Statistisk sentralbyrå

11.-VI VI. Sykdommer i nervesystemet (G00-G99). 2008
ICD-10 Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Alle Alder
Under 1 år 1-4 år 5-9 år 10-14 år 15-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 år 65-69 år 70-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år og over
G00-G99 VI. Sykdommer i nervesystemet                                          
Menn  645 5 3 2 3 5 3 2 3 9 12 11 19 30 48 47 76 95 99  125 48
Kvinner  862 - 3 4 1 1 2 1 - 4 14 8 17 15 30 34 69  115  183  209  152
G001 Pneumokokkmeningitt                                          
Kvinner 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
G002 Streptokokkmeningitt                                          
Menn 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
G009 Uspesifisert bakteriell meningitt                                          
Menn 2 - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - -
Kvinner 3 - - - - - - - - - - - 1 - - - - 2 - - -
G039 Uspesifisert meningitt                                          
Menn 5 - - - - 1 - - - 1 1 - - 1 - - - - - - 1
Kvinner 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
G049 Uspesifisert encefalitt, myelitt og encefalomyelitt                                          
Kvinner 2 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - -
G060 Intrakraniell abscess og granulom                                          
Menn 2 - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - -
G061 Intraspinal abscess og granulom                                          
Menn 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
G09 Følgetilstander etter betennelsessykdommer i cerebralnervesystemet                                          
Kvinner 2 - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - -
G10 Huntingtons sykdom                                          
Menn 10 - - - - - - - - - - 1 1 2 4 1 - - 1 - -
Kvinner 9 - - - - - - - - - 2 1 2 - 1 1 1 1 - - -
G111 Cerebellar ataksi med tidlig debut                                          
Menn 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
G118 Annen spesifisert arvelig ataksi                                          
Menn 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
Kvinner 2 - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - -
G119 Uspesifisert arvelig ataksi                                          
Kvinner 2 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - -
G120 Infantil spinal muskelatrofi, type I                                          
Menn 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G121 Annen arvelig spinal muskelatrofi                                          
Kvinner 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
G122 Sykdom i motoriske nevroner                                          
Menn 60 - - - - - - - - 1 3 - - 8 7 10 6 14 6 5 -
Kvinner 55 - - - - - - - - - - - 1 - 6 6 10 11 15 5 1
G20 Parkinsons sykdom                                          
Menn  117 - - - - - - - - - - - - 1 1 3 14 25 28 32 13
Kvinner  135 - - - - - - - - - - - 1 2 2 2 11 23 42 33 19
G210 Malignt nevroleptika-syndrom                                          
Kvinner 2 - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - -
G231 Progressiv supranukleær oftalmoplegi                                          
Menn 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
G242 Idiopatisk ikke-familiær dystoni                                          
Menn 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
G259 Uspesifisert ekstrapyramidal tilstand og bevegelsesforst.                                          
Kvinner 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
G300 Alzheimers sykdom med tidlig debut                                          
Menn 20 - - - - - - - - - - - 1 1 5 5 5 2 1 - -
Kvinner 20 - - - - - - - - - - - 1 1 6 4 4 3 1 - -
G301 Alzheimers sykdom med sen debut                                          
Menn 65 - - - - - - - - - - - - - - - 6 14 14 20 11
Kvinner  177 - - - - - - - - - - - - - - 1 3 16 42 68 47
G309 Uspesifisert Alzheimers sykdom                                          
Menn  136 - - - - - - - - - - - - - 1 4 16 20 30 51 14
Kvinner  271 - - - - - - - - - - - - - 1 3 19 39 59 84 66
G310 Lokalisert hjerneatrofi                                          
Menn 11 - - - - - - - - - - - - 1 2 2 4 - 1 1 -
Kvinner 10 - - - - - - - - - - - - 2 - 1 1 1 3 2 -
G312 Degenerasjon av sentralnervesystemet som skyldes alkohol                                          
Menn 5 - - - - - - - - - - - - 1 1 2 - - - 1 -
Kvinner 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
G318 Andre spesifiserte degenerative sykdommer i cerebralnervesystemet                                          
Menn 23 1 1 - - - - - - - - - - - 1 1 4 6 6 3 -
Kvinner 15 - - 1 - - - - - - - - - - 1 2 3 2 2 1 3
G319 Uspesifisert degenerativ sykdom i sentralnervesystemet                                          
Menn 5 - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 - - 1
Kvinner 7 - - - - - - - - - 1 - - 1 1 2 1 1 - - -
G35 Multippel sklerose (MS)                                          
Menn 43 - - - - - - - - 1 2 2 7 6 11 3 7 2 1 - 1
Kvinner 48 - - - - - - - - - 4 3 8 4 8 4 5 4 2 4 2
G372 Sentral pontin myelinolyse                                          
Menn 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
G403 Generalisert idiopatisk epilepsi og epileptiske syndromer                                          
Menn 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G404 Annen generalisert epilepsi og epileptiske syndromer                                          
Kvinner 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G408 Annen spesifisert epilepsi                                          
Kvinner 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
G409 Uspesifisert epilepsi                                          
Menn 40 - - - 2 - 1 - 1 1 3 5 6 2 5 6 2 2 3 - 1
Kvinner 28 - - - - - 2 - - 2 2 3 - - - 3 1 4 8 1 2
G419 Uspesifisert status epileptikus                                          
Menn 6 1 - - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1 1 1 -
Kvinner 4 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 1
G459 Uspesifisert forbigående cerebralt iskemisk anfall                                          
Menn 8 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1 4
Kvinner 15 - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 2 2 7
G473 Søvnapne                                          
Menn 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -
G479 Uspesifisert søvnforstyrrelse                                          
Kvinner 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
G500 Trigeminusnevralgi                                          
Kvinner 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
G589 Uspesifisert mononevropati                                          
Kvinner 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
G600 Arvelig motorisk og sensorisk nevropati                                          
Menn 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
G610 Guillain-Barres syndrom                                          
Menn 3 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 1 -
G621 Alkoholisk polynevropati                                          
Menn 3 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 -
G629 Uspesifisert polynevropati                                          
Menn 2 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - -
Kvinner 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1
G700 Myasthenia gravis                                          
Menn 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 -
Kvinner 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
G709 Uspesifisert nevromuskulær forstyrrelse                                          
Menn 2 - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
Kvinner 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
G710 Muskeldystrofi                                          
Menn 11 - - - - 1 1 2 - 1 - - - - 1 1 1 2 - 1 -
Kvinner 5 - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 1 2 - -
G711 Myotone lidelser                                          
Menn 7 - - - - - - - - - - 2 2 1 1 1 - - - - -
Kvinner 3 - - - - - - - - - - - 2 - - 1 - - - - -
G712 Medfødte myopatier                                          
Menn 3 1 - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - -
G713 Mitokondriemyopati, ikke klassifisert annet sted                                          
Menn 3 - 1 - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - -
Kvinner 2 - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
G729 Uspesifisert myopati                                          
Kvinner 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
G808 Annen spesifisert infantil cerebral parese                                          
Menn 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
G809 Uspesifisert infantil cerebral parese                                          
Menn 9 - 1 1 1 1 1 - - 2 - - - - - - 1 - - 1 -
Kvinner 13 - 1 2 - 1 - - - 2 2 - 1 1 - - 1 - 1 1 -
G819 Uspesifisert hemiplegi                                          
Kvinner 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
G822 Uspesifisert paraplegi                                          
Menn 3 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 1 - -
G824 Spastisk tetraplegi                                          
Menn 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
G825 Uspesifisert tetraplegi                                          
Menn 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
G903 Degenerasjon av flere systemer                                          
Menn 12 - - - - - - - - - - - - 2 4 1 - 3 - 2 -
Kvinner 5 - - - - - - - - - - - - - 1 2 - 1 - 1 -
G912 Lavtrykkshydrocephalus                                          
Kvinner 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
G919 Uspesifisert hydrocephalus                                          
Menn 4 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 1 -
G92 Toksisk encefalopati                                          
Menn 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
G931 Anoksisk hjerneskade, ikke klassifisert annet sted                                          
Menn 3 - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - 1
Kvinner 2 - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - -
G934 Uspesifisert encefalopati                                          
Menn 2 - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - -
Kvinner 4 - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - 1 - - 1
G936 Hjerneødem                                          
Menn 2 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1
G950 Syringomyeli og syringobulbi                                          
Menn 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
G959 Uspesifisert ryggmargssykdom                                          
Kvinner 2 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - -
G968 Andre spesifiserte lidelser i sentralnervesystemet                                          
Kvinner 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -

Standardtegn i tabeller