Statistisk sentralbyrå


Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar 2000-2001. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2000 2001 2000/2001 2000 2001 2000/2001 2000 2001 2000/2001
I alt 37 360 40 498 8,4 7 217 7 613 5,5 3 859 4 071 5,5
                   
01 Østfold 1 723,5 1 966,0 14,1 353,8 381,8 7,9 189,2 203,5 7,6
02 Akershus 4 680,7 5 098,6 8,9 929,4 980,4 5,5 497,2 522,5 5,1
03 Oslo 7 688,9 8 709,6 13,3 1 143,7 1 235,0 8,0 603,0 656,1 8,8
04 Hedmark 1 129,3 1 199,9 6,3 246,6 259,8 5,4 130,5 137,0 5,0
05 Oppland 1 107,7 1 197,5 8,1 240,0 259,9 8,3 126,0 136,3 8,2
06 Buskerud 1 882,1 2 009,6 6,8 388,5 405,0 4,2 206,3 214,0 3,7
07 Vestfold 1 540,4 1 648,2 7,0 320,6 336,0 4,8 171,3 177,5 3,6
08 Telemark 1 035,2 1 180,9 14,1 220,7 248,1 12,4 118,1 132,7 12,4
09 Aust-Agder 658,3 706,3 7,3 136,9 146,8 7,2 72,8 77,5 6,5
10 Vest-Agder 1 071,8 1 159,9 8,2 216,1 231,4 7,1 115,2 122,0 5,9
11 Rogaland 3 692,5 3 916,9 6,1 661,9 663,8 0,3 359,4 359,2 -0,1
12 Hordaland 3 490,7 3 737,5 7,1 697,6 725,2 4,0 376,9 388,7 3,1
14 Sogn og Fjordane 697,8 746,7 7,0 158,1 164,1 3,8 83,2 86,2 3,6
15 Møre og Romsdal 1 691,7 1 793,7 6,0 356,5 369,7 3,7 190,3 195,3 2,6
16 Sør-Trøndelag 1 929,9 2 084,8 8,0 395,2 390,3 -1,2 212,2 219,4 3,4
17 Nord-Trøndelag 646,3 737,0 14,0 138,1 160,0 15,9 74,1 86,2 16,3
18 Nordland 1 260,5 1 360,5 7,9 310,2 327,9 5,7 168,0 177,7 5,8
19 Troms 817,2 913,3 11,8 204,9 222,9 8,8 111,3 121,0 8,7
20 Finnmark 308,4 321,6 4,3 102,1 104,8 2,6 56,0 57,6 2,9
23 Kontinentalsokkelen 307,3 9,2 -97,0 -3,8 0,2 -105,3 -2,0 0,1 -105,0
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2000 2001 2000/2001 2000 2001 2000/2001 2000 2001 2000/2001
I alt 11 893 13 155 10,6 6 161 6 789 10,2 8 229 8 871 7,8
                   
01 Østfold 486,4 526,2 8,2 309,6 338,3 9,3 384,3 516,2 34,3
02 Akershus 1 341,9 1 410,7 5,1 781,6 841,1 7,6 1 130,6 1 343,9 18,9
03 Oslo 3 687,7 4 244,7 15,1 858,4 1 078,6 25,7 1 396,0 1 495,3 7,1
04 Hedmark 293,5 306,4 4,4 213,4 228,8 7,2 245,3 267,9 9,2
05 Oppland 299,7 303,3 1,2 209,8 229,1 9,2 232,2 268,9 15,8
06 Buskerud 525,2 572,0 8,9 332,3 350,1 5,4 429,7 468,6 9,1
07 Vestfold 431,9 461,9 6,9 270,6 292,7 8,2 346,0 380,1 9,9
08 Telemark 275,2 307,5 11,7 193,1 216,8 12,3 228,1 275,7 20,9
09 Aust-Agder 186,6 195,0 4,5 119,0 127,4 7,1 143,1 159,6 11,5
10 Vest-Agder 328,8 346,8 5,5 184,2 199,6 8,4 227,6 260,0 14,2
11 Rogaland 1 335,2 1 521,1 13,9 558,3 568,5 1,8 777,7 804,3 3,4
12 Hordaland 1 031,4 1 128,5 9,4 617,5 644,7 4,4 767,3 850,4 10,8
14 Sogn og Fjordane 163,3 179,4 9,9 136,6 143,9 5,3 156,6 173,1 10,5
15 Møre og Romsdal 461,4 493,4 6,9 309,8 330,4 6,6 373,7 404,9 8,3
16 Sør-Trøndelag 548,1 622,2 13,5 352,1 423,0 20,1 422,3 429,9 1,8
17 Nord-Trøndelag 169,9 174,3 2,6 126,5 149,7 18,3 137,7 166,8 21,1
18 Nordland 176,2 194,6 10,4 290,3 308,3 6,2 315,7 351,9 11,5
19 Troms 105,3 114,2 8,5 195,1 214,5 9,9 200,7 240,7 19,9
20 Finnmark 5,9 5,6 -5,1 100,8 102,7 1,9 43,7 51,0 16,7
23 Kontinentalsokkelen 39,8 46,8 17,6 2,1 0,4 -81,0 271,1 -38,3 -114,1

Standardtegn i tabeller