Statistisk sentralbyrå

Sysselsetting blant innvandrere (registerbasert)

1 Sysselsatte etter innvandrerkategori, landbakgrunn (verdensregion) og kjønn. Absolutte tall og i prosent av personer 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartal 2010 og 2011
  2010 2011 Endring 2010-2011
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
Hele befolkningen 2 517 000 1 324 998 1 192 002 2 562 000 1 352 698 1 209 302 45 000 27 700 17 300
Av dette                  
Innvandrere i alt  274 823  152 459  122 364  307 186  173 368  133 818 32 363 20 909 11 454
Norden 42 192 21 765 20 427 45 537 23 726 21 811 3 345 1 961 1 384
Vest-Europa ellers 35 046 21 685 13 361 37 102 23 168 13 934 2 056 1 483  573
EU-land i Øst-Europa 58 646 38 227 20 419 75 922 50 929 24 993 17 276 12 702 4 574
Øst-Europa ellers 27 139 12 100 15 039 28 705 12 885 15 820 1 566  785  781
Nord-Amerika og Oseania 5 824 3 239 2 585 6 126 3 440 2 686  302  201  101
Asia1 75 204 38 554 36 650 80 376 40 878 39 498 5 172 2 324 2 848
Afrika 20 898 12 430 8 468 22 880 13 582 9 298 1 982 1 152  830
Sør- og Mellom-Amerika 9 874 4 459 5 415 10 538 4 760 5 778  664  301  363
                   
Norskfødte med innvandrerforeldre i alt2 15 420 7 954 7 466 16 927 8 735 8 192 1 507  781  726
Norden 1 374  718  656 1 407  741  666 33 23 10
Vest-Europa ellers  957  522  435  966  522  444 9 0 9
EU-land i Øst-Europa  708  363  345  744  388  356 36 25 11
Øst-Europa ellers  928  422  506 1 117  506  611  189 84  105
Nord-Amerika og Oseania  144 68 76  144 73 71 0 5 -5
Asia1 9 483 4 961 4 522 10 505 5 506 4 999 1 022  545  477
Afrika 1 269  610  659 1 436  690  746  167 80 87
Sør- og Mellom-Amerika  557  290  267  608  309  299 51 19 32
                   
  Prosent Prosentpoeng
Hele befolkningen 69,1 71,6 66,5 69,1 71,7 66,4 0,0 0,1 -0,1
Av dette                  
Innvandrere i alt 61,6 65,8 57,1 62,8 67,6 57,6 1,2 1,8 0,5
Norden 74,6 76,2 73,0 75,9 77,6 74,2 1,3 1,4 1,2
Vest-Europa ellers 70,8 74,5 65,6 70,4 74,2 64,8 -0,4 -0,3 -0,8
EU land i Øst-Europa 70,9 73,7 66,1 73,6 77,4 66,9 2,7 3,7 0,8
Øst-Europa ellers 61,5 62,8 60,5 62,2 64,1 60,7 0,7 1,3 0,2
Nord-Amerika og Oseania 64,1 69,7 58,2 65,8 71,7 59,6 1,7 2,0 1,4
Asia1 53,4 58,5 48,8 53,9 59,2 49,4 0,5 0,7 0,6
Afrika 43,9 48,0 39,0 44,2 48,4 39,1 0,3 0,4 0,1
Sør- og Mellom-Amerika 62,9 67,5 59,6 63,6 68,6 60,0 0,7 1,1 0,4
                   
Norskfødte med innvandrerforeldre i alt2 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,1 0,0 0,0 0,1
Norden 71,7 71,7 71,6 71,3 71,6 70,9 -0,4 -0,1 -0,7
Vest-Europa ellers 68,7 70,2 66,9 66,7 67,5 65,7 -2,0 -2,7 -1,2
EU land i Øst-Europa 63,8 63,6 64,0 63,8 64,3 63,1 0,0 0,7 -0,9
Øst-Europa ellers 46,0 42,5 49,4 47,1 43,5 50,5 1,1 1,0 1,1
Nord-Amerika og Oseania 64,0 64,2 63,9 63,7 65,8 61,7 -0,3 1,6 -2,2
Asia1 51,8 52,5 51,1 52,4 53,3 51,6 0,6 0,8 0,5
Afrika 41,8 38,9 45,0 41,1 38,0 44,5 -0,7 -0,9 -0,5
Sør- og Mellom-Amerika 49,5 49,0 50,1 50,7 48,7 53,0 1,2 -0,3 2,9
1  Tyrkia inkludert.
2  Gruppert etter mors fødeland.

Standardtegn i tabeller