Statistisk sentralbyrå

Utenrikshandel med varer

4 Eksport av utvalgte varegrupper, 2010-2011. Milliarder kroner
  2010 2011 Endring i milliarder kroner Endring i prosent
Bearbeidde varer gruppert vesentlig etter materiale 74,7 76,5 1,8 2,4
Metaller, unntatt jern og stål 44,1 46,4 2,3 5,2
Jern og stål 11,9 12,6 0,7 5,9
         
Maskiner og transportmidler 67,9 63,8 -4,1 -6,0
Elektriske maskiner, apparater og deler, i.e.n. 12,0 12,0 0,0 0,0
Maskiner for spesielle industrier 12,8 12,5 -0,3 -2,3
         
Kjemiske produkter i.e.n. 44,9 45,8 0,9 2,0
Andre kjemiske produkter 24,7 23,3 -1,4 -5,7
         
Brenselsstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm mv.  507,3  604,0 96,7 19,1
Mineraloljeprodukter, raffinerte 31,6 50,6 19,0 60,1
Flytende propan og butan 17,2 19,9 2,7 15,7
Elektrisk strøm 3,0 4,3 1,3 43,3

Standardtegn i tabeller