Statistisk sentralbyrå


Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-oktober 1999-2000. Millionar kroner
Fylke Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
1999 2000 1999/2000 1999 2000 1999/2000 1999 2000 1999/2000
I alt 234 975 281 740 19,9 46 870 47 313 0,9 22 843 25 039 9,6
01 Østfold 10 442 10 924 4,6 2 239 2 332 4,1 1 196 1 240 3,7
02 Akershus 28 003 30 013 7,2 5 797 6 155 6,2 3 100 3 281 5,9
03 Oslo1 44 304 48 594 9,7 8 367 7 512 -10,2 2 391 3 971 66,1
04 Hedmark 6 945 7 160 3,1 1 577 1 630 3,3 828 855 3,3
05 Oppland 6 977 7 112 1,9 1 591 1 639 3,0 826 849 2,7
06 Buskerud 11 252 11 848 5,3 2 434 2 548 4,7 1 282 1 332 3,9
07 Vestfold 9 427 9 992 6,0 2 030 2 132 5,0 1 081 1 130 4,5
08 Telemark 6 815 6 960 2,1 1 538 1 576 2,5 804 822 2,2
09 Aust-Agder 4 194 4 295 2,4 931 959 3,0 487 498 2,2
10 Vest-Agder 6 632 6 910 4,2 1 429 1 473 3,1 749 766 2,3
11 Rogaland 20 923 21 621 3,3 4 036 4 121 2,1 2 169 2 214 2,1
12 Hordaland 21 011 21 501 2,3 4 318 4 429 2,6 2 311 2 359 2,1
14 Sogn og Fjordane 4 349 4 454 2,4 1 041 1 066 2,4 527 537 1,9
15 Møre og Romsdal 10 395 10 888 4,7 2 236 2 310 3,3 1 181 1 210 2,4
16 Sør-Trøndelag 11 329 11 966 5,6 2 398 2 475 3,2 1 283 1 325 3,3
17 Nord-Trøndelag 4 499 4 363 -3,0 999 975 -2,4 534 520 -2,7
18 Nordland 7 979 8 139 2,0 2 006 2 031 1,2 1 061 1 075 1,4
19 Troms 5 202 5 352 2,9 1 303 1 336 2,5 705 721 2,3
20 Finnmark 1 842 1 905 3,4 601 620 3,2 328 338 2,9
23 Kontinentalsokkelen 12 454 47 746 283,4 -1 -6 533,3 -1 -3 500,0
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formueskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  1999 2000 1999/2000 1999 2000 1999/2000 1999 2000 1999/2000
I alt 52 785 55 348 4,9 39 078 40 890 4,6 73 400 113 152 54,2
01 Østfold 2 264 2 392 5,6 1 977 2 041 3,2 2 765 2 919 5,6
02 Akershus 5 691 6 134 7,8 4 931 5 191 5,3 8 485 9 252 9,0
03 Oslo 15 362 16 773 9,2 5 384 6 351 17,9 12 801 13 988 9,3
04 Hedmark 1 396 1 400 0,3 1 385 1 424 2,9 1 759 1 851 5,2
05 Oppland 1 422 1 400 -1,5 1 384 1 414 2,2 1 754 1 811 3,2
06 Buskerud 2 419 2 527 4,5 2 089 2 161 3,5 3 029 3 279 8,3
07 Vestfold 1 992 2 060 3,4 1 767 1 827 3,4 2 557 2 843 11,2
08 Telemark 1 371 1 394 1,7 1 324 1 333 0,7 1 779 1 835 3,1
09 Aust-Agder 866 901 4,0 801 808 0,9 1 109 1 129 1,8
10 Vest-Agder 1 527 1 571 2,9 1 206 1 235 2,4 1 722 1 865 8,3
11 Rogaland 5 789 5 844 1,0 3 419 3 479 1,8 5 510 5 964 8,2
12 Hordaland 4 842 4 963 2,5 3 818 3 886 1,8 5 723 5 864 2,5
14 Sogn og Fjordane 813 798 -1,8 854 870 1,9 1 114 1 183 6,1
15 Møre og Romsdal 2 213 2 228 0,7 1 964 2 019 2,8 2 802 3 121 11,4
16 Sør-Trøndelag 2 507 2 571 2,5 2 155 2 224 3,2 2 986 3 371 12,9
17 Nord-Trøndelag 806 808 0,2 925 905 -2,1 1 235 1 155 -6,5
18 Nordland 823 866 5,3 1 850 1 844 -0,3 2 239 2 322 3,7
19 Troms 485 509 5,0 1 252 1 271 1,6 1 459 1 516 3,9
20 Finnmark 17 16 -3,5 594 600 0,9 302 331 9,6
23 Kontinentalsokkelen 183 193 5,7 2 8 212,5 12 271 47 554 287,5
1  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller