Statistisk sentralbyrå

Utenrikshandel med varer

5 Import av utvalgte varegrupper, 2010-2011. Milliarder kroner
  2010 2011 Endring i milliarder kroner Endring i prosent
Maskiner og transportmidler  162,0  177,9 15,9 9,8
Kjøretøyer for veg 43,8 49,3 5,5 12,6
Generelle industrimaskiner 21,9 23,5 1,6 7,3
Maskiner for spesielle industrier 15,8 19,5 3,7 23,4
         
Bearbeidde varer gruppert vesentlig etter materiale 68,5 75,2 6,7 9,8
Metaller, unntatt jern og stål 12,1 11,9 -0,2 -1,7
Varer av metaller 18,3 19,8 1,5 8,2
         
Råvarer, ikke spiselige, unntatt brenselsstoffer 32,8 38,9 6,1 18,6
Malmer og avfall av metall 22,3 27,7 5,4 24,2
         
Kjemiske produkter i.e.n. 47,7 49,9 2,2 4,6
Medisinske og farmasøytiske produkter 11,3 10,8 -0,5 -4,4

Standardtegn i tabeller