Statistisk sentralbyrå

Sysselsetting blant innvandrere (registerbasert)

4 Sysselsatte i alt og innvandrere som er sysselsatte, etter botid og landbakgrunn (verdensregion). Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartal 2011
  Sysselsatte i alt I alt Sysselsatte innvandrere
  Norden Vest-Europa ellers EU-land i Øst-Europa Øst-Europa ellers Nord-Amerika og Oseania Asia1 Afrika Sør- og Mellom-Amerika
I alt 2 562 000  307 186 45 537 37 102 75 922 28 705 6 126 80 376 22 880 10 538
                     
Under 1 år   27 859 5 661 2 806 14 554  933  476 2 290  653  486
Fra 1 inntil 2 år   26 688 4 135 2 989 13 146 1 007  460 3 246 1 175  530
Fra 2 inntil 3 år   22 396 2 774 2 782 9 493 1 048  388 3 904 1 465  542
Fra 3 inntil 4 år   24 048 2 173 3 624 10 695 1 171  377 4 135 1 267  606
Fra 4 inntil 5 år   21 892 1 696 2 971 10 039 1 233  321 3 717 1 401  514
Fra 5 inntil 6 år   14 632 1 357 2 061 5 477  994  256 2 996 1 091  400
Fra 6 inntil 7 år   11 562 1 092 1 465 2 809 1 214  224 3 059 1 295  404
Fra 7 inntil 10 år   30 177 3 148 3 278 3 214 4 044  528 10 881 3 997 1 087
Fra 10 inntil 15 år   39 449 7 107 4 452 2 116 5 810  763 13 712 4 143 1 346
15 år og mer   88 483 16 394 10 674 4 379 11 251 2 333 32 436 6 393 4 623
                     
          Prosent
I alt 69,1 62,8 75,9 70,4 73,6 62,2 65,8 53,9 44,2 63,6
                     
Under 1 år   55,5 80,1 56,0 71,5 41,5 47,3 25,1 15,8 39,9
Fra 1 inntil 2 år   57,9 82,2 60,8 69,3 54,3 56,5 36,2 25,7 53,0
Fra 2 inntil 3 år   62,2 80,6 71,5 73,5 61,7 66,6 44,7 38,5 60,1
Fra 3 inntil 4 år   68,6 81,3 74,7 76,3 63,9 73,9 55,2 46,3 66,2
Fra 4 inntil 5 år   69,6 80,4 76,3 76,9 64,3 77,2 58,1 48,3 66,9
Fra 5 inntil 6 år   69,8 81,8 81,5 78,5 66,0 71,9 58,8 48,8 65,5
Fra 6 inntil 7 år   67,4 79,9 80,8 79,6 64,7 72,5 58,8 52,9 64,8
Fra 7 inntil 10 år   63,8 80,8 81,5 80,3 64,7 71,4 58,4 48,9 69,1
Fra 10 inntil 15 år   64,2 80,4 80,6 77,6 64,0 69,6 57,5 49,5 67,7
15 år og mer   61,8 68,7 65,6 66,0 62,8 67,1 58,3 51,5 66,4
1  Tyrkia inkludert.

Standardtegn i tabeller