Statistisk sentralbyrå

Pasientstatistikk

2   Heldøgnsopphold1 ved somatiske sykehus, etter kjønn og hoveddiagnose. 2003
Diagnose2 Begge kjønn Menn Kvinner
I alt      780 226      353 572      426 654
       
Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer 18 731 9 590 9 141
Svulster 82 370 38 320 44 050
Ondartet svulst på leppe, i munnhule og i svelg 1 390  876  514
Ondartet svulst i fordøyelsesorganer 13 297 7 018 6 279
Ondartet svulst i åndedrettsorganer og bysthulens organer 7 179 4 447 2 732
Ondartet svulst i knokler og leddbrusk  482  248  234
Malignt melanom og andre ondartede svulster i hud 1 910 1 037  873
Ondartet svulst i bryst 6 616 36 6 580
Ondartet svulst i kvinnelige kjønnsorganer 7 390 - 7 390
Ondartet svulst i mannlige kjønnsorganer 6 576 6 576 -
Ondartet svulst i urinveier 5 494 3 956 1 538
Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev 8 767 4 959 3 808
Godartede svulster 8 270 2 109 6 161
Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster 6 077 2 520 3 557
Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon 8 922 4 538 4 384
Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet 5 352 2 428 2 924
Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser 12 143 5 011 7 132
Diabetes 5 308 2 826 2 482
Andre endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser 6 835 2 185 4 650
Sykdommer i nervesystemet 34 859 20 505 14 354
Parkinsons sykdom 1 202  666  536
Multippel sklerose (MS) 1 537  525 1 012
Epilepsi 4 916 2 684 2 232
Cerebral parese og andre syndromer med lammelse 1 243  702  541
Andre sykdommer i nervesystemet 25 961 15 928 10 033
Sykdommer i øyet og øyets omgivelser 8 721 3 775 4 946
Glaukom 1 100  480  620
Katarakt 2 950 1 001 1 949
Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser 4 671 2 294 2 377
Sykdommer i øret og ørebensknute 3 637 1 802 1 835
Sykdommer i sirkulasjonssystemet  113 679 65 153 48 526
Hjerteinfarkt 17 803 11 064 6 739
Angina pectoris 15 403 9 592 5 811
Annen ischemisk hjertesykdom 11 428 8 215 3 213
Cerebrovaskulære sykdommer 16 011 7 916 8 095
Hjertearytmier 12 821 7 186 5 635
Hjertesvikt 9 407 5 004 4 403
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene 30 806 16 176 14 630
Sykdommer i åndedrettssystemet 65 797 34 688 31 109
Akutte infeksjoner i luftveiene 12 006 6 546 5 460
Andre sykdommer i de øvre luftveier 10 743 5 738 5 005
Lungebetennelse og influensa 21 438 11 389 10 049
Bronkial astma 4 134 2 022 2 112
Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander 9 236 4 533 4 703
Andre sykdommer i åndedrettsorganene 8 240 4 460 3 780
Sykdommer i fordøyelsesorganene 54 958 26 758 28 200
Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene 1 282  659  623
Magesår 1 561  648  913
Tolvfingertarmsår 1 310  682  628
Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen 5 145 2 776 2 369
Blindtarmbetennelse 4 614 2 532 2 082
Brokk 5 826 4 218 1 608
Ikke-infeksiøs enteritt og colitt 4 340 1 986 2 354
Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen 13 369 6 081 7 288
Gallestein 8 493 2 605 5 888
Andre sykdommer i leveren, galleveiene, bukspyttkjertelen og fordøyelsessystemet 9 018 4 571 4 447
Sykdommer i hud og underhud 9 084 4 604 4 480
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev 59 920 25 223 34 697
Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier 8 309 2 253 6 056
Artroser 13 713 4 556 9 157
Rygglidelser 14 255 7 454 6 801
Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt ryggen 8 455 4 160 4 295
Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter 3 145 1 300 1 845
Andre sykdommer i i muskel-skjelettsystemet og bindevev 12 043 5 500 6 543
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 42 237 18 049 24 188
Nyresykdommer 5 480 3 274 2 206
Stein i nyre og urinleder 5 352 3 539 1 813
Andre sykdommer i urinorganene 12 388 4 555 7 833
Prostatahyperplasi 3 964 3 964 -
Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer 2 620 2 620 -
Lidelser i bryst 1 632 97 1 535
Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer 10 801 - 10 801
Svangerskap, fødsel og barseltid 68 196 - 68 196
Svangerskap med ufullendt utfall 4 580 - 4 580
Ødem, proteinuri og komplikasjoner som følge av hypertensive lidelser under svangerskap, fødsel og barseltid 1 910 - 1 910
Andre tilstander hos mor, hovedsakelig knyttet til svangerskap 3 287 - 3 287
Omsorg for og behandling av mor ved tilstander hos foster, i amnionhule og mulige fødselsproblemer 7 323 - 7 323
Komplikasjoner under fødsel og forløsning 10 093 - 10 093
Forløsning 39 902 - 39 902
Komplikasjoner hovedsakelig i barseltid  528 -  528
Andre obstetriske tilstander, ikke klassifisert annet sted  573 -  573
Visse tilstander med begynnelse i den perinatale perioden 10 925 6 043 4 882
Medfødte misdannelser 8 601 4 705 3 896
Symptomer og ubestemte tilstander 48 380 23 339 25 041
Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker 81 190 40 741 40 449
Brudd på hodeskalle, ansiktsknokler og halsregionen 1 882 1 350  532
Skader i overekstremiteten 13 779 7 712 6 067
Brudd av lårbenet 11 625 3 478 8 147
Hjernerystelse og andre indre hodeskader uten skallebrudd 8 005 4 967 3 038
Forgiftning 6 182 2 661 3 521
Andre skader 39 717 20 573 19 144
Andre og uoppgitte årsaker til sykehusopphold 51 446 22 838 28 608
1  Dagpasienter, pasienter ved psykiatriske avdelinger og alle uten gyldig bostedskommune i Norge er ikke medregnet.
2  Gruppert iht. den internasjonale sykdomsklassifikasjon, 10. revisjon (ICD-10).

Standardtegn i tabeller