Statistisk sentralbyrå

Pasientstatistikk

12   Polikliniske konsultasjoner1 ved offentlige somatiske sykehus2, etter alder, kjønn og diagnose. 2006
Diagnose3 I alt Alder
0-9 10-19 20-39 40-59 60-69 70-79 80-
Begge kjønn                
I alt 3 537 585  296 284  258 194  870 285  922 039  505 454  410 311  275 018
                 
Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer 38 385 6 348 2 564 13 059 11 211 2 566 1 567 1 070
Svulster  288 545 5 849 5 399 27 509 84 612 72 605 59 532 33 039
Ondartet svulst på leppe, i munnhule og i svelg 5 340 29 30  193 1 792 1 815  981  500
Ondartet svulst i fordøyelsesorganer 26 248 98 20  620 6 192 8 670 7 409 3 239
Ondartet svulst i åndedrettsorganer og brysthulens organer 15 041 7 6  185 3 699 5 350 4 422 1 372
Ondartet svulst i knokler og leddbrusk  950 78  195  225  217  144 63 28
Malignt melanom og andre ondartede svulster i hud 18 035 9 30  784 4 186 3 984 4 387 4 655
Ondartet svulst i bryst 33 667 - 2 1 795 16 018 9 117 4 105 2 630
Ondartet svulst i kvinnelige kjønnsorganer 14 103 10 17 1 148 5 008 3 918 2 678 1 324
Ondartet svulst i mannlige kjønnsorganer 35 471 9 38 2 928 4 921 11 107 11 579 4 889
Ondartet svulst i urinveier 14 057  206 24  135 2 181 3 556 4 464 3 491
Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev 32 469 2 150 1 483 3 027 8 064 7 394 6 871 3 480
Godartede svulster 49 019 1 878 2 479 9 652 18 503 8 402 5 355 2 750
Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster 29 222  375  583 5 113 9 038 5 765 4 806 3 542
Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon 14 923 1 000  492 1 704 4 793 3 383 2 412 1 139
Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet 20 480 2 351 1 448 3 720 5 828 2 832 2 600 1 701
Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser  150 513 6 529 16 714 33 238 51 639 23 543 13 487 5 363
Diabetes 84 500 2 256 9 138 16 178 27 632 15 245 9 822 4 229
Andre endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser 66 013 4 273 7 576 17 060 24 007 8 298 3 665 1 134
Sykdommer i nervesystemet  117 607 8 171 10 544 23 296 41 411 17 252 11 336 5 597
Parkinsons sykdom 6 474 1 - 26  876 1 787 2 592 1 192
Multippel sklerose (MS) 8 467 5 63 2 489 4 887  858  148 17
Epilepsi 22 872 3 561 4 605 6 788 5 120 1 490  910  398
Cerebral parese og andre syndromer med lammelse 4 543 1 888 1 495  491  463  119 61 26
Andre sykdommer i nervesystemet 75 251 2 716 4 381 13 502 30 065 12 998 7 625 3 964
Sykdommer i øyet og øyets omgivelser  155 158 20 383 9 001 16 801 30 630 22 717 28 253 27 373
Glaukom 25 535  132  236 1 059 3 870 5 274 7 413 7 551
Katarakt 24 204 90 88  277 2 052 3 782 8 376 9 539
Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser  105 419 20 161 8 677 15 465 24 708 13 661 12 464 10 283
Sykdommer i øret og ørebensknute  122 305 22 271 8 584 10 189 21 307 15 997 20 508 23 449
Sykdommer i sirkulasjonssystemet  226 054 1 614 2 404 16 585 61 081 55 892 54 784 33 694
Hjerteinfarkt 1 756 4 2 63  749  487  294  157
Angina pectoris 14 203 3 8  229 4 161 4 364 3 946 1 492
Annen ischemisk hjertesykdom 23 011 - 5  366 6 973 7 374 6 066 2 227
Cerebrovaskulære sykdommer 11 521 56 57  491 3 010 3 205 2 964 1 738
Hjertearytmier 40 999  605  961 2 700 9 305 10 853 10 314 6 261
Hjertesvikt 15 412 40 21  392 2 357 3 533 5 072 3 997
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene  119 152  906 1 350 12 344 34 526 26 076 26 128 17 822
Sykdommer i åndedrettssystemet  121 503 34 638 14 838 19 075 23 700 13 776 10 715 4 761
Akutte infeksjoner i luftveiene 12 867 9 373  868 1 156  857  326  185  102
Andre sykdommer i de øvre luftveier 45 951 7 834 6 230 13 516 12 280 3 631 1 827  633
Lungebetennelse og influensa 4 356 1 457  312  527  799  494  470  297
Bronkial astma 31 455 15 443 6 912 2 658 3 750 1 562  776  354
Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander 19 778  278  171  469 4 473 6 161 5 810 2 416
Andre sykdommer i åndedrettsorganene 7 096  253  345  749 1 541 1 602 1 647  959
Sykdommer i fordøyelsesorganene  167 460 11 816 11 487 40 393 52 113 25 757 17 163 8 731
Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene 29 148 1 287 4 376 9 686 7 585 3 477 1 930  807
Magesår 2 285 3 15  161  580  552  555  419
Tolvfingertarmsår 1 600 1 19  231  541  326  292  190
Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen 37 030 2 382 1 466 7 290 12 864 6 489 4 389 2 150
Blindtarmbetennelse  344 19 58 97 93 38 18 21
Brokk 15 075 1 673  267 1 932 4 558 2 925 2 372 1 348
Ikke-infeksiøs enteritt og colitt 24 432  849 2 027 9 297 8 255 2 444 1 130  430
Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen 32 845 3 107 1 357 6 681 10 105 5 475 4 010 2 110
Gallestein 5 833 11 84 1 397 1 994 1 113  800  434
Andre sykdommer i leveren, galleveiene, bukspyttkjertelen og fordøyelsessystemet 18 868 2 484 1 818 3 621 5 538 2 918 1 667  822
Sykdommer i hud og underhud  227 242 11 767 17 087 63 761 77 270 28 992 16 360 12 005
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev  327 771 5 622 16 720 61 828  127 990 58 602 39 384 17 625
Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier 35 203  920 1 525 4 433 11 599 8 322 6 128 2 276
Artroser 49 091 45  110 1 924 14 430 13 892 12 450 6 240
Rygglidelser 73 515  552 3 228 18 826 34 397 9 074 5 253 2 185
Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt ryggen 70 107  878 3 032 14 485 32 766 11 374 5 446 2 126
Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter 14 900  578 1 703 1 968 4 146 2 851 2 411 1 243
Andre sykdommer i i muskel-skjelettsystemet og bindevev 84 955 2 649 7 122 20 192 30 652 13 089 7 696 3 555
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene  186 516 7 133 5 521 56 975 52 979 26 399 22 980 14 529
Nyresykdommer 19 090  592  615 2 642 4 616 3 563 4 426 2 636
Stein i nyre og urinleder 8 957 72  117 1 683 3 729 1 733 1 085  538
Andre sykdommer i urinorganene 40 157 3 507 1 710 5 684 12 715 7 269 5 950 3 322
Prostatahyperplasi 17 442 - 4 60 2 411 5 887 5 856 3 224
Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer 18 239 2 768 1 326 7 930 3 980 1 212  677  346
Lidelser i bryst 9 927 34  387 3 263 4 279 1 216  495  253
Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer 72 704  160 1 362 35 713 21 249 5 519 4 491 4 210
Svangerskap, fødsel og barseltid 99 978 - 2 422 92 151 5 405 - - -
Svangerskap med ufullendt utfall 16 505 - 1 251 13 830 1 424 - - -
Ødem, proteinuri og komplikasjoner som følge av hypertensive lidelser under svangerskap, fødsel og barseltid 4 563 - 36 4 296  231 - - -
Andre tilstander hos mor, hovedsakelig knyttet til svangerskap 31 741 -  495 29 587 1 659 - - -
Omsorg for og behandling av mor ved tilstander hos foster, i amnionhule og mulige fødselsproblemer 38 219 -  537 35 956 1 726 - - -
Komplikasjoner under fødsel og forløsning 1 447 - 22 1 359 66 - - -
Forløsning 19 - - 15 4 - - -
Komplikasjoner hovedsakelig i barseltid 5 085 - 48 4 841  196 - - -
Andre obstetriske tilstander, ikke klassifisert annet sted 2 399 - 33 2 267 99 - - -
Visse tilstander med begynnelse i den perinatale perioden 11 786 11 786 - - - - - -
Medfødte misdannelser 45 584 27 011 8 752 5 054 3 461  782  375  149
Symptomer og ubestemte tilstander  154 946 18 317 13 757 29 779 43 645 21 529 16 441 11 478
Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker  304 859 28 242 58 297 72 861 71 464 30 192 22 028 21 775
Brudd på hodeskalle, ansiktsknokler og halsregionen 7 406  415 1 736 2 939 1 332  434  281  269
Skader i overekstremiteten  119 213 12 079 28 113 24 962 26 292 11 858 8 216 7 693
Brudd av lårbenet 5 227  356  286  260  610  631  948 2 136
Hjernerystelse og andre indre hodeskader uten skallebrudd 4 427  731  939 1 338  717  245  204  253
Forgiftning  774  123  111  311  166 29 22 12
Andre skader  167 812 14 538 27 112 43 051 42 347 16 995 12 357 11 412
Andre og uoppgitte årsaker  770 893 66 436 52 655  284 011  156 293 86 021 72 798 52 679
                 
Menn                
I alt 1 550 552  165 241  130 003  268 329  420 377  252 103  202 026  112 473
                 
Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer 20 375 3 353 1 078 6 442 6 908 1 418  737  439
Svulster  135 798 2 995 2 576 10 298 30 592 37 434 34 688 17 215
Ondartet svulst på leppe, i munnhule og i svelg 3 273 20 8  110 1 172 1 192  557  214
Ondartet svulst i fordøyelsesorganer 13 784 85 16  292 3 074 4 669 4 030 1 618
Ondartet svulst i åndedrettsorganer og brysthulens organer 8 770 7 2 96 2 001 3 208 2 680  776
Ondartet svulst i knokler og leddbrusk  533 37 94  143  154 56 40 9
Malignt melanom og andre ondartede svulster i hud 9 494 5 15  333 2 014 2 229 2 462 2 436
Ondartet svulst i bryst  202 - - 5 60 78 40 19
Ondartet svulst i kvinnelige kjønnsorganer - - - - - - - -
Ondartet svulst i mannlige kjønnsorganer 35 471 9 38 2 928 4 921 11 107 11 579 4 889
Ondartet svulst i urinveier 10 164  143 10 80 1 606 2 604 3 251 2 470
Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev 18 537 1 130  795 1 650 4 815 4 420 3 949 1 778
Godartede svulster 17 766  875 1 122 2 982 5 835 3 472 2 409 1 071
Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster 10 284  201  251  911 2 548 2 534 2 372 1 467
Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon 7 520  483  225  768 2 392 1 865 1 319  468
Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet 10 188 1 417  718 1 641 3 007 1 461 1 298  646
Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser 70 879 3 065 8 054 13 019 25 615 12 533 6 346 2 247
Diabetes 47 724 1 134 4 812 8 217 16 953 9 460 5 190 1 958
Andre endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser 23 155 1 931 3 242 4 802 8 662 3 073 1 156  289
Sykdommer i nervesystemet 60 039 4 686 5 442 10 816 21 633 9 500 5 690 2 272
Parkinsons sykdom 3 674 1 - 21  545 1 119 1 389  599
Multippel sklerose (MS) 2 611 2 15  698 1 593  255 44 4
Epilepsi 11 203 1 917 2 392 3 008 2 503  748  463  172
Cerebral parese og andre syndromer med lammelse 2 575 1 168  840  249  213 69 20 16
Andre sykdommer i nervesystemet 39 976 1 598 2 195 6 840 16 779 7 309 3 774 1 481
Sykdommer i øyet og øyets omgivelser 69 839 10 364 4 421 8 377 14 666 10 552 11 931 9 528
Glaukom 11 534 54  118  520 2 161 2 682 3 208 2 791
Katarakt 9 289 55 51  162  987 1 611 3 191 3 232
Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser 49 016 10 255 4 252 7 695 11 518 6 259 5 532 3 505
Sykdommer i øret og ørebensknute 63 038 12 767 4 483 4 880 11 159 9 214 11 232 9 303
Sykdommer i sirkulasjonssystemet  131 129  878 1 209 7 428 37 212 35 796 32 286 16 320
Hjerteinfarkt 1 356 2 - 51  642  355  203  103
Angina pectoris 9 040 2 7  172 2 851 2 878 2 323  807
Annen ischemisk hjertesykdom 17 016 - 2  288 5 709 5 544 4 103 1 370
Cerebrovaskulære sykdommer 6 453 29 27  232 1 654 1 922 1 745  844
Hjertearytmier 24 488  340  447 1 238 6 001 7 402 6 026 3 034
Hjertesvikt 10 961 18 13  247 1 873 2 686 3 745 2 379
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene 61 815  487  713 5 200 18 482 15 009 14 141 7 783
Sykdommer i åndedrettssystemet 66 955 21 018 8 296 9 813 12 474 7 085 5 840 2 429
Akutte infeksjoner i luftveiene 6 930 5 415  378  476  407  122 87 45
Andre sykdommer i de øvre luftveier 25 564 4 698 3 184 7 311 7 044 2 037  988  302
Lungebetennelse og influensa 2 290  793  151  279  403  234  268  162
Bronkial astma 17 627 9 800 4 273 1 009 1 545  639  264 97
Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander 10 302  166  106  238 2 162 3 105 3 224 1 301
Andre sykdommer i åndedrettsorganene 4 242  146  204  500  913  948 1 009  522
Sykdommer i fordøyelsesorganene 79 888 6 842 5 251 18 781 24 937 12 395 8 043 3 639
Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene 13 270  755 1 894 4 427 3 390 1 576  898  330
Magesår 1 016 2 7 80  293  263  241  130
Tolvfingertarmsår  893 1 12  156  293  197  145 89
Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen 18 268 1 404  646 3 835 6 364 3 083 2 051  885
Blindtarmbetennelse  166 9 34 55 46 13 3 6
Brokk 10 131 1 193  178 1 176 3 103 2 052 1 596  833
Ikke-infeksiøs enteritt og colitt 11 739  487 1 033 4 373 3 962 1 201  526  157
Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen 14 751 1 749  648 2 959 4 567 2 496 1 600  732
Gallestein 1 641 9 13  239  563  382  290  145
Andre sykdommer i leveren, galleveiene, bukspyttkjertelen og fordøyelsessystemet 8 013 1 233  786 1 481 2 356 1 132  693  332
Sykdommer i hud og underhud  106 815 6 487 7 716 27 950 38 167 14 279 7 954 4 262
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev  131 710 3 151 6 684 27 756 53 571 22 261 13 318 4 969
Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier 9 784  377  469 1 014 3 350 2 350 1 676  548
Artroser 17 381 18 48 1 022 5 921 4 931 3 867 1 574
Rygglidelser 34 745  287 1 119 9 172 17 019 4 273 2 102  773
Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt ryggen 31 266  493 1 208 6 328 13 929 5 753 2 729  826
Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter 5 108  391  966 1 080 1 335  650  434  252
Andre sykdommer i i muskel-skjelettsystemet og bindevev 33 426 1 585 2 874 9 140 12 017 4 304 2 510  996
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 66 216 4 442 2 621 12 358 14 632 12 891 12 207 7 065
Nyresykdommer 12 268  365  375 1 540 3 046 2 371 2 808 1 763
Stein i nyre og urinleder 5 603 47 53  902 2 411 1 167  700  323
Andre sykdommer i urinorganene 11 720 1 254  717 1 598 2 602 2 137 2 062 1 350
Prostatahyperplasi 17 442 - 4 60 2 411 5 887 5 856 3 224
Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer 18 239 2 768 1 326 7 930 3 980 1 212  677  346
Lidelser i bryst  944 8  146  328  182  117  104 59
Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer - - - - - - - -
Svangerskap, fødsel og barseltid - - - - - - - -
Svangerskap med ufullendt utfall - - - - - - - -
Ødem, proteinuri og komplikasjoner som følge av hypertensive lidelser under svangerskap, fødsel og barseltid - - - - - - - -
Andre tilstander hos mor, hovedsakelig knyttet til svangerskap - - - - - - - -
Omsorg for og behandling av mor ved tilstander hos foster, i amnionhule og mulige fødselsproblemer - - - - - - - -
Komplikasjoner under fødsel og forløsning - - - - - - - -
Forløsning - - - - - - - -
Komplikasjoner hovedsakelig i barseltid - - - - - - - -
Andre obstetriske tilstander, ikke klassifisert annet sted - - - - - - - -
Visse tilstander med begynnelse i den perinatale perioden 6 468 6 468 - - - - - -
Medfødte misdannelser 22 984 14 178 4 540 2 149 1 538  351  155 73
Symptomer og ubestemte tilstander 73 762 10 057 6 315 11 163 20 521 10 786 8 585 6 335
Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker  165 909 15 973 34 427 48 894 39 590 13 290 8 064 5 671
Brudd på hodeskalle, ansiktsknokler og halsregionen 5 245  257 1 194 2 394  893  260  136  111
Skader i overekstremiteten 64 061 6 428 16 934 17 831 14 170 4 598 2 519 1 581
Brudd av lårbenet 1 831  199  203  198  292  263  274  402
Hjernerystelse og andre indre hodeskader uten skallebrudd 2 607  423  502  843  432  145  131  131
Forgiftning  428 72 43  184 97 16 10 6
Andre skader 91 737 8 594 15 551 27 444 23 706 8 008 4 994 3 440
Andre og uoppgitte årsaker  268 560 37 100 26 172 46 564 64 155 40 857 33 652 20 060
                 
Kvinner                
I alt 1 987 033  131 043  128 191  601 956  501 662  253 351  208 285  162 545
                 
Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer 18 010 2 995 1 486 6 617 4 303 1 148  830  631
Svulster  152 747 2 854 2 823 17 211 54 020 35 171 24 844 15 824
Ondartet svulst på leppe, i munnhule og i svelg 2 067 9 22 83  620  623  424  286
Ondartet svulst i fordøyelsesorganer 12 464 13 4  328 3 118 4 001 3 379 1 621
Ondartet svulst i åndedrettsorganer og brysthulens organer 6 271 - 4 89 1 698 2 142 1 742  596
Ondartet svulst i knokler og leddbrusk  417 41  101 82 63 88 23 19
Malignt melanom og andre ondartede svulster i hud 8 541 4 15  451 2 172 1 755 1 925 2 219
Ondartet svulst i bryst 33 465 - 2 1 790 15 958 9 039 4 065 2 611
Ondartet svulst i kvinnelige kjønnsorganer 14 103 10 17 1 148 5 008 3 918 2 678 1 324
Ondartet svulst i mannlige kjønnsorganer - - - - - - - -
Ondartet svulst i urinveier 3 893 63 14 55  575  952 1 213 1 021
Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev 13 932 1 020  688 1 377 3 249 2 974 2 922 1 702
Godartede svulster 31 253 1 003 1 357 6 670 12 668 4 930 2 946 1 679
Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster 18 938  174  332 4 202 6 490 3 231 2 434 2 075
Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon 7 403  517  267  936 2 401 1 518 1 093  671
Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet 10 292  934  730 2 079 2 821 1 371 1 302 1 055
Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser 79 634 3 464 8 660 20 219 26 024 11 010 7 141 3 116
Diabetes 36 776 1 122 4 326 7 961 10 679 5 785 4 632 2 271
Andre endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser 42 858 2 342 4 334 12 258 15 345 5 225 2 509  845
Sykdommer i nervesystemet 57 568 3 485 5 102 12 480 19 778 7 752 5 646 3 325
Parkinsons sykdom 2 800 - - 5  331  668 1 203  593
Multippel sklerose (MS) 5 856 3 48 1 791 3 294  603  104 13
Epilepsi 11 669 1 644 2 213 3 780 2 617  742  447  226
Cerebral parese og andre syndromer med lammelse 1 968  720  655  242  250 50 41 10
Andre sykdommer i nervesystemet 35 275 1 118 2 186 6 662 13 286 5 689 3 851 2 483
Sykdommer i øyet og øyets omgivelser 85 319 10 019 4 580 8 424 15 964 12 165 16 322 17 845
Glaukom 14 001 78  118  539 1 709 2 592 4 205 4 760
Katarakt 14 915 35 37  115 1 065 2 171 5 185 6 307
Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser 56 403 9 906 4 425 7 770 13 190 7 402 6 932 6 778
Sykdommer i øret og ørebensknute 59 267 9 504 4 101 5 309 10 148 6 783 9 276 14 146
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 94 925  736 1 195 9 157 23 869 20 096 22 498 17 374
Hjerteinfarkt  400 2 2 12  107  132 91 54
Angina pectoris 5 163 1 1 57 1 310 1 486 1 623  685
Annen ischemisk hjertesykdom 5 995 - 3 78 1 264 1 830 1 963  857
Cerebrovaskulære sykdommer 5 068 27 30  259 1 356 1 283 1 219  894
Hjertearytmier 16 511  265  514 1 462 3 304 3 451 4 288 3 227
Hjertesvikt 4 451 22 8  145  484  847 1 327 1 618
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene 57 337  419  637 7 144 16 044 11 067 11 987 10 039
Sykdommer i åndedrettssystemet 54 548 13 620 6 542 9 262 11 226 6 691 4 875 2 332
Akutte infeksjoner i luftveiene 5 937 3 958  490  680  450  204 98 57
Andre sykdommer i de øvre luftveier 20 387 3 136 3 046 6 205 5 236 1 594  839  331
Lungebetennelse og influensa 2 066  664  161  248  396  260  202  135
Bronkial astma 13 828 5 643 2 639 1 649 2 205  923  512  257
Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander 9 476  112 65  231 2 311 3 056 2 586 1 115
Andre sykdommer i åndedrettsorganene 2 854  107  141  249  628  654  638  437
Sykdommer i fordøyelsesorganene 87 572 4 974 6 236 21 612 27 176 13 362 9 120 5 092
Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene 15 878  532 2 482 5 259 4 195 1 901 1 032  477
Magesår 1 269 1 8 81  287  289  314  289
Tolvfingertarmsår  707 - 7 75  248  129  147  101
Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen 18 762  978  820 3 455 6 500 3 406 2 338 1 265
Blindtarmbetennelse  178 10 24 42 47 25 15 15
Brokk 4 944  480 89  756 1 455  873  776  515
Ikke-infeksiøs enteritt og colitt 12 693  362  994 4 924 4 293 1 243  604  273
Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen 18 094 1 358  709 3 722 5 538 2 979 2 410 1 378
Gallestein 4 192 2 71 1 158 1 431  731  510  289
Andre sykdommer i leveren, galleveiene, bukspyttkjertelen og fordøyelsessystemet 10 855 1 251 1 032 2 140 3 182 1 786  974  490
Sykdommer i hud og underhud  120 427 5 280 9 371 35 811 39 103 14 713 8 406 7 743
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev  196 061 2 471 10 036 34 072 74 419 36 341 26 066 12 656
Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier 25 419  543 1 056 3 419 8 249 5 972 4 452 1 728
Artroser 31 710 27 62  902 8 509 8 961 8 583 4 666
Rygglidelser 38 770  265 2 109 9 654 17 378 4 801 3 151 1 412
Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt ryggen 38 841  385 1 824 8 157 18 837 5 621 2 717 1 300
Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter 9 792  187  737  888 2 811 2 201 1 977  991
Andre sykdommer i i muskel-skjelettsystemet og bindevev 51 529 1 064 4 248 11 052 18 635 8 785 5 186 2 559
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene  120 300 2 691 2 900 44 617 38 347 13 508 10 773 7 464
Nyresykdommer 6 822  227  240 1 102 1 570 1 192 1 618  873
Stein i nyre og urinleder 3 354 25 64  781 1 318  566  385  215
Andre sykdommer i urinorganene 28 437 2 253  993 4 086 10 113 5 132 3 888 1 972
Prostatahyperplasi - - - - - - - -
Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer - - - - - - - -
Lidelser i bryst 8 983 26  241 2 935 4 097 1 099  391  194
Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer 72 704  160 1 362 35 713 21 249 5 519 4 491 4 210
Svangerskap, fødsel og barseltid 99 978 - 2 422 92 151 5 405 - - -
Svangerskap med ufullendt utfall 16 505 - 1 251 13 830 1 424 - - -
Ødem, proteinuri og komplikasjoner som følge av hypertensive lidelser under svangerskap, fødsel og barseltid 4 563 - 36 4 296  231 - - -
Andre tilstander hos mor, hovedsakelig knyttet til svangerskap 31 741 -  495 29 587 1 659 - - -
Omsorg for og behandling av mor ved tilstander hos foster, i amnionhule og mulige fødselsproblemer 38 219 -  537 35 956 1 726 - - -
Komplikasjoner under fødsel og forløsning 1 447 - 22 1 359 66 - - -
Forløsning 19 - - 15 4 - - -
Komplikasjoner hovedsakelig i barseltid 5 085 - 48 4 841  196 - - -
Andre obstetriske tilstander, ikke klassifisert annet sted 2 399 - 33 2 267 99 - - -
Visse tilstander med begynnelse i den perinatale perioden 5 318 5 318 - - - - - -
Medfødte misdannelser 22 600 12 833 4 212 2 905 1 923  431  220 76
Symptomer og ubestemte tilstander 81 184 8 260 7 442 18 616 23 124 10 743 7 856 5 143
Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker  138 950 12 269 23 870 23 967 31 874 16 902 13 964 16 104
Brudd på hodeskalle, ansiktsknokler og halsregionen 2 161  158  542  545  439  174  145  158
Skader i overekstremiteten 55 152 5 651 11 179 7 131 12 122 7 260 5 697 6 112
Brudd av lårbenet 3 396  157 83 62  318  368  674 1 734
Hjernerystelse og andre indre hodeskader uten skallebrudd 1 820  308  437  495  285  100 73  122
Forgiftning  346 51 68  127 69 13 12 6
Andre skader 76 075 5 944 11 561 15 607 18 641 8 987 7 363 7 972
Andre og uoppgitte årsaker  502 333 29 336 26 483  237 447 92 138 45 164 39 146 32 619
1  Dagbehandlinger, utenlandsbosatte eller konsultasjoner som mangler gyldig kommunenummer er ekskludert.
2  Omfatter statlige sykehus og sykehus som har driftsavtale med et regionalt helseforetak. Psykiatriske poliklinikker er ikke inkludert.
3  Gruppert iht. den internasjonale sykdomsklassifikasjon, 10. revisjon (ICD-10).

Standardtegn i tabeller