Statistisk sentralbyrå

Sysselsetting blant innvandrere (registerbasert)

14 Bedrifter med minst 10 ansatte og ansatte i slike bedrifter, etter andel innvandrere blant de ansatte (15-74 år). Absolutte tall og prosent av bedrifter/ansatte i hver gruppe. 4. kvartal 2009, 4. kvartal 2010 og 4. kvartal 2011
  I alt Andel innvandrere
  0 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100
Bedrifter Antall              
4. kv. 2009 48 119 19 628 6 828 10 144 7 136 3 749  605 29
4. kv. 2010 48 805 18 814 6 611 10 546 7 689 4 367  750 28
4. kv. 2011 49 552 17 712 6 449 10 727 8 433 5 190  979 62
                 
  Prosent              
4. kv. 2009  100,0 40,8 14,2 21,1 14,8 7,8 1,3 0,1
4. kv. 2010  100,0 38,5 13,5 21,6 15,8 8,9 1,5 0,1
4. kv. 2011  100,0 35,7 13,0 21,6 17,0 10,5 2,0 0,1
                 
Ansatte Antall              
4. kv. 2009 1 781 887  371 885  493 135  463 161  308 205  127 639 17 415  447
4. kv. 2010 1 805 689  350 316  465 135  476 434  344 647  145 236 23 487  434
4. kv. 2011 1 847 865  328 070  449 703  472 005  391 444  174 314 31 410  919
                 
  Prosent              
4. kv. 2009  100,0 20,9 27,7 26,0 17,3 7,2 1,0 0,0
4. kv. 2010  100,0 19,4 25,8 26,4 19,1 8,0 1,3 0,0
4. kv. 2011  100,0 17,8 24,3 25,5 21,2 9,4 1,7 0,0

Standardtegn i tabeller