Statistisk sentralbyrå

11 Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 2007
ICD-10 Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Alle Alder
Under 1 år 1-4 år 5-9 år 10-14 år 15-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 år 65-69 år 70-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år og over
A00-Y89. Dødsfall i alt                                          
Menn 20 218  100 17 10 24 63  113  138  129  163  236  396  578  845 1 364 1 505 1 859 2 921 3 904 3 570 2 283
Kvinner 21 745 85 19 13 15 28 45 52 55  113  152  242  382  584  811  906 1 280 2 275 3 920 5 255 5 513
                                           
A00-R99. Sykdommer i alt                                          
Menn 18 830  100 10 8 13 13 25 32 46 88  150  287  500  773 1 289 1 445 1 816 2 843 3 774 3 436 2 182
Kvinner 20 747 83 18 10 10 14 25 27 31 75  119  204  346  542  785  872 1 249 2 217 3 786 5 047 5 287
I. Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)                                          
Menn  350 1 - - - - 1 - 1 1 2 4 7 16 18 25 17 49 80 86 42
Kvinner  485 1 2 - - - 1 - - 1 - 2 7 10 13 9 31 37  108  133  130
II. Svulster i alt(C00-D48)                                          
Menn 5 773 - 2 2 5 6 5 6 14 16 47 96  184  324  601  640  722 1 007 1 018  772  306
Kvinner 5 118 - 2 5 3 5 7 8 14 41 73  130  212  324  474  490  536  742  845  739  468
III. Sykdommer i blod og bloddannende organer, og visse tilstander som angår immunsystemet (D50-D89)                                          
Menn 59 2 1 - - 1 2 - - 2 1 1 1 1 - 5 6 6 10 11 9
Kvinner 60 - - - - 1 - 2 - 1 - - 2 1 3 2 6 2 6 13 21
IV. Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)                                          
Menn  494 3 1 - - - 2 4 5 7 10 7 18 18 31 38 38 74 89 86 63
Kvinner  652 3 2 1 1 - - 1 1 1 2 6 7 8 18 18 25 59  129  166  204
V. Psykiske lidelser og atferds-forstyrrelser (F00-F99)                                          
Menn  622 - - - - 1 - 2 1 3 3 20 15 23 28 28 35 59  139  146  119
Kvinner 1 037 - 1 - - 1 2 - - 1 2 1 11 9 9 16 22 77  153  288  444
VI. Sykdommer i nervesystemet (G00-G99)                                          
Menn  615 3 - 2 2 2 4 3 3 10 9 15 26 31 45 37 61 90  117  107 48
Kvinner  772 2 3 - 4 4 3 3 1 1 7 9 16 23 23 33 45  124  166  167  138
VII.Sykdommer i øyet og øyets omgivelser (H00-H59)                                          
Menn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kvinner - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIII.Sykdommer i øre og ørebensknuter (H60-H95)                                          
Menn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kvinner - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IX.Sykdommer i sirkulasjonssystemet (I00-I99)                                          
Menn 6 742 - 1 - 2 1 1 5 5 26 48 79  150  230  355  449  597  946 1 441 1 443  963
Kvinner 7 868 1 - 1 - - 1 6 5 14 15 25 38 74  122  162  340  703 1 538 2 354 2 469
X.Sykdommer i åndedrettssystemet (J00-J99)                                          
Menn 2 064 4 1 - - - 1 1 1 4 3 10 17 31 71 93  179  345  529  435  339
Kvinner 2 178 2 2 1 - - - - - 3 1 7 18 37 57 76  132  254  447  559  582
XI.Sykdommer i fordøyelsessystemet (K00-K93)                                          
Menn  566 - - - - - - - 1 3 11 19 38 39 48 43 50 71 99 86 58
Kvinner  664 - - - - - - - 1 2 4 15 11 24 18 26 42 87  116  166  152
XII.Sykdommer i hud og underhud (L00-L99)                                          
Menn 21 - - - - - - - - - - - - 1 - - 3 3 6 7 1
Kvinner 62 - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 3 10 15 32
XIII.Sykdom i muskel-skjelett-systemet og bindevev (M00-M99)                                          
Menn 57 - - - - - - - - - - - 1 3 11 7 3 9 6 11 6
Kvinner  161 - - - - - - - - 2 1 - 2 4 3 4 9 12 36 47 41
XIV.Sykdommer i urin- og kjønnsorganer (N00-N99)                                          
Menn  506 - - - - - - - - - - 2 2 2 12 16 25 80  126  136  105
Kvinner  519 - - - - - - - - - 1 - 1 3 9 7 20 37  100  159  182
XV.Svangerskap, fødsel og barseltid (O00-O99)                                          
Kvinner 4 - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - - - -
XVI.Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden (P00-P96)                                          
Menn 50 48 - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
Kvinner 48 46 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
XVII.Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)                                          
Menn 69 28 3 2 3 - 3 1 1 3 1 3 1 3 7 4 1 1 3 1 -
Kvinner 69 21 2 2 2 2 2 3 3 2 3 - 4 7 7 1 3 - 4 1 -
XVIII.Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)                                          
Menn  842 11 1 1 1 2 6 10 14 13 15 31 39 51 62 60 79  103  111  109  123
Kvinner 1 050 7 2 - - 1 9 2 5 5 10 9 17 18 28 28 37 80  128  240  424
                                           
V01-Y89 XX.Ytre årsaker i alt                                          
Menn 1 388 - 7 2 11 50 88  106 83 75 86  109 78 72 75 60 43 78  130  134  101
Kvinner  998 2 1 3 5 14 20 25 24 38 33 38 36 42 26 34 31 58  134  208  226

Standardtegn i tabeller