Statistisk sentralbyrå


Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, januar-mars 2000 og 2001. Millionar kroner
Fylke Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
2000 2001 2000/2001 2000 2001 2000/2001 2000 2001 2000/2001
I alt 88 191,3 97 131,0 10,1 17 304,3 19 491,6 12,6 9 132,0 10 138,1 11,0
                   
01 Østfold 4 092,6 4 591,5 12,2 851,4 961,6 12,9 451,3 504,0 11,7
02 Akershus 11 157,3 12 135,0 8,8 2 226,8 2 440,9 9,6 1 187,4 1 289,4 8,6
03 Oslo 18 316,0 20 802,6 13,6 2 768,3 3 181,5 14,9 1 455,9 1 642,7 12,8
04 Hedmark 2 661,4 2 877,1 8,1 589,7 662,5 12,3 309,7 343,1 10,8
05 Oppland 2 653,0 2 892,0 9,0 599,2 680,1 13,5 309,1 344,9 11,6
06 Buskerud 4 440,8 4 835,9 8,9 935,6 1 049,3 12,2 487,9 538,9 10,5
07 Vestfold 3 658,4 4 042,2 10,5 759,5 857,3 12,9 402,9 446,2 10,7
08 Telemark 2 589,3 2 852,9 10,2 578,5 666,0 15,1 299,0 338,9 13,3
09 Aust-Agder 1 591,0 1 737,9 9,2 346,4 397,3 14,7 178,6 199,5 11,7
10 Vest-Agder 2 575,1 2 793,9 8,5 532,6 606,1 13,8 275,3 308,4 12,0
11 Rogaland 8 232,7 9 023,8 9,6 1 507,9 1 695,0 12,4 808,5 893,7 10,5
12 Hordaland 8 042,2 8 948,8 11,3 1 614,3 1 837,1 13,8 859,7 961,4 11,8
14 Sogn og Fjordane 1 661,6 1 803,8 8,6 401,9 447,2 11,3 199,0 216,6 8,8
15 Møre og Romsdal 4 035,9 4 372,5 8,3 848,3 946,0 11,5 445,7 489,9 9,9
16 Sør-Trøndelag 4 497,9 4 875,4 8,4 918,2 1 005,1 9,5 489,6 539,2 10,1
17 Nord-Trøndelag 1 661,2 1 742,6 4,9 354,6 406,1 14,5 188,7 212,8 12,8
18 Nordland 3 057,7 3 308,0 8,2 758,2 850,1 12,1 398,4 440,6 10,6
19 Troms 1 983,0 2 170,2 9,4 488,2 548,0 12,2 262,7 291,2 10,8
20 Finnmark 710,8 766,7 7,9 229,9 254,8 10,8 125,3 136,9 9,3
23 Kontinentalsokkelen 573,4 558,2 -2,7 -5,2 -0,4 -92,3 -2,7 -0,2 -92,6
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formueskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2000 2001 2000/2001 2000 2001 2000/2001 2000 2001 2000/2001
I alt 22 365,2 24 517,5 9,6 14 614,3 15 735,0 7,7 24 775,6 27 248,9 10,0
                   
01 Østfold 953,6 1 011,2 6,0 741,0 791,5 6,8 1 095,2 1 323,2 20,8
02 Akershus 2 505,9 2 719,8 8,5 1 884,5 1 956,1 3,8 3 352,7 3 728,8 11,2
03 Oslo 6 928,2 7 741,0 11,7 2 073,9 2 434,0 17,4 5 089,7 5 803,4 14,0
04 Hedmark 556,0 587,4 5,6 510,9 542,4 6,2 695,2 741,7 6,7
05 Oppland 561,3 588,4 4,8 512,7 543,8 6,1 670,7 734,8 9,6
06 Buskerud 1 000,6 1 085,7 8,5 786,6 828,9 5,4 1 230,1 1 333,1 8,4
07 Vestfold 820,3 878,6 7,1 653,2 698,4 6,9 1 022,6 1 161,6 13,6
08 Telemark 536,6 596,5 11,2 481,2 517,6 7,6 693,9 734,0 5,8
09 Aust-Agder 352,0 378,6 7,6 288,6 306,6 6,2 425,4 455,8 7,1
10 Vest-Agder 620,7 651,3 4,9 441,9 473,7 7,2 704,5 754,4 7,1
11 Rogaland 2 409,7 2 736,4 13,6 1 264,5 1 332,4 5,4 2 242,1 2 366,4 5,5
12 Hordaland 1 934,1 2 119,9 9,6 1 411,2 1 497,5 6,1 2 222,9 2 533,0 14,0
14 Sogn og Fjordane 309,3 331,2 7,1 318,4 330,7 3,9 433,0 478,1 10,4
15 Møre og Romsdal 882,2 933,9 5,9 736,1 776,8 5,5 1 123,7 1 226,0 9,1
16 Sør-Trøndelag 1 049,1 1 163,3 10,9 817,9 917,1 12,1 1 223,1 1 250,7 2,3
17 Nord-Trøndelag 319,4 326,1 2,1 323,7 351,9 8,7 474,8 445,6 -6,1
18 Nordland 338,7 369,6 9,1 679,5 715,7 5,3 883,0 932,0 5,5
19 Troms 198,4 213,5 7,6 461,4 487,3 5,6 572,3 630,2 10,1
20 Finnmark 7,4 8,1 9,5 221,3 231,8 4,7 126,8 135,1 6,5
23 Kontinentalsokkelen 81,7 77,0 -5,8 5,8 0,8 -86,2 493,9 481,0 -2,6

Standardtegn i tabeller