Statistisk sentralbyrå

Sysselsetting blant innvandrere (registerbasert)

7 Sysselsatte i alderen 15-74 år etter næringsgruppe og verdensregion. Prosent. 4. kvartal 2011
  Sysselsatte innvandrere
  Sysselsatte i hele befolkningen I alt Norden Vest-Europa ellers EU-land i Øst-Europa Øst-Europa ellers Nord-Amerika og Oseania Asia1 Afrika Sør- og Mellom-Amerika
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 2,6 1,5 1,4 1,2 3,6 0,9 1,1 0,5 0,4 0,5
05-09 Utvinning og bergverksdrift 2,2 1,8 1,8 5,1 0,8 1,4 5,7 1,2 1,2 3,0
10-33 Industri 9,0 10,3 7,4 10,1 15,9 10,4 7,6 8,6 5,4 8,1
35-39 Elektrisitet, vann, avløp, renovasjon 1,1 0,6 0,6 0,6 1,0 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 7,7 9,2 7,7 7,6 23,0 6,3 3,2 2,1 1,8 3,2
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 14,3 10,9 14,8 8,4 7,6 14,0 7,2 13,0 8,3 9,3
Av dette 47 Detaljhandel 8,2 6,3 8,4 3,7 2,6 9,9 3,8 9,0 5,5 5,9
49-53 Transport og lagring 5,5 6,0 4,6 3,9 5,1 5,5 2,8 8,3 9,4 3,5
Av dette 49.3 Landtransport med passasjerer 1,1 2,4 0,7 0,8 1,3 2,1 0,2 4,8 4,7 0,8
55 Overnattingsvirksomhet 1,1 2,8 2,3 2,4 2,9 2,3 1,2 3,2 3,3 3,5
56 Serveringsvirksomhet 2,2 5,9 5,3 4,1 3,2 3,4 3,5 11,1 4,8 5,3
58-63 Informasjon og kommunikasjon 3,4 2,5 4,1 4,0 0,8 2,2 7,3 2,5 1,2 2,6
64-66 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 1,9 0,8 1,7 0,9 0,3 0,8 1,6 0,6 0,4 0,7
68-75 Eiendomsdrift, teknisk tjenesteyting 6,0 5,2 6,5 10,2 3,9 4,8 12,8 3,7 3,1 5,2
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 5,0 11,8 7,0 6,2 18,3 10,3 5,5 10,9 15,7 12,9
Av dette 78.2 Utleie av arbeidskraft 1,5 4,2 3,2 2,3 9,6 2,4 2,1 1,9 2,8 3,2
81.2 Rengjøringsvirksomhet 0,9 4,3 0,7 1,2 5,9 3,8 0,5 5,1 8,9 5,9
84 Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 6,0 2,4 2,7 2,5 0,9 4,0 2,4 2,6 3,6 2,6
85 Undervisning 7,9 5,8 6,1 10,6 2,4 6,3 17,0 5,3 5,7 7,8
86-88 Helse- og sosialtjenester 19,9 18,5 21,1 17,2 8,0 22,5 13,0 21,7 31,7 26,4
90-99 Private tjenester ellers, internasjonale organisasjoner 3,7 3,2 4,5 4,4 1,9 3,5 6,3 2,8 3,0 4,1
Uoppgitt 0,5 0,8 0,5 0,7 0,6 0,7 1,2 1,3 0,5 0,9
1  Tyrkia inkludert.

Standardtegn i tabeller