Statistisk sentralbyrå

Sysselsetting blant innvandrere (registerbasert)

13 Personer 15-74 år etter kjønn, verdensregion og yrkesstatus. Prosent. 4. kvartal 2011
  I alt Utenfor arbeidstyrken Lønnstakere Selvstendig næringsdrivende Registrerte arbeidsledige
Hele befolkningen          
I alt  100,0 29,6 65,1 4,1 1,3
Menn  100,0 26,8 66,1 5,7 1,5
Kvinner  100,0 32,4 64,0 2,4 1,1
           
Av dette innvandrere          
I alt  100,0 33,8 59,6 3,2 3,3
Norden  100,0 22,6 71,5 4,4 1,5
Vest-Europa ellers  100,0 27,9 66,0 4,3 1,7
EU-land i Øst-Europa  100,0 22,5 70,6 3,0 3,9
Øst-Europa ellers  100,0 34,1 60,0 2,2 3,7
Nord-Amerika og Oseania  100,0 32,9 61,0 4,9 1,2
Asia1  100,0 42,4 50,4 3,5 3,7
Afrika  100,0 50,8 43,0 1,1 5,1
Sør- og Mellom-Amerika  100,0 33,1 61,0 2,7 3,3
           
Menn          
I alt  100,0 28,9 63,5 4,1 3,6
Norden  100,0 20,5 72,1 5,6 1,8
Vest-Europa ellers  100,0 24,0 69,5 4,6 1,8
EU-land i Øst-Europa  100,0 18,6 74,1 3,2 4,0
Øst-Europa ellers  100,0 32,1 60,9 3,1 3,9
Nord-Amerika og Oseania  100,0 26,9 66,3 5,4 1,5
Asia1  100,0 37,0 54,0 5,2 3,8
Afrika  100,0 45,7 46,8 1,6 5,9
Sør- og Mellom-Amerika  100,0 28,1 65,0 3,6 3,4
           
Kvinner          
I alt  100,0 39,3 55,4 2,3 3,1
Norden  100,0 24,7 71,0 3,2 1,2
Vest-Europa ellers  100,0 33,6 60,9 3,9 1,6
EU-land i Øst-Europa  100,0 29,3 64,4 2,5 3,8
Øst-Europa ellers  100,0 35,7 59,2 1,5 3,6
Nord-Amerika og Oseania  100,0 39,4 55,3 4,3 1,0
Asia1  100,0 47,0 47,3 2,1 3,6
Afrika  100,0 56,8 38,5 0,6 4,1
Sør- og Mellom-Amerika  100,0 36,7 58,1 2,0 3,3
1  Tyrkia inkludert.

Standardtegn i tabeller