[an error occurred while processing this directive]

Side 2 av 3
Gå til: 1 2 3 eller emnet

(forts.) Gjennomsnittlig timefortjeneste 1  for voksne kvinnlige arbeidere i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. Oppgaver for ulike tariffområder. Kr
  Tekstil-
fabrikker
Konfek-
sjons-
fabrikker
Sko-
fabrikker
Møbel- og tre-
industri
Papir-
industri
Eske-
fabrikker
Konvolutt-, pose og papirvare-
fabrikker
Trykkerier og repro-
bedrifter
Bok-
binderier
Farma-
søytisk industri
1998 102,22 96,61 95,25 110,88 118,81 113,64 110,92 127,16 109,43 115,07
1997 97,03 91,08 90,14 104,68 111,43 108,62 103,67 121,95 102,45 109,71
1996 92,89 88,55 86,64 99,66 109,37 105,09 99,87 118,00 98,78 104,33
1995 89,37 83,76 83,79 95,37 103,33 99,51 95,63 113,65 95,80 100,73
1994 87,81 81,64 83,37 92,48 97,48 97,36 92,38 110,13 91,99 95,70
                     
1998                    
4. kvartal 104,48 99,38 96,85 114,77 127,27 115,96 112,65 131,24 112,06 117,46
3. kvartal 103,58 99,37 97,04 115,60 115,67 122,57 115,14 128,61 113,88 122,09
2. kvartal 104,60 96,47 96,99 107,48 120,34 108,51 109,50 125,42 108,10 112,85
1. kvartal 97,18 91,90 90,98 106,00 112,14 109,80 106,62 123,15 103,79 109,37
                     
1997                    
4. kvartal 98,19 92,19 92,27 107,23 113,91 109,98 105,82 122,93 105,24 111,67
3. kvartal 97,60 91,44 89,78 105,63 110,34 112,08 105,16 121,55 102,70 112,05
2. kvartal 97,09 91,75 90,94 103,45 112,09 107,28 103,64 122,06 101,63 109,27
1. kvartal 95,04 89,26 87,77 102,19 109,27 105,71 100,26 121,21 99,93 106,07
                     
1996                    
4. kvartal 94,56 89,46 88,76 103,39 112,75 107,16 102,13 119,76 101,40 106,21
3. kvartal 94,25 90,01 88,06 101,79 105,80 106,72 101,07 118,58 99,24 107,89
2. kvartal 93,55 89,47 86,50 96,47 110,30 106,56 98,00 118,17 99,02 102,32
1. kvartal 89,18 85,56 83,49 96,33 108,86 100,15 98,20 115,63 95,42 101,30
                     
1995                    
4. kvartal 88,74 85,29 85,03 97,19 105,65 100,07 97,36 114,94 98,62 103,96

1 Gjennonsnittsfortjeneste på tidlønn, akkord og overtid; betaling for helge- og høytidsdager ikke medregnet. Inkl. offshore-arbeidere.

Kilde: Næringslivets Hovedorganisasjon

[an error occurred while processing this directive]