8,9 20,6 7,0 12,1 11,6
1519 Volda 131,9 29,2 24,7 29,3 15,3 33,5 12,0 11,8 11,3
1520 Ørsta 156,3 35,7 29,6 33,5 18,2 39,2 6,3 8,5 6,0
1523 Ørskog 33,5 7,8 6,4 5,8 3,9 9,6 9,1 12,0 9,0
1524 Norddal 29,0 9,8 5,1 4,7 3,9 5,5 8,2 16,7 12,0
1525 Stranda 76,0 18,0 15,2 14,2 9,3 19,3 5,9 7,6 6,5
1526 Stordal 19,2 4,2 3,3 5,0 2,1 4,6 5,7 10,6 9,1
1528 Sykkylven 158,3 29,0 24,2 36,4 15,0 53,7 20,4 17,6 16,4
1529 Skodje 55,3 12,0 11,1 12,5 6,3 13,3 8,9 10,3 8,3
1531 Sula 124,2 26,0 22,7 25,0 13,8 36,7 6,1 8,3 7,8
1532 Giske 109,1 25,0 22,0 16,3 13,5 32,4 9,0 14,4 14,4
1534 Haram 156,9 34,5 28,7 31,6 18,0 44,0 7,7 8,3 7,1
1535 Vestnes 105,3 22,7 19,2 23,4 11,8 28,2 8,6 13,1 11,0
1539 Rauma 122,7 26,9 21,0 20,5 13,6 40,7 13,2 9,9 8,9
1543 Nesset 50,6 15,0 9,3 7,2 6,4 12,7 25,6 36,7 29,9
1545 Midsund 27,2 6,3 5,3 5,1 3,3 7,2 11,1 10,3 8,7
1546 Sandøy 27,2 6,1 4,9 4,2 3,1 8,9 -2,6 8,1 5,5
1547 Aukra 43,3 10,4 9,0 7,4 5,5 11,0 9,3 14,7 11,8
1548 Fræna 141,3 31,5 28,2 24,7 16,8 40,0 8,7 10,9 10,2
1551 Eide 45,2 10,6 9,1 7,4 5,5 12,6 5,9 14,3 10,2
1554 Averøy 78,9 17,4 15,7 14,6 9,3 21,9 -2,8 0,5 0,5
1556 Frei 68,6 17,2 16,6 5,7 9,4 19,7 2,5 10,3 9,8
1557 Gjemnes 33,0 8,8 7,6 3,8 4,6 8,0 3,5 9,3 8,1
1560 Tingvoll 37,6 9,3 8,0 5,4 4,9 10,1 8,7 9,5 8,7
1563 Sunndal 120,4 32,5 24,0 16,4 16,0 31,6 6,6 11,5 9,9
1566 Surnadal 80,3 21,9 16,1 11,0 10,4 20,9 -3,1 6,3 -3,5
1567 Rindal 27,9 8,3 5,4 3,3 3,7 7,1 5,9 15,0 11,9
1569 Aure 33,1 9,2 7,7 3,3 4,7 8,2 1,7 5,2 2,3
1571 Halsa 22,3 5,7 4,6 2,4 2,8 6,8 5,8 11,9 10,2
1572 Tustna 11,1 3,0 2,6 1,0 1,6 2,8 5,6 13,2 11,8
1573 Smøla 31,2 8,5 7,4 1,9 4,5 8,9 7,4 12,5 10,2
                   
16 Sør-Trøndelag 4 875,4 1 005,1 917,1 1 163,3 539,2 1 250,7 8,4 9,5 10,1
1601 Trondheim 3 311,5 619,1 592,9 924,8 340,0 834,7 8,8 8,3 9,9
1612 Hemne 57,4 14,3 11,9 7,1 7,4 16,7 3,5 7,3 6,6
1613 Snillfjord 12,5 3,6 2,7 1,4 1,8 2,9 0,5 7,4 7,8
1617 Hitra 48,2 11,7 10,7 7,0 6,3 12,5 -6,6 -9,1 -7,7
1620 Frøya 54,6 12,3 10,8 11,1 6,6 13,9 8,5 10,0 9,0
1621 Ørland 73,1 17,2 14,6 10,6 9,2 21,6 10,1 11,2 10,2
1622 Agdenes 22,5 5,4 4,4 5,0 2,8 5,0 12,8 15,6 13,8
1624 Rissa 95,1 20,3 17,1 16,3 10,5 30,8 25,8 19,0 19,0
1627 Bjugn 55,0 13,3 12,1 7,7 7,0 14,9 5,1 8,9 7,7
1630 Åfjord 40,7 10,7 9,2 4,3 5,4 11,2 10,3 15,8 12,5
1632 Roan 11,9 3,3 2,7 1,1 1,7 3,0 3,9 7,9 8,7
1633 Osen 14,7 3,9 3,4 1,0 2,1 4,3 16,4 21,2 20,6
1634 Oppdal 81,6 21,7 17,1 10,0 11,0 21,9 4,6 11,5 10,6
1635 Rennebu 32,7 9,3 6,4 4,8 4,1 8,0 11,5 10,2 8,5
1636 Meldal 48,2 12,2 9,6 7,7 6,2 12,5 9,5 13,5 13,1
1638 Orkdal 164,2 35,4 29,9 40,7 18,9 39,3 4,2 10,5 9,8
1640 Røros 78,0 19,6 15,4 10,6 9,9 22,5 3,4 8,9 7,7
1644 Holtålen 23,9 6,4 5,5 2,6 3,3 6,2 0,7 6,7 5,7
1648 Midtre Gauldal 71,8 17,9 14,8 13,3 9,2 16,7 9,8 14,2 12,9
1653 Melhus 187,4 44,7 40,5 28,8 24,0 49,3 7,5 10,5 10,2
1657 Skaun 74,3 18,8 17,5 8,6 10,1 19,3 9,0 12,7 11,6
1662 Klæbu 73,6 19,0 16,4 9,2 9,7 19,3 5,8 11,1 8,6
1663 Malvik 171,3 42,1 38,8 19,6 22,7 48,1 7,6 12,4 15,7
1664 Selbu 53,8 14,2 10,4 8,6 6,7 13,8 8,8 13,5 10,4
1665 Tydal 17,5 8,8 2,3 1,4 2,6 2,4 17,4 36,0 21,5
                   
17 Nord-Trøndelag 1 742,6 406,1 351,9 326,1 212,8 445,6 4,9 14,5 12,7
1702 Steinkjer 315,0 67,1 57,8 81,4 35,4 73,2 4,6 11,7 9,4
1703 Namsos 169,5 41,7 37,6 21,1 22,4 46,6 6,5 11,3 9,9
1711 Meråker 35,9 9,6 6,7 7,1 4,4 8,1 19,4 34,9 28,9
1714 Stjørdal 263,3 62,1 54,9 46,1 33,0 67,3 3,8 9,1 6,9
1717 Frosta 26,2 6,8 5,5 4,3 3,5 6,2 9,8 16,3 15,2
1718 Leksvik 53,5 12,1 10,3 9,9 6,3 14,9 18,4 40,4 37,6
1719 Levanger 269,2 49,8 50,7 67,3 27,4 74,0 -7,7 10,7 11,9
1721 Verdal 184,1 41,3 36,2 40,8 22,0 43,9 5,0 19,0 17,5
1723 Mosvik 10,9 2,9 2,3 1,9 1,4 2,4 9,7 17,4 15,1
1724 Verran 30,8 7,9 5,9 5,7 3,9 7,4 3,8 7,9 5,5
1725 Namdalseid 17,7 4,8 4,2 1,9 2,6 4,3 1,7 6,7 6,5
1729 Inderøy 70,5 17,2 15,4 11,6 9,1 17,1 10,2 17,0 15,3
1736 Snåsa 25,5 7,4 4,7 2,8 3,9 6,7 2,2 11,6 16,2
1738 Lierne 18,0 5,5 4,0 1,5 2,6 4,3 9,7 13,6 12,3
1739 Røyrvik 8,2 3,0 1,6 0,7 1,2 1,7 57,1 85,5 53,8
1740 Namsskogan 14,2 5,9 2,4 1,1 2,0 2,8 4,2 14,5 5,3
1742 Grong 33,2 9,9 6,8 3,1 4,6 8,8 9,7 15,5 11,7
1743 Høylandet 15,3 4,2 3,5 1,5 2,2 4,0 2,9 9,0 6,5
1744 Overhalla 44,2 11,7 10,4 3,5 6,3 12,4 9,8 11,5 11,3
1748 Fosnes 7,3 2,0 1,7 0,7 1,1 1,8 -0,4 2,5 2,1
1749 Flatanger 14,2 3,8 3,1 1,4 1,9 4,0 19,6 25,5 20,5
1750 Vikna 49,8 11,5 11,0 4,4 6,1 16,6 30,0 26,3 22,6
1751 Nærøy 58,4 15,7 13,6 5,7 8,3 15,1 15,7 23,4 22,5
1755 Leka 7,7 2,1 1,8 0,6 1,1 2,0 18,7 17,5 13,3
                   
18 Nordland 3 308,0 850,1 715,7 369,6 440,6 932,0 8,2 12,1 10,6
1804 Bodø 721,2 165,6 151,5 104,8 91,3 208,0 5,7 7,2 7,8
1805 Narvik 278,3 71,6 58,1 36,3 36,9 75,4 8,7 12,1 10,8
1811 Bindal 21,3 7,0 4,3 2,0 3,1 4,9 7,6 14,9 14,0
1812 Sømna 21,1 5,8 5,2 1,8 3,1 5,2 7,1 13,4 11,9
1813 Brønnøy 94,9 24,4 22,2 9,1 13,0 26,2 14,0 18,6 17,7
1815 Vega 13,4 3,7 3,3 1,1 2,0 3,3 4,2 9,2 8,6
1816 Vevelstad 7,0 1,9 1,7 0,6 1,0 1,8 18,2 26,8 23,8
1818 Herøy 21,9 5,8 4,4 2,1 3,1 6,5 5,4 17,6 15,4
1820 Alstahaug 97,8 24,8 22,4 10,7 13,4 26,6 5,5 10,0 8,0
1822 Leirfjord 22,0 5,9 5,2 1,9 3,2 5,6 14,7 18,2 6,2
1824 Vefsn 217,7 46,4 40,6 22,8 25,1 82,9 13,7 6,4 7,2
1825 Grane 17,0 5,1 3,9 1,4 2,5 4,1 0,6 5,0 2,7
1826 Hattfjelldal 16,7 5,1 3,8 1,6 2,4 3,8 6,8 12,4 9,0
1827 Dønna 14,7 4,0 3,5 1,4 2,1 3,7 -5,2 -1,3 -3,3
1828 Nesna 21,9 5,7 5,1 2,2 3,1 5,8 2,5 4,2 3,9
1832 Hemnes 62,0 23,8 12,1 4,0 9,0 13,1 9,6 18,9 12,5
1833 Rana 372,8 97,1 78,3 46,7 48,8 101,9 9,3 13,5 10,8
1834 Lurøy 23,3 5,7 5,0 2,2 3,0 7,4 6,2 4,3 5,6
1835 Træna 6,0 1,6 1,4 0,7 0,8 1,5 15,3 24,3 17,6
1836 Rødøy 15,1 4,1 3,5 1,5 2,1 3,9 5,7 9,4 7,2
1837 Meløy 99,2 29,4 21,8 7,0 14,1 27,0 10,5 17,0 13,9
1838 Gildeskål 25,5 7,5 5,4 2,2 3,5 6,8 4,3 11,0 7,6
1839 Beiarn 13,2 4,9 2,7 1,1 1,9 2,6 7,2 19,0 10,9
1840 Saltdal 61,2 15,4 14,3 5,8 8,5 17,2 9,8 6,5 11,0
1841 Fauske 123,6 37,8 27,8 10,0 18,0 30,0 5,9 22,6 14,8
1842 Skjerstad 10,6 2,5 2,2 2,3 1,3 2,2 2,8 -10,3 -9,2
1845 Sørfold 34,7 11,6 6,3 3,6 4,6 8,6 8,6 16,2 8,7
1848 Steigen 31,4 8,4 7,3 2,8 4,4 8,5 11,8 13,1 12,1
1849 Hamarøy 24,2 8,0 5,2 2,0 3,5 5,4 20,6 35,1 29,5
1850 Tysfjord 26,7 7,7 6,1 2,5 3,7 6,7 9,3 12,9 9,9
1851 Lødingen 38,8 10,6 8,8 2,3 5,7 11,4 34,9 44,0 42,3
1852 Tjeldsund 17,1 4,7 4,3 0,9 2,5 4,6 3,1 8,9 6,2
1853 Evenes 18,0 5,0 4,1 1,6 2,6 4,8 8,7 13,4 13,7
1854 Ballangen 29,2 7,8 7,0 2,6 4,2 7,6 7,4 13,6 12,5
1856 Røst 8,4 2,3 1,7 0,9 1,3 2,2 -16,7 27,8 32,9
1857 Værøy 10,4 2,6 2,3 0,9 1,4 3,2 31,9 35,2 36,8
1859 Flakstad 18,4 4,8 4,0 1,4 2,5 5,8 15,5 20,5 20,7
1860 Vestvågøy 123,4 31,7 28,1 11,5 17,1 35,0 5,2 10,2 10,2
1865 Vågan 118,4 29,5 26,5 11,6 16,0 34,8 6,4 10,0 10,4
1866 Hadsel 102,9 25,6 24,3 12,2 13,8 27,1 3,1 10,6 9,9
1867 Bø 31,2 8,4 7,5 2,6 4,5 8,1 5,8 10,2 9,5
1868 Øksnes 65,8 15,5 14,3 7,2 8,2 20,6 14,4 14,8 13,6
1870 Sortland 121,6 29,6 27,2 13,0 15,5 36,3 12,8 15,8 13,1
1871 Andøy 74,4 19,9 17,7 5,8 10,8 20,2 6,5 12,3 11,7
1874 Moskenes 13,4 3,8 2,9 1,0 2,0 3,6 -10,6 -7,8 -15,1
                   
19 Troms 2 170,2 548,0 487,3 213,5 291,2 630,2 9,4 12,2 10,9
1901 Harstad 341,5 85,2 76,1 34,9 45,9 99,4 5,0 7,8 6,5
1902 Tromsø 1 060,3 242,8 218,5 128,5 130,5 340,0 11,4 13,1 11,5
1911 Kvæfjord 36,8 9,7 8,8 3,9 5,2 9,1 3,8 9,3 9,1
1913 Skånland 35,3 9,5 8,7 2,6 5,0 9,5 9,0 14,0 11,8
1915 Bjarkøy 4,6 1,4 1,1 0,2 0,7 1,1 -20,2 -12,1 -14,4
1917 Ibestad 18,6 4,9 3,9 1,6 2,5 5,7 3,4 6,9 3,4
1919 Gratangen 12,6 3,4 3,1 1,2 1,8 3,1 10,2 15,3 11,1
1920 Lavangen 10,4 2,8 2,5 0,9 1,5 2,7 10,9 14,1 14,0
1922 Bardu 54,6 17,1 12,2 3,2 8,0 14,1 4,7 11,2 6,8
1923 Salangen 26,8 7,4 6,2 2,2 4,0 7,0 9,9 18,2 17,1
1924 Målselv 97,9 27,0 22,7 6,3 14,2 27,7 4,3 9,5 8,3
1925 Sørreisa 37,8 9,9 9,5 2,5 5,4 10,6 6,6 10,0 9,9
1926 Dyrøy 12,9 3,5 3,2 1,0 1,9 3,3 1,9 6,2 4,9
1927 Tranøy 18,7 4,9 4,6 1,6 2,7 4,8 7,7 11,7 10,8
1928 Torsken 14,0 3,7 3,4 1,3 2,0 3,6 8,8 13,8 13,8
1929 Berg 15,6 3,6 3,1 1,7 1,9 5,4 3,8 2,0 -1,1
1931 Lenvik 145,7 36,2 33,2 14,0 19,6 42,7 24,1 32,0 32,3
1933 Balsfjord 59,9 16,6 15,1 4,2 8,7 15,4 4,6 9,4 8,2
1936 Karlsøy 23,8 8,3 7,4 0,4 4,3 3,4 -1,7 2,4 0,7
1938 Lyngen 28,0 9,3 8,3 0,3 5,0 5,1 9,9 8,7 9,2
1939 Storfjord 17,2 6,8 5,1 0,2 3,2 2,0 11,0 15,8 14,5
1940 Gáivuotna - Kåfjord 17,1 6,6 5,4 0,1 3,2 1,8 4,1 9,3 7,3
1941 Skjervøy 27,3 8,9 8,7 0,4 4,9 4,5 8,0 8,6 8,6
1942 Nordreisa 41,1 13,8 12,8 0,2 7,3 7,0 8,8 11,6 10,4
1943 Kvænangen 11,6 4,7 3,4 0,1 2,1 1,2 8,2 12,9 10,7
                   
20 Finnmark 766,7 254,8 231,8 8,1 136,9 135,1 7,9 10,8 9,2
2002 Vardø 28,5 9,7 8,9 0,2 5,4 4,3 0,4 -1,1 -1,1
2003 Vadsø 68,3 22,9 21,0 0,6 12,5 11,3 -0,2 8,8 7,4
2004 Hammerfest 106,5 34,0 31,6 1,5 18,4 21,0 11,7 13,6 11,5
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino 20,9 7,3 7,3 0,2 3,8 2,3 -0,4 4,5 2,7
2012 Alta 174,9 56,8 51,4 1,3 30,0 35,3 11,3 13,6 11,6
2014 Loppa 11,5 3,9 3,7 0,1 2,1 1,7 0,3 2,1 2,1
2015 Hasvik 10,9 3,7 3,4 0,3 2,0 1,5 11,6 12,3 11,6
2017 Kvalsund 9,8 3,1 2,8 0,0 1,6 2,3 12,6 2,9 3,4
2018 Måsøy 17,8 6,1 4,8 0,2 3,3 3,4 14,7 18,6 17,2
2019 Nordkapp 37,8 12,7 11,2 0,3 6,8 6,8 7,4 12,1 10,2
2020 Porsanger 44,2 14,7 14,0 0,4 7,9 7,2 1,8 5,0 3,5
2021 Kárájohka - Karasjok 26,2 8,9 8,6 0,3 4,8 3,6 16,4 18,1 16,4
2022 Lebesby 14,6 5,5 4,2 0,2 2,6 2,1 15,3 19,4 17,1
2023 Gamvik 11,8 4,0 3,8 0,1 2,2 1,6 0,5 3,1 3,3
2024 Berlevåg 11,9 3,9 3,2 0,1 2,2 2,5 8,4 5,3 8,5
2025 Deatnu - Tana 29,4 9,4 9,0 0,1 5,0 5,9 6,6 7,9 6,4
2027 Unjárga - Nesseby 7,7 2,9 2,5 0,0 1,5 0,8 0,7 15,7 10,0
2028 Båtsfjord 32,1 10,4 9,6 0,2 5,6 6,2 9,5 14,0 11,3
2030 Sør-Varanger 101,8 34,8 30,7 2,0 19,1 15,2 8,4 11,1 9,5
                   
23 Kontinentalsokkelen 558,2 -0,4 0,8 77,0 -0,2 481,0 -2,6 -92,5 -92,3
2311 Nordsjøen 58,8 0,0 0,0 0,0 0,0 58,8 -182,1 : :
2312 Stavanger 499,4 -0,4 0,8 77,0 -0,2 422,2 -22,6 -92,5 -92,3

Standardtegn i tabeller