Statistisk sentralbyrå

Befolkning og areal i tettsteder

1   Tettstader. Folkemengd og areal, etter kommune. 1.januar 2007.
Tettstad Kommune Folkemengd Areal, km2
I alt Fordelt på kommune I alt Fordelt på kommune Innbyggjarar pr. km2
I alt   3 655 391   2 294,08   1 593
             
0001 Halden 0101 Halden 22 339   13,90   1 607
0002 Sponvika 0101 Halden  420   0,44    955
0003 Isebakke 0101 Halden  777   1,52    511
0012 Hasle 0105 Sarpsborg  703   0,68   1 034
0013 Stikkaåsen 0105 Sarpsborg  289   0,20   1 445
0022 Fredrikstad/Sarpsborg i alt   99 227   64,94   1 528
  0105 Sarpsborg   41 655   28,72 1 450
  0106 Fredrikstad   57 572   36,22 1 590
0031 Moss i alt 1   40 217   21,21   1 896
  0104 Moss   28 088   13,42 2 093
  0136 Rygge   7 282   4,58 1 590
  0211 Vestby   4 847   3,21 1 510
0041 Skjærhollen 0111 Hvaler  662   0,82    807
0042 Rød 0111 Hvaler  328   0,25   1 312
0043 Hauge 0111 Hvaler  310   0,43    721
0044 Utgård 0111 Hvaler  320   0,39    821
0051 Skivika i alt   1 085   0,66   1 644
  0105 Sarpsborg   5   0,03  167
  0106 Fredrikstad   1 080   0,63 1 714
0053 Glosli 0106 Fredrikstad  638   0,66    967
0061 Ise 0105 Sarpsborg  689   0,98    703
0071 Skjeberg 0105 Sarpsborg 1 931   2,56    754
0073 Ullerøy 0105 Sarpsborg  367   0,63    583
0081 Ørje 0119 Marker 1 785   2,05    871
0091 Skjønhaug 0122 Trøgstad 1 834   1,79   1 025
0092 Hamnås 0122 Trøgstad  211   0,29    728
0093 Heiås 0122 Trøgstad  693   0,81    856
0101 Spydeberg 0123 Spydeberg 3 380   2,26   1 496
0111 Askim 0124 Askim 12 696   7,68   1 653
0121 Mysen 0125 Eidsberg 5 582   4,62   1 208
0122 Slitu i alt    626   0,48   1 304
  0122 Trøgstad   4   0,01  400
  0125 Eidsberg    622   0,47 1 323
0123 Trømborg 0125 Eidsberg  303   0,35    866
0131 Skiptvet 0127 Skiptvet 1 448   1,21   1 197
0141 Rakkestad 0128 Rakkestad 3 932   3,52   1 117
0142 Degernes 0128 Rakkestad  290   0,37    784
0151 Jelsnes 0105 Sarpsborg  304   0,30   1 013
0161 Rostadneset 0106 Fredrikstad  268   0,19   1 411
0171 Alshus 0106 Fredrikstad 1 278   0,88   1 452
0181 Øyenkilen 0106 Fredrikstad  549   0,82    670
0182 Slevik 0106 Fredrikstad 1 028   0,94   1 094
0185 Lervik 0106 Fredrikstad 2 370   2,35   1 009
0191 Spetalen i alt   2 082   1,82   1 144
  0106 Fredrikstad   84   0,15  560
  0135 Råde   1 998   1,67 1 196
0193 Karlshus 0135 Råde 1 866   1,77   1 054
0194 Missingmyr 0135 Råde  510   0,45   1 133
0201 Ryggebyen i alt   2 389   2,15   1 111
  0135 Råde    375   0,52  721
  0136 Rygge   2 014   1,63 1 236
0202 Larkollen 0136 Rygge 1 370   1,83    749
0203 Kirkegrenda 0136 Rygge  298   0,33    903
0204 Fuglevik 0136 Rygge  448   0,46    974
0205 Smedhus 0136 Rygge  614   0,40   1 535
0211 Kirkebygden 0137 Våler  744   0,67   1 110
0212 Våk 0137 Våler 1 014   0,61   1 662
0213 Svinndal 0137 Våler  351   0,44    798
0221 Tomter 0138 Hobøl 1 384   1,04   1 331
0222 Knapstad i alt   1 148   0,93   1 234
  0123 Spydeberg   77   0,22  350
  0138 Hobøl   1 071   0,71 1 508
0223 Ringvoll 0138 Hobøl  481   0,46   1 046
0231 Fosby 0118 Aremark  299   0,31    965
0503 Hølen 0211 Vestby  442   0,61    725
0508 Vestby 0211 Vestby 5 684   3,22   1 765
0511 Siggerud 0213 Ski 1 402   0,91   1 541
0512 Ski i alt   12 687   6,51   1 949
  0213 Ski   11 121   5,39 2 063
  0214 Ås   1 566   1,12 1 398
0513 Kråkstad 0213 Ski  830   0,67   1 239
0521 Togrenda 0214 Ås 2 783   2,24   1 242
0523 Ås 0214 Ås 8 095   5,05   1 603
0531 Drøbak 0215 Frogn 11 853   6,93   1 710
0541 Nesoddtangen 0216 Nesodden 11 285   6,73   1 677
0542 Fjellstrand 0216 Nesodden  823   1,03    799
0543 Fagerstrand 0216 Nesodden 1 973   1,66   1 189
0544 Torvik 0216 Nesodden  386   0,47    821
0581 Aursmoen 0221 Aurskog-Høland 2 318   2,63    881
0582 Bjørkelangen 0221 Aurskog-Høland 2 438   2,56    952
0583 Fosser 0221 Aurskog-Høland  578   0,71    814
0584 Løken 0221 Aurskog-Høland  942   1,15    819
0585 Momoen 0221 Aurskog-Høland  357   0,44    811
0586 Hemnes 0221 Aurskog-Høland  612   0,92    665
0592 Blaker 0226 Sørum  424   0,50    848
0593 Hogsetfeltet 0226 Sørum  528   0,35   1 509
0594 Sørumsand 0226 Sørum 3 862   2,31   1 672
0595 Lørenfallet 0226 Sørum  942   0,70   1 346
0596 Lindeberg 0226 Sørum  748   0,63   1 187
0597 Frogner 0226 Sørum 1 143   0,75   1 524
0598 Lundermoen 0226 Sørum  994   0,47   2 115
0601 Åkrene 0227 Fet  256   0,21   1 219
0602 Fetsund 0227 Fet 6 604   5,36   1 232
0603 Fjellsrud 0227 Fet  425   0,41   1 037
0611 Flateby 0229 Enebakk 3 390   1,73   1 960
0612 Ytre Enebakk 0229 Enebakk 2 977   1,97   1 511
0613 Kirkebygda 0229 Enebakk  568   0,62    916
0622 Leirsund i alt   1 292   1,09   1 185
  0226 Sørum   78   0,07 1 114
  0231 Skedsmo   1 214   1,02 1 190
0633 Åneby 0233 Nittedal 1 373   0,71   1 934
0634 Grønvoll 0233 Nittedal 1 529   0,59   2 592
0635 Rotnes 0233 Nittedal 4 939   2,70   1 829
0639 Løstad 0233 Nittedal 1 568   1,32   1 188
0641 Ask 0234 Gjerdrum 1 172   0,95   1 234
0642 Grønlund 0234 Gjerdrum 2 355   1,28   1 840
0651 Kløfta 0235 Ullensaker 6 236   3,74   1 667
0655 Sessvollmoen 0235 Ullensaker  634   0,66    961
0656 Nordkisa 0235 Ullensaker  845   0,71   1 190
0657 Borgen 0235 Ullensaker  638   0,47   1 357
0658 Algarheim 0235 Ullensaker  378   0,27   1 400
0659 Jessheim 0235 Ullensaker 13 385   7,97   1 679
0661 Opakermoen 0236 Nes  435   0,49    888
0662 Årnes 0236 Nes 3 289   3,10   1 061
0663 Haga 0236 Nes  579   0,81    715
0665 Fjellfoten 0236 Nes 1 029   0,64   1 608
0666 Skogrand 0236 Nes  334   0,38    879
0667 Brårud 0236 Nes  460   0,48    958
0668 Vormsund 0236 Nes  478   0,76    629
0669 Tomteråsen 0236 Nes  676   0,56   1 207
0670 Kampå 0236 Nes  517   0,50   1 034
0671 Minnesund 0237 Eidsvoll  474   0,78    608
0672 Langset 0237 Eidsvoll  361   0,50    722
0673 Eidsvoll 0237 Eidsvoll 3 514   4,11    855
0674 Finnbråtan 0237 Eidsvoll  801   0,63   1 271
0675 Råholt i alt   9 370   8,43   1 112
  0235 Ullensaker    259   0,32  809
  0237 Eidsvoll   9 111   8,11 1 123
0681 Maura 0238 Nannestad 2 709   2,06   1 315
0682 Teigebyen 0238 Nannestad 2 318   1,49   1 556
0683 Åsgrenda 0238 Nannestad  614   0,86    714
0684 Løkenfeltet 0238 Nannestad  575   0,53   1 085
0685 Eltonåsen 0238 Nannestad  827   0,46   1 798
0691 Prestegårdshagen 0239 Hurdal  244   0,20   1 220
0692 Torget 0239 Hurdal  524   0,84    624
0701 Smestad 0228 Rælingen  610   0,46   1 326
0702 Fjellstad 0228 Rælingen  926   0,70   1 323
0721 Aulifeltet i alt   2 683   1,75   1 533
  0226 Sørum    512   0,69  742
  0236 Nes   2 171   1,06 2 048
0722 Neskollen i alt   1 157   0,52   2 244
  0235 Ullensaker   3   0,01  300
  0236 Nes   1 164   0,51 2 282
0801 Oslo i alt    839 423    282,17   2 975
  0213 Ski   10 458   4,63 2 259
  0217 Oppegård   23 518   10,29 2 286
  0219 Bærum    105 574   51,62 2 045
  0220 Asker   50 458   33,33 1 514
  0226 Sørum   1 187   0,54 2 198
  0228 Rælingen   13 009   4,97 2 618
  0230 Lørenskog   30 957   12,98 2 385
  0231 Skedsmo   42 026   19,39 2 167
  0233 Nittedal   9 055   4,68 1 935
  0301 Oslo    545 739    134,35 4 062
  0627 Røyken   7 442   5,39 1 381
0802 Movatn 0301 Oslo  309   0,84    368
1001 Hamar i alt   29 479   17,89   1 648
  0403 Hamar   23 193   13,74 1 688
  0412 Ringsaker    887   0,62 1 431
  0417 Stange   5 399   3,53 1 529
1002 Ingeberg 0403 Hamar  642   0,44   1 459
1011 Kongsvinger 0402 Kongsvinger 11 181   8,15   1 372
1012 Roverud 0402 Kongsvinger  839   1,13    742
1021 Brumunddal 0412 Ringsaker 8 731   7,23   1 208
1023 Moelv 0412 Ringsaker 4 097   4,36    940
1024 Nydal 0412 Ringsaker  640   0,62   1 032
1025 Kvål 0412 Ringsaker  246   0,15   1 640
1026 Kylstad 0412 Ringsaker  333   0,32   1 041
1027 Mesnali 0412 Ringsaker  379   0,72    526
1031 Slemsrud 0403 Hamar  424   0,38   1 116
1041 Ådalsbruk 0415 Løten  565   0,79    715
1042 Løten 0415 Løten 2 515   1,93   1 303
1043 Løiten Brænderi 0415 Løten  668   0,75    891
1044 Heimdal 0415 Løten  288   0,67    430
1051 Tangen 0417 Stange  514   0,63    816
1052 Stange 0417 Stange 2 404   2,05   1 173
1053 Sørbygdafeltet 0417 Stange  388   0,40    970
1054 Ilseng i alt    917   1,10    834
  0403 Hamar   32   0,10  320
  0417 Stange    885   1,00  885
1055 Gata 0417 Stange  516   0,73    707
1056 Romedal Sentrum 0417 Stange  325   0,40    813
1057 Bottenfjellet 0417 Stange  269   0,50    538
1061 Sand 0418 Nord-Odal  896   1,31    684
1062 Mo 0418 Nord-Odal  396   0,70    566
1063 Knapper 0418 Nord-Odal  225   0,37    608
1071 Skarnes 0419 Sør-Odal 2 172   2,52    862
1072 Sander 0419 Sør-Odal  321   0,37    868
1073 Disenå 0419 Sør-Odal  291   0,61    477
1082 Skotterud 0420 Eidskog 1 329   1,70    782
1083 Magnor 0420 Eidskog  973   1,45    671
1091 Namnå 0423 Grue  385   0,97    397
1092 Kirkenær 0423 Grue 1 230   2,27    542
1093 Grinder 0423 Grue  240   0,76    316
1094 Bergesiden 0423 Grue  203   0,13   1 562
1101 Flisa 0425 Åsnes 1 540   2,16    713
1102 Kjellmyra 0425 Åsnes  399   0,70    570
1112 Våler 0426 Våler 1 187   1,50    791
1113 Braskereidfoss 0426 Våler  232   0,96    242
1121 Elverum 0427 Elverum 13 051   12,04   1 084
1122 Heradsbygd 0427 Elverum  512   1,30    394
1132 Nybergsund 0428 Trysil  334   0,68    491
1133 Innbygda 0428 Trysil 2 281   3,22    708
1141 Rena 0429 Åmot 1 983   2,24    885
1151 Koppang 0430 Stor-Elvdal 1 153   2,18    529
1161 Otnes 0432 Rendalen  323   0,53    609
1162 Bergset 0432 Rendalen  256   0,99    259
1181 Tolga 0436 Tolga  608   1,23    494
1191 Tynset 0437 Tynset 2 321   2,65    876
1201 Alvdal 0438 Alvdal  667   1,63    409
1211 Folldal 0439 Folldal  576   1,19    484
1221 Os 0441 Os  625   1,24    504
1501 Lillehammer 0501 Lillehammer 19 638   11,98   1 639
1504 Jørstadmoen/Fåberg 0501 Lillehammer 1 351   1,84    734
1505 Vingrom 0501 Lillehammer  387   0,50    774
1511 Gjøvik 0502 Gjøvik 17 987   12,64   1 423
1513 Bybrua 0502 Gjøvik  536   0,48   1 117
1515 Biri 0502 Gjøvik 1 351   1,67    809
1521 Dovre 0511 Dovre  413   1,05    393
1522 Dombås 0511 Dovre 1 130   1,67    677
1541 Bismo 0513 Skjåk  550   1,22    451
1551 Fossbergom 0514 Lom  785   1,63    482
1561 Vågåmo 0515 Vågå 1 436   2,00    718
1562 Lalm 0515 Vågå  317   0,40    793
1571 Vinstra 0516 Nord-Fron 2 408   2,94    819
1572 Kvam 0516 Nord-Fron  833   1,46    571
1581 Nord-sel 0517 Sel  585   1,31    447
1582 Otta 0517 Sel 1 648   2,02    816
1583 Dale 0517 Sel  779   0,76   1 025
1584 Bjølstad 0517 Sel  316   0,44    718
1585 Sandbumoen 0517 Sel  264   0,25   1 056
1591 Hundorp 0519 Sør-Fron  591   1,01    585
1592 Harpefoss 0519 Sør-Fron  437   0,91    480
1593 Lia 0519 Sør-Fron  249   0,69    361
1601 Ringebu 0520 Ringebu 1 327   1,98    670
1602 Fåvang 0520 Ringebu  666   1,10    605
1611 Granrudmoen 0521 Øyer 1 723   2,40    718
1612 Tretten 0521 Øyer  860   1,45    593
1621 Segalstad Bru 0522 Gausdal  862   1,17    737
1622 Follebu 0522 Gausdal  993   1,21    821
1623 Forset 0522 Gausdal  640   0,90    711
1631 Kapp 0528 Østre Toten 1 927   2,11    913
1632 Sletta 0528 Østre Toten  308   0,49    629
1633 Lena 0528 Østre Toten 1 126   1,58    713
1635 Skreia 0528 Østre Toten 1 300   1,77    734
1636 Lensbygda 0528 Østre Toten  552   1,16    476
1637 Kolbu 0528 Østre Toten  584   0,76    768
1638 Nordlia 0528 Østre Toten  521   0,43   1 212
1642 Reinsvoll 0529 Vestre Toten 1 111   1,43    777
1643 Bøverbru 0529 Vestre Toten  700   0,77    909
1644 Eina 0529 Vestre Toten  667   0,77    866
1645 Raufoss 0529 Vestre Toten 6 139   6,27    979
1652 Jevnaker 0532 Jevnaker 4 268   3,64   1 173
1663 Grua 0533 Lunner 1 506   0,88   1 711
1664 Harestua 0533 Lunner 1 859   1,41   1 318
1665 Roa/Lunner 0533 Lunner 1 558   2,24    696
1675 Brandbu/Jaren 0534 Gran 4 329   5,98    724
1676 Gran/Ringstad 0534 Gran 1 429   1,72    831
1683 Hov 0536 Søndre Land 2 043   2,66    768
1691 Dokka 0538 Nordre Land 2 777   3,23    860
1701 Bagn 0540 Sør-Aurdal  605   0,93    651
1711 Fagernes 0542 Nord-Aurdal 1 762   2,27    776
1712 Leira 0542 Nord-Aurdal  788   1,22    646
1713 Aurdal 0542 Nord-Aurdal  724   1,10    658
1721 Røn 0543 Vestre Slidre  296   0,67    442
1722 Slidre 0543 Vestre Slidre  282   0,53    532
1731 Moane 0544 Øystre Slidre  362   0,83    436
2002 Skoger i alt   1 100   0,77   1 429
  0602 Drammen    673   0,46 1 463
  0713 Sande    427   0,31 1 377
2003 Drammen i alt   93 006   48,88   1 903
  0602 Drammen   56 633   23,64 2 396
  0624 Øvre Eiker   7 143   6,18 1 156
  0625 Nedre Eiker   21 328   12,01 1 776
  0626 Lier   4 788   4,94  969
  0627 Røyken   3 114   2,11 1 476
2011 Hvittingfoss 0604 Kongsberg 1 006   1,14    882
2012 Skollenborg 0604 Kongsberg  303   0,54    561
2015 Kongsberg 0604 Kongsberg 18 136   12,64   1 435
2016 Hillestad 0604 Kongsberg  288   1,04    277
2023 Gamleveien i alt    302   0,75    403
  0532 Jevnaker   17   0,02  850
  0605 Ringerike    285   0,73  390
2025 Vang 0605 Ringerike 1 841   1,46   1 261
2028 Tyristrand 0605 Ringerike  802   1,21    663
2029 Sokna 0605 Ringerike  551   0,72    765
2030 Hallingby 0605 Ringerike  779   0,74   1 053
2032 Norderhov 0605 Ringerike  362   0,39    928
2033 Hønefoss 0605 Ringerike 13 930   9,98   1 396
2034 Nakkerud 0605 Ringerike  362   0,50    724
2041 Steinsåsen 0612 Hole 1 333   1,39    959
2042 Helgelandsmoen i alt    383   0,81    473
  0605 Ringerike   52   0,13  400
  0612 Hole    331   0,68  487
2043 Gomnes 0612 Hole  304   0,38    800
2044 Kroksund 0612 Hole  272   0,21   1 295
2045 Sundvollen 0612 Hole  820   0,61   1 344
2051 Nesbyen 0616 Nes 2 131   3,18    670
2061 Gol 0617 Gol 2 624   3,43    765
2071 Hemsedal 0618 Hemsedal  679   1,14    596
2081 Ål 0619 Ål 2 281   3,23    706
2082 Torpo 0619 Ål  417   1,08    386
2091 Hol 0620 Hol  329   0,53    621
2092 Geilo 0620 Hol 2 292   3,41    672
2101 Krøderen 0622 Krødsherad  521   0,77    677
2102 Noresund 0622 Krødsherad  340   0,84    405
2113 Vikersund 0623 Modum 2 592   2,65    978
2114 Åmot/Geithus 0623 Modum 5 728   6,72    852
2115 Sysle 0623 Modum  225   0,36    625
2121 Darbu 0624 Øvre Eiker  468   0,67    699
2122 Vestfossen 0624 Øvre Eiker 2 776   2,59   1 072
2124 Skotselv i alt    669   0,95    704
  0623 Modum   10   0,02  500
  0624 Øvre Eiker    659   0,93  709
2125 Ormåsen 0624 Øvre Eiker  864   0,39   2 215
2141 Lierbyen 0626 Lier 4 233   2,93   1 445
2143 Sylling 0626 Lier  534   0,64    834
2144 Tranby 0626 Lier 5 580   2,36   2 364
2145 Oddevall/Sjåstad 0626 Lier  424   0,30   1 413
2146 Fagerliåsen/Poverudbyen 0626 Lier  371   0,32   1 159
2147 Kjenner 0626 Lier 1 574   1,18   1 334
2152 Båtstø 0627 Røyken  239   0,60    398
2153 Åros 0627 Røyken 1 323   1,48    894
2154 Røyken 0627 Røyken 2 810   2,15   1 307
2157 Hyggen 0627 Røyken  424   0,56    757
2161 Klokkarstua 0628 Hurum  593   0,66    898
2162 Holmsbu 0628 Hurum  340   0,56    607
2165 Sætre i alt   3 259   2,90   1 124
  0627 Røyken   75   0,08  938
  0628 Hurum   3 184   2,82 1 129
2166 Tofte 0628 Hurum 3 083   3,48    886
2171 Rødberg 0633 Nore og Uvdal  452   0,93    486
2191 Prestfoss 0621 Sigdal  460   0,87    529
2201 Lampeland 0631 Flesberg  414   0,45    920
2202 Svene 0631 Flesberg  321   0,36    892
2211 Veggli 0632 Rollag  292   0,74    395
2501 Holmestrand 0702 Holmestrand 6 243   4,23   1 476
2502 Gullhaug 0702 Holmestrand 1 860   1,29   1 442
2511 Horten 0701 Horten 17 940   8,50   2 111
2521 Tønsberg i alt   46 091   30,74   1 499
  0704 Tønsberg   30 061   18,88 1 592
  0722 Nøtterøy   16 030   11,86 1 352
2531 Sandefjord i alt   40 211   26,74   1 504
  0706 Sandefjord   39 504   26,23 1 506
  0709 Larvik    707   0,51 1 386
2541 Larvik 0709 Larvik 23 359   14,37   1 626
2551 Stavern 0709 Larvik 5 641   4,07   1 386
2561 Berger i alt   1 095   1,20    913
  0711 Svelvik   1 091   1,17  932
  0713 Sande   4   0,03  133
2562 Svelvik i alt   3 908   2,57   1 521
  0628 Hurum    115   0,11 1 045
  0711 Svelvik   3 793   2,46 1 542
2563 Nesbygda i alt    973   0,99    983
  0602 Drammen   8   0,06  133
  0711 Svelvik    965   0,93 1 038
2571 Selvik 0713 Sande 1 787   1,33   1 344
2572 Sande 0713 Sande 1 501   1,48   1 014
2573 Klevjer 0713 Sande  359   0,40    898
2574 Ekeberg 0713 Sande  372   0,31   1 200
2576 Bjerkøya 0713 Sande  267   0,45    593
2582 Hof 0714 Hof  826   0,86    960
2583 Sundbyfoss 0714 Hof  564   0,53   1 064
2592 Kirkevoll/Brekkeåsen 0716 Re 1 031   1,08    955
2593 Rånerudåsen 0716 Re  206   0,19   1 084
2597 Revetal/Bergsåsen 0716 Re 2 064   1,95   1 058
2598 Linnestad 0716 Re  237   0,24    988
2601 Nykirke 0701 Horten  715   0,70   1 021
2602 Skoppum 0701 Horten 1 579   1,33   1 187
2603 Åsgårdstrand i alt   2 847   1,88   1 514
  0701 Horten   2 794   1,80 1 552
  0704 Tønsberg   53   0,08  663
2604 Borre 0701 Horten  738   0,61   1 210
2611 Kodal i alt    840   0,67   1 254
  0706 Sandefjord   13   0,03  433
  0719 Andebu    827   0,64 1 292
2612 Andebu 0719 Andebu 1 417   1,57    903
2613 Høyjord 0719 Andebu  358   0,54    663
2621 Vear i alt   3 502   2,75   1 273
  0704 Tønsberg   1 239   0,83 1 493
  0720 Stokke   2 263   1,92 1 179
2622 Melsomvik 0720 Stokke 1 547   1,34   1 154
2623 Stokke 0720 Stokke 2 732   2,25   1 214
2624 Storevar 0720 Stokke  342   0,30   1 140
2625 Fossnes 0720 Stokke  503   0,51    986
2631 Sem i alt   2 147   2,09   1 027
  0704 Tønsberg   2 100   2,02 1 040
  0720 Stokke   47   0,07  671
2633 Barkåker 0704 Tønsberg 1 292   1,18   1 095
2644 Årøysund 0722 Nøtterøy 2 060   2,45    841
2645 Glomstein 0722 Nøtterøy  391   0,43    909
2651 Tjøme 0723 Tjøme 2 292   2,67    858
2652 Hvasser 0723 Tjøme  470   0,97    485
2664 Lauve/Viksjord 0709 Larvik 1 566   1,73    905
2674 Helgeroa/Nevlunghamn 0709 Larvik 1 584   1,78    890
2682 Verningen 0709 Larvik  761   0,62   1 227
2683 Kvelde 0709 Larvik  855   0,74   1 155
2691 Svarstad 0728 Lardal  553   0,68    813
3001 Langangen 0805 Porsgrunn  505   0,56    902
3004 Sandøya 0805 Porsgrunn  303   0,38    797
3005 Porsgrunn/Skien i alt   85 812   56,97   1 506
  0805 Porsgrunn   31 243   21,87 1 429
  0806 Skien   44 646   29,40 1 519
  0814 Bamble   9 923   5,70 1 741
3014 Sneltvedt 0806 Skien  244   0,26    938
3015 Hoppstad 0806 Skien  444   0,27   1 644
3021 Notodden 0807 Notodden 8 367   7,46   1 122
3022 Yli 0807 Notodden  303   0,33    918
3031 Siljan 0811 Siljan  882   0,86   1 026
3032 Snurråsen 0811 Siljan  338   0,26   1 300
3041 Herre 0814 Bamble 1 340   1,38    971
3051 Kil 0815 Kragerø  892   1,11    804
3054 Kragerø 0815 Kragerø 5 267   3,09   1 705
3055 Vadfoss/Helle 0815 Kragerø 1 552   1,54   1 008
3061 Preststranda 0817 Drangedal 1 217   1,83    665
3062 Neslandsvatn 0817 Drangedal  266   0,45    591
3071 Bjervamoen 0819 Nome 1 443   1,67    864
3072 Ulefoss 0819 Nome 2 699   4,10    658
3081 Bø 0821 Bø 2 636   4,14    637
3083 Folkestad 0821 Bø  402   0,71    566
3091 Hjukse 0822 Sauherad  354   0,54    656
3092 Nordagutu 0822 Sauherad  360   0,56    643
3093 Gvarv 0822 Sauherad  924   1,39    665
3094 Akkerhaug 0822 Sauherad  369   0,58    636
3101 Tinn Austbygd 0826 Tinn  369   0,67    551
3102 Rjukan 0826 Tinn 3 383   3,07   1 102
3103 Miland 0826 Tinn  352   0,58    607
3111 Seljord 0828 Seljord 1 260   2,31    545
3121 Vrådal 0829 Kviteseid  215   0,73    295
3122 Kviteseid 0829 Kviteseid  652   1,31    498
3131 Tveitsund 0830 Nissedal  345   0,57    605
3141 Fyresdal 0831 Fyresdal  373   0,75    497
3151 Dalen 0833 Tokke  785   1,18    665
3161 Åmot 0834 Vinje  565   1,04    543
3501 Risør 0901 Risør 4 458   3,36   1 327
3511 Arendal i alt   31 442   25,78   1 220
  0904 Grimstad   64   0,12  533
  0906 Arendal   31 378   25,66 1 223
3523 Grimstad 0904 Grimstad 10 133   9,46   1 071
3524 Jortveit 0904 Grimstad  633   0,78    812
3525 Fevik 0904 Grimstad 5 305   4,29   1 237
3531 Tvedestrand 0914 Tvedestrand 1 983   1,79   1 108
3541 Kilsund 0906 Arendal  705   1,10    641
3551 Blakstad 0919 Froland 1 963   2,06    953
3561 Rykene i alt    650   0,95    684
  0904 Grimstad   11   0,05  220
  0906 Arendal    639   0,90  710
3571 Lillesand 0926 Lillesand 6 148   4,81   1 278
3572 Høvåg 0926 Lillesand  200   0,21    952
3581 Birkeland 0928 Birkenes 2 266   2,12   1 069
3591 Åmli 0929 Åmli  594   1,11    535
3603 Evje 0937 Evje og Hornnes 2 127   3,42    622
3612 Byglandsfjord 0938 Bygland  353   0,48    735
3621 Kongshamn 0906 Arendal  790   0,96    823
3641 Hovden 0941 Bykle  306   0,70    437
3642 Bykle 0941 Bykle  220   0,56    393
3651 Gjerstad 0911 Gjerstad  303   0,47    645
3652 Eikeland 0911 Gjerstad  412   0,63    654
3661 Myra 0912 Vegårshei  579   1,04    557
4001 Skålevik 1001 Kristiansand 2 711   2,33   1 164
4002 Kristiansand 1001 Kristiansand 65 636   31,20   2 104
4003 Strai 1001 Kristiansand 1 358   0,99   1 372
4005 Justvik 1001 Kristiansand 1 635   0,84   1 946
4007 Tveit 1001 Kristiansand 1 359   1,35   1 007
4011 Mandal 1002 Mandal 10 372   6,72   1 543
4012 Krossen 1002 Mandal  476   0,57    835
4021 Farsund 1003 Farsund 3 101   2,56   1 211
4022 Vanse 1003 Farsund 1 932   2,05    942
4023 Vestbygda 1003 Farsund 1 089   1,03   1 057
4031 Flekkefjord 1004 Flekkefjord 5 719   4,08   1 402
4032 Sira 1004 Flekkefjord  569   0,73    779
4041 Skarpengland 1014 Vennesla  492   0,39   1 262
4042 Vennesla i alt   11 057   8,37   1 321
  1001 Kristiansand   1 931   1,53 1 262
  1014 Vennesla   9 126   6,84 1 334
4051 Nodeland 1017 Songdalen 1 861   1,74   1 070
4052 Volleberg 1017 Songdalen  525   0,37   1 419
4053 Nodelandsheia 1017 Songdalen 1 200   0,62   1 935
4061 Søgne 1018 Søgne 7 691   6,51   1 181
4063 Ausvika 1018 Søgne  443   0,23   1 926
4071 Øyslebø 1021 Marnardal  343   0,53    647
4081 Høllen 1029 Lindesnes  458   0,61    751
4082 Vigeland 1029 Lindesnes 1 308   1,47    890
4091 Lyngdal 1032 Lyngdal 3 825   3,17   1 207
4092 Skomrak 1032 Lyngdal  214   0,12   1 783
4093 Svenevik 1032 Lyngdal  206   0,28    736
4101 Feda 1037 Kvinesdal  373   0,70    533
4102 Liknes 1037 Kvinesdal 2 205   2,35    938
4111 Tonstad 1046 Sirdal  722   1,30    555
4501 Egersund 1101 Eigersund 9 707   6,17   1 573
4502 Hellvik 1101 Eigersund  618   0,85    727
4503 Hestnes 1101 Eigersund  203   0,16   1 269
4514 Hommersåk 1102 Sandnes 5 817   2,49   2 336
4515 Sviland 1102 Sandnes  343   0,22   1 559
4516 Høle 1102 Sandnes  335   0,59    568
4522 Stavanger/Sandnes i alt    181 280   75,90   2 388
  1102 Sandnes   47 700   21,02 2 269
  1103 Stavanger    115 087   43,43 2 650
  1124 Sola   10 531   7,90 1 333
  1127 Randaberg   7 962   3,55 2 243
4523 Krossberg 1103 Stavanger  404   0,20   2 020
4532 Haugesund i alt   41 183   23,14   1 780
  1106 Haugesund   31 140   15,18 2 051
  1149 Karmøy   10 043   7,96 1 262
4541 Hauge 1111 Sokndal 2 166   2,40    903
4551 Moi 1112 Lund 1 769   1,81    977
4561 Vikeså 1114 Bjerkreim  770   0,79    975
4571 Nærbø 1119 Hå 5 276   2,80   1 884
4572 Varhaug 1119 Hå 2 494   1,49   1 674
4573 Vigrestad 1119 Hå 1 794   1,27   1 413
4574 Brusand 1119 Hå  380   0,23   1 652
4575 Sirevåg 1119 Hå  439   0,66    665
4576 Ogna 1119 Hå  360   0,34   1 059
4577 Hæen 1119 Hå  267   0,26   1 027
4583 Pollestad 1120 Klepp  487   0,54    902
4585 Kleppe/Verdalen 1120 Klepp 6 749   3,16   2 136
4591 Bryne i alt   8 881   5,10   1 741
  1120 Klepp   1 100   1,03 1 068
  1121 Time   7 781   4,07 1 912
4592 Kvernaland i alt   5 689   3,39   1 678
  1120 Klepp   3 340   2,24 1 491
  1121 Time   2 349   1,15 2 043
4593 Undheim 1121 Time  457   0,43   1 063
4594 Lyefjell 1121 Time 2 186   0,77   2 839
4601 Ålgård/Figgjo i alt   8 746   4,85   1 803
  1102 Sandnes   1 539   1,06 1 452
  1122 Gjesdal   7 207   3,79 1 902
4602 Oltedal 1122 Gjesdal  783   0,73   1 073
4603 Gilja 1122 Gjesdal  265   0,29    914
4611 Tananger 1124 Sola 5 860   3,37   1 739
4614 Hålandsmarka 1124 Sola  685   0,15   4 567
4615 Stenebyen 1124 Sola  644   0,42   1 533
4631 Jørpeland 1130 Strand 5 677   4,18   1 358
4632 Tau 1130 Strand 2 630   2,30   1 143
4641 Hjelmelandsvågen 1133 Hjelmeland  562   0,81    694
4651 Sand 1134 Suldal 1 155   1,10   1 050
4661 Sauda 1135 Sauda 4 244   4,59    925
4671 Judaberg 1141 Finnøy  553   0,72    768
4681 Ydstebøhamn 1144 Kvitsøy  390   0,55    709
4691 Førdesfjorden 1146 Tysvær 3 124   2,52   1 240
4692 Aksdal 1146 Tysvær 1 072   0,98   1 094
4693 Nedstrand 1146 Tysvær  250   0,38    658
4703 Sandve 1149 Karmøy  306   0,45    680
4705 Skudeneshamn 1149 Karmøy 3 197   2,70   1 184
4706 Kopervik 1149 Karmøy 6 592   4,52   1 458
4707 Våre 1149 Karmøy  260   0,39    667
4709 Visnes 1149 Karmøy  598   0,92    650
4710 Eike i alt   1 542   1,19   1 296
  1146 Tysvær   25   0,06  417
  1149 Karmøy   1 517   1,13 1 342
4731 Skjold 1160 Vindafjord  646   1,03    627
4732 Sandeid 1160 Vindafjord  557   0,82    679
4733 Vikedal 1160 Vindafjord  376   0,77    488
4741Vikevåg 1142 Rennesøy  554   0,69    803
4742 Østhusvik 1142 Rennesøy  349   0,36    969
4761 Åkrehamn/Vedavågen 1149 Karmøy 9 588   7,56   1 268
5001 Bergen 1201 Bergen  220 418   91,67   2 404
5004 Hylkje 1201 Bergen 2 002   2,40    834
5006 Ytre Arna 1201 Bergen 2 468   1,45   1 702
5007 Indre Arna 1201 Bergen 6 151   3,78   1 627
5008 Espeland 1201 Bergen 1 869   2,09    894
5009 Fanahammeren 1201 Bergen 3 682   2,77   1 329
5011 Etne 1211 Etne  988   1,35    732
5012 Skånevik 1211 Etne  589   1,13    521
5021 Ølen 1160 Vindafjord  876   0,95    922
5022 Ølensvåg 1160 Vindafjord  373   0,48    777
5031 Førde 1216 Sveio  399   0,69    578
5032 Sveio 1216 Sveio 1 015   0,96   1 057
5042 Langevåg 1219 Bømlo  704   1,17    602
5043 Mosterhamn 1219 Bømlo 1 157   1,82    636
5044 Rubbestadneset 1219 Bømlo 1 104   1,02   1 082
5045 Svortland 1219 Bømlo 2 130   2,42    880
5046 Melandsvågen 1219 Bømlo  504   0,83    607
5047 Foldrøy 1219 Bømlo  344   0,42    819
5053 Leirvik 1221 Stord 11 237   8,46   1 328
5055 Valvatna 1221 Stord  586   0,32   1 831
5056 Sagvåg 1221 Stord 3 263   2,88   1 133
5061 Fitjar 1222 Fitjar 1 318   1,54    856
5072 Rosendal 1224 Kvinnherad  919   1,40    656
5073 Seimsfoss 1224 Kvinnherad  335   0,46    728
5074 Dimmelsvik 1224 Kvinnherad  236   0,27    874
5075 Uskedal 1224 Kvinnherad  711   0,96    741
5076 Herøysund 1224 Kvinnherad  389   0,51    763
5077 Husnes 1224 Kvinnherad 2 236   2,60    860
5078 Sunde/Valen 1224 Kvinnherad 1 798   2,14    840
5080 Sæbøvik 1224 Kvinnherad  853   1,25    682
5091 Skarde 1228 Odda  326   0,44    741
5092 Odda 1228 Odda 5 181   3,44   1 506
5093 Tyssedal 1228 Odda  694   0,70    991
5095 Røldal 1228 Odda  361   0,80    451
5101 Lofthus 1231 Ullensvang  554   0,99    560
5102 Kinsarvik 1231 Ullensvang  453   0,71    638
5111 Eidfjord 1232 Eidfjord  591   0,94    629
5121 Ulvik 1233 Ulvik  678   0,97    699
5132 Vossevangen 1235 Voss 5 674   4,51   1 258
5133 Skulestadmoen 1235 Voss 1 508   1,32   1 142
5134 Mønshaugen/Bjørgum 1235 Voss  500   0,41   1 220
5141 Ålvik 1238 Kvam  570   0,94    606
5142 Øystese 1238 Kvam 1 629   1,67    975
5143 Norheimsund 1238 Kvam 2 053   2,27    904
5145 Ploganes 1238 Kvam  215   0,52    413
5151 Eikelandsosen 1241 Fusa  457   0,73    626
5161 Haga 1242 Samnanger  936   1,00    936
5171 Søfteland 1243 Os 1 251   1,15   1 088
5172 Søre øyane 1243 Os  785   0,99    793
5173 Osøyro 1243 Os 8 143   7,19   1 133
5174 Søvik 1243 Os  755   0,62   1 218
5176 Hagavik 1243 Os 1 538   1,36   1 131
5181 Klokkarvik 1245 Sund  616   0,80    770
5182 Hammarsland 1245 Sund  409   0,35   1 169
5183 Tælavåg 1245 Sund  506   0,70    723
5191 Solsvik 1246 Fjell  549   0,70    784
5196 Skoge/Møvik 1246 Fjell  554   0,36   1 539
5198 Vindenes 1246 Fjell  414   0,37   1 119
5199 Ågotnes 1246 Fjell 1 415   1,91    741
5200 Knappskog 1246 Fjell 1 108   0,84   1 319
5201 Askøy 1247 Askøy 17 754   15,02   1 182
5211 Vaksdal 1251 Vaksdal  933   0,76   1 228
5212 Stanghelle 1251 Vaksdal  755   0,59   1 280
5213 Dale 1251 Vaksdal 1 130   0,91   1 242
5221 Hausvik 1253 Osterøy  542   0,39   1 390
5222 Lonevåg 1253 Osterøy  534   0,74    722
5223 Valestrandfossen 1253 Osterøy  949   1,09    871
5224 Fotlandsvåg 1253 Osterøy  229   0,39    587
5231 Haugland 1260 Radøy  429   1,05    409
5232 Manger 1260 Radøy  829   1,15    721
5233 Austmarka 1260 Radøy  392   0,27   1 452
5241 Lindås 1263 Lindås 1 126   1,19    946
5245 Knarvik 1263 Lindås 4 569   3,65   1 252
5246 Leknes 2 1263 Lindås  236   0,22   1 073
5251 Kaland 1264 Austrheim  407   1,00    407
5252 Årås 1264 Austrheim  560   0,68    824
5261 Fedje 1265 Fedje  452   0,87    520
5281 Våge 1223 Tysnes  515   0,92    560
5291 Granvin 1234 Granvin  452   1,05    430
5301 Storebø 1244 Austevoll 1 033   1,43    722
5302 Bekkjarvik 1244 Austevoll  360   0,63    571
5321 Frekhaug 1256 Meland 1 596   1,03   1 550
5322 Krossneset 1256 Meland  443   0,54    820
5323 Holme 1256 Meland  627   0,50   1 254
5341 Nordvik i alt    411   0,42    979
  1201 Bergen    366   0,34 1 076
  1243 Os   45   0,08  563
5342 Flesland 1201 Bergen  327   0,45    727
5343 Krokeidet 1201 Bergen  348   0,55    633
5351 Li 1246 Fjell  355   0,35   1 014
5352 Knarrevik/Straume 1246 Fjell 9 358   6,49   1 442
5353 Misje 1246 Fjell  238   0,26    915
5354 Fjell 1246 Fjell  263   0,24   1 096
5501 Florø 1401 Flora 8 296   5,98   1 387
5502 Brandsøy 1401 Flora  496   0,51    973
5511 Byrknes 1411 Gulen  279   0,61    457
5512 Eivindvik 1411 Gulen  284   0,42    676
5523 Austreim 1416 Høyanger  377   0,43    877
5524 Kyrkjebø 1416 Høyanger  265   0,38    697
5526 Høyanger 1416 Høyanger 2 204   1,49   1 479
5531 Viksøyri 1417 Vik 1 093   1,35    810
5541 Balestrand 1418 Balestrand  834   1,16    719
5553 Hermansverk/Leikanger 1419 Leikanger 1 965   2,37    829
5561 Sogndalsfjøra 1420 Sogndal 3 108   2,24   1 388
5562 Kaupanger 1420 Sogndal  825   0,83    994
5563 Kjørnes 1420 Sogndal  510   0,31   1 645
5571 Aurlandsvangen 1421 Aurland  560   0,63    889
5581 Lærdalsøyri 1422 Lærdal 1 101   1,12    983
5591 Øvre Årdal 1424 Årdal 3 422   2,13   1 607
5592 Årdalstangen 1424 Årdal 1 455   1,24   1 173
5593 Seimsdalen 1424 Årdal  422   0,30   1 407
5601 Gaupne 1426 Luster 1 017   1,50    678
5603 Hafslo 1426 Luster  293   0,16   1 831
5611 Askvoll 1428 Askvoll  591   0,70    844
5622 Dale 1429 Fjaler  987   1,29    765
5631 Sande 1430 Gaular  579   0,64    905
5641 Langhaugane 1431 Jølster  678   0,69    983
5642 Vassenden 1431 Jølster  262   0,51    514
5643 Skei 1431 Jølster  407   0,56    727
5651 Førde 1432 Førde 8 942   5,90   1 516
5661 Naustdal 1433 Naustdal 1 078   0,92   1 172
5671 Svelgen 1438 Bremanger 1 164   1,06   1 098
5672 Kalvåg 1438 Bremanger  335   0,41    817
5673 Bremanger 1438 Bremanger  405   0,65    623
5681 Raudeberg 1439 Vågsøy  671   0,68    987
5682 Måløy 1439 Vågsøy 3 003   2,08   1 444
5684 Holevik 1439 Vågsøy  335   0,25   1 340
5685 Vågsvåg 1439 Vågsøy  227   0,37    614
5686 Bryggja 1439 Vågsøy  345   0,55    627
5691 Selje 1441 Selje  685   0,77    890
5701 Nordfjordeid 1443 Eid 2 645   2,64   1 002
5702 Mogrenda 1443 Eid  293   0,34    862
5711 Grodås 1444 Hornindal  365   0,72    507
5721 Sandane 1445 Gloppen 2 079   2,35    885
5722 Byrkjelo 1445 Gloppen  287   0,62    463
5723 Re 1445 Gloppen  349   0,56    623
5731 Stryn 1449 Stryn 2 140   2,02   1 059
5732 Innvik 1449 Stryn  369   0,72    513
5733 Olden 1449 Stryn  473   0,79    599
5741 Hardbakke 1412 Solund  244   0,29    841
6001 Molde 1502 Molde 18 631   10,13   1 839
6002 Hjelset 1502 Molde 1 003   1,16    865
6003 Kleive 1502 Molde  483   0,77    627
6004 Hovdenakken 1502 Molde  306   0,37    827
6005 Nesjestranda 1502 Molde  359   0,44    816
6007 Røbekk 1502 Molde  310   0,21   1 476
6008 Torhaug 1502 Molde  239   0,36    664
6011 Kristiansund 1503 Kristiansund 16 820   7,82   2 151
6023 Hoffland 1504 Ålesund  473   0,30   1 577
6025 Ålesund i alt   45 299   29,48   1 537
  1504 Ålesund   38 316   21,56 1 777
  1531 Sula   6 983   7,92  882
6026 Årset 1504 Ålesund  474   0,46   1 030
6027 Myklebost 1504 Ålesund  270   0,32    844
6031 Larsnes 1514 Sande  490   0,65    754
6041 Kvalsvik 1515 Herøy  247   0,50    494
6042 Kvalsund 1515 Herøy  538   0,68    791
6044 Remøy 1515 Herøy  359   0,53    677
6046 Moltustranda 1515 Herøy  353   0,48    735
6047 Tjørvåg 1515 Herøy  352   0,49    718
6048 Fosnavåg/Leinstrand 1515 Herøy 3 518   3,78    931
6051 Ulsteinvik 1516 Ulstein 5 094   4,19   1 216
6052 Haddal 1516 Ulstein  304   0,35    869
6063 Brandal 1517 Hareid  313   0,39    803
6064 Hareid 1517 Hareid 3 647   3,85    947
6071 Volda 1519 Volda 5 453   3,89   1 402
6081 Ørsta 1520 Ørsta 6 382   5,62   1 136
6082 Sætre 1520 Ørsta  376   0,73    515
6091 Sjøholt 1523 Ørskog 1 167   1,40    834
6101 Sylte 1524 Norddal  401   0,70    573
6111 Stranda 1525 Stranda 2 483   2,56    970
6112 Hellesylt 1525 Stranda  235   0,49    480
6113 Helsem 1525 Stranda  255   0,37    689
6121 Stordal 1526 Stordal  611   0,83    736
6131 Ikornnes 1528 Sykkylven  826   0,92    898
6132 Straumgjerde 1528 Sykkylven  479   0,57    840
6133 Sykkylven 1528 Sykkylven 3 996   3,88   1 030
6141 Skodje 1529 Skodje 1 673   1,72    973
6142 Valle 1529 Skodje  397   0,36   1 103
6165 Roald 1532 Giske  691   0,79    875
6166 Leitebakk 1532 Giske  580   0,62    935
6167 Giske 1532 Giske  569   0,60    948
6168 Nordstrand 1532 Giske 3 126   2,82   1 109
6171 Austnes 1534 Haram  375   0,53    708
6172 Brattvåg 1534 Haram 2 128   1,85   1 150
6173 Vatne 1534 Haram 1 586   1,73    917
6174 Søvik 1534 Haram  604   0,72    839
6181 Tomra 1535 Vestnes 1 152   1,51    763
6182 Vestnes 1535 Vestnes 2 156   2,15   1 003
6184 Fiksdal 1535 Vestnes  213   0,30    710
6185 Tresfjord 1535 Vestnes  234   0,55    425
6191 Isfjorden 1539 Rauma 1 246   1,29    966
6192 Åndalsnes 1539 Rauma 2 067   2,24    923
6193 Brønnsletten 1539 Rauma  287   0,16   1 794
6194 Voll 1539 Rauma  485   1,03    471
6195 Innfjorden 1539 Rauma  258   0,39    662
6201 Eidsvåg 1543 Nesset  882   1,18    747
6202 Rausand 1543 Nesset  259   0,58    447
6211 Midsund 1545 Midsund  473   0,62    763
6221 Steinshamn 1546 Sandøy  489   0,69    709
6231 Aukra 1547 Aukra  770   1,06    726
6232 Hollingen 1547 Aukra  265   0,25   1 060
6241 Elnesvågen 1548 Fræna 2 133   2,00   1 067
6242 Bud 1548 Fræna  774   0,74   1 046
6244 Tornes 1548 Fræna  419   0,47    891
6247 Nerland 1548 Fræna  216   0,34    635
6248 Malme 1548 Fræna  428   0,37   1 157
6249 Sylte 1548 Fræna  294   0,28   1 050
6251 Eide 1551 Eide 1 181   1,60    738
6261 Storbakken 1556 Frei  489   0,37   1 322
6264 Solsletta 1556 Frei  605   0,61    992
6265 Kvalvåg 1556 Frei  235   0,21   1 119
6266 Rensvik 1556 Frei 2 131   1,80   1 184
6271 Tingvollvågen 1560 Tingvoll 1 025   1,45    707
6281 Grøa 1563 Sunndal  484   0,51    949
6282 Hoelsand 1563 Sunndal  373   0,22   1 695
6283 Sunndalsøra 1563 Sunndal 4 179   3,71   1 126
6291 Skei/Surnadalsøra 1566 Surnadal 2 234   2,60    859
6301 Rindal 1567 Rindal  656   1,03    637
6311 Aure 1576 Aure  599   0,72    832
6341 Fiskåbygd 1511 Vanylven  381   0,67    569
6342 Myklebost 1511 Vanylven  429   0,69    622
6351 Kårvåg 1554 Averøy  271   0,41    661
6352 Bremsnes 1554 Averøy  382   0,59    647
6353 Langøy 1554 Averøy  351   0,65    540
6361 Batnfjordsøra 1557 Gjemnes  330   0,46    717
6362 Torvikbukt 1557 Gjemnes  264   0,43    614
6501 Trondheim 1601 Trondheim  152 845   60,82   2 513
6502 Trolla 1601 Trondheim  451   0,26   1 735
6503 Spongdal 1601 Trondheim  424   0,26   1 631
6504 Ringvol 1601 Trondheim  440   0,25   1 760
6505 Langørjan 1601 Trondheim  370   0,43    860
6511 Kyrksæterøra 1612 Hemne 2 499   2,52    992
6521 Fillan 1617 Hitra  485   0,81    599
6522 Hestvika 1617 Hitra  231   0,50    462
6531 Hammarvika 1620 Frøya  445   0,88    506
6532 Sistranda 1620 Frøya  690   1,00    690
6541 Uthaug 1621 Ørland  411   0,42    979
6542 Opphaug 1621 Ørland  351   0,55    638
6543 Brekstad 1621 Ørland 1 828   1,71   1 069
6544 Ottersbo 1621 Ørland  308   0,29   1 062
6551 Selbekken 1622 Agdenes  394   0,70    563
6561 Råkvågen 1624 Rissa  255   0,57    447
6562 Årnset 1624 Rissa 1 003   0,97   1 034
6563 Askjem 1624 Rissa  266   0,38    700
6571 Botngård 1627 Bjugn 1 126   1,09   1 033
6572 Lysøysund 1627 Bjugn  299   0,65    460
6581 Å 1630 Åfjord 1 126   1,53    736
6591 Oppdal 1634 Oppdal 3 783   3,69   1 025
6601 Berkåk 1635 Rennebu  922   1,27    726
6611 Løkken Verk 1636 Meldal  929   1,84    505
6612 Storås 1636 Meldal  303   0,60    505
6613 Meldal 1636 Meldal  600   1,04    577
6615 Bjørnli 1636 Meldal  282   0,42    671
6621 Orkanger/Fannrem 1638 Orkdal 6 754   5,59   1 208
6622 Svorkmo 1638 Orkdal  264   0,52    508
6623 Vormstad 1638 Orkdal  232   0,28    829
6624 Gjølme 1638 Orkdal  473   0,53    892
6631 Røros 1640 Røros 3 564   3,34   1 067
6641 Støren 1648 Midtre Gauldal 1 900   2,25    844
6642 Soknedal 1648 Midtre Gauldal  263   0,39    674
6651 Melhus 1653 Melhus 4 894   3,31   1 479
6652 Kvål 1653 Melhus  482   0,51    945
6653 Ler 1653 Melhus  525   0,55    955
6654 Lundamo 1653 Melhus 1 131   1,06   1 067
6655 Hovin 1653 Melhus  579   0,72    804
6656 Korsvegen 1653 Melhus  496   0,58    855
6667 Eggkleiva 1657 Skaun  234   0,22   1 064
6668 Buvika/Ilhaugen 1657 Skaun 1 805   1,36   1 327
6669 Børsa 1657 Skaun  734   0,83    884
6671 Klæbu 1662 Klæbu 2 976   1,70   1 751
6672 Tanem 1662 Klæbu 1 089   0,60   1 815
6681 Malvik i alt   6 474   2,96   2 186
  1601 Trondheim    546   0,19 2 874
  1663 Malvik   5 928   2,77 2 140
6682 Muruvik 1663 Malvik  354   0,41    863
6683 Hommelvik 1663 Malvik 4 259   2,82   1 510
6691 Mebonden 1664 Selbu  832   1,24    671
6692 Trøa 1664 Selbu  200   0,27    741
6731 Renbygda 1644 Holtålen  262   0,67    391
7001 Sparbu 1702 Steinkjer  607   0,52   1 167
7002 Mære 1702 Steinkjer  462   0,47    983
7003 Steinkjer 1702 Steinkjer 11 338   8,52   1 331
7006 Velde 1702 Steinkjer  439   0,60    732
7012 Bangsund 1703 Namsos  860   0,82   1 049
7013 Namsos 1703 Namsos 9 230   6,65   1 388
7021 Midtbygda 1711 Meråker  936   1,90    493
7031 Hegra 1714 Stjørdal  698   0,79    884
7033 Skatval 1714 Stjørdal  839   0,66   1 271
7034 Stjørdalshalsen 1714 Stjørdal 10 494   7,18   1 462
7035 Hell 1714 Stjørdal 1 289   1,44    895
7036 Kvithammer 1714 Stjørdal  231   0,17   1 359
7037 Prestmoen 1714 Stjørdal  248   0,27    919
7041 Leksvik 1718 Leksvik 1 078   1,63    661
7042 Vanvikan 1718 Leksvik  748   0,69   1 084
7051 Levanger 1719 Levanger 8 681   5,71   1 520
7052 Skogn 1719 Levanger 1 903   1,35   1 410
7053 Åsen 1719 Levanger  452   0,50    904
7056 Mule 1719 Levanger  304   0,28   1 086
7057 Ekne 1719 Levanger  264   0,27    978
7062 Trones 1721 Verdal  412   0,20   2 060
7064 Lysthaugen 1721 Verdal  345   0,33   1 045
7065 Vuku 1721 Verdal  212   0,33    642
7066 Forbregd/Lein 1721 Verdal  633   0,39   1 623
7068 Verdalsøra 1721 Verdal 7 474   5,72   1 307
7071 Malm 1724 Verran 1 249   1,43    873
7072 Follafoss 1724 Verran  454   0,79    575
7081 Namdalseid 1725 Namdalseid  326   0,33    988
7091 Hylla 1729 Inderøy  397   0,35   1 134
7092 Røra Stasjon 1729 Inderøy  488   0,63    775
7093 Straumen 1729 Inderøy 1 256   1,32    952
7094 Gangstadhaugen 1729 Inderøy  208   0,19   1 095
7095 Småland 1729 Inderøy  340   0,25   1 360
7096 Sakshaug 1729 Inderøy  207   0,13   1 592
7101 Snåsa 1736 Snåsa  695   1,42    489
7111 Sandvika 1738 Lierne  223   0,42    531
7121 Røyrvik 1739 Røyrvik  247   0,44    561
7142 Grong 1742 Grong 1 022   1,41    725
7151 Høylandet 1743 Høylandet  388   0,58    669
7161 Skage 1744 Overhalla  614   0,59   1 041
7162 Ranemsletta 1744 Overhalla  346   0,53    653
7171 Lauvsnes 1749 Flatanger  439   0,64    686
7181 Rørvik 1750 Vikna 2 640   1,73   1 526
7194 Kolvereid 1751 Nærøy 1 448   1,27   1 140
7501 Bodø 1804 Bodø 35 618   14,62   2 436
7502 Løding 1804 Bodø 2 929   1,63   1 797
7503 Løpsmarka 1804 Bodø 2 302   0,78   2 951
7511 Bjerkvik 1805 Narvik 1 195   1,42    842
7512 Narvik 1805 Narvik 13 944   6,54   2 132
7513 Beisfjord 1805 Narvik  605   0,95    637
7514 Håkvik 1805 Narvik  566   0,65    871
7521 Terråk 1811 Bindal  576   0,70    823
7531 Vik 1812 Sømna  364   0,72    506
7532 Berg i alt    475   0,65    731
  1812 Sømna    455   0,61  746
  1813 Brønnøy   20   0,04  500
7541 Hommelstø 1813 Brønnøy  284   0,71    400
7542 Brønnøysund 1813 Brønnøy 4 464   3,40   1 313
7551 Gladstad 1815 Vega  290   0,52    558
7561 Silvalen 1818 Herøy  665   0,96    693
7571 Tjøtta 1820 Alstahaug  227   0,26    873
7572 Sandnessjøen 1820 Alstahaug 5 662   3,73   1 518
7581 Mosjøen 1824 Vefsn 9 784   6,23   1 570
7591 Trofors 1825 Grane  794   0,92    863
7601 Hattfjelldal 1826 Hattfjelldal  640   0,90    711
7611 Nesna 1828 Nesna 1 229   1,07   1 149
7621 Hemnesberget 1832 Hemnes 1 227   1,18   1 040
7622 Finneidfjord 1832 Hemnes  389   0,60    648
7623 Bjerka 1832 Hemnes  428   0,89    481
7624 Korgen 1832 Hemnes  846   1,22    693
7631 Mo i Rana 1833 Rana 17 830   12,68   1 406
7632 Storforshei 1833 Rana  633   0,65    974
7633 Hauknes 1833 Rana 1 900   1,33   1 429
7641 Lovund 1834 Lurøy  364   0,47    774
7651 Husøy 1835 Træna  360   0,40    900
7661 Ørnes 1837 Meløy 1 565   1,76    889
7662 Glomfjord 1837 Meløy 1 178   1,35    873
7663 Reipå 1837 Meløy  310   0,53    585
7671 Inndyr 1838 Gildeskål  658   0,85    774
7672 Sørarnøy 1838 Gildeskål  205   0,66    311
7681 Rognan 1840 Saltdal 2 498   2,82    886
7682 Røkland 1840 Saltdal  473   0,99    478
7691 Sulitjelma 1841 Fauske  481   0,75    641
7692 Fauske 1841 Fauske 5 901   4,61   1 280
7693 Strømsnes 1841 Fauske  474   0,79    600
7701 Røsvik 1845 Sørfold  209   0,52    402
7702 Straumen 1845 Sørfold  819   0,83    987
7711 Oppeid 1849 Hamarøy  497   0,77    645
7721 Kjøpsvik 1850 Tysfjord  912   1,17    779
7731 Lødingen 1851 Lødingen 1 753   1,59   1 103
7742 Fjelldal 1852 Tjeldsund  314   0,74    424
7743 Ramsund 1852 Tjeldsund  254   0,53    479
7751 Liland 1853 Evenes  283   0,41    690
7752 Bogen 1853 Evenes  375   0,68    551
7761 Ballangen 1854 Ballangen  997   1,44    692
7771 Røstlandet 1856 Røst  358   0,61    587
7781 Sørland 1857 Værøy  542   1,20    452
7801 Stamsund 1860 Vestvågøy  980   1,14    860
7802 Leknes 1860 Vestvågøy 2 697   2,28   1 183
7803 Ballstad 1860 Vestvågøy  749   0,84    892
7804 Gravdal 1860 Vestvågøy 1 605   1,41   1 138
7811 Skrova 1865 Vågan  220   0,20   1 100
7812 Kabelvåg 1865 Vågan 1 614   1,22   1 323
7813 Henningsvær 1865 Vågan  428   0,31   1 381
7814 Svolvær 1865 Vågan 4 177   2,17   1 925
7821 Stokmarknes 1866 Hadsel 3 081   2,49   1 237
7822 Melbu 1866 Hadsel 2 097   1,86   1 127
7823 Sandnes 1866 Hadsel  365   0,46    793
7831 Bø 1867 Bø  692   1,41    491
7832 Straume 1867 Bø  289   0,52    556
7842 Alsvåg 1868 Øksnes  336   0,36    933
7843 Myre 1868 Øksnes 1 924   1,73   1 112
7851 Sortland 1870 Sortland 4 679   3,26   1 435
7852 Sigerfjord 1870 Sortland  776   0,86    902
7853 Strand 1870 Sortland  550   0,37   1 486
7861 Andenes 1871 Andøy 2 636   1,89   1 395
7862 Bleik 1871 Andøy  465   0,42   1 107
7865 Risøyhamn 1871 Andøy  213   0,36    592
7871 Reine 1874 Moskenes  320   0,33    970
7872 Sørvågen 1874 Moskenes  463   0,75    617
7891 Leland 1822 Leirfjord  598   0,84    712
7931 Misvær 1804 Bodø  241   0,45    536
8003 Harstad 1901 Harstad 19 573   11,62   1 684
8004 Kasfjord 1901 Harstad  269   0,34    791
8011 Tromsø 1902 Tromsø 53 622   22,20   2 415
8013 Kaldfjord 1902 Tromsø  764   0,75   1 019
8016 Sommarøy 1902 Tromsø  242   0,37    654
8017 Ersfjordbotn 1902 Tromsø  317   0,33    961
8018 Movik 1902 Tromsø  341   0,30   1 137
8019 Kjosen 1902 Tromsø  206   0,20   1 030
8021 Borkenes 1911 Kvæfjord 1 510   1,36   1 110
8031 Evenskjær 1913 Skånland  585   0,81    722
8032 Grov 1913 Skånland  295   0,64    461
8051 Ibestad 1917 Ibestad  462   0,81    570
8061 Setermoen 1922 Bardu 2 410   3,28    735
8071 Sjøvegan 1923 Salangen  720   0,94    766
8081 Moen 1924 Målselv  828   1,10    753
8083 Skjold 1924 Målselv  259   0,81    320
8084 Heggelia i alt    955   1,57    608
  1922 Bardu   12   0,03  400
  1924 Målselv    943   1,54  612
8085 Andselv 1924 Målselv  753   0,85    886
8086 Andslimoen 1924 Målselv  543   0,76    714
8091 Sørreisa 1925 Sørreisa 1 435   1,95    736
8101 Gryllefjord 1928 Torsken  407   0,28   1 454
8111 Senjehopen 1929 Berg  308   0,48    642
8121 Finnsnes 1931 Lenvik 4 026   3,34   1 205
8122 Silsand 1931 Lenvik 1 315   0,98   1 342
8123 Gibostad 1931 Lenvik  346   0,44    786
8124 Husøy 1931 Lenvik  237   0,14   1 693
8125 Fjordgard 1931 Lenvik  206   0,23    896
8131 Storsteinnes 1933 Balsfjord  913   1,21    755
8132 Nordkjosbotn 1933 Balsfjord  377   0,75    503
8141 Hansnes 1936 Karlsøy  310   0,45    689
8151 Furuflaten 1938 Lyngen  240   0,46    522
8152 Lyngseidet 1938 Lyngen  864   0,99    873
8161 Olderdalen 1940 Gáivuotna Kåfjord  306   0,55    556
8171 Skjervøy 1941 Skjervøy 2 350   1,30   1 808
8181 Sørkjosen 1942 Nordreisa  861   0,93    926
8182 Storslett 1942 Nordreisa 1 509   1,65    915
8221 Tennevoll 1920 Lavangen  264   0,48    550
8251 Skibotn 1939 Storfjord  481   0,88    547
8501 Hammerfest 2004 Hammerfest 6 832   2,78   2 458
8511 Vardø 2002 Vardø 2 012   1,27   1 584
8512 Kiberg 2002 Vardø  241   0,38    634
8521 Vadsø 2003 Vadsø 5 073   3,48   1 458
8522 Vestre Jakobselv 2003 Vadsø  524   0,89    589
8531 Guovdageaidnu Kautokeino 2011 Guovdageaidnu Kautokeino 1 293   2,12    610
8542 Alta 2012 Alta 13 128   9,80   1 340
8543 Rafsbotn 2012 Alta  387   0,56    691
8544 Tverrelvdalen 2012 Alta  285   0,44    648
8551 Øksfjord 2014 Loppa  495   0,48   1 031
8562 Breivikbotn 2015 Hasvik  305   0,40    763
8563 Hasvik 2015 Hasvik  363   0,57    637
8571 Rypefjord 2004 Hammerfest 1 745   0,92   1 897
8592 Havøysund 2018 Måsøy 1 084   0,72   1 506
8602 Honningsvåg 2019 Nordkapp 2 417   1,21   1 998
8603 Nordvågen 2019 Nordkapp  414   0,22   1 882
8611 Lakselv 2020 Porsanger Porsángu Porsanki 2 159   2,43    888
8621 Kárásjokha Karasjok 2021 Kárásjokha Karasjok 1 912   2,38    803
8631 Kjøllefjord 2022 Lebesby  919   0,52   1 767
8641 Mehamn 2023 Gamvik  688   0,65   1 058
8651 Berlevåg 2024 Berlevåg 1 040   0,85   1 224
8661 Tana Bru 2025 Deatnu Tana  565   0,91    621
8671 Båtsfjord 2028 Båtsfjord 2 099   1,57   1 337
8682 Hesseng 2030 Sør-Varanger 1 557   1,25   1 246
8683 Bjørnevatn 2030 Sør-Varanger 2 419   2,12   1 141
8684 Kirkenes 2030 Sør-Varanger 3 267   2,02   1 617

1  Frå 1. januar 2007 blei tettstad 0031 Moss slege saman med Son/Store Brevik tettstad til 0031 Moss tettstad.
2  Rettet fra Hestholmen til Leknes 03.07.2007.


Standardtegn i tabeller