Statistisk sentralbyrå


Historisk statistikk

Fiskere, etter redskap. Prosent. 1856-1995
  Garn Line Juksa Not Snurrevad
1856 49,4 43,6 7,0 .. ..
1860 53,7 32,0 14,3 .. ..
1865 50,3 37,3 12,4 .. ..
1870 33,7 55,3 11,0 .. ..
1875 50,0 41,4 8,6 .. ..
1880 49,5 37,8 12,8 .. ..
1885 36,2 56,2 7,6 .. ..
1890 43,9 49,2 6,9 .. ..
1895 26,3 66,7 7,0 .. ..
1900 52,9 44,6 2,9 .. ..
1905 39,0 55,7 5,3 .. ..
1910 35,4 63,1 1,5 .. ..
1915 29,0 67,4 3,6 .. ..
1920 34,8 56,2 9,0 .. ..
1925 24,2 52,9 22,9 .. ..
1930 22,6 44,5 32,9 .. ..
1935 38,1 25,5 36,4 .. ..
1940 28,0 24,7 47,3 .. ..
1945 22,9 36,7 40,4 .. ..
1950 39,1 25,7 29,6 5,6 ..
1955 23,1 14,6 16,3 46,0 ..
1960 61,8 18,9 18,9 .. 0,4
1965 64,2 17,2 11,4 0,4 6,8
1970 59,8 16,8 18,1 .. 5,3
1975 55,1 20,3 15,5 .. 9,1
1980 52,2 21,8 15,1 .. 10,9
1985 54,9 18,0 14,2 .. 12,9
1990 47,0 21,0 20,0 .. 12,0
1995 50,0 11,8 31,1 .. 7,0
Kilde: Lofotfisket, 1856-1995, Fiskeridirektøren.

Standardtegn i tabeller