Statistisk sentralbyrå

Sysselsetting blant innvandrere (registerbasert)

9 Sysselsatte innvandrere, etter utvalgte fødeland1 og kjønn. Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartal 2011
  I alt Menn Kvinner Prosent Differanse i prosentpoeng i menns favør Prosentvis forskjell i menns favør
  I alt Menn Kvinner
Sysselsatte i hele landet 2 562 000 1 352 698 1 209 302 69,1 71,7 66,4 5,3 8,0
Sysselsatte innvandrere i alt  307 186  173 368  133 818 62,8 67,6 57,6 10,0 17,4
Av dette                
Afghanistan 4 262 3 179 1 083 44,7 52,3 31,3 21,0 67,1
Bosnia-Hercegovina 8 093 4 067 4 026 65,7 66,2 65,2 1,0 1,5
Chile 3 988 2 203 1 785 67,6 70,5 64,3 6,2 9,6
Danmark 10 625 6 053 4 572 70,4 74,3 65,8 8,5 12,9
Eritrea 2 637 1 491 1 146 39,6 41,7 37,1 4,6 12,4
Etiopia 2 516 1 346 1 170 55,8 57,9 53,5 4,4 8,2
Filippinene 8 243 1 587 6 656 58,9 69,7 56,8 12,9 22,7
Finland 3 851 1 459 2 392 67,2 63,7 69,6 -5,9 -8,5
India 4 666 2 849 1 817 65,8 73,7 56,4 17,3 30,7
Irak 8 044 5 309 2 735 41,5 47,9 33,0 14,9 45,2
Iran 7 533 4 346 3 187 54,3 57,0 51,0 6,0 11,8
Island 4 012 2 271 1 741 74,0 77,8 69,6 8,2 11,8
Kina 3 902 1 777 2 125 58,8 63,1 55,6 7,5 13,5
Kosovo 5 261 3 031 2 230 58,3 62,6 53,2 9,4 17,7
Latvia 4 106 2 566 1 540 72,1 76,6 65,7 10,9 16,6
Litauen 14 665 9 370 5 295 75,0 77,9 70,3 7,6 10,8
Marokko 2 324 1 446  878 47,7 52,5 41,4 11,1 26,8
Nederland 4 193 2 497 1 696 73,7 78,0 68,2 9,8 14,4
Pakistan 8 031 5 484 2 547 47,3 62,0 31,4 30,6 97,5
Polen 44 080 31 446 12 634 73,5 77,7 64,9 12,8 19,7
Romania 4 250 2 347 1 903 75,5 80,6 70,1 10,5 15,0
Russland 7 872 2 413 5 459 60,5 59,1 61,2 -2,1 -3,4
Somalia 5 370 3 490 1 880 30,6 37,1 23,0 14,1 61,3
Sri Lanka 5 892 3 355 2 537 69,5 75,0 63,4 11,6 18,3
Storbritannia 8 329 6 035 2 294 70,8 76,2 59,7 16,5 27,6
Sverige 26 533 13 666 12 867 80,5 81,3 79,7 1,6 2,0
Thailand 7 604  703 6 901 62,1 49,1 63,8 -14,7 -23,0
Tyrkia 5 387 3 542 1 845 52,3 60,5 41,6 18,9 45,4
Tyskland 14 983 8 538 6 445 72,5 75,4 69,0 6,4 9,3
USA 3 944 2 084 1 860 63,3 68,1 58,7 9,4 16,0
Vietnam 7 870 3 866 4 004 62,2 65,7 59,2 6,5 11,0
1  Med mer enn 4 000 bosatte.

Standardtegn i tabeller