Statistisk sentralbyrå

Sysselsetting blant innvandrere (registerbasert)

5 Sysselsatte etter alder, botid og landbakgrunn (verdensregion). Absolutte tall og i prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. kvartal 2011
  Sysselsatte innvandrere
  Sysselatte totalt I alt Norden Vest-Europa ellers EU-land i Øst-Europa Øst-Europa ellers Nord-Amerika og Oseania Asia1 Afrika Sør- og Mellom-Amerika
I alt 2 562 000  307 186 45 537 37 102 75 922 28 705 6 126 80 376 22 880 10 538
15-24 år  349 107 30 036 5 722 1 595 6 563 4 044  217 8 687 2 557  651
25-39 år  813 193  149 662 17 923 14 839 45 633 12 950 2 485 38 640 12 036 5 156
40-54 år  872 965 98 713 14 163 14 405 20 241 9 344 2 242 27 525 7 194 3 599
55-74 år  526 735 28 775 7 729 6 263 3 485 2 367 1 182 5 524 1 093 1 132
                     
Under 4 år i alt    100 991 14 743 12 201 47 888 4 159 1 701 13 575 4 560 2 164
15-24 år   15 132 4 749  933 5 565  623  157 2 252  625  228
25-39 år   63 523 7 666 7 325 30 452 2 629 1 198 9 424 3 317 1 512
40-54 år   20 038 1 849 3 523 10 790  813  292 1 808  580  383
55-74 år   2 298  479  420 1 081 94 54 91 38 41
                     
4 - 6 år i alt   48 086 4 145 6 497 18 325 3 441  801 9 772 3 787 1 318
15-24 år   3 329  216  217  611  434 17 1 249  502 83
25-39 år   30 091 2 984 3 582 11 178 2 014  535 6 354 2 488  956
40-54 år   13 124  760 2 413 5 829  874  213 2 008  765  262
55-74 år   1 542  185  285  707  119 36  161 32 17
                     
7 år og mer i alt    158 109 26 649 18 404 9 709 21 105 3 624 57 029 14 533 7 056
15-24 år   11 575  757  445  387 2 987 43 5 186 1 430  340
25-39 år   56 048 7 273 3 932 4 003 8 307  752 22 862 6 231 2 688
40-54 år   65 551 11 554 8 469 3 622 7 657 1 737 23 709 5 849 2 954
55-74 år   24 935 7 065 5 558 1 697 2 154 1 092 5 272 1 023 1 074
                     
                     
I alt 69,1 62,8 75,9 70,4 73,6 62,2 65,8 53,9 44,2 63,6
15-24 år 53,3 44,8 72,7 32,7 56,1 50,0 30,3 38,3 26,9 41,6
25-39 år 81,4 68,9 84,8 79,7 76,9 71,1 72,4 60,3 48,6 68,6
40-54 år 83,4 69,4 84,4 81,4 77,0 68,1 75,0 60,5 51,3 69,7
55-74 år 52,4 46,0 54,5 54,3 59,1 38,6 54,5 32,8 31,0 48,8
                     
Under 4 år i alt   60,4 81,0 65,4 72,3 54,5 58,4 39,5 29,9 53,6
15-24 år   44,0 78,7 28,4 58,1 38,2 29,3 25,0 16,8 34,4
25-39 år   64,9 83,6 75,0 74,9 60,9 68,4 46,4 35,4 58,4
40-54 år   66,5 79,2 73,2 75,1 59,1 59,6 42,9 31,2 55,7
55-74 år   47,8 71,0 51,9 65,2 29,9 39,4 11,5 11,8 41,4
                     
4 - 6 år i alt   69,1 80,7 78,9 77,8 64,9 74,1 58,5 49,9 65,8
15-24 år   39,3 58,9 37,9 44,9 46,1 37,8 39,4 28,3 35,3
25-39 år   74,4 85,0 84,3 81,2 71,6 78,4 64,9 57,8 71,9
40-54 år   74,0 80,9 81,9 78,9 68,4 75,3 63,1 57,6 65,8
55-74 år   52,4 58,0 61,2 67,7 44,2 50,7 29,2 17,5 42,5
                     
7 år og mer i alt   62,8 72,8 71,2 72,7 63,5 68,2 58,2 50,2 67,0
15-24 år   48,0 51,6 43,5 50,6 54,1 31,9 49,2 35,6 51,0
25-39 år   71,2 86,1 85,5 82,1 74,9 75,3 67,3 56,2 74,6
40-54 år   69,5 85,6 85,2 80,0 69,1 78,4 62,3 53,9 72,5
55-74 år   45,5 53,6 54,1 53,2 38,8 55,7 34,1 33,9 49,2
1  Tyrkia inkludert.

Standardtegn i tabeller