Statistisk sentralbyrå


Historisk statistikk

Helt arbeidsledige1, etter kjønn. Årsgjennomsnitt. 1948-1999
  I alt Menn Kvinner
1948 9 026 8 438 588
1949 7 715 7 170 545
1950 8 970 8 315 655
1951 11 133 10 020 1 113
1952 11 634 9 690 1 944
1953 14 358 12 874 1 484
1954 12 695 11 467 1 228
1955 12 542 11 301 1 241
1956 13 865 12 085 1 780
1957 14 669 13 041 1 628
1958 23 631 20 902 2 729
1959 22 633 20 444 2 189
1960 17 097 15 166 1 931
1961 13 048 11 264 1 784
1962 15 184 12 945 2 239
1963 17 726 15 174 2 552
1964 15 540 12 914 2 626
1965 13 358 10 869 2 489
1966 11 933 9 962 1 971
1967 11 419 9 197 2 222
1968 16 462 13 635 2 827
1969 15 605 12 724 2 881
1970 12 458 9 676 2 782
1971 12 193 9 371 2 882
1972 14 812 11 386 3 426
1973 12 811 9 334 3 477
1974 10 662 7 029 3 633
1975 19 558 12 631 6 927
1976 19 859 12 751 7 108
1977 16 127 9 817 6 310
1978 20 003 12 351 7 652
1979 24 107 15 489 8 618
1980 22 286 13 353 8 933
1981 28 438 16 822 11 616
1982 41 390 25 330 16 060
1983 63 549 40 878 22 674
19842 66 597 41 077 25 520
1985 51 418 29 758 21 660
1986 36 192 20 234 15 958
1987 32 391 18 370 14 021
1988 49 338 29 994 19 344
1989 82 911 51 571 31 340
1990 92 671 57 094 35 577
1991 100 678 62 795 37 883
1992 114 367 71 036 43 331
1993 118 147 73 318 44 829
1994 110 280 65 757 44 523
1995 102 154 57 688 44 466
1996 90 936 50 348 40 588
1997 73 525 39 904 33 621
1998 55 974 29 786 26 188
19993 59 558 33 524 26 034
1  Helt arbeidsledige er registrerte arbeidssøkere som har vært uten inntektsgivende arbeid de siste to ukene, før mars 1982 var det en uke.
2  Nytt datagrunnlag for beregning av arbeidsledighetsprosenter.
3  I januar ble definisjonen endret slik at antall helt arbeidsledige økte, mens antall delvis sysselsatte gikk ned.
Kilde: Arbeidsdirektoratet.
Mer informasjon: http://www.ssb.no/emner/06/03/ .

Standardtegn i tabeller