Statistisk sentralbyrå

Sysselsetting blant innvandrere (registerbasert)

11 Sysselsatte etter yrkesgruppe og landgruppe. Absolutte tall og i prosent. 4. kvartal 2011
  Sysselsatte i alt Av dette innvandrere
  I alt Landgruppe 11 Landgruppe 22
I alt3 2 444 319  289 961  153 233  136 728
         
1 Lederyrker  183 885 9 594 6 667 2 927
2 Akademiske yrker  339 629 35 872 22 468 13 404
3 Høyskoleyrker  524 557 39 721 22 446 17 275
4 Kontoryrker  162 257 16 441 7 663 8 778
5 Salgs- og serviceyrker  618 518 71 399 25 417 45 982
6 Bøndere, fiskere o.l. 49 532 2 919 2 507  412
7 Håndverkere  240 404 41 102 33 390 7 712
8 Operatører, sjåfører o.l.  187 365 29 317 14 198 15 119
9 Andre yrker  138 172 43 596 18 477 25 119
         
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0
         
1 Lederyrker 7,5 3,3 4,4 2,1
2 Akademiske yrker 13,9 12,4 14,7 9,8
3 Høyskoleyrker 21,5 13,7 14,6 12,6
4 Kontoryrker 6,6 5,7 5,0 6,4
5 Salgs- og serviceyrker 25,3 24,6 16,6 33,6
6 Bøndere, fiskere o.l. 2,0 1,0 1,6 0,3
7 Håndverkere 9,8 14,2 21,8 5,6
8 Operatører, sjåfører o.l. 7,7 10,1 9,3 11,1
9 Andre yrker 5,7 15,0 12,1 18,4
1  EU-/EFTA-land, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.
2  Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl.Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand.
3  Med registrert yrke.

Standardtegn i tabeller