Statistisk sentralbyrå

Sysselsetting blant innvandrere (registerbasert)

3 Sysselsatte etter innvandrerkategori, landbakgrunn (verdensregion), kjønn og sysselsettingsstatus. Absolutte tall og i prosent av personer 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartal 2011
  Totalt Menn Kvinner
  Sysselsatte i alt Lønnstakere Selvstendige Sysselsatte i alt Lønnstakere Selvstendige Sysselsatte i alt Lønnstakere Selvstendige
Hele befolkningen 2 562 000 2 411 000  151 000 1 352 698 1 246 037  106 661 1 209 302 1 164 963 44 339
Av dette                  
Innvandrere i alt  307 186  291 472 15 714  173 368  162 929 10 439  133 818  128 543 5 275
Norden 45 537 42 892 2 645 23 726 22 027 1 699 21 811 20 865  946
Vest-Europa ellers 37 102 34 815 2 287 23 168 21 719 1 449 13 934 13 096  838
EU-land i Øst-Europa 75 922 72 875 3 047 50 929 48 799 2 130 24 993 24 076  917
Øst-Europa ellers 28 705 27 690 1 015 12 885 12 255  630 15 820 15 435  385
Nord-Amerika og Oseania 6 126 5 673  453 3 440 3 181  259 2 686 2 492  194
Asia1 80 376 75 132 5 244 40 878 37 297 3 581 39 498 37 835 1 663
Afrika 22 880 22 296  584 13 582 13 140  442 9 298 9 156  142
Sør- og Mellom-Amerika 10 538 10 099  439 4 760 4 511  249 5 778 5 588  190
                   
Norskfødte med innvandrerforeldre i alt2 16 927 16 364  563 8 735 8 365  370 8 192 7 999  193
Norden 1 407 1 322 85  741  686 55  666  636 30
Vest-Europa ellers  966  915 51  522  492 30  444  423 21
EU-land i Øst-Europa  744  706 38  388  368 20  356  338 18
Øst-Europa ellers 1 117 1 097 20  506  498 8  611  599 12
Nord-Amerika og Oseania  144  136 8 73 67 6 71 69 2
Asia1 10 505 10 172  333 5 506 5 278  228 4 999 4 894  105
Afrika 1 436 1 422 14  690  677 13  746  745 1
Sør- og Mellom-Amerika  608  594 14  309  299 10  299  295 4
                   
          Prosent        
Hele befolkningen 69,1 65,1 4,1 71,7 66,1 5,7 66,4 64,0 2,4
Av dette                  
Innvandrere i alt 62,8 59,6 3,2 67,6 63,5 4,1 57,6 55,4 2,3
Norden 76,0 71,5 4,4 77,7 72,1 5,6 74,2 71,0 3,2
Vest-Europa ellers 70,4 66,0 4,3 74,2 69,5 4,6 64,8 60,9 3,9
EU-land i Øst-Europa 73,6 70,6 3,0 77,4 74,1 3,2 66,9 64,5 2,5
Øst-Europa ellers 62,2 60,0 2,2 64,1 60,9 3,1 60,7 59,2 1,5
Nord-Amerika og Oseania 65,8 61,0 4,9 71,7 66,3 5,4 59,6 55,3 4,3
Asia1 53,9 50,4 3,5 59,2 54,0 5,2 49,4 47,3 2,1
Afrika 44,2 43,0 1,1 48,4 46,8 1,6 39,1 38,5 0,6
Sør- og Mellom-Amerika 63,6 61,0 2,7 68,6 65,0 3,6 60,0 58,1 2,0
                   
Norskfødte med innvandrerforeldre i alt2 53,0 51,3 1,8 53,0 50,8 2,3 53,1 51,8 1,3
Norden 71,3 67,0 4,3 71,6 66,3 5,3 70,9 67,7 3,2
Vest-Europa ellers 66,7 63,2 3,5 67,5 63,7 3,9 65,7 62,6 3,1
EU-land i Øst-Europa 63,8 60,5 3,3 64,4 61,0 3,3 63,1 59,9 3,2
Øst-Europa ellers 47,1 46,2 0,8 43,6 42,9 0,7 50,5 49,5 1,0
Nord-Amerika og Oseania 63,7 60,2 3,5 65,8 60,4 5,4 61,7 60,0 1,7
Asia1 52,4 50,8 1,7 53,3 51,1 2,2 51,6 50,5 1,1
Afrika 41,1 40,7 0,4 38,0 37,3 0,7 44,5 44,5 0,1
Sør- og Mellom-Amerika 50,7 49,5 1,2 48,7 47,1 1,6 53,0 52,3 0,7
1  Tyrkia inkludert.
2  Gruppert etter mors fødeland.

Standardtegn i tabeller