Statistisk sentralbyrå


Historisk statistikk

Handel med alkoholholdige drikkevarer1. 1878-1923
  I alt Brennevin Vin Øl
1878 .. .. .. ..
1879 67 12 25 30
1880 65 12 23 30
1881 71 11 30 30
1882 71 13 25 33
1883 68 13 27 28
1884 60 13 23 24
1885 58 13 22 23
1886 33 11 11 11
1887 32 10 11 11
1888 28 8 10 10
1889 21 6 6 9
1890 23 6 8 9
1891 22 6 8 8
1892 11 5 6 7
1893 21 6 8 7
1894 13 5 8 7
1895 14 5 9 8
1896 11 3 8 8
1897 12 3 9 7
1898 8 3 5 5
1899 11 3 8 8
1900 9 3 6 6
1901 10 3 6 7
1902 10 3 6 7
1903 8 3 5 5
1904 5 1 4 4
1905 5 1 4 4
1906 5 1 4 3
1907 5 .. 4 3
1908 3 .. 3 3
1909 3 .. 3 3
1910 3 .. 3 3
1911 3 .. 3 3
1912 3 .. 3 3
1913 3 .. 3 3
1914 3 .. 3 3
1915 3 .. 3 3
1916 3 .. 3 3
1917 3 .. 3 3
1918 3 .. 3 3
1919 3 .. 3 3
1920 3 .. 3 3
1921 3 .. 3 3
1922 3 .. 3 3
1923 3 .. 3 3
1  Etter 1923 ble det ikke offentliggjort tall for handel med alkoholholdige dirkkevarer, fra 1908 var det bare Svolvær og Kabelvåg som hadde skjenkerett, og hotellet på hvert sted hadde innskrenket rett til skjenking.
Kilde: Oppsynsberetninger 1877-1924, Fiskreridirektøren.

Standardtegn i tabeller