Statistisk sentralbyrå


Historisk statistikk

Elektrisitetsverk i byer etablert før 1901
Planlagt I drift Navn Drivkraft Effekt System Spenning. Volt Eierform
  1885 Laugstol Brug (Skien) Vann 120 lamper Likestrøm 100 Privat
1889 1991 Hammerfest Elektricitetsværk Vann 65 hk ' 1 000 Kommunalt
1891 1892 Christiania Elektricitetsværk Damp 950 kW ' 2x110 Kommunalt
  1892 Laurvigs Bryggeri Damp 9 kW ' 2x110 Privat
1892 1894 Lillehammer Elektricitetsværk Vann 100 hk ' 2x110 Privat
1895 1896 L/L Vossevangen Elektricitesværk Vann 65 hk ' 110 Privat
  1896 Nergaard Elektricitetsværk Ålesund) Damp 100 hk ' 2x110 Privat
  1896 Kongsberg Elektricitetsværk Vann 120 kW ' 2x110 Privat
1894 1896 A/S Fredrikstad Gas- og Elektricitetsværk Damp 65 hk ' 2X120 Privat
  1897 Røros Elektricitesværk Vann 25 kW ' 110 Kommunalt
1896 1897 Gjøvik Elektricitetsværk Vann 200 hk ' 2x110 Kommunalt
  1898 Tromsø Elektricitesværk Damp 160 hk ' 2x107 Kommunalt
1898 1899 Tønsberg Elektricitetsværk Dawson-gass 129 kW ' 2x110 Privat
1898 1899 A/S Hønefoss Elektricitetsværk Vann 120 hk Vekselstrøm 150 Privat
  1899 Hamar Elektricitetsværk Dawson-gass 129 kW Likestrøm 2x220 Kommunalt
1898 1899 Holmestrand Elektricitetsværk Damp 110 kW ' 220 Kommunalt
1898 1900 Sarpsborg Elektricitetsværk Vann 400 hk Vekselstrøm 222'125 Kommunalt
1890 1900 Bergen Elektricitetsværk Damp 725 kW Likestrøm 2X220 Kommunalt
1895 1900 Fredrikshalds Elektricitetsværk Vann og damp 220 hk ' 2x120 Kommunalt
  1900 Kongsvinger Elektricitetsværk Vann 290 hk Vekselstrøm 220/130 Privat
1899 1900 A/S Bardu (Arendal) Vann og damp 150 hk Likestrøm 2x250 Privat
1898 1900 A/S Kristiansand Fossefald Vann 1 000 hk Vekselstrøm 220/120 Privat
Kilde: J. Sandberg, Trekk fra elektrisitetsforsyningens utvikling, Oslo 1951.

Standardtegn i tabeller