[an error occurred while processing this directive]

Side 1 av 3
Gå til: 1 2 3 eller emnet

Gjennomsnittlig timefortjeneste 1  for voksne kvinnlige arbeidere i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. Oppgaver for ulike tariffområder. Kr
  Industri i alt Kjøtt-
industri
Konserves-
fabrikker
Fiske-
industri
Hermetikk-
fabrikker
Bakerier og konditorier Sjokolade- og sukker-
vare-
industri
Annen nærings-
middel-
industri
Bryggerier og mineral-
vann-
fabrikker
1998 112,39 105,25 112,10 103,84 101,63 106,63 119,99 112,99 115,32
1997 106,09 99,94 106,02 98,44 96,59 101,59 110,91 106,24 112,14
1996 102,18 96,61 101,88 94,36 93,71 97,98 107,36 101,28 109,98
1995 97,85 92,73 96,22 90,94 89,52 93,94 104,83 97,49 105,09
1994 94,55 89,67 93,16 86,62 86,67 90,03 100,23 93,60 103,25
                   
1998                  
4. kvartal 116,84 108,93 115,97 110,22 106,58 113,94 124,19 117,48 117,31
3. kvartal 114,82 107,09 117,10 104,29 105,31 106,33 129,92 115,24 114,43
2. kvartal 110,39 104,08 105,42 101,04 97,71 104,26 115,05 110,08 118,43
1. kvartal 107,50 100,25 108,40 100,10 97,30 101,84 111,25 109,16 112,00
                   
1997                  
4. kvartal 107,68 100,88 105,44 100,73 97,27 102,05 112,11 108,11 111,03
3. kvartal 106,80 99,07 104,73 99,05 98,75 102,15 110,74 106,42 114,92
2. kvartal 105,48 100,76 104,75 96,98 95,32 102,62 110,88 105,27 111,92
1. kvartal 104,30 98,89 109,11 97,04 95,12 99,46 109,89 104,87 109,50
                   
1996                  
4. kvartal 104,54 99,14 106,48 96,27 94,27 100,66 109,37 104,15 120,98
3. kvartal 103,27 96,69 103,29 93,43 96,88 98,85 109,87 101,66 106,67
2. kvartal 100,86 96,53 95,43 93,39 92,74 97,52 104,30 100,15 106,38
1. kvartal 99,87 93,87 100,22 94,11 91,42 94,73 106,10 98,56 106,12
                   
1995                  
4. kvartal 99,14 94,01 95,99 92,54 90,46 93,70 107,53 99,11 106,72

1 Gjennonsnittsfortjeneste på tidlønn, akkord og overtid; betaling for helge- og høytidsdager ikke medregnet. Inkl. offshore-arbeidere.

Kilde: Næringslivets Hovedorganisasjon

[an error occurred while processing this directive]