[an error occurred while processing this directive]

Side 3 av 3
Gå til: 1 2 3 eller emnet

(forts.) Gjennomsnittlig timefortjeneste 1  for voksne kvinnlige arbeidere i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. Oppgaver for ulike tariffområder. Kr
  Kjemisk-
teknisk industri
Fajanse-
porselens- og keramikk-
industri
Bedrifter tilsluttet Teknologibedriftenes Landsforening Elektro-
kjemisk industri
Elektronisk industri
I alt Metallvare-
fabrikker
Elektro-
teknisk industri ekskl. radio-
fabrikker
1998 107,02 99,35 113,19 112,00 111,25 132,59 107,95
1997 102,38 94,41 107,58 106,50 106,08 123,08 105,83
1996 98,09 92,12 103,89 101,54 103,39 120,36 98,51
1995 93,97 88,31 99,12 96,32 97,87 112,00 96,74
1994 91,34 85,27 95,47 91,67 94,59 109,93 92,46
               
1998              
4. kvartal 110,81 102,49 116,07 115,54 111,98 140,56 107,82
3. kvartal 110,70 99,97 121,40 113,36 113,70 133,11 110,35
2. kvartal 104,68 97,34 112,41 111,72 109,32 129,78 105,27
1. kvartal 102,14 97,00 109,84 108,24 109,81 126,60 108,09
               
1997              
4. kvartal 104,39 96,63 109,76 108,99 108,07 124,56 106,13
3. kvartal 102,97 93,47 108,04 105,62 108,29 119,70 106,28
2. kvartal 102,17 93,65 106,30 106,54 102,87 127,23 105,44
1. kvartal 99,98 93,46 105,98 104,27 105,98 121,61 105,57
               
1996              
4. kvartal 100,58 95,15 106,35 104,31 105,77 120,24 97,64
3. kvartal 100,39 95,06 106,37 101,80 109,20 114,80 105,50
2. kvartal 96,24 89,73 102,48 101,25 100,48 120,91 95,09
1. kvartal 94,87 88,40 100,34 98,85 97,64 126,76 96,40
               
1995              
4. kvartal 95,13 90,05 101,35 99,62 99,38 114,77 97,50

1 Gjennonsnittsfortjeneste på tidlønn, akkord og overtid; betaling for helge- og høytidsdager ikke medregnet. Inkl. offshore-arbeidere.

Kilde: Næringslivets Hovedorganisasjon

[an error occurred while processing this directive]