Statistisk sentralbyrå

Handelsflåten, norskregistrerte skip

1 Handelsflåten1. Skip og tonnasje2. 1997-2011
  Norskregistrerte skip i alt Norsk Internasjonalt Skipsregister Norsk Ordinært Skipsregister
  Skip Tonnasje I alt Norskeid3 Utenlandseid4 Skip Tonnasje
  Skip Tonnasje Skip Tonnasje Skip Tonnasje
    1 000 BT 1 000 BT 1 000 BT 1 000 BT 1 000 BT
År                    
1997 1 640 22 202  691 19 592  462 12 518  229 7 074  949 2 610
1998 1 682 22 346  713 19 547  494 13 063  219 6 485  969 2 799
1999 1 659 22 094  705 19 109  476 12 283  229 6 827  954 2 985
20005 1 520 21 572  712 18 684  467 11 478  245 7 206  808 2 887
2001 1 525 21 810  717 19 028  473 11 658  244 7 369  808 2 782
2002 1 469 21 243  693 18 659  441 10 718  252 7 941  776 2 584
2003 1 415 20 406  666 17 826  373 8 014  293 9 812  749 2 580
2004 1 400 18 716  651 16 017  383 7 429  268 8 587  749 2 700
2005 1 342 16 495  592 14 032  358 6 934  234 7 098  750 2 463
2006 1 335 17 343  594 14 877  363 7 367  231 7 510  741 2 466
2007 1 316 16 781  565 14 404  355 7 650  210 6 754  751 2 377
2008 1 345 17 403  577 15 099  385 9 734  192 5 365  768 2 304
20096 1 436 16 148  537 14 101  391 10 215  146 3 886  899 2 047
20106 1 407 15 711  525 13 793  400 10 443  125 3 350  882 1 917
20116 1 398 15 586  507 13 590  390 10 062  117 3 528  891 1 996
1  Norskregistrerte skip (NOR/NIS) på 100 bruttotonn og over for frakting av passasjerer og gods.
2  Vilkår for registrering av skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister er spesifisert i lovens §1, med følgende hovedinnhold i vilkårene: § 1 punkt 1: Norske statsborgere/norske selskaper skal eie minst 6/10 av kapitalen. § 1 punkt 2: Selskap med hovedkontor i Norge eller partrederi med bestyrende reder som fyller betingelsene i sjøfartslovens kapittel 3. § 1 punkt 3: Utenlandsk selskap med en representant i Norge som har fullmakt til å ta imot søksmål på vegne av eieren.
3  Registrert etter § 1 punkt 1 og 1 punkt 2.
4  Registrert etter § 1 punkt 3.
5  Tallene inkluderer kun skip med gyldig hovedsertifikat. Se Om statistikken.
6  Endring av kilde til Skipsregistrene i Bergen. Se Om statistikken.
Kilde: Sjøfartsdirektoratet og Skipsregistrene NIS/NOR.

Standardtegn i tabeller