Statistisk sentralbyrå

Sysselsetting blant innvandrere (registerbasert)

8 Sysselsatte innvandrere i alderen 15-74 år, etter næring og verdensregion. Absolutte tall og i prosent av sysselsatte i alt i hver næringsgruppe. 4. kvartal 2011
  Sysselsatte innvandrere
  I prosent av sysselsatte i alt I alt Norden Vest-Europa ellers EU land i Øst-Europa Øst-Europa ellers Nord-Amerika og Oseania Asia1 Afrika Sør- og Mellom-Amerika
I alt 12,0  307 186      45 537      37 102 75 922 28 705 6 126      80 376      22 880 10 538
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 6,9 4 705  615  459 2 736  256 68  429 91 51
05-09 Utvinning og bergverksdrift 10,0 5 624  805 1 877  589  405  352 1 001  278  317
10-33 Industri 13,8 31 640 3 376 3 732 12 036 2 991  466 6 944 1 239  856
35-39 Elektrisitet, vann, avløp, renovasjon 6,6 1 902  256  231  730  183 30  303  119 50
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 14,4 28 251 3 505 2 814 17 500 1 822  194 1 660  414  342
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 9,1 33 353 6 741 3 110 5 739 4 033  444 10 410 1 901  975
Av dette 47 Detaljhandel 9,1 19 310 3 837 1 356 1 964 2 830  233 7 225 1 247  618
49-53 Transport og lagring 13,0 18 366 2 106 1 446 3 882 1 579  171 6 666 2 151  365
Av dette 49.3 Landtransport med passasjerer 24,6 7 231  313  287  975  614 11 3 866 1 077 88
55 Overnattingsvirksomhet 31,4 8 618 1 070  900 2 192  673 74 2 577  766  366
56 Serveringsvirksomhet 32,7 18 092 2 411 1 522 2 422  967  216 8 902 1 092  560
58-63 Informasjon og kommunikasjon 8,6 7 591 1 852 1 479  597  636  446 2 029  283  269
64-66 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 4,7 2 342  791  341  210  223 95  519 84 79
68-75 Eiendomsdrift, teknisk tjenesteyting 10,5 16 100 2 945 3 768 2 964 1 387  787 2 990  713  546
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 28,4 36 336 3 165 2 301 13 861 2 965  337 8 761 3 591 1 355
Av dette: 78.2 Utleie av arbeidskraft 33,9 12 905 1 436  858 7 278  688  130 1 545  636  334
81.2 Rengjøringsvirksomhet 56,8 13 056  307  432 4 473 1 101 29 4 062 2 028  624
84 Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 4,8 7 340 1 238  923  672 1 145  147 2 117  819  279
85 Undervisning 8,8 17 784 2 760 3 939 1 836 1 806 1 044 4 280 1 297  822
86-88 Helse- og sosialtjenester 11,1 56 812 9 593 6 388 6 094 6 453  798 17 454 7 253 2 779
90-99 Private tjenester ellers, internasjonale organisasjoner 10,5 9 846 2 059 1 614 1 406  992  386 2 275  677  437
Uoppgitt 19,0 2 484  249  258  456  189 71 1 059  112 90
1  Tyrkia inkludert.

Standardtegn i tabeller