Statistisk sentralbyrå

Utenrikshandel med varer

5 Import av utvalgte varegrupper, 2008-2009. Milliarder kroner
  2008 2009 Endring i milliarder kroner Endring i prosent
Maskiner og transportmidler  188,2  162,6 -25,6 -13,6
Kjøretøyer for veg 44,4 35,0 -9,5 -21,3
Generelle industrimaskiner 30,4 26,0 -4,4 -14,5
Maskiner for spesielle industrier 21,3 16,5 -4,9 -22,8
         
Bearbeidde varer gruppert vesentlig etter materiale 80,9 64,6 -16,3 -20,2
Metaller, unntatt jern og stål 11,6 7,1 -4,5 -38,6
Varer av metaller 23,1 18,6 -4,5 -19,6
         
Råvarer, ikke spiselige, unntatt brenselsstoffer 37,9 24,9 -13,0 -34,3
Malmer og avfall av metall 26,4 15,4 -11,1 -41,8
         
Kjemiske produkter i.e.n. 45,2 43,3 -1,8 -4,0
Medisinske og farmasøytiske produkter 10,3 10,8 0,5 4,8

Standardtegn i tabeller