Statistisk sentralbyrå


Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar 2001. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt 40 498 7 613 6 788 13 155 4 071 8 871 8 6 6
                   
01 Østfold 1 966,0 381,8 338,3 526,2 203,5 516,2 14,1 7,9 7,6
0101 Halden 182,0 38,1 33,6 49,6 20,5 40,2 15,2 15,4 15,5
0104 Moss 233,7 48,1 42,8 59,7 26,1 57,0 17,3 16,3 16,5
0105 Sarpsborg 447,7 70,7 63,0 135,4 37,5 141,1 19,9 3,1 1,8
0106 Fredrikstad 568,2 106,1 94,4 165,7 57,1 144,8 14,0 7,1 7,2
0111 Hvaler 20,4 5,6 4,5 2,7 2,8 4,9 4,5 1,0 0,8
0118 Aremark 7,0 1,8 1,4 1,2 0,9 1,7 6,4 -4,8 -7,7
0119 Marker 19,4 4,4 3,5 5,2 2,2 4,2 22,4 19,5 19,2
0121 Rømskog 3,9 0,9 0,8 0,8 0,5 0,9 12,7 -1,0 -1,2
0122 Trøgstad 29,4 7,3 6,2 4,6 3,8 7,5 9,3 8,7 8,1
0123 Spydeberg 30,6 7,0 6,1 6,2 3,6 7,7 3,5 5,8 5,4
0124 Askim 94,2 20,1 18,4 23,3 10,8 21,6 6,6 5,5 5,3
0125 Eidsberg 67,6 14,5 12,4 18,0 7,5 15,2 1,0 8,3 7,7
0127 Skiptvet 16,6 4,0 3,7 2,6 2,1 4,1 3,4 1,2 1,6
0128 Rakkestad 48,4 9,5 8,0 11,6 4,9 14,5 15,6 1,0 1,0
0135 Råde 41,8 9,4 8,4 7,9 5,0 11,1 9,6 6,6 6,3
0136 Rygge 101,7 21,5 19,2 24,8 11,5 24,8 9,7 6,4 5,2
0137 Våler 25,1 6,0 5,5 3,4 3,2 7,1 5,5 6,7 5,4
0138 Hobøl 28,4 7,0 6,3 3,4 3,7 8,0 15,1 12,4 12,0
                   
02 Akershus 5 098,6 980,4 841,1 1 410,7 522,5 1 343,9 8,9 5,5 5,1
0211 Vestby 93,4 20,9 19,6 16,3 11,4 25,2 2,3 2,0 1,5
0213 Ski 242,5 52,6 47,0 47,0 28,3 67,5 19,0 16,8 16,6
0214 Ås 117,5 24,9 21,5 27,8 13,4 29,9 6,7 4,0 4,2
0215 Frogn 112,1 25,8 22,9 15,4 13,8 34,3 3,2 0,2 0,0
0216 Nesodden 120,1 28,0 25,9 13,5 15,4 37,3 10,8 6,7 7,3
0217 Oppegård 274,7 52,3 45,8 77,6 28,2 70,8 28,4 21,6 19,4
0219 Bærum 1 639,1 254,9 198,3 581,3 132,1 472,4 7,8 0,6 0,0
0220 Asker 597,7 109,8 91,6 200,6 57,1 138,6 4,2 -1,8 -2,8
0221 Aurskog-Høland 81,6 18,6 16,9 16,6 9,9 19,6 7,7 4,1 4,5
0226 Sørum 99,1 22,9 19,1 17,4 12,2 27,5 8,3 6,4 5,4
0227 Fet 71,0 17,0 15,2 9,2 9,1 20,5 0,8 -1,6 -2,6
0228 Rælingen 116,2 28,9 26,7 9,1 15,8 35,7 8,1 5,8 5,2
0229 Enebakk 63,8 14,2 14,7 9,1 7,7 18,2 7,6 1,5 0,5
0230 Lørenskog 343,6 63,8 57,4 120,6 35,1 66,8 1,4 3,3 3,5
0231 Skedsmo 386,3 81,9 70,4 97,0 44,7 92,3 10,0 13,5 13,7
0233 Nittedal 191,3 40,1 37,1 42,3 22,0 49,9 18,0 11,2 11,1
0234 Gjerdrum 35,0 8,4 7,5 4,5 4,5 10,1 -0,1 3,0 3,1
0235 Ullensaker 202,9 42,9 37,5 51,5 23,3 47,6 11,2 10,5 10,3
0236 Nes 109,4 26,4 24,0 15,6 14,1 29,3 8,6 10,2 9,0
0237 Eidsvoll 125,0 27,7 25,3 26,8 14,9 30,3 20,0 16,8 17,4
0238 Nannestad 60,1 14,6 13,1 8,2 7,7 16,4 10,9 10,4 9,7
0239 Hurdal 16,3 3,8 3,5 3,3 2,0 3,8 -3,4 -4,5 -4,6
                   
0301 Oslo 8 709,6 1 235,0 1 078,6 4 244,7 656,1 1 495,3 13,3 8,0 8,8
                   
04 Hedmark 1 199,9 259,8 228,8 306,4 137,0 267,9 6,3 5,4 5,0
0402 Kongsvinger 115,5 24,6 21,8 29,6 13,0 26,5 6,9 4,2 3,6
0403 Hamar 236,0 46,1 40,1 76,7 24,6 48,5 17,8 20,8 20,6
0412 Ringsaker 211,0 42,7 38,7 62,4 22,8 44,5 7,1 3,7 3,5
0415 Løten 42,2 9,4 8,8 8,6 5,0 10,4 6,0 3,8 3,9
0417 Stange 109,1 23,6 21,7 24,7 12,6 26,6 4,4 1,4 1,1
0418 Nord-Odal 27,5 6,6 6,1 4,8 3,5 6,5 4,7 2,4 1,9
0419 Sør-Odal 43,0 9,9 8,7 9,3 5,1 10,0 0,5 -0,3 0,1
0420 Eidskog 33,3 8,0 7,2 5,7 4,2 8,3 8,7 10,9 10,6
0423 Grue 29,0 7,1 5,7 5,8 3,6 6,8 20,2 22,4 21,5
0425 Åsnes 40,9 10,3 8,4 6,8 5,3 10,1 0,7 2,4 2,9
0426 Våler 23,7 5,4 4,6 5,7 2,8 5,1 -1,0 -2,4 -2,3
0427 Elverum 129,5 25,9 23,0 39,2 13,7 27,7 1,4 -0,9 -1,0
0428 Trysil 39,6 9,8 7,9 8,9 4,9 8,1 -0,1 -2,4 -1,6
0429 Åmot 22,4 5,6 4,7 3,8 2,9 5,4 -5,7 -10,7 -11,1
0430 Stor-Elvdal 14,1 3,8 3,1 1,7 1,9 3,5 -5,1 0,2 -1,0
0432 Rendalen 9,3 2,6 2,0 1,4 1,3 2,1 -5,4 0,2 0,5
0434 Engerdal 6,9 1,7 1,6 1,2 0,9 1,5 46,0 40,6 40,3
0436 Tolga 7,7 1,9 1,7 1,2 1,0 1,8 -1,4 7,5 8,2
0437 Tynset 30,7 7,4 6,6 5,4 3,9 7,4 -3,4 4,1 -5,0
0438 Alvdal 12,2 3,2 2,6 1,7 1,6 3,1 -11,8 -4,5 -4,8
0439 Folldal 8,1 2,1 1,8 1,1 1,1 2,0 -2,8 2,2 2,5
0441 Os 8,2 2,3 2,0 0,6 1,2 2,1 -7,4 5,3 4,9
                   
05 Oppland 1 197,5 259,9 229,1 303,3 136,3 268,9 8,1 8,3 8,2
0501 Lillehammer 208,4 39,7 35,1 68,9 21,1 43,7 11,3 12,4 12,2
0502 Gjøvik 205,6 40,6 36,5 63,1 21,8 43,6 15,8 22,2 22,8
0511 Dovre 17,6 4,1 3,5 1,7 2,1 6,2 23,5 13,7 14,5
0512 Lesja 9,1 2,3 1,9 1,6 1,2 2,1 4,1 12,2 15,2
0513 Skjåk 11,0 2,8 2,3 1,9 1,4 2,6 -4,2 0,4 3,1
0514 Lom 12,5 3,2 2,5 2,2 1,7 3,0 -7,3 1,8 2,3
0515 Vågå 18,1 4,7 4,0 2,5 2,4 4,4 -3,4 1,5 2,4
0516 Nord-Fron 33,5 7,6 7,1 7,3 3,9 7,6 1,2 0,7 -0,2
0517 Sel 31,2 7,9 7,2 4,6 4,1 7,4 -0,5 4,1 4,5
0519 Sør-Fron 17,7 4,3 3,7 3,6 2,1 4,0 7,2 7,8 2,9
0520 Ringebu 26,8 6,2 4,8 7,3 3,0 5,6 7,1 3,4 2,1
0521 Øyer 27,9 6,7 5,7 5,9 3,5 6,1 7,4 7,2 8,0
0522 Gausdal 31,6 7,6 6,7 6,2 4,0 7,1 5,6 1,8 2,9
0528 Østre Toten 84,1 18,8 16,8 19,0 9,9 19,6 5,9 3,0 2,4
0529 Vestre Toten 114,6 21,3 19,0 40,3 11,5 22,4 10,0 6,4 6,6
0532 Jevnaker 38,7 8,5 7,9 8,6 4,6 9,1 2,7 1,7 0,8
0533 Lunner 54,7 13,1 12,5 7,2 7,1 14,9 5,7 6,2 6,3
0534 Gran 84,8 18,3 16,8 21,3 9,7 18,7 7,9 4,5 4,6
0536 Søndre Land 30,8 7,3 6,7 5,6 3,9 7,3 4,5 4,3 4,4
0538 Nordre Land 35,6 8,4 7,5 7,7 4,4 7,7 7,2 -0,2 0,0
0540 Sør-Aurdal 15,7 4,1 3,4 2,3 2,0 4,0 3,2 9,7 8,2
0541 Etnedal 6,3 1,7 1,3 1,0 0,9 1,3 2,9 9,7 9,2
0542 Nord-Aurdal 42,4 10,5 8,3 7,6 5,2 10,8 -0,9 1,5 -1,5
0543 Vestre Slidre 11,7 3,0 2,5 1,8 1,5 2,9 -1,7 2,8 3,4
0544 Øystre Slidre 18,5 4,7 3,7 2,8 2,3 4,9 16,3 24,1 21,7
0545 Vang 8,3 2,2 1,8 1,3 1,1 1,8 5,6 12,6 11,8
                   
06 Buskerud 2 009,6 405,0 350,1 572,0 214,0 468,6 6,8 4,2 3,7
0602 Drammen 557,2 100,5 85,3 196,9 53,6 121,0 7,3 6,0 5,5
0604 Kongsberg 241,1 43,1 37,2 87,9 23,3 49,5 13,5 11,5 11,8
0605 Ringerike 222,7 43,4 37,1 72,0 22,9 47,4 3,8 -1,9 -2,7
0612 Hole 40,1 9,1 6,7 7,8 4,0 12,5 4,4 8,8 2,4
0615 Flå 6,2 1,7 1,2 1,0 0,8 1,4 1,1 0,7 1,7
0616 Nes 21,2 5,0 4,1 4,6 2,6 4,9 2,3 1,0 2,0
0617 Gol 30,1 7,0 5,6 7,2 3,5 6,7 9,2 6,9 6,1
0618 Hemsedal 13,5 3,3 2,4 3,3 1,6 2,8 17,7 14,8 14,7
0619 Ål 28,6 6,6 5,3 7,3 3,3 6,1 1,6 -1,3 -1,7
0620 Hol 32,4 7,9 6,1 7,8 3,9 6,7 4,0 2,9 1,6
0621 Sigdal 19,5 5,5 3,9 3,3 2,5 4,3 14,9 19,6 22,7
0622 Krødsherad 14,0 3,2 2,6 3,7 1,6 2,9 -4,6 -3,1 -4,1
0623 Modum 86,2 18,6 16,6 21,3 9,8 19,8 6,8 3,4 4,3
0624 Øvre Eiker 109,9 23,5 20,7 25,9 12,4 27,4 11,7 5,7 4,7
0625 Nedre Eiker 147,6 32,7 31,3 27,3 18,0 38,2 1,4 -1,5 -0,4
0626 Lier 203,1 39,0 34,9 55,7 20,9 52,6 6,3 2,9 1,9
0627 Røyken 135,3 30,7 28,2 20,4 16,6 39,4 8,4 5,3 4,8
0628 Hurum 62,0 13,9 12,8 11,9 7,4 15,9 0,1 2,0 0,9
0631 Flesberg 16,6 4,1 3,5 3,0 2,1 3,9 8,1 2,9 4,9
0632 Rollag 7,9 2,2 1,8 0,6 1,1 2,1 -10,2 -5,1 -4,8
0633 Nore og Uvdal 14,6 3,8 2,9 3,0 1,8 3,0 3,7 6,1 0,2
                   
07 Vestfold 1 648,2 336,0 292,7 461,9 177,5 380,1 7,0 4,8 3,6
0701 Borre 183,6 38,0 33,7 48,4 20,5 42,9 -0,5 0,6 0,7
0702 Holmestrand 70,7 14,1 12,6 19,4 7,6 16,9 5,2 0,5 -7,7
0704 Tønsberg 351,8 59,5 49,9 145,9 31,6 64,9 12,2 10,8 10,2
0706 Sandefjord 327,3 65,1 56,6 98,3 34,3 73,0 6,8 3,0 2,1
0709 Larvik 277,1 59,8 51,3 68,2 31,3 66,5 11,0 12,4 11,5
0711 Svelvik 43,4 9,9 9,5 7,1 5,3 11,6 19,6 10,8 11,3
0713 Sande 50,8 11,8 10,8 8,4 6,2 13,5 2,8 -0,2 -0,7
0714 Hof 18,0 4,1 3,7 3,5 2,2 4,5 6,4 6,1 6,5
0716 Våle 27,9 6,0 5,3 6,8 3,1 6,6 4,0 2,7 -3,0
0718 Ramnes 20,0 5,0 4,4 2,6 2,6 5,4 6,3 5,6 5,0
0719 Andebu 27,3 6,4 5,8 4,7 3,4 6,9 7,8 7,4 7,2
0720 Stokke 66,6 14,5 13,0 15,9 7,6 15,6 3,2 -0,1 -1,8
0722 Nøtterøy 142,6 31,9 27,5 25,2 16,7 41,2 5,3 1,5 0,2
0723 Tjøme 27,4 6,9 5,8 4,0 3,5 7,3 -13,9 -19,1 -20,9
0728 Lardal 13,7 3,0 2,7 3,3 1,6 3,2 1,3 -2,5 -3,0
                   
08 Telemark 1 180,9 248,1 216,8 307,5 132,7 275,7 14,1 12,4 12,4
0805 Porsgrunn 258,0 52,9 46,0 66,5 28,8 63,8 17,2 15,8 16,7
0806 Skien 391,4 78,8 69,6 111,3 42,5 89,2 18,0 21,2 20,1
0807 Notodden 84,8 17,6 14,8 24,4 9,3 18,7 11,3 2,8 2,2
0811 Siljan 13,7 3,3 3,1 1,8 1,8 3,8 16,9 14,6 14,6
0814 Bamble 112,2 22,2 20,5 30,5 12,2 26,6 9,8 1,9 3,0
0815 Kragerø 65,2 14,2 12,8 16,1 7,5 14,6 7,5 3,7 4,1
0817 Drangedal 20,1 4,9 4,5 3,3 2,5 4,9 20,1 22,0 21,6
0819 Nome 41,0 9,4 8,2 8,6 4,9 10,0 8,5 6,1 5,2
0821 Bø 30,8 7,0 5,9 7,4 3,6 6,9 1,6 -2,1 -3,0
0822 Sauherad 24,7 5,7 4,0 5,8 3,0 6,1 9,8 13,1 13,5
0826 Tinn 45,4 10,5 8,8 10,1 5,5 10,6 3,4 3,4 1,0
0827 Hjartdal 8,4 2,0 1,6 2,0 1,0 1,8 1,7 -6,4 -5,8
0828 Seljord 19,2 4,2 3,6 5,0 2,2 4,2 19,9 20,2 18,3
0829 Kviteseid 14,2 3,3 2,8 3,3 1,7 3,2 19,2 19,0 19,3
0830 Nissedal 7,4 1,7 1,5 1,6 0,9 1,6 31,4 31,7 32,2
0831 Fyresdal 7,6 1,8 1,5 1,8 0,9 1,5 17,9 17,1 20,0
0833 Tokke 15,9 3,6 3,1 3,9 1,9 3,5 22,6 13,0 23,7
0834 Vinje 20,8 4,9 4,4 4,3 2,6 4,6 3,6 1,2 1,7
                   
09 Aust-Agder 706,3 146,8 127,4 195,0 77,5 159,6 7,3 7,3 6,5
0901 Risør 43,8 9,8 8,3 10,4 5,2 10,1 8,1 8,8 8,8
0904 Grimstad 129,9 26,0 21,0 41,2 13,3 28,4 5,9 7,9 5,0
0906 Arendal 310,4 59,9 53,6 96,9 32,3 67,7 4,8 3,3 2,8
0911 Gjerstad 14,2 3,2 3,0 3,0 1,7 3,3 29,6 33,0 33,1
0912 Vegårshei 9,6 2,3 2,1 1,8 1,2 2,3 10,8 8,3 8,4
0914 Tvedestrand 35,8 8,5 6,9 7,3 4,4 8,6 7,3 5,1 4,0
0919 Froland 24,1 5,7 5,3 4,1 3,0 6,0 2,0 -3,3 1,6
0926 Lillesand 57,2 12,7 11,0 11,7 6,7 15,1 12,9 16,9 16,1
0928 Birkenes 24,7 5,1 4,7 6,9 2,7 5,3 9,0 8,2 8,3
0929 Åmli 8,9 2,1 1,8 1,5 1,1 2,5 4,0 2,5 2,4
0935 Iveland 5,4 1,3 1,2 0,9 0,7 1,3 29,5 34,2 37,8
0937 Evje og Hornnes 17,5 4,4 3,8 2,8 2,3 4,2 11,2 10,6 10,2
0938 Bygland 8,0 1,8 1,4 2,4 0,9 1,5 36,2 59,9 50,7
0940 Valle 9,6 2,2 1,8 2,4 1,1 2,1 12,3 8,0 8,4
0941 Bykle 7,2 1,9 1,4 1,7 0,9 1,2 16,3 20,2 19,7
                   
10 Vest-Agder 1 159,9 231,4 199,6 346,8 122,0 260,0 8,2 7,1 5,9
1001 Kristiansand 633,3 116,9 98,9 218,6 61,5 137,4 10,1 10,2 7,9
1002 Mandal 83,4 18,4 16,2 19,3 9,7 19,8 3,7 1,0 0,5
1003 Farsund 69,8 14,8 12,4 18,7 7,7 16,1 5,8 3,7 4,7
1004 Flekkefjord 61,2 13,3 11,2 15,9 7,0 13,7 3,3 0,6 0,5
1014 Vennesla 73,5 15,3 14,6 18,8 8,3 16,5 1,5 -1,2 -1,9
1017 Songdalen 32,5 7,2 6,8 6,8 3,9 7,8 0,6 0,3 0,1
1018 Søgne 57,5 12,7 11,6 10,7 6,8 15,8 6,6 3,9 3,6
1021 Marnardal 11,9 2,5 2,2 3,3 1,3 2,6 35,7 41,2 41,0
1026 Åseral 5,2 1,3 0,9 1,5 0,6 0,8 70,3 120,0 96,3
1027 Audnedal 8,6 1,9 1,6 2,3 1,0 1,9 59,8 88,3 87,9
1029 Lindesnes 22,0 5,0 4,4 4,7 2,6 5,3 22,9 20,6 20,5
1032 Lyngdal 45,0 9,6 8,3 12,1 5,1 9,9 7,0 4,5 4,6
1034 Hægebostad 9,2 2,2 1,8 1,9 1,1 2,2 9,1 5,0 6,2
1037 Kvinesdal 34,0 7,4 6,5 8,6 3,9 7,7 -3,0 -6,8 -4,9
1046 Sirdal 12,8 2,9 2,2 3,7 1,5 2,6 9,1 10,7 9,0
                   
11 Rogaland 3 916,9 663,8 568,5 1 521,1 359,2 804,3 6,1 0,3 -0,1
1101 Eigersund 93,9 20,0 17,8 21,8 10,7 23,5 3,1 1,1 1,2
1102 Sandnes 576,5 97,7 85,8 195,8 53,1 144,1 21,1 1,1 1,2
1103 Stavanger 1 632,2 238,3 195,7 790,2 130,2 277,9 4,3 -2,5 -3,1
1106 Haugesund 243,6 49,8 42,4 65,1 26,7 59,6 -5,3 -0,6 -0,7
1111 Sokndal 21,2 4,7 4,1 4,7 2,5 5,2 3,5 0,6 1,5
1112 Lund 21,2 4,1 3,6 7,3 2,1 4,1 2,6 0,1 -1,1
1114 Bjerkreim 14,3 3,2 2,7 3,3 1,7 3,4 -0,9 -0,6 -0,2
1119 Hå 94,5 20,2 17,4 23,4 10,8 22,8 6,5 3,8 2,9
1120 Klepp 104,4 22,0 19,3 26,4 11,7 24,9 3,7 3,0 2,8
1121 Time 102,3 21,7 18,9 24,6 11,6 25,4 2,6 4,3 3,8
1122 Gjesdal 60,8 13,7 13,2 10,6 7,4 16,0 14,5 14,5 14,3
1124 Sola 355,1 37,7 31,8 219,3 20,5 45,8 8,3 0,0 -0,9
1127 Randaberg 81,4 16,0 13,7 23,0 8,7 20,0 -5,3 1,0 -0,1
1129 Forsand 7,4 1,3 1,1 2,9 0,7 1,3 8,0 -22,8 -16,7
1130 Strand 67,0 14,9 13,7 12,6 8,1 17,6 6,8 3,3 3,1
1133 Hjelmeland 16,5 3,9 3,0 4,0 2,0 3,7 8,2 4,5 4,0
1134 Suldal 25,1 5,8 4,9 5,8 3,0 5,6 6,2 4,0 4,4
1135 Sauda 32,0 7,2 6,2 6,8 3,9 7,9 -0,3 2,6 2,7
1141 Finnøy 15,7 3,7 2,9 3,5 1,9 3,7 9,0 10,5 11,0
1142 Rennesøy 20,1 4,7 4,2 3,3 2,5 5,4 6,1 2,6 2,0
1144 Kvitsøy 2,9 0,7 0,6 0,5 0,3 0,8 2,3 -0,8 0,3
1145 Bokn 4,6 1,3 0,8 0,9 0,7 0,9 -4,6 14,1 17,3
1146 Tysvær 54,8 12,8 11,6 10,2 6,9 13,3 12,0 13,4 13,3
1149 Karmøy 238,4 51,4 47,4 47,6 27,8 64,2 2,9 0,4 -0,1
1151 Utsira 1,6 0,3 0,3 0,4 0,2 0,4 -10,6 -17,1 -17,8
1154 Vindafjord 29,6 6,7 5,4 7,2 3,3 7,0 5,7 0,1 -0,9
                   
12 Hordaland 3 737,5 725,2 644,7 1 128,5 388,7 850,4 7,1 4,0 3,1
1201 Bergen 2 291,0 413,3 361,8 800,0 221,4 494,5 6,1 2,7 1,8
1211 Etne 22,5 5,5 4,6 3,9 2,9 5,6 8,9 7,4 6,9
1214 Ølen 23,2 4,7 3,9 7,8 2,5 4,3 4,4 2,8 2,4
1216 Sveio 26,8 6,3 6,0 3,9 3,4 7,2 11,3 8,6 9,2
1219 Bømlo 76,4 15,3 14,2 17,3 8,2 21,3 6,6 -2,4 -1,2
1221 Stord 135,6 25,7 22,6 45,2 14,2 27,9 -3,7 -3,5 -3,2
1222 Fitjar 18,9 4,6 3,3 4,3 2,4 4,3 17,8 24,2 23,1
1223 Tysnes 16,8 3,9 3,3 3,7 2,0 4,0 10,2 8,1 8,1
1224 Kvinnherad 85,2 18,8 17,3 19,4 10,2 19,5 4,5 2,7 3,8
1227 Jondal 7,0 1,6 1,4 1,5 0,8 1,7 0,2 -4,4 -3,0
1228 Odda 59,9 11,9 10,6 15,3 6,5 15,6 12,9 8,9 3,5
1231 Ullensvang 21,9 5,1 4,5 4,6 2,7 5,1 5,0 -0,9 0,9
1232 Eidfjord 6,0 1,5 1,2 1,2 0,8 1,3 4,5 7,3 5,3
1233 Ulvik 6,7 1,6 1,3 1,4 0,8 1,5 19,9 38,9 17,0
1234 Granvin 5,9 1,4 1,2 1,3 0,7 1,3 8,4 4,6 4,7
1235 Voss 92,5 19,9 15,9 23,8 9,9 23,0 12,8 11,6 5,9
1238 Kvam 56,6 12,6 10,9 12,9 6,6 13,5 12,4 9,7 8,7
1241 Fusa 28,1 5,6 4,9 8,5 2,9 6,1 11,1 4,0 3,4
1242 Samnanger 14,1 3,3 3,1 2,3 1,8 3,6 6,8 0,9 1,4
1243 Os 110,0 24,4 23,1 19,4 13,2 29,9 18,8 17,8 17,6
1244 Austevoll 43,9 8,8 7,1 13,0 4,6 10,5 6,0 0,1 -1,6
1245 Sund 35,8 8,1 7,7 6,1 4,4 9,5 0,6 0,8 0,6
1246 Fjell 137,0 29,0 27,9 29,0 15,9 35,2 15,7 15,3 14,7
1247 Askøy 130,4 29,8 29,6 20,0 16,4 34,5 8,1 3,1 3,1
1251 Vaksdal 27,1 5,5 5,0 7,9 3,0 5,7 2,3 1,0 0,0
1252 Modalen 3,0 0,8 0,4 0,9 0,3 0,5 47,8 73,8 37,8
1253 Osterøy 43,6 9,6 8,9 10,2 5,1 9,9 8,7 2,8 1,9
1256 Meland 34,9 7,3 7,1 7,9 3,9 8,6 11,2 2,8 2,3
1259 Øygarden 21,5 4,9 4,5 4,0 2,6 5,5 2,8 -2,2 -2,0
1260 Radøy 26,9 6,0 5,7 5,5 3,2 6,5 6,5 -2,9 -2,7
1263 Lindås 91,6 20,2 18,7 19,1 11,0 22,6 9,0 4,1 4,5
1264 Austrheim 23,2 5,0 4,1 4,8 2,5 6,8 26,3 21,3 15,3
1265 Fedje 4,4 1,0 0,9 0,8 0,5 1,2 2,7 -2,7 -2,6
1266 Masfjorden 9,3 2,3 2,0 1,4 1,2 2,4 2,7 -4,0 -1,5
                   
14 Sogn og Fjordane 746,7 164,1 143,9 179,4 86,2 173,1 7,0 3,8 3,5
1401 Flora 92,4 18,2 16,8 26,2 9,8 21,4 1,4 -8,9 -9,0
1411 Gulen 14,8 3,3 2,9 3,6 1,7 3,4 6,3 -1,5 -2,8
1412 Solund 5,8 1,4 1,2 1,0 0,7 1,4 -18,6 -23,5 -24,2
1413 Hyllestad 9,8 2,1 1,8 2,5 1,1 2,2 13,5 8,5 6,5
1416 Høyanger 33,8 7,8 7,0 6,5 4,2 8,2 4,0 1,4 1,8
1417 Vik 16,6 3,8 3,0 4,2 2,0 3,6 -1,6 -12,6 -3,7
1418 Balestrand 10,1 2,3 2,0 2,2 1,2 2,3 23,4 33,5 35,4
1419 Leikanger 25,5 4,2 3,7 10,9 2,2 4,5 15,4 15,7 15,4
1420 Sogndal 43,2 9,7 8,6 9,8 5,1 9,9 6,8 5,8 4,8
1421 Aurland 11,8 2,7 2,3 2,7 1,4 2,7 9,9 7,5 6,7
1422 Lærdal 15,4 3,5 2,9 3,8 1,8 3,4 3,8 4,4 1,9
1424 Årdal 48,6 11,8 10,3 7,0 6,4 13,0 6,9 4,2 3,7
1426 Luster 27,9 6,6 5,4 6,5 3,3 6,1 6,3 4,2 4,3
1428 Askvoll 18,5 4,5 3,9 3,1 2,4 4,7 11,6 12,3 12,7
1429 Fjaler 15,3 3,6 3,4 2,8 1,7 3,8 1,7 -0,7 -5,6
1430 Gaular 16,1 3,6 3,1 4,0 1,8 3,6 -2,6 -6,1 -6,0
1431 Jølster 15,4 3,9 3,2 2,5 2,0 3,8 3,4 0,5 0,6
1432 Førde 87,9 17,1 15,6 27,3 9,1 18,7 6,9 6,1 5,5
1433 Naustdal 14,8 3,6 3,4 2,1 1,9 3,7 6,6 5,0 5,0
1438 Bremanger 26,7 6,1 5,3 5,6 3,2 6,4 13,3 14,0 14,1
1439 Vågsøy 54,7 12,5 10,1 11,9 6,5 13,8 10,6 12,0 10,9
1441 Selje 18,6 4,3 3,9 3,4 2,3 4,7 -9,8 -16,8 -17,2
1443 Eid 37,9 8,4 7,4 9,0 4,4 8,6 23,1 28,6 26,5
1444 Hornindal 6,4 1,5 1,4 1,2 0,8 1,5 78,4 27,0 28,0
1445 Gloppen 33,4 7,7 6,6 7,4 4,0 7,7 7,3 5,1 4,8
1449 Stryn 45,4 9,8 8,5 12,1 5,0 9,9 9,6 6,2 6,2
                   
15 Møre og Romsdal 1 793,7 369,7 330,4 493,4 195,3 404,9 6,0 3,7 2,6
1502 Molde 223,2 38,9 34,7 86,7 20,6 42,3 3,7 2,3 1,0
1503 Kristiansund 133,8 27,2 24,3 36,1 14,8 31,4 6,2 6,8 6,2
1504 Ålesund 354,5 68,5 59,6 111,1 36,1 79,2 5,6 1,9 1,0
1511 Vanylven 20,7 4,9 4,2 4,0 2,5 5,0 -1,2 -0,7 -0,9
1514 Sande 19,2 4,4 4,0 3,7 2,3 4,8 -12,7 -19,2 -19,3
1515 Herøy 70,1 15,0 12,8 17,1 7,8 17,4 27,6 30,1 26,8
1516 Ulstein 60,3 11,7 9,1 22,1 5,7 11,6 6,7 8,9 4,5
1517 Hareid 32,5 6,7 6,3 8,1 3,6 7,8 4,6 6,8 5,6
1519 Volda 55,8 11,7 10,6 14,8 6,2 12,6 11,1 3,9 3,3
1520 Ørsta 68,8 14,4 13,2 19,3 7,7 14,2 12,8 2,9 3,8
1523 Ørskog 13,8 3,1 2,8 3,0 1,6 3,3 6,9 4,6 3,6
1524 Norddal 11,3 2,6 2,1 2,9 1,3 2,4 12,6 11,8 11,9
1525 Stranda 31,8 7,3 6,9 7,3 3,8 6,6 10,0 1,3 0,6
1526 Stordal 7,8 1,6 1,3 2,7 0,8 1,5 14,5 13,9 11,7
1528 Sykkylven 58,3 11,1 9,9 18,9 5,8 12,6 10,1 4,6 3,6
1529 Skodje 24,0 5,0 4,8 5,9 2,7 5,7 7,4 4,6 5,4
1531 Sula 52,5 11,0 10,1 13,2 5,8 12,3 2,3 1,7 0,1
1532 Giske 43,0 9,4 8,7 8,2 5,1 11,5 12,8 10,6 11,1
1534 Haram 66,6 14,0 12,5 17,2 7,4 15,6 6,2 2,0 2,1
1535 Vestnes 44,1 9,3 8,4 12,1 4,9 9,4 5,4 6,9 6,8
1539 Rauma 45,2 10,3 8,6 10,6 5,2 10,4 4,7 2,4 -0,1
1543 Nesset 18,8 4,4 3,9 3,7 2,3 4,4 33,3 36,4 39,2
1545 Midsund 9,4 1,9 1,8 2,6 1,0 2,1 16,8 0,2 0,4
1546 Sandøy 9,3 2,1 1,7 2,1 1,1 2,3 -7,9 -13,6 -15,2
1547 Aukra 18,9 4,1 3,9 4,2 2,2 4,6 9,2 2,2 3,1
1548 Fræna 57,7 12,1 11,4 13,3 6,5 14,4 0,8 -3,8 -4,9
1551 Eide 17,9 3,8 3,5 4,3 2,1 4,2 -2,0 -6,1 -6,3
1554 Averøy 33,6 7,1 6,7 7,9 3,8 8,1 -4,5 -9,1 -9,0
1556 Frei 31,7 7,2 7,4 4,1 4,0 9,0 11,9 9,3 8,9
1557 Gjemnes 14,3 3,5 3,3 2,1 1,9 3,6 -11,4 -9,4 -9,6
1560 Tingvoll 15,3 3,6 3,3 2,8 1,9 3,6 5,5 3,4 1,7
1563 Sunndal 49,7 11,5 10,4 9,1 6,3 12,4 7,9 4,2 6,2
1566 Surnadal 31,6 7,7 6,7 5,7 4,0 7,5 -7,2 1,2 -14,9
1567 Rindal 10,3 2,6 2,1 1,8 1,3 2,5 -4,5 3,6 3,1
1569 Aure 14,4 3,8 3,3 1,8 2,0 3,5 3,6 1,9 0,2
1571 Halsa 7,5 2,2 1,9 1,4 1,1 0,9 -5,2 17,3 16,2
1572 Tustna 4,7 1,2 1,1 0,5 0,6 1,2 3,1 6,1 8,1
1573 Smøla 11,2 2,9 2,7 1,0 1,5 3,1 7,6 10,2 11,3
                   
16 Sør-Trøndelag 2 084,8 390,3 423,0 622,2 219,4 429,9 8,0 -1,2 3,4
1601 Trondheim 1 433,7 242,3 285,0 493,3 140,2 272,9 9,1 -4,3 2,1
1612 Hemne 21,0 4,9 4,5 3,9 2,6 5,1 -8,6 -7,7 -8,9
1613 Snillfjord 5,2 1,4 1,1 0,8 0,7 1,2 -4,8 -1,1 -0,9
1617 Hitra 20,8 4,8 4,5 4,2 2,5 4,8 -7,0 -13,8 -12,4
1620 Frøya 24,2 5,3 4,6 6,1 2,9 5,4 1,5 4,0 4,7
1621 Ørland 30,3 7,1 6,3 5,7 3,8 7,5 7,4 4,6 4,8
1622 Agdenes 9,5 2,0 1,7 2,7 1,0 2,0 15,1 8,3 8,7
1624 Rissa 36,8 7,9 7,2 8,6 4,2 8,9 30,0 25,6 25,6
1627 Bjugn 23,4 5,3 5,2 4,3 2,9 5,7 6,4 2,6 4,5
1630 Åfjord 17,4 4,3 4,0 2,3 2,3 4,5 13,4 13,5 13,4
1632 Roan 4,8 1,2 1,1 0,6 0,6 1,3 5,0 3,7 4,1
1633 Osen 5,9 1,6 1,4 0,5 0,8 1,6 17,3 21,8 22,6
1634 Oppdal 32,5 8,0 7,1 5,3 4,2 7,8 4,7 8,7 10,4
1635 Rennebu 12,1 2,4 2,7 2,5 1,3 3,2 14,8 -3,7 4,1
1636 Meldal 19,2 4,5 3,9 4,1 2,3 4,4 5,9 3,8 3,8
1638 Orkdal 71,5 14,2 12,9 22,1 7,7 14,5 2,4 2,2 2,4
1640 Røros 29,7 7,0 6,0 6,2 3,6 6,9 -11,7 -8,0 -8,0
1644 Holtålen 9,9 2,5 2,3 1,4 1,3 2,4 -5,5 -2,3 -1,9
1648 Midtre Gauldal 30,4 6,8 6,2 7,3 3,6 6,5 6,6 3,7 4,7
1653 Melhus 81,3 18,4 18,0 15,5 9,9 19,5 8,6 6,7 6,5
1657 Skaun 32,5 7,6 7,6 4,5 4,1 8,7 10,7 6,5 6,6
1662 Klæbu 31,3 7,2 7,3 4,7 4,0 8,2 5,6 3,9 2,9
1663 Malvik 75,4 17,5 17,1 10,1 9,6 21,2 10,1 6,9 17,9
1664 Selbu 21,1 4,9 4,3 4,6 2,5 4,8 5,2 4,1 3,2
1665 Tydal 4,7 1,3 1,0 0,8 0,7 1,0 4,2 11,9 12,1
                   
17 Nord-Trøndelag 737,0 160,0 149,7 174,3 86,2 166,8 14,0 15,9 16,3
1702 Steinkjer 134,7 26,5 24,6 42,0 14,3 27,3 6,0 5,4 4,9
1703 Namsos 73,2 17,0 16,6 11,5 9,3 18,8 7,8 4,4 4,3
1711 Meråker 14,0 3,1 2,7 3,5 1,6 3,1 43,9 77,9 73,7
1714 Stjørdal 115,0 25,1 23,7 25,5 13,6 27,1 7,0 4,0 3,8
1717 Frosta 10,4 2,4 2,1 2,2 1,2 2,4 1,5 0,6 1,3
1718 Leksvik 23,5 5,2 4,7 5,8 2,7 5,1 48,4 68,5 65,0
1719 Levanger 116,4 22,9 21,5 35,0 12,5 24,5 34,8 57,0 57,4
1721 Verdal 80,0 16,4 15,4 22,4 8,9 17,0 13,9 30,5 31,1
1723 Mosvik 4,4 1,0 0,9 1,0 0,5 1,0 27,8 41,1 42,2
1724 Verran 12,9 2,9 2,5 3,0 1,6 2,9 3,6 1,1 1,6
1725 Namdalseid 7,1 1,8 1,7 1,0 1,0 1,8 -2,3 -3,8 -2,5
1729 Inderøy 30,3 6,8 6,5 6,2 3,7 7,2 19,6 21,4 21,9
1736 Snåsa 9,7 2,5 2,1 1,6 1,3 2,3 -2,8 1,3 1,0
1738 Lierne 7,0 1,9 1,6 0,8 1,0 1,7 2,4 0,8 0,6
1739 Røyrvik 2,9 0,7 0,6 0,4 0,4 0,7 -25,4 -57,4 -26,1
1740 Namsskogan 4,4 1,1 1,0 0,6 0,6 1,1 -4,6 -6,8 -7,1
1742 Grong 12,8 3,2 2,9 1,9 1,7 3,1 4,0 0,2 1,2
1743 Høylandet 6,4 1,7 1,5 0,7 0,9 1,7 0,8 3,3 3,4
1744 Overhalla 18,1 4,6 4,4 1,9 2,5 4,7 6,8 3,3 3,4
1748 Fosnes 3,1 0,8 0,7 0,4 0,4 0,8 -3,1 -5,2 -5,6
1749 Flatanger 5,6 1,4 1,3 0,8 0,8 1,4 11,5 11,7 11,5
1750 Vikna 16,9 4,0 4,0 2,3 2,2 4,3 19,2 17,9 16,5
1751 Nærøy 25,0 6,2 5,8 3,5 3,3 6,2 40,6 34,4 33,8
1755 Leka 3,4 0,9 0,8 0,4 0,5 0,9 56,2 43,7 37,6
                   
18 Nordland 1 360,5 327,9 308,3 194,6 177,7 351,9 7,9 5,7 5,8
1804 Bodø 312,0 70,5 67,4 54,3 38,7 81,1 4,4 2,6 2,7
1805 Narvik 115,4 27,0 25,1 19,3 14,8 29,2 6,7 1,7 4,7
1811 Bindal 8,0 2,1 1,8 1,1 1,1 2,0 6,7 7,8 3,6
1812 Sømna 8,9 2,2 2,2 1,0 1,2 2,3 11,0 9,6 9,9
1813 Brønnøy 37,3 9,2 8,9 4,4 4,9 9,8 6,1 3,8 3,9
1815 Vega 5,5 1,4 1,4 0,6 0,8 1,4 13,1 12,4 12,5
1816 Vevelstad 2,7 0,7 0,7 0,3 0,4 0,7 19,0 25,1 23,6
1818 Herøy 8,7 2,2 1,8 1,3 1,2 2,3 23,1 24,2 24,9
1820 Alstahaug 42,4 10,5 9,8 5,5 5,7 10,9 6,5 6,6 5,2
1822 Leirfjord 9,0 2,3 2,1 1,0 1,3 2,3 21,2 22,8 -7,4
1824 Vefsn 77,0 18,7 17,5 11,3 10,2 19,3 2,0 0,4 0,2
1825 Grane 6,8 1,8 1,6 0,7 0,9 1,7 -0,5 -1,2 -0,3
1826 Hattfjelldal 6,6 1,6 1,6 0,9 0,9 1,6 5,5 0,9 4,2
1827 Dønna 6,7 1,7 1,6 0,8 0,9 1,7 -4,5 -9,1 -9,2
1828 Nesna 8,9 2,3 2,1 1,2 1,2 2,2 -5,8 -8,4 -9,4
1832 Hemnes 21,0 5,4 5,1 2,1 2,9 5,4 5,1 2,4 2,6
1833 Rana 149,1 34,9 32,5 25,7 18,9 37,0 7,8 1,1 1,4
1834 Lurøy 11,1 2,9 2,6 1,2 1,5 2,9 57,3 63,3 64,5
1835 Træna 2,0 0,5 0,5 0,2 0,3 0,5 -4,7 1,1 1,7
1836 Rødøy 6,3 1,6 1,5 0,8 0,8 1,6 -0,1 -1,7 -1,2
1837 Meløy 37,6 9,8 8,6 3,7 5,1 10,3 9,1 6,6 8,5
1838 Gildeskål 9,9 2,5 2,3 1,2 1,3 2,5 2,8 -0,7 -0,3
1839 Beiarn 4,4 1,1 1,1 0,6 0,6 1,0 -0,8 -1,3 -1,1
1840 Saltdal 26,7 6,7 6,3 3,1 3,6 7,0 10,6 9,1 9,4
1841 Fauske 51,2 13,0 12,1 5,6 7,0 13,4 24,9 24,6 24,6
1842 Skjerstad 4,4 1,1 1,0 0,5 0,6 1,1 7,8 10,2 8,1
1845 Sørfold 12,1 2,9 2,8 1,8 1,6 3,0 -3,9 -4,9 -5,5
1848 Steigen 12,6 3,2 3,0 1,5 1,7 3,3 12,1 8,9 9,3
1849 Hamarøy 9,4 2,4 2,2 1,1 1,3 2,4 35,8 35,0 40,2
1850 Tysfjord 10,8 2,7 2,6 1,4 1,5 2,8 6,0 2,3 2,9
1851 Lødingen 12,9 3,3 3,1 1,2 1,8 3,6 4,8 2,1 2,8
1852 Tjeldsund 7,5 2,0 1,9 0,5 1,1 2,0 5,6 7,4 7,9
1853 Evenes 7,6 1,9 1,8 0,9 1,1 1,9 30,4 29,7 30,2
1854 Ballangen 12,7 3,2 3,0 1,3 1,7 3,5 11,1 10,5 9,2
1856 Røst 3,3 1,1 0,7 0,4 0,7 0,4 48,0 122,0 149,5
1857 Værøy 4,2 1,0 0,9 0,4 0,6 1,2 14,6 11,6 11,7
1859 Flakstad 7,7 2,0 1,7 0,8 1,0 2,2 16,3 13,7 13,2
1860 Vestvågøy 52,2 12,9 12,0 6,1 7,0 14,2 7,3 6,2 6,7
1865 Vågan 50,3 12,2 11,6 6,1 6,6 13,8 5,5 2,6 2,7
1866 Hadsel 45,4 10,5 10,6 6,7 5,7 12,0 6,4 3,1 2,6
1867 Bø 13,4 3,5 3,2 1,3 1,9 3,5 9,9 9,7 10,7
1868 Øksnes 28,4 6,7 6,5 3,9 3,6 7,8 19,5 17,5 17,7
1870 Sortland 51,6 12,5 12,3 7,2 6,7 12,9 13,7 12,2 12,3
1871 Andøy 32,1 8,2 7,5 3,2 4,5 8,7 9,7 9,7 9,9
1874 Moskenes 6,8 1,8 1,6 0,6 1,0 1,9 33,3 27,2 5,2
                   
19 Troms 913,3 222,9 214,5 114,2 121,0 240,7 11,8 8,8 8,7
1901 Harstad 147,8 35,4 33,3 19,0 19,3 40,8 6,2 2,1 2,0
1902 Tromsø 446,6 101,3 97,5 68,7 55,2 123,8 11,2 6,8 6,9
1911 Kvæfjord 15,8 3,9 3,8 2,0 2,1 4,0 3,9 2,7 2,4
1913 Skånland 14,7 3,7 3,7 1,3 2,0 3,9 8,6 7,9 8,4
1915 Bjarkøy 1,4 0,4 0,4 0,0 0,2 0,4 -42,0 -38,3 -38,0
1917 Ibestad 7,4 1,8 1,6 0,9 1,0 2,1 1,2 -6,2 -5,6
1919 Gratangen 4,9 1,2 1,2 0,7 0,7 1,2 14,0 10,8 4,3
1920 Lavangen 4,4 1,1 1,0 0,5 0,6 1,2 10,0 7,6 7,7
1922 Bardu 21,6 5,5 5,3 1,7 3,0 6,0 4,4 2,7 2,5
1923 Salangen 11,5 2,9 2,9 1,1 1,6 3,0 9,7 8,8 8,5
1924 Målselv 40,7 10,6 9,8 3,4 5,7 11,3 7,5 7,7 6,8
1925 Sørreisa 16,2 4,1 4,2 1,3 2,2 4,4 15,8 14,2 14,4
1926 Dyrøy 5,5 1,4 1,4 0,5 0,8 1,4 -2,2 -4,5 -4,1
1927 Tranøy 8,0 2,0 2,0 0,9 1,1 2,1 14,5 14,7 14,8
1928 Torsken 6,5 1,6 1,6 0,7 0,9 1,7 26,5 27,6 28,2
1929 Berg 6,0 1,4 1,4 0,9 0,8 1,6 5,4 4,0 4,4
1931 Lenvik 60,1 14,8 14,3 7,5 8,0 15,6 54,7 65,0 64,6
1933 Balsfjord 25,4 6,7 6,4 2,3 3,5 6,6 10,4 8,5 7,8
1936 Karlsøy 11,1 3,7 3,5 0,3 1,9 1,8 1,1 0,6 -0,6
1938 Lyngen 10,9 3,7 3,5 0,2 2,0 1,5 1,5 -1,0 0,1
1939 Storfjord 6,9 2,3 2,3 0,0 1,3 0,9 15,9 16,3 15,7
1940 Gáivuotna - Kåfjord 6,9 2,3 2,4 0,1 1,3 0,9 2,9 0,3 1,5
1941 Skjervøy 11,7 3,8 3,9 0,2 2,1 1,7 3,3 -0,5 -0,1
1942 Nordreisa 16,9 5,6 5,7 0,2 3,0 2,3 38,6 35,8 36,7
1943 Kvænangen 4,4 1,5 1,5 0,0 0,8 0,6 21,2 19,1 20,5
                   
20 Finnmark 321,6 104,8 102,7 5,6 57,6 51,0 4,3 2,6 2,9
2002 Vardø 12,0 4,0 3,7 0,2 2,2 1,9 -14,8 -15,4 -15,2
2003 Vadsø 29,7 9,7 9,4 0,5 5,4 4,8 3,0 4,1 4,5
2004 Hammerfest 46,3 14,5 14,4 1,2 8,0 8,1 9,0 7,6 7,7
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino 9,2 3,0 3,3 0,1 1,6 1,1 -3,4 -1,9 -0,9
2012 Alta 69,6 22,9 22,8 0,9 12,5 10,6 7,3 5,7 5,7
2014 Loppa 4,7 1,6 1,5 0,1 0,9 0,7 -1,0 -1,2 -0,5
2015 Hasvik 4,9 1,6 1,6 0,1 0,9 0,7 3,3 0,6 0,7
2017 Kvalsund 3,8 1,3 1,3 0,0 0,7 0,5 14,0 15,6 16,6
2018 Måsøy 7,1 2,5 1,7 0,0 1,3 1,5 -6,0 -3,8 -4,8
2019 Nordkapp 16,8 5,6 5,2 0,4 3,0 2,7 16,6 13,3 12,4
2020 Porsanger 19,4 6,3 6,3 0,3 3,5 3,1 0,8 -0,7 0,0
2021 Kárájohka - Karasjok 11,5 3,7 3,9 0,2 2,0 1,7 12,7 4,7 4,7
2022 Lebesby 4,2 1,4 1,3 0,1 0,8 0,6 -24,5 -26,9 -27,2
2023 Gamvik 5,0 1,7 1,7 0,1 0,9 0,7 -1,8 -3,6 -2,5
2024 Berlevåg 5,1 1,5 1,5 0,1 0,9 1,2 4,4 -13,1 -7,2
2025 Deatnu - Tana 11,7 3,9 3,9 0,1 2,1 1,6 6,0 6,3 4,8
2027 Unjárga - Nesseby 3,6 1,2 1,2 0,0 0,7 0,5 1,8 -0,5 0,8
2028 Båtsfjord 14,1 4,6 4,5 0,2 2,5 2,3 8,0 7,5 6,8
2030 Sør-Varanger 43,0 13,8 13,4 1,2 7,7 6,8 4,2 1,6 2,3
                   
23 Kontinentalsokkelen 9,2 0,2 0,4 46,8 0,1 -38,3 -97,0 -104,9 -104,9
2311 Nordsjøen -176,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -176,3 . . .
2312 Stavanger 185,4 0,2 0,4 46,8 0,1 138,0 -39,7 -104,9 -104,9

Standardtegn i tabeller