Statistisk sentralbyrå

Sysselsetting blant innvandrere (registerbasert)

2 Sysselsatte etter innvandrerkategori, landbakgrunn (verdensregion) og alder. Absolutte tall og i prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. kvartal 2011
  I alt 15-19 år 20-24 år 25-29 år 30 år +
Hele befolkningen 2 562 000  120 527  228 580  251 321 1 961 572
Av dette          
Innvandrere i alt  307 186 5 755 24 281 47 913  229 237
Norden 45 537  609 5 113 6 054 33 761
Vest-Europa ellers 37 102  403 1 192 3 586 31 921
EU-land i Øst-Europa 75 922  710 5 853 15 746 53 613
Øst-Europa ellers 28 705  979 3 065 4 442 20 219
Nord-Amerika og Oseania 6 126 31  186  702 5 207
Asia1 80 376 2 355 6 332 12 126 59 563
Afrika 22 880  543 2 014 3 768 16 555
Sør- og Mellom-Amerika 10 538  125  526 1 489 8 398
           
Norskfødte med innvandrerforeldre i alt2 16 927 3 368 5 418 3 314 4 827
Norden 1 407  100  171  163  973
Vest-Europa ellers  966 64  135  145  622
EU-land i Øst-Europa  744 62  142  108  432
Øst-Europa ellers 1 117  395  273  114  335
Nord-Amerika og Oseania  144 10 18 15  101
Asia1 10 505 2 229 3 809 2 423 2 044
Afrika 1 436  368  551  282  235
Sør- og Mellom-Amerika  608  140  319 64 85
           
      Prosent    
Hele befolkningen 69,1 37,1 69,3 78,1 71,9
Av dette          
Innvandrere i alt 62,8 23,4 57,2 65,7 65,7
Norden 75,9 40,8 80,2 83,4 75,3
Vest-Europa ellers 70,4 22,9 38,2 72,6 74,4
Nye EU land i Øst-Europa 73,6 22,5 68,5 75,3 76,0
Øst-Europa ellers 62,2 32,8 60,0 69,2 63,8
Nord-Amerika og Oseania 65,8 13,5 38,2 67,3 69,0
Asia1 53,9 23,7 49,5 56,0 56,9
Afrika 44,2 12,4 39,2 44,9 48,8
Sør- og Mellom-Amerika 63,6 19,2 57,6 66,0 65,9
           
Norskfødte med innvandrerforeldre i alt2 53,0 26,3 64,5 74,0 77,5
Norden 71,3 31,3 63,3 80,7 82,2
Vest-Europa ellers 66,7 25,2 53,8 77,5 82,2
EU-land i Øst-Europa 63,8 26,2 61,5 71,1 79,0
Øst-Europa ellers 47,1 27,1 73,4 83,2 82,5
Nord-Amerika og Oseania 63,7 26,3 42,9 62,5 82,8
Asia1 52,4 27,3 65,4 74,3 73,5
Afrika 41,1 19,9 61,2 67,5 73,9
Sør- og Mellom-Amerika 50,7 29,6 62,1 63,4 76,6
1  Tyrkia inkludert.
2  Gruppert etter mors fødeland.

Standardtegn i tabeller