Statistisk sentralbyrå

Utenrikshandel med varer

4 Eksport av utvalgte varegrupper, 2008-2009. Milliarder kroner
  2008 2009 Endring i milliarder kroner Endring i prosent
Bearbeidde varer gruppert vesentlig etter materiale 88,3 63,5 -24,7 -28,0
Metaller, unntatt jern og stål 48,3 33,7 -14,6 -30,1
Jern og stål 17,8 9,5 -8,3 -46,5
         
Maskiner og transportmidler 76,4 74,9 -1,5 -1,9
Elektriske maskiner, apparater og deler, i.e.n. 13,9 11,8 -2,1 -15,0
Maskiner for spesielle industrier 13,8 16,9 3,1 22,3
         
Kjemiske produkter i.e.n. 44,4 37,6 -6,8 -15,4
Andre kjemiske produkter 15,2 16,9 1,7 11,1
         
Brenselsstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm mv.  662,2  491,4 -170,9 -25,8
Mineraloljeprodukter, raffinerte 42,5 29,6 -13,0 -30,4
Flytende propan og butan 19,1 14,0 -5,1 -26,7
Elektrisk strøm 6,4 4,4 -2,0 -31,7

Standardtegn i tabeller