Statistisk sentralbyrå

Lovbrudd, etterforskede

2 Siktede personer i alt for hver lovbruddsgruppe, etter alder og kjønn. 2010
Lovbruddsgruppe og kjønn I alt Alder
5-14 år 15-17 år 18-20 år 21-24 år 25-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år og over
Økonomisk kriminalitet                    
Begge kjønn 2 550 21 31  115  178  290  843  646  322  104
Menn 2 213 18 30 91  148  248  731  566  284 97
Kvinner  337 3 1 24 30 42  112 80 38 7
                     
Annen vinningskriminalitet                    
Begge kjønn 18 419 1 579 2 129 1 979 2 031 2 410 3 837 2 637 1 150  667
Menn 13 507  918 1 412 1 513 1 626 1 944 2 971 1 912  799  412
Kvinner 4 912  661  717  466  405  466  866  725  351  255
                     
Voldskriminalitet                    
Begge kjønn 8 963  590  995 1 383 1 350 1 125 1 697 1 166  474  183
Menn 7 909  500  803 1 204 1 236 1 027 1 513 1 035  428  163
Kvinner 1 054 90  192  179  114 98  184  131 46 20
                     
Seksualkriminalitet                    
Begge kjønn 1 453  114  146  153  132  149  310  238  129 82
Menn 1 423  112  141  152  127  143  304  234  128 82
Kvinner 30 2 5 1 5 6 6 4 1 -
                     
Narkotikakriminalitet                    
Begge kjønn 17 168 82  964 2 821 3 361 3 240 3 927 2 120  588 65
Menn 14 480 58  761 2 345 2 866 2 835 3 367 1 723  476 49
Kvinner 2 688 24  203  476  495  405  560  397  112 16
                     
Skadeverk                    
Begge kjønn 3 448  743  604  567  444  313  444  227 78 28
Menn 3 146  674  545  515  419  300  406  202 66 19
Kvinner  302 69 59 52 25 13 38 25 12 9
                     
Miljøkriminalitet                    
Begge kjønn  926 3 30 48 80 65  163  213  167  157
Menn  877 3 26 44 79 59  157  200  160  149
Kvinner 49 - 4 4 1 6 6 13 7 8
                     
Trafikkriminalitet                    
Begge kjønn 33 476  139 1 281 4 081 4 056 4 321 7 302 6 478 3 365 2 453
Menn 29 304  115 1 150 3 597 3 644 3 840 6 381 5 626 2 896 2 055
Kvinner 4 172 24  131  484  412  481  921  852  469  398
                     
Annen kriminalitet1                    
Begge kjønn 19 806  474 1 383 3 082 3 358 3 063 4 054 2 665 1 188  539
Menn 17 261  378 1 050 2 638 3 091 2 803 3 603 2 277  999  422
Kvinner 2 545 96  333  444  267  260  451  388  189  117
1  Inkludert 31 siktede (alle menn) med arbeidsmiljøkriminalitet.

Standardtegn i tabeller