Statistisk sentralbyrå


Historisk statistikk

Månedslønn for hushjelp med kost og losji, etter alder.1 1914-1948. Kr
  20-24 år 25-54 år
1914 April 18 21
1918 32 37
1919 45 51
1920 Sommer 60 68
1921 September 60 68
1922 November 57 64
1923 Oktober2 53 60
1924 54 61
1925 52 60
1926 47 55
1927 43 51
1928 41 48
1929 39 47
1930 38 45
1931 37 44
1932 35 42
1933 33 40
1934 33 40
1935 34 40
1936 35 42
1937 .. ..
1938 41 47
1939 43 49
1940 41 45
1941 51 55
1942 62 68
1943 71 77
1944 79 83
1945 82 91
1946 97 103
1947 110 120
1948 123 133
1  Gjennomsnitt for 18 byer.
2  Fra og med 1923 gjelder lønningene fra oktober, fra 1929 fra et uspesifisert tidspunkt om høsten.
Kilde: NOS IX. 146 Arbeidsvilkårene for hushjelp i norske byer, Statistiske oversikter 1948, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon: http://www.ssb.no/emner/06/05/ .

Standardtegn i tabeller