Statistisk sentralbyrå

Tabellen i Excel-format
Forklaring av de ulike alternativene

Befolkningsframskrivinger. Nasjonale og regionale tall, 1999-2050
Tabell 5. Årlig vekst i totalt folketall 1999-2010, etter ulike framskrivingsalternativ. Prosent. Sentralitet og fylke.

  Alternativer
Lav nasjonal vekst Middels nasjonal vekst Høy nasjonal vekst Lav sentrali-sering Høy sentrali-sering Ingen flytting
LLML MMMM HHMH MMLM MMHM MM00
Hele landet 0,3 0,5 0,7 0,5 0,5 0,2
Sentralitet 0 -0,2 -0,0 0,1 0,1 -0,2 0,1
1 0,0 0,3 0,5 0,5 0,1 0,2
2 0,2 0,5 0,7 0,5 0,4 0,1
3 0,4 0,7 0,9 0,6 0,8 0,3
Fylke 01 Østfold 0,3 0,5 0,7 0,4 0,5 -0,0
02 Akershus 0,7 1,0 1,2 0,8 1,1 0,3
03 Oslo 0,2 0,4 0,7 0,2 0,7 0,3
04 Hedmark 0,1 0,3 0,5 0,4 0,1 -0,3
05 Oppland 0,1 0,3 0,5 0,5 0,1 -0,1
06 Buskerud 0,4 0,6 0,8 0,6 0,6 0,0
07 Vestfold 0,5 0,7 0,9 0,6 0,7 0,0
08 Telemark 0,1 0,3 0,5 0,3 0,3 -0,1
09 Aust-Agder 0,4 0,7 0,9 0,7 0,6 0,2
10 Vest-Agder 0,3 0,5 0,8 0,5 0,6 0,3
11 Rogaland 0,5 0,8 1,0 0,8 0,7 0,6
12 Hordaland 0,3 0,5 0,7 0,4 0,5 0,4
14 Sogn Og Fjordane 0,1 0,3 0,5 0,4 0,2 0,3
15 Møre Og Romsdal 0,1 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3
16 Sør-Trøndelag 0,2 0,5 0,7 0,5 0,4 0,3
17 Nord-Trøndelag 0,0 0,2 0,4 0,4 0,0 0,2
18 Nordland -0,1 0,1 0,3 0,3 -0,1 0,2
19 Troms 0,1 0,3 0,5 0,5 0,2 0,3
20 Finnmark -0,2 0,1 0,3 0,4 -0,3 0,4


Kilde: Statistisk sentralbyrå