Statistisk sentralbyrå


Historisk statistikk

Selvmord1, etter kjønn. 1826-1995
  I alt Menn Kvinner
1826-30 88 .. ..
1831-35 113 .. ..
1836-40 132 .. ..
1841-45 138 .. ..
1846-50 150 .. ..
1851-55 154 .. ..
1856-60 145 .. ..
1861-65 141 .. ..
1866-70 132 .. ..
1871-75 134 .. ..
1876-80 134 .. ..
1881-85 130 .. ..
1886-90 130 102 28
1891-95 133 103 30
1896-00 124 100 24
1901-05 148 121 27
1906-10 136 109 27
1911-15 145 121 24
1916-20 120 93 27
1921-25 169 136 33
1926-30 181 149 32
1931-35 187 149 38
1936-40 198 154 44
1941-45 181 139 42
1946-50 217 173 44
1951-55 241 185 56
1956-60 255 202 53
1961-65 274 212 62
1966-70 299 224 75
1971-75 365 271 94
1976-80 473 345 128
1981-85 577 424 153
1986-90 651 477 174
1991-95 592 437 155
1  Femårig gjennomsnitt.
Kilde: Statistiske Oplysninger om Selvmord i Norge fra 1826-1880, Statistisk sentralbyrå. Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau. No.10. 1883, dødsårsaker, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon: http://www.ssb.no/dodsarsak/ .

Standardtegn i tabeller