Statistisk sentralbyrå

Sysselsetting blant innvandrere (registerbasert)

12 Sysselsatte etter bostedsfylke og landgruppe. Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartal 2010 og 2011
  Sysselsatte i hele befolkningen 2010 Sysselsatte i hele befolkningen 2011 Endring 2010-2011, innvandrere i alt
  Sysselsatte innvandrere Sysselsatte innvandrere
  I alt Landgruppe 11 Landgruppe 22 I alt Landgruppe 11 Landgruppe 22
Hele landet 2 517 000  274 823  141 664  133 159 2 562 000  307 186  164 642  142 544 32 363
                   
Østfold  131 579 12 882 6 339 6 543  133 114 14 417 7 432 6 985 1 535
Akershus  282 079 36 202 19 218 16 984  288 464 40 820 22 403 18 417 4 618
Oslo  319 883 71 514 29 459 42 055  330 068 78 509 34 095 44 414 6 995
Hedmark 92 872 5 562 3 274 2 288 93 172 6 205 3 701 2 504  643
Oppland 94 231 5 796 3 307 2 489 94 701 6 552 3 920 2 632  756
Buskerud  133 957 15 636 8 125 7 511  136 256 17 773 9 655 8 118 2 137
Vestfold  114 419 10 593 6 003 4 590  115 885 11 644 6 829 4 815 1 051
Telemark 82 531 6 295 3 006 3 289 82 731 6 838 3 345 3 493  543
Aust-Agder 53 942 4 278 2 454 1 824 54 429 4 730 2 796 1 934  452
Vest-Agder 85 865 8 292 3 860 4 432 86 847 8 919 4 255 4 664  627
Rogaland  231 723 28 324 16 720 11 604  238 104 32 001 19 329 12 672 3 677
Hordaland  251 110 23 310 13 261 10 049  256 335 26 470 15 569 10 901 3 160
Sogn og Fjordane 56 513 4 175 2 870 1 305 57 004 4 739 3 363 1 376  564
Møre og Romsdal  131 801 10 681 6 930 3 751  133 446 12 323 8 302 4 021 1 642
Sør-Trøndelag  152 256 12 203 6 441 5 762  155 218 13 651 7 444 6 207 1 448
Nord-Trøndelag 65 493 2 866 1 644 1 222 66 546 3 487 2 090 1 397  621
Nordland  118 321 6 641 3 459 3 182  119 535 7 558 4 127 3 431  917
Troms Romsa 80 892 5 815 3 306 2 509 82 104 6 389 3 703 2 686  574
Finnmark Finnmárku 37 533 3 758 1 988 1 770 38 041 4 161 2 284 1 877  403
                   
          Prosent
Hele landet 69,1 61,6 71,6 53,6 69,1 62,8 73,1 54,1 1,2
                   
Østfold 64,7 54,3 66,9 45,9 64,3 55,4 68,3 46,1 1,1
Akershus 70,5 64,5 72,2 57,5 70,5 65,5 73,7 57,7 1,0
Oslo 69,5 59,4 71,6 53,0 69,7 60,6 73,4 53,4 1,2
Hedmark 65,7 56,8 68,0 46,0 65,2 57,4 68,2 46,5 0,6
Oppland 68,5 59,9 71,4 49,3 68,2 60,8 72,7 48,9 0,9
Buskerud 69,1 61,9 72,8 53,3 69,1 63,5 74,4 54,0 1,6
Vestfold 66,0 59,8 68,9 50,9 66,0 60,6 70,2 50,6 0,8
Telemark 65,7 54,8 64,7 48,1 65,3 55,6 65,6 48,5 0,8
Aust-Agder 66,5 58,1 66,8 49,4 66,0 58,3 67,5 48,8 0,2
Vest-Agder 68,2 59,4 68,0 53,6 67,9 59,6 68,6 53,2 0,2
Rogaland 72,6 67,4 74,5 59,2 73,2 69,7 77,1 60,7 2,3
Hordaland 70,5 63,2 71,6 54,6 70,8 65,3 73,9 56,0 2,1
Sogn og Fjordane 72,8 66,1 74,8 52,6 73,0 69,8 77,8 55,8 3,7
Møre og Romsdal 71,3 68,4 75,0 58,8 71,1 69,4 76,0 58,8 1,0
Sør-Trøndelag 69,4 61,9 71,7 53,7 69,5 62,0 70,9 53,9 0,1
Nord-Trøndelag 68,3 56,4 67,8 46,0 68,4 59,5 72,0 47,3 3,1
Nordland 67,6 62,4 73,7 53,5 67,8 63,1 74,4 53,3 0,7
Troms Romsa 68,6 65,0 73,6 56,3 69,0 65,3 73,6 56,5 0,3
Finnmark Finnmárku 68,4 69,7 74,7 64,9 68,6 69,0 73,3 64,3 -0,7
1  EU-/EFTA-land, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.
2  Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl.Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand.

Standardtegn i tabeller